Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: docx, pptx
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 10049
Mărime: 371.14KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Universitatea de Vest Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea Finante- Banci

Cuprins

Introducere.3

1. Mentiuni din literatura de specialitate.6

2. Studiu aplicativ privind eficientizarea activităţii in cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.12

2.1.Descriere.12

2.2. Prezentarea obiectivelor şi activităţilor instituţiei publice.20

2.3. Prezentarea structurii organizatorice şi indicarea fluxului.21

2.4. Analiza nivelului de pregătire profesională în funcţie de studiile avute.25

2.5. Analiza situaţiei financiare.25

2.6. Analiza cadrului reglementativ aplicabil.31

2.7. Analiza relaţiilor de muncă.31

2.8. Analiza capacităţii decizionale.32

2.9.Analiza punctelor forte, a punctelor slabe, oportunităţilor şi amenintărilor în vederea eficientizării activităţii respectivei instituţii publice.32

2.10. Identificarea posibilelor soluţii în vederea eficientizării activităţii instituţiei publice.33

2.11. Eficientizarea comunicării dintre instituţia publică şi cetăţean.33

Concluzie.35

Bibliografie.37

Extras din document

Introducere

Motivul principal pentru care am decis sa aleg aceasta tema, si anume Finațarea și Performanța Instituțiilor Publice Sanitare, este pentru ca subiectul trateaza o problema cu adevarat esentiala in tara noastra atat din punct de vedere economic, cat si social. Deasemenea, am hotarat sa intreprind un studiu in acest domeniu pentru a-mi aduce un plus de cunostiințe in acesta arie de activitate.

Pentru a întelege mai bine despre ce este vorba, voi incepe prin a definii instituțiile publice: instituție patrimoniala, care desfașoara activitați sociale in folosul comunitații, care nu obțin venituri sau obțin venituri la costul factorilor de producție și pentru a căror funcționare sunt fondurile publice.

Obiectivul lucrarii il constituie gravarea unei opinii personale legat de managementul, performata si ascensiunea unei institutii publice pe profil sanitar din tara noastra.

In ceea ce priveste structura lucrarii, aceasta este una aparent simpla, dar foarte bine documentata, pe alocuri cu un pregnant caracter tehnico-material formata din:

- Partea de introducere (parere personala, unele notiuni introductive)

- Mentiuni din literature de specialitate ( reprezinta partea teoretica a proiectului, in care sunt citati numerosi autori de o mare valoare in acest domeniu)

- Studiul de caz (scurta descriere, analiza, evaluare, concluzii)

- Incheiere (parere personala, solutii, initiative )

Instituțiile publice au un rol important in cadrul statului deoarece prin intermediul acestora, îsi îndeplinește funcțiile sale.Sfera de cuprindere a instituțiilor publice este vasta, statul actionând în toate domeniile vieții economice sau sociale.De asemenea, una din caracteristicile cele mai importante ale economiile secolului XX, care se continua si in secolul XXI, este expansiunea sectorului public.Statul prin finanțarea și performanța instituțiilor de care dispune, a actionat, în funcție de politica urmată în diferite perioade, asupra redistribuirii produsului intern brut in economie, a influențat pozitiv sau negativ desfașurarea anumior activități.

De ce,sunt atât de importante instituțiile publice?

Legea finațelor publice și respectiv, legea finațelor publice locale definesc noțiunea de instituție publica enumerând exemple în acest sens, dupa cum urmeaza. Conform legii finațelor publice, în sfera de cuprindere a instituțiilor publice se cuprind: “Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, ale autoritaților publice, instituțiile publice autonome, precum si instituțiile din subordinea acestora , indiferent de modul de finațare a acestora”. La nivel local, conform reglemantărilor legislative privind finațele publice locale, instituțiile publice reprezinta “denumire generică ce include comunele, orașele, municipile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și seviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finațare a acestora.

Pentru a putea prezenta mai bine tema, Finațarea și Performanța Instituțiilor Publice Sanitare trebuie să mentionam și urmatoarele aspecte :

Instituțiile publice sanitare sunt spitalele, care sunt finanțate integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe bază de contrcat, precum și din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Acest sistem este obligatoriu pentru toți cetățenii români cu domiciliul in țară, precum și cetațenii străini și apatrizii care au solicitate si obținut prelugirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în România și fac dovada plații contribuției la Fondul Național Unic de Asigurari Sociale de Sănătate.

Sănătatea publică este o componetă a sistemului de sănătate responsabilă de implementarea tuturor măsurilor menite și are ca scop imbunătațirea indicatorilor starii de sănătate și prevenirea imblonăvirii.

Merita mentionate si câteva principii importante de intervenție ale sănătații publice:

Responsabilitatea socitaților pentru sănătatea publică, focalizarea acțiunilor de prevenire pe grupuri populaționale vulnerabile, preocuparea față de determinanții starii de sănătate, abordarea multidisciplinată și intersectorială, decizii bazate pe dovezi științifice, utilizarea unui sistem informațional și informatic integral pentru managementul sănătatii publice, etc.

Rolul și obligațiile furnizorilor de srvicii medicale in cadrul sistemului de sănătate. Aplicarea măsurilor de profilaxie și promovarea sănătații populației, stabilirea primului contact cu pacienții și menținerea unei relații directe cu aceștea, stabilirea diagnosticului și a soluțiilor terapeutice optime, conform competențelor medicilor de familie, inițierii și ținerii evidenței circuitului pacientului și a schimelor terapeutice aplicate atât in asistența medicală primară cât si cea de specialitate etc. Iar obligatiile sunt: obligațiile de etică și dentologie profesională, obligații referitoare la sănătatea publică și la furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea politicii de sănătate, obligații față de sistemul asigurarilor de sănătate, obligații privind relațiile de muncă, obligații față de pacienți etc.

Cât despre masurarea performaței in sectorul public este unul dintre cele mai puternice instrumente utilizate pentru a imbunătații managementul in cadrul acestuia.Exista multe motive pentru care organizațiile publice ar trebuii să măsoare performanța. Dacă acest lucru este bine făcut, măsurarea performanței poate aduce numeroase beneficii de care va beneficia atât organizația cât si cei din afara ei. În ultimii ani s-au făcut diverse incercări de cuantificare a performanței și eficenței cheltuielilor publice prin intermediul indicatorilor compuși. Aceste incercări pot fi imparțite in doua categorii: măsurarea peformanței la nivel macro și măsurarea performanței la nivel micro. Cuantificarea la nivel macro are ca obiectiv estimarea performanței și eficieței cheltuielilor publice totale. Pe de alta parte, la nivel micro aceste au ca obiectiv estimarea performanței și eficenței unei anumite catergorii de cheltuieli publice. Aceste metode indetifică obiective oportune, măsoara efectele activitățlor și le analizeaza pe acestea din urma în comparație cu costurile implicate.

Un sistem de management al calitații te ajută să obții și să-ți imbunatațești permanent performanța.

Bibliografie

1. Mura, O. P. , O viziune choice asupra politicii fiscale , Editura Brumar , 2012.

2. Talpoș, I. , Finanțele Romaniei, Editura Sedoana, Timișoara, 1995.

3. Alexandru Gheorghe –Evaluarea eficienţei activităţilor sanitare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004

4. Enăchescu D., Marcu M.G. – Sănătate publică şi management sanitar,Editura All, Bucureşti, 2004

5. Greceanu-Cocoş Virginia –Contabilitatea instituţiilor publice, ediţie comentată şi actualizată, Editura Adevărul, Bucureşti, 2001

6. Ştefura Gabriel – Bugete publice, editura Economica 2003

7. http://www.marketwatch.ro/articol/4990/Managementul_performantei/

8. http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf

9. http://spcaransebes.ucoz.com/_ld/0/36_Plan_de_managem.pdf

10. www.spitalul-municipal-timisoara.ro/‎

11. http://www.doctorbun.ro/u-spitalul-clinic-municipal-timisoara_133.html

12. Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006

13. Legea nr. 82/1991

14. Legea nr. 500/2002

Preview document

Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 1
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 2
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 3
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 4
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 5
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 6
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 7
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 8
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 9
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 10
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 11
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 12
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 13
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 14
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 15
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 16
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 17
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 18
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 19
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 20
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 21
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 22
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 23
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 24
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 25
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 26
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 27
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 28
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 29
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 30
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 31
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 32
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 33
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 34
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 35
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 36
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 37
Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Finantarea si Performanta Institutiilor Publice Sanitare.docx
  • Finantarea si Performanta Institutiilor Publice Sanitare.pptx

Alții au mai descărcat și

Managementul serviciilor în domeniul sănătății

INTRODUCERE Dat fiind faptul că îmi desfăşor activitatea în cadrul sistemului sanitar, când a venit vorba să-mi aleg tema pentru lucrarea de...

Serviciile și Sistemele Utilizate în e-Sănătate

INTRODUCERE Termenul de e-Sănătate cuprinde o gamă de servicii şi sisteme care sunt la granița dintre medicină și tehnologia informației....

Studiu de caz finanțele instituțiilor publice

PRIMARIA GALATI Prin pozitia sa geografica,Galatiul este situat la intersectia drumurilor comerciale europene de la nord la sud si de la est la...

Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății

INTRODUCERE În această lucrare mi-am propus să fac un studiu asupra unui subiect actual şi de o importanţă majoră pentru domeniul sănătăţii şi...

Analiza concurențială pe piața farmaciilor

1. PREZENTAREA COMPANIEI - SENSIBLU Sensiblu este cea mai mare reţea de farmacii sub acelaşi brand din Romania. Prima farmacie Sensiblu a fost...

Măsurarea performanței financiare în sistemul sanitar din România

Introducere Măsurarea performanțelor financiare este un factor cheie în obținerea unei vederi de ansamblu asupra întreprinderii și în stabilirea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași

Capitolul 1. Organizarea şi conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi “Resursele financiare ale statului împreună cu...

Gestiunea financiară Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon, Iași

Capitolul 1. Organizarea şi conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” “Resursele financiare ale statului împreună cu...

Cheltuieli pentru Acțiuni Social-culturale și Eficiența lor

CAPITOLUL I Continutul si structura cheltuielilor publice pentru actiuni social-culturale 1. Continutul si caracteristicile cheltuielilor...

Elaborarea, Aprobarea și Executarea Bugetelor Program în Sistemul Sanitar

INTRODUCERE În vorbirea curentă, ca şi în literatura de specialitate, se folosesc mai multe expresii făcând parte din familia cuvântului finanţe,...

Monografie spital - institutul de boli cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iași

Cap 1. Organizare si functionalitate la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.George I.M. Georgescu" Iasi 1.1.Scurt istoric In anii...

Gestiunea financiară la Spitalul Bârlad

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD 1.1. DESCRIEREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD Spitalul de Adulti Bârlad este o...

Monografie Spitalul de Urgentă Roman

Cap.1. Organizarea şi funcţionalitatea la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman 1.1 Scurt istoric al Spitalului Municipal de Urgenţă Roman...

Proces Bugetar în Spitalul Hirlau

1. Organizare şi funcţionalitate în cadrul spitalului orăşenesc Hârlau Date de identificare Localizare: Str. Bogdan Vodă nr.15, Oras Hârlau, Jud....

Ai nevoie de altceva?