Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială

Licență
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 23087
Mărime: 195.96KB (arhivat)
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luminita Vochita
Lucrare de licenta, Craiova, 2008

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1
 3. Companiile transnaţionale şi globalizarea economică
 4. 1.1. Globalizarea ca trăsătură fundamentală a
 5. economiei mondiale contemporane
 6. 1.2 Definiţii şi concepte. Caracteristici ale companiilor transnaţionale
 7. 1.3 Companiile transnaţionale – motor al globalizării economice
 8. 11
 9. CAPITOLUL 2
 10. Evoluţia companiilor transnaţionale
 11. 2.1 Evoluţia în timp a companiilor transnaţionale
 12. 2.2 Strategii de dezvoltare a companiilor transnaţionale
 13. 2.3 Expansiunea companiilor transnaţionale prin
 14. achiziţii şi fuziuni internaţionale
 15. 34
 16. CAPITOLUL 3
 17. Impactul companiilor transnaţionale asupra statului – gazdă
 18. 3.1 Impactul asupra balanţei de plăţi
 19. 3.2 Impactul asupra resurselor umane
 20. 3.3 Impactul asupra mediului concurenţial şi asupra firmelor locale de pe pieţele de implantare
 21. 3.4 Studiu de caz – Evoluţia companiei Nestle şi efectele asupra
 22. producţiei alimentare şi a economiilor naţionale
 23. CONCLUZII
 24. BIBLIOGRAFIE 61

Extras din licență

INTRODUCERE

Una dintre cele mai mari forţe de presiune cu care se confruntă evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ internaţional este reprezentată de puterea şi influenţa companiilor transnaţionale ca parte a răspunsului acestora la globalizare.

Combinarea creşterii investiţiilor străine directe, schimbărilor tehnologice, pieţelor financiare internaţionale şi a unei game largi de măsuri de dereglementare şi privatizare au făcut posibil pentru companiile transnaţionale să fie printre conducătorii economiei globale.

Provocarea pentru evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ internaţional este să se asigure că aceste companii respectă drepturile angajaţilor în fiecare loc din lume în care influenţa lor se face simţită şi să se stabilească un dialog global între acestea şi firmele multinaţionale.

Companiile transnaţionale joacă acum un rol important în economiile tuturor ţărilor şi în relaţiile economice internaţionale, devenind un subiect din ce în ce mai important pentru guverne. Prin investiţiile străine directe, asemenea firme pot aduce beneficii substanţiale atât ţărilor de origine cât şi ţărilor gazdă prin contribuţii la utilizarea eficientă a capitalului, tehnologiei şi resurselor umane între ţări şi pot astfel să îndeplinească un rol important în promovarea bunăstării economice şi sociale.

Dar companiile transnaţionale, organizându-şi operaţii dincolo de cadrul lor naţional, pot conduce la abuzuri prin concentrarea puterii economice şi la conflicte cu obiectivele de politică naţională. Mai mult, complexitatea acestor companii transnaţionale şi dificultatea unei percepţii clare privind structurile lor diverse, operaţiile şi politicile conduce uneori la îngrijorare.

Astfel, ţinta comună a tuturor statelor este de a încuraja contribuţiile pozitive prin care companiile transnaţionale pot realiza progresul economic şi social şi să minimizeze sau să rezolve dificultăţile care pot să apară din derularea operaţiilor lor.

De când operaţiile companiilor transnaţionale s-au extins în întreaga lume, trebuie depuse toate eforturile de a se coopera între toate statele, mai ales între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare, având ca obiectiv îmbunătăţirea standardelor de bunăstare şi de viaţă, prin încurajarea contribuţiilor pozitive ale companiilor transnaţionale şi prin minimizarea sau rezolvarea problemelor ce sunt în legătură cu activităţile lor.

Firmele multinaţionale, şi mai ales firmele globale foarte mari, au ca structuri de rezistenţă următoarele trei caracteristici:

1. controlul activităţilor economice în mai multe ţări

2. abilitatea de a obţine avantaje din diferenţele geografice dintre ţări şi regiuni în dotarea cu factori şi în politici guvernamentale

3. flexibilitatea geografică, abilitatea de a dispune de resurse şi operaţii între localităţi la scară globală

Astfel, un procent majoritar din configuraţia schimbării a sistemului economic global este realizat de firmele multinaţionale prin deciziile lor de a investi sau nu în anumite zone geografice.

Companiile transnaţionale, prin rolul lor devin în aceste condiţii cele mai puternice forţe de presiune pentru adâncirea globalizării activităţii lor economice care au loc într-un cadru dinamic, turbulent chiar în anumite perioade sau zone, în economia mondială.

În primul capitol voi arăta importanţa companiilor transnaţionale în economia mondială actuală şi definirea conceptului de companie transnaţională.

Următorul capitol va prezenta evolutia evoluţia în timp a companiilor transnaţionale, strategiile de dezvoltare a acestora, precum şi expansiunea companiilor transnaţionale prin achiziţii şi fuziuni internaţionale.

Capitolul trei se vrea a fi o succintă prezentare despre impactul companiilor transnaţionale asupra statelor gazdă, precum şi a activităţii în plan cronologic a corporaţiei transnaţionale Nestle şi mai în amănunt o referire la efectele asupra producţiei alimentare şi a economiilor naţionale.

