Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 14 fișiere: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 39967
Mărime: 364.02KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Drd. Corduneanu Carmen
Universitatea de Vest, Timisoara
Specializare: Finanţe – Asigurări

Cuprins

 1. Cuvânt înainte
 2. Capitolul I. Aspecte generale 1
 3. 1.1Evoluţia Uniunii Europene: Prezentarea momentelor cheie 2
 4. 1.2Rolul fiscalităţii pe piaţa UEM 8
 5. 1.3Baza juridica a măsurilor de armonizare fiscală 9
 6. 1.4Evoluţii recente şi perspective deviitor : Summitul de la Nice 9
 7. Capitolul II. Convenţiile fiscale bilaterale şi dreptul comunitar. 13
 8. 2.1 Dreptul comumitar: repartiţie şi competenţe. 14
 9. 2.1.1 Probleme legate de repartiţia competenţelor 16
 10. 2.1.2 Probleme legate de exerciţiul competenţelor 20
 11. 2.2 Aprecierea legalităţii comunitare 26
 12. 2.2.1 Dreptul derivat 26
 13. 2.2.2 Dreptul primar 30
 14. Capitolul III. Fiscalitatea în Uniunea Economică şi Monetară 41
 15. 3.1 Aspecte generale 42
 16. 3.1.1 Sarcina fiscală în UEM 42
 17. 3.1.2 Fiscalitatea directă şi indirectă 43
 18. 3.1.3 Costul frontierelor fiscale 44
 19. 3.2 Fiscalitatea indirectă pe piaţa UEM 45
 20. 3.2.1 Taxa pe valoarea adăugată 45
 21. 3.2.2 Accizele 49
 22. 3.3 Fiscalitatea directă pe piaţa UEM 52
 23. 3.3.1 Impozitul pe venitul persoanelor fizice 52
 24. 3.3.2 Impozitul pe societăţi: convergenţă şi „nomadism fiscal” 56
 25. 3.3.2.1 Aspecte generale şi cote de referinţă 56
 26. 3.3.2.2 Propunerile ce relevă cooperarea transnaţională a întreprinderilor 57
 27. 3.3.2.3 Fiscalitatea întreprinderilor 59
 28. 3.3.2.4 Politica “preţului de transfer” 59
 29. 3.3.2.5 Fiscalitatea economiei 60
 30. 3.4 Fiscalitatea şi moneda unică 61
 31. 3.4.1 Uniunea economică şi monetară. Introducerea
 32. euro 61
 33. 3.4.2 Consecinţele apariţiei Uniunii Economice şi Monetare asupra funcţionării actualului sistem monetar internaţional 61
 34. 3.4.3 Rezultatele detaliate pentru UE şi UEM pe
 35. anul 2000 65
 36. Capitolul IV. Sistemul fiscal din România 71
 37. 4.1 Caracterizarea sistemului fiscal românesc 724.2 Structura impozitelor în România 73
 38. 4.2.1 Impozitul : caracterizare generală 73
 39. 4.2.2 Impozitele directe 75
 40. 4.2.2.1 Fiscalitatea directă a întreprinderilor 75
 41. 4.2.2.1 Fiscalitatea directă a persoanelor fizice 78
 42. 4.2.3 Impozitele directe 80
 43. 4.2.3.1 Taxa pe valoare adăugată 80
 44. 4.2.3.2 Accizele 81
 45. 4.2.3.3 Taxele vamale 82
 46. 4.3 Aderarea la UE - Premisă a dezvoltării economice româneşti 83
 47. 4.3.1 Societatea în tranziţie sau societatea în derivă? 83
 48. 4.3.2 Obiective financiare în vederea aderării 84
 49. Concluzii
 50. Index al tabelelor
 51. Bibliografie

Extras din licență

După cel de-al doilea război mondial, s-au format organizaţii supranaţionale, din motive economice şi politice. Motivul politic era faptul că, o organizaţie supranaţională ar putea elimina un posibil război în Europa. Unii susţinători ai unităţii politice europene, cum ar fi Jean Monnet, credeau că dacă ţările Europei s-ar uni, ar avea resurse comparabile cu cele ale Statelor Unite. Motivul economic era faptul că, pieţele mai mari vor promova o creştere a competitivităţii, ducând astfel la creşterea productivităţii şi a standardului vieţii. Punctele de vedere economice şi politice au fuzionat ducând la presupunerea că, puterea economică stă la baza puterii politice şi militare, iar o economie europeană total integrată ar reduce conflictele dintre ţările Europei.

Un exemplu de organizaţie economică supranaţională a fost Uniunea Vamală Benelux, creată în 1948 (acum Uniunea Economică Benelux) care a asigurat o zonă de liber schimb între Belgia, Olanda şi Luxemburg şi un tarif comun pentru bunurile provenite din afara uniunii.

Primul pas important înspre integrarea europeană a avut loc în 1950. Ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, sfătuit de Jean Monnet, a propus integrarea industriilor cărbunelui şi oţelului în Franţa şi Germania şi a invitat şi alte ţări să adereze. Germania a aderat imediat, fiind urmată de ţările Benelux şi Italia. Anglia nu a aderat, îngrijorată de pierderea controlului asupra propriei industrii. Tratatul care a înfiinţat Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) a fost semnat în 1951 şi a intrat în vigoare anul următor. Tratatul prevedea eliminarea tarifelor vamale la comerţul în cadrul comunităţii, un tarif comun pentru importurile din alte ţări şi controlul producţiei şi a vânzărilor.

În 1957 ţările membre CECO au mai semnat două tratate la Roma. Aceste tratate au creat Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM), pentru dezvoltarea unor modalităţi paşnice de folosire a energiei atomice şi Comunitatea Economică Europeană (CEE). Obiectivul imediat al CEE a fost crearea unei pieţe comune în care bunurile, serviciile capitalul şi persoanele să circule liber. Nu se urmărea formarea doar a unei uniuni vamale, ci dezvoltarea unei politici comune, pentru a se depăşi diferenţele din legislaţia naţională, precum şi dezvoltarea economică, care formau bariere invizibile în calea unui comerţ liber. Una dintre prevederile cele mai importante ale tratatului era că nu poate fi reziliat de către o singură ţară şi că după un anumit timp, deciziile comunităţii vor fi luate cu votul majoritar al membrilor şi nu prin vot unanim.

Au fost invitate şi alte ţări să adereze la CEE. Anglia s-a opus, pentru că nu dorea să piardă controlul asupra politicilor naţionale şi a încercat să convingă naţiunile europene să formeze, în loc, o zonă de liber schimb. Astfel, în 1960 Anglia, Austria, Elveţia, Portugalia şi ţările nordice - Norvegia, Suedia, Danemarca au instituit o zonă de liber schimb mai puţin radicală: Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). Prin AELS s-au eliminat tarifele vamale dintre membrii. Nu a fost prevăzut un tarif extern comun, iar ţările membre se puteau retrage oricând.

În 1961 Anglia şi-a schimbat punctul de vedere privind aderarea. Totuşi, preşedintele francez, Charles de Gaulle a respins aderarea Angliei prin veto în 1963, iar apoi a doua oară în 1967. În opinia lui de Gaulle, cooperarea franco-germană trebuia să formeze inima Europei, din care Anglia trebuia exclusă, datorită legăturilor strânse cu Statele Unite.

În 1967, cele trei comunităţi s-au unit formând Comunităţile Europene (CE). În ceea ce priveşte lărgirea CE, nu s-a înregistrat nici un progres, decât după demisia preşedintelui de Gaulle. Noul preşedinte, Georges Pompidou, avea o orientare mai proeuropeană.

În 1973 s-au alăturat Regatul Unit, Danemarca şi Irlanda. Norvegia, prin referendum naţional, a stabilit să nu adereze.

Mai târziu au aderat şi Grecia (1981), Spania şi Portugalia (1986),

Austria, Finlanda şi Suedia (1995). Aceste ţări au creat “Europa celor cincisprezece”.

Prin anii 1980, cu toate că avea o istorie de 30 de ani, CE nu a reuşit să realizeze visul celor mai înflăcăraţi adepţi ai unităţii europene: o Europă unită. Aderarea unor ţări mediteranene mai puţin dezvoltate cum ar fi Grecia, Spania şi Portugalia, a introdus o serie de probleme noi. Sprijinirea acestor ţări pe agricultură, a determinat ca un procentaj semnificativ din fondurile UE, destinate pentru agricultură, să fie redirecţionate către aceşti membrii. Acest fapt a alarmat ţări precum Irlanda, care se temea că partea ei din aceste fonduri va fi redusă. În 1985, Consiliul European a decis să facă pasul următor în cadrul integrării. În februarie 1986 a fost semnat Actul European (AE), care a lărgit sfera tratatelor existente, mai ales în domeniul politicii externe. AE cerea adoptarea a mai mult de 300 de măsuri pentru înlăturarea barierelor fizice, tehnice şi fiscale, în vederea realizării unei pieţe unice în cadrul căreia, economiile statelor membre ar fi complet integrate. În plus, statele membre au fost de acord să adopte politici comune cu privire la o serie de probleme, referitoare la impozite şi ocuparea forţei de muncă, la sănătate şi mediul înconjurător. Astfel, în 1991, frontierele interne ale Comunităţii au fost înlăturate, formând o piaţă de 350 de milioane de consumatori, numită Piaţa Unică Europeană. Serviciile, capitalul şi indivizii se pot deplase liber în cadrul ţărilor UE, fără restricţii sau control vamal. Companiile pot investi, cumpăra şi vinde în orice ţări ale UE, fără a plăti formalităţile de import-export. Persoanele fizice pot cumpăra bunuri de consum din orice stat membru, fără ca aceste bunuri să fie controlate la vamă şi fără taxarea lor la reintrarea în ţară.

Bibliografie

BRAN FLORINA :”GEOGRAFIA STATELOR LUMII” EDITURA ECONOMICĂ BUCUREŞTI,1996

ENCICLOPEDIA ENCARTA 2000

ŞUŢĂ NICOLAE: ”INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ” EDITURA ECONOMICĂ BUCUREŞTI, 2000

TINCA OVIDIU: ”DREPTUL COMUNITAR GENERAL”

EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, BUCURESTI 1999.

THE ECONOMIST

A.F.P. BAKKER, “INSTITUŢII FINANCIARE INTERNAŢIONALE”, EDITURA ANTET,1997

INTERNET

- BBC NEWS

- CIA - THE WORLD FACTBOOK 2000

- AMBASADA GRECIEI, AMBASADA AUSTRIEI, AMBASADA GERMANIEI

- CNN NEWS

- EUROSTAT, BIROUL STATISTIC AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE DIN LUXEMBOURG

- IMF WORLD OUTLOOK

- INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ - BELGIA

- MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (BELGIEI ŞI LUXEMBURG)

- OFICIUL FEDERAL DE STATISTICĂ AL GERMANIEI

- OFICIUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ - ANGLIA, SUEDIA

- STATISTICI FMI, 1999.

- STATISTICI FMI, 2000.

- EUROPA. EU. INT

IOAN ROTARIU „ CADRUL INSTITUŢIONAL AL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE”,

ED. ORIZONTURI UNIVERSITARE, 1997

BIBERI OCTAVE ”U.E ÎNTRE REAL ŞI VIRTUAL”,EDITURA ALL,BUCURESTI,1999

MATEI ŞI NEGRUŢ ”ENCICLOPEDIA STATELOR LUMII” EDITURA MERENICE, BUCUREŞTI, 2000

“LES IMPOTS EN EUROPE” - EDITURA DELMAS

LOUIS CARTOU “LEGISLATION COMMUNITAIRE GENERALE”

JACQUES MALHERBE “CONVENTIONS FISCALES BILATERALES ET DROIT COMMUNITARE”

CENTRE DE LA DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE EUROPEENNES “LA FISCALITE DANS LE MARCHE UNIQUE”

Preview document

Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 1
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 2
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 3
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 4
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 5
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 6
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 7
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 8
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 9
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 10
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 11
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 12
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 13
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 14
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 15
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 16
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 17
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 18
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 19
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 20
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 21
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 22
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 23
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 24
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 25
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 26
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 27
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 28
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 29
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 30
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 31
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 32
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 33
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 34
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 35
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 36
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 37
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 38
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 39
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 40
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 41
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 42
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 43
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 44
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 45
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 46
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 47
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 48
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 49
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 50
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 51
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 52
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 53
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 54
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 55
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 56
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 57
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 58
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 59
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 60
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 61
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 62
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 63
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 64
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 65
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 66
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 67
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 68
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 69
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 70
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 71
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 72
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 73
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 74
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 75
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 76
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 77
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 78
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 79
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 80
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 81
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 82
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 83
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 84
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 85
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 86
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 87
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 88
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 89
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 90
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 91
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 92
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 93
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 94
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 95
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 96
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 97
Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • pagina1.doc
 • pagina 2.doc
 • L-bibl.doc
 • Index al tabelelor.doc
 • harti1.doc
 • harti 2.doc
 • Cuvant inainte.doc
 • cuprins.doc
 • concluzii.doc
 • CAPITOLUL IV.doc
 • CAPITOLUL III.doc
 • CAPITOLUL II.doc
 • CAPITOLUL I C.doc
 • CAPITOLUL I.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind impozitele indirecte asupra unei societăți comerciale

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania I. 1. Necesitatea reformei fiscale si etapele infaptuirii reformei...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Impozitarea Globală a Veniturilor Persoanelor Fizice și Impactul sau social-economic

Timp de decenii sistemul de impozite al României a functionat si s-a dezvoltat ca o componenta a modelului administrativ de conducere, constructia...

Metair, o investiție pe termen mediu și lung

Rezumat Lucrarea de față prezintă cazul Grupului Metair care acționează în industria auto in calitate de producător de componente auto, cu un...

Comparație privind impozitarea persoanelor fizice în UE

1. Introducere Discutiile privind reforma fiscala iau in calcul, de obicei, trei variante: cota unica, sistemul progresiv si sistemul dual, o...

Comparații fiscale ale țărilor din Uniunea Europeană

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Provocări ale aderării României la uniunea monetară

Lucrarea de fata abordeaza aspecte teoretice si practice ce tin de Uniunea Monetara dar si de impactul pe care il are aceasta asupra economiei unei...

Sistemul Monetar Internațional

INTRODUCERE Unificarea monetară europeană este în prezent un proces în plină desfăşurare, ce-şi are punctul de plecare în S.M.E. . Ideea de...

Politica Monetară și Fiscală

PARTEA I CAPITOLUL I. Aspecte instituţionale în Uniunea Europeană Uniunea Europeană este constituită sub forma unui sistem instituţional unic în...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Reforma pactului de stabilitate și creștere

Această întrebare apare ca justificată din două motive care reies din analiza anterioară: regulile prea rigide ale Pactului de Stabilitate si...

Politică fiscală România

INTRODUCERE ranziţia în economia de piaţă este un proces de durată, alcătuit dintr-o multitudine de sfere intercalate de activităţi economice....

Extinderea UE cu Slovacia

1. Scurt istoric al Slovaciei Cehoslovacia a fost proclamata republica în octombrie 1918, având o componenCa multietnica: 51% cehi, 23% germani,...

Integrarea Europeană și Efectele Monedei Euro Asupra Utilizatorilor

CAPITOLUL I NECESITATEA INTEGRