Finantarea unui Proiect de Investitii

Licență
8.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 26467
Mărime: 200.17KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolau Elena
PROIECTUL A FOST SUSTINUT LA EXAMENUL DE LICENTA ANUL 2006, FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE GALATI

Cuprins

INTRODUCERE.3

CAPITOLUL 1. INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE.4

1.1. Noţiunea de investiţie şi caracterul ei tridimensional.4

1.2. Caracteristicile investiţiilor.6

1.3. Clasificarea investiţiilor.7

1.4. Surse de finanţare a investiţiilor.10

1.4.1. Surse proprii ale agenţilor economici.11

1.4.2. Surse generate de piaţa de capital.12

1.4.3. Alocaţiile de la bugetul statului.13

1.4.4. Surse pentru investiţii externe.13

1.5. Necesitatea investiţiilor şi rolul lor în economie.15

CAPITOLUL 2. CREDITUL, COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A PLASMENTULUI BANCAR.18

2.1. Conceptul de credit şi funcţiile sale.18

2.2. Elementele şi trăsăturile creditului.20

2.3. Principii generale privind activitatea de creditare bancară.23

2.4. Clasificarea portofoliului de credite şi constituirea provizioanelor specifice de risc de credit.26

CAPITOLUL 3. POZIŢIA BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE.30

3.1. Scurtă prezentare a Băncii Comerciale Române.30

3.2. Aspecte generale privind riscul în activitatea de creditare.32

3.3. Categorii de credite oferite de B.C.R. clienţilor persoane juridice.33

3.4. Metodologia actuală de acordare şi rambursare a creditelor de investiţii.38

3.5. Analiza solicitării agenţilor economici care au ca obiectiv realizarea investiţiilor.42

3.5.1. Riscul în viaţa proiectelor de investiţii.42

3.5.2. Analiza economico-financiară a activităţii clienţilor.43

3.5.3. Indicatorii de analiză a bonităţii clienţilor.44

3.5.4. Analiza aspectelor nonfinanciare privind clienţii băncii.45

3.5.5. Ratingul de credit.47

CAPITOLUL 4. SOLICITAREA UNUI CREDIT DE INVESTIŢII DE CĂTRE S.C. NOMIS S.R.L.49

4.1. Prezentarea generală a societăţii comerciale.49

4.2. Prezentarea proiectului de investiţi.51

4.3. Evaluarea financiară a proiectului de investiţii.53

4.4. Analiza economico-financiară a activităţii firmei.61

4.4.1. Analiza structurii şi conţinutului bilanţului contabil.62

4.4.2. Analiza structurii şi conţinutului contului de profit şi pierdere.64

4.4.3. Indicatorii de analiză a bonităţii.73

4.4.4. Determinarea ratingului de credit.84

CAPITOLUL 5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

5.1. Concluzii.88

5.2. Propuneri.91

BIBLIOGRAFIE.93

Extras din document

INTRODUCERE

În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură creşterea gradului de utilizare a resurselor materiale şi de muncă ale societăţii. Este important de subliniat că toate ţările din Europa de Est care au beneficiat de investiţii masive (Ungaria, Cehia, Polonia) au înregistrat o dezvoltare semnificativă a activităţii economice.

Cu toate că în prezent economia naţională traversează o perioadă dificilă, în care mecanismele economiei de piaţă concurenţiale nu se manifestă încă plenar, iar echilibrele macroeconomice sunt fragile, putem afirma că unica metodă de depăşire a acesteia o reprezintă alocarea de fonduri investiţionale importante pentru dezvoltarea economiei ţării noastre.

În prezent, în ţările dezvoltate, creditul de investiţii reprezintă o sursă importantă pentru agenţii economici de asigurare a fondurilor necesare pentru realizarea obiectivelor de investiţii. Acordarea acestor credite este însă condiţionată de asigurarea garantării certe a rambursării acestora şi a dobânzilor aferente la scadenţă, aceasta depinzând şi de viabilitatea proiectului de investiţii.

Dimensiunea pieţei creditului de investiţii nu poate fi disociată de volumul investiţiilor realizate în economia naţională. Ţinând cont de faptul că infuziile de capital în economia naţională sunt mici, precum şi de faptul că investitorii preferă să apeleze la mijloace mai puţin costisitoare de finanţare (reinvestirea profitului şi a altor surse proprii, emisiunea de acţiuni), nu ne putem aştepta în viitorul apropiat la o creştere spectaculoasă a creditelor pentru investiţii în România.

În aceste condiţii, pentru stimularea creditelor pentru investiţii sunt necesare atât adoptarea unor măsuri de eliminare a factorilor care inhibă dezvoltarea afacerilor în România (diminuarea fiscalităţii exagerate, creşterea stabilităţii cadrului legal şi instituţional, precum şi evitarea inconsecvenţei legislative privind regimul investiţiilor străine etc.), cât şi îmbunătăţirea condiţiilor de pe piaţa creditului de investiţii, băncile având o contribuţie importantă în acest sens.

Cu toate acestea, apreciem că stabilitatea macroeconomică şi alinierea la legislaţia comunitară vor avea un puternic impact pozitiv asupra dezvoltării investiţiilor şi implicit a economiei naţionale.

CAPITOLUL 1. INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE

1.1. Noţiunea de investiţie şi caracterul ei tridimensional

Investiţiile reprezintă cel mai important stimul în orice activitate economică. În cadrul economiei naţionale, investiţiile reprezintă elementul fundamental care iniţiază şi dezvoltă orice activitate umană.

În teoria şi practica economică investiţia are o imagine tridimensională ׃

- dimensiunea contabilă reduce investiţia la noţiunea de imobilizare în sensul contabil al cuvântului, care reprezintă de fapt bunuri mobile şi imobile, corporale sau necorporale, achiziţionate, sau create în întreprindere, destinate a rămâne constante sub aceeaşi formă;

- dimensiunea economică lărgeşte sfera de cuprindere a investiţiei, aceasta cuprinzând consumuri de resurse care se fac în prezent din dorinţa obţinerii în viitor a unor efecte economice eşalonate în timp şi care în sumă totală sunt mai mari decât cheltuielile iniţiale de resurse;

- dimensiunea financiară, potrivit căreia investiţia corespunde tuturor cheltuielilor de resurse menite să conducă la realizarea unor venituri respectiv economii pe o perioadă de timp de exploatare raţională, când, prin amortizare e asigurată rambursarea tuturor acestor cheltuieli. Problema aspectului financiar al investiţiilor trebuie reliefată în principal, în sensul asigurării obţinerii unui echilibru între resursele existente şi nevoile pentru desfăşurarea activităţii .

În sens larg, prin investiţie se înţelege orice cheltuială bănească făcută cu scopul obţinerii în viitor a unor efecte scontate. Această definiţie are însă anumite lacune deoarece nu orice cheltuială efectuată în scopul obţinerii profitului poate fi considerată investiţie.

În sens restrâns, investiţiile reprezintă totalitatea cheltuielilor prin care se creează sau se achiziţionează noi capitaluri fixe (productive sau neproductive), se dezvoltă şi se modernizează cele existente.

Dacă se iau în considerare motivaţiile care stau la baza investiţiilor de dezvoltare şi modernizare a întreprinderilor, investiţiile apar ca suport material al acestor procese pentru a adapta producţia la cererea pieţei, dar şi pentru consolidarea poziţiei acestora în raport cu concurenţa.

Noţiunii de investiţie îi este imanent timpul, un element definitoriu al caracterului dinamic al procesului investiţional. În acest sens este relevantă sublinierea făcută de Pierre Massé, potrivit

căruia investiţia este o cheltuială pentru un viitor incert .

Preview document

Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 1
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 2
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 3
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 4
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 5
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 6
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 7
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 8
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 9
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 10
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 11
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 12
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 13
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 14
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 15
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 16
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 17
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 18
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 19
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 20
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 21
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 22
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 23
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 24
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 25
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 26
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 27
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 28
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 29
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 30
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 31
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 32
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 33
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 34
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 35
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 36
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 37
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 38
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 39
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 40
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 41
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 42
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 43
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 44
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 45
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 46
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 47
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 48
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 49
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 50
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 51
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 52
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 53
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 54
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 55
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 56
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 57
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 58
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 59
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 60
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 61
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 62
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 63
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 64
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 65
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 66
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 67
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 68
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 69
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 70
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 71
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 72
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 73
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 74
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 75
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 76
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 77
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 78
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 79
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 80
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 81
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 82
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 83
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 84
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 85
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 86
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 87
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 88
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 89
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 90
Finantarea unui Proiect de Investitii - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Finantarea unui Proiect de Investitii.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea unui proiect de investiții

Într-o societate de consum se dezvoltă an de an din ce în ce mai multe domenii de investiții, care pot aduce statului o dezvoltare economică și...

Politici manageriale de creștere a rentabilității

INTRODUCERE Managementul performant al unei intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential necesita adoptarea unor...

Creditul Ipotecar în România

INTRODUCERE Evoluţia economiei romaneşti in ultimul deceniu a fost remarcata de transformări structurale de substanţa, in încercarea de a crea...

Studiu de fezabilitate al societății agricole Unirea

Cuvânt înainte Planul de afaceri prezentat, sub forma unui studiu de caz, serveşte ca ghid studenţilor şi participanţilor la cursurile...

Studiu de fezabilitate pentru acordare credit de investiții

CAP. I FUNDAMENTELE INVESTITIEI 1. Notiunea de investitie. 2. Clasificarea investitiilor. 3. Strategii investitionale si rolul lor in...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Optimizarea Capitalurilor Proprii

INTRODUCERE Punctul de plecare în analiza structurii capitalului este de a cunoaste daca valoarea unei societati rezulta dintr-o alegere...

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Fezabilitate al unui Proiect de Investitii Finantat pe Baza unui Credit Furnizor

Rolul investitiilor in economia de piata si evolutia acestora in ultimii ani Economia Romaniei a parcurs mai mult de noua ani de tranzitie de la...

Responsabilitate socială BRD

INTRODUCERE Nenumărate cercetări efectuate în ultimul deceniu subliniază importanţa comportamentului corporatist responsabil şi durabil. La...

Plan de afaceri privind dezvoltarea SC Prima Expert SRL

CAPITOLUL 1 Destinatarii planului de afaceri 1.1.Creditorii Obiectivul general al proiectului consta in activitatea Societatii Comerciale Prima...

Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană

IMPACTUL T.V.A. ASUPRA CASH-FLOW-ULUI INVESTITIONAL IN CADRUL UNUI PROIECT CU FINANTARE EUROPEANA. ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI. ANALIZA...

Sistemul Bancar European

Capitolul 1 Apariţia şi evoluţia sitemului bancar European 1.1 Scurt istoric Prǎbuşirea sistemului monetar internaţional de la Bretton Woods...

Decizia de investiție și finanțare a unui proiect de investiții în cadrul unei firme

1.Identificati o firma din domeniul industriei carnii si faceti o scurta prezentare a acesteia. S.C. FACOS S.A. Suceava S.C. FACOS S.A. - ....

Mecanisme si Institutii ale Uniunii Europene - Banca Europeana de Investitii

Introducere Creata în scopul de a garanta o pace durabila, constructia europeana s-a concretizat dupa cel de al Doilea Razboi Mondial. Pe 9 mai...

Analiza Oportunitatilor de Finantare a unui Proiect de Investitii din Domeniul Turismului prin Intermediul Fondurilor Structurale

CAPITOLUL 1 Introducere – Fondurile structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, al...

Ai nevoie de altceva?