Lucrarea se va încheia prin enumerarea câtorva concluzii şi propuneri rezultate din problemele abordate.

CAPITOLUL 1

Companiile transnaţionale şi globalizarea economică

1.1 Globalizarea ca trăsătură fundamentală a economiei mondiale contemporane

Pe măsură ce devine tot mai mult o realitate a economiei mondiale contemporane, globalizarea ajunge să fie şi cel mai controversat concept în literatura economică şi politică internaţională. Trăim într-o lume globalizată, şi totuşi nu există încă un consens cu privire la ceea ce însemnă globalizare.

Pentru unii înseamnă accesul la Internet, pentru alţii, posibilitatea de a munci în străinătate. Pentru mulţi, globalizarea înseamnă să poţi cumpăra din România un tricou făcut în China de o multinaţională franceză cu acţionari americani. Pentru investitori înseamnă să-ţi muţi capitalul dintr-o ţară în alta, de la o zi la alta.

Globalizarea poate fi văzută ca extinderea relaţiilor capitaliste de producţie sau ca interdependenţa crescută în cadrul sistemului economic mondial. Procesele de tranziţie postcomunistă intră în prima categorie, iar accesul universal la informaţie – în a doua.

În prima accepţiune a termenului, globalizarea presupune existanţa unei singure economii globale, cu politici macroeconomice globale Evident, o asemenea politică macroeconomică se bazează pe aşa-numitul “consens de la Washington”

Acest fundamentalism de piaţă a fost puternic criticat de Stiglitz(2002), în timp ce Rodrik(2002) a încercat să-l contextualizeze. Aşadar globalizarea, într-un înţeles de manual conservator, înseamnă eliminarea frontierelor, creşterea comerţului transfrontalier şi a investiţiilor, dereglementare, produse globale şi clienţi globali, competiţie globală şi standarde globale

Preview document

Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 1
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 2
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 3
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 4
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 5
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 6
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 7
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 8
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 9
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 10
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 11
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 12
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 13
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 14
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 15
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 16
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 17
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 18
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 19
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 20
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 21
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 22
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 23
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 24
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 25
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 26
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 27
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 28
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 29
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 30
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 31
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 32
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 33
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 34
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 35
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 36
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 37
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 38
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 39
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 40
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 41
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 42
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 43
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 44
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 45
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 46
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 47
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 48
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 49
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 50
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 51
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 52
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 53
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 54
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 55
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 56
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 57
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 58
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 59
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 60
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 61
Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Evolutii Recente ale Companiilor Transnationale in Economia Mondiala.doc

Alții au mai descărcat și

Comerțul Mondial cu Produse Petroliere

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale contemporane este problema energetică....

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Criza economico-financiară actuală și implicațiile acesteia asupra piețelor emergente

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI LUCRĂRII Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Societățile transnaționale și implicațiile lor asupra economiei mondiale - studiu de caz - McDonald’s Corporation

Argument La început de secol XXI, corporaţiile transnaţionale reprezintă una din marile forţe ce acţionează în domeniul economic, financiar,...

Locul și rolul țărilor dezvoltate și al țărilor în curs de dezvoltare în cadrul sistemului comercial multilateral

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune o analiză a economiei şi comerţului intern şi extern a ţărilor dezvoltate şi a ţărior în tranziţie, şi...

China, Brazilia, India - comparație

INTRODUCERE Ţările în dezvoltare reprezintă miracolul secolului XXI . Am ales această temă din dorinţa de a cunoaşte mai multe despre ţările în...

Analiza economică și financiară pentru firma Coca-Cola

CAPITOLUL I BAZA DE INFORMAȚII 1.1 Prezentarea societății SC.Coca-Cola HBC.SRL România este cea mai mare companie din industria băuturilor...

Coca-Cola

Capitolul I. Descrierea companiei I.1 Scurt istoric Povestea băuturii legendare incepe la data de 8 mai 1886 in Atlanta, Georgia cand...

Te-ar putea interesa și

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe

INTRODUCERE Globalizarea reprezintă o realitate care a devenit din ce în ce mai prezentă în vieţile noastre şi care a apărut din transformarea...

Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică

În conditiile globalizarii, problema investitiilor straine directe (ISD), influenta lor asupra modernizarii economiilor în tranzitie, continua sa...

Țările triadei - companiile transnaționale, investițiile străine directe și globalizarea

CAP. 1 CTN, ISD șI GLOBALIZARE 1.1 Definirea termenilor Corporatiile transnationale (CTN) sunt întreprinderile încorporate sau individuale ce...

Efectele Sociale ale Globalizării

INTRODUCERE Cuvântul „globalizare” stă pe buzele tuturor; a devenit rapid lozinca, incantaţie magică, paşaportul capabil să deschidă porţile...

Comerț Internațional

Tema nr. 1 OBIECTUL ŞI METODELE DE STUDIU ALE ECONOMIEI INTERNAȚIONALE CA ŞTIINŢĂ Unităţi de învăţare: - Economia naţională – bază a economiei...

Ai nevoie de altceva?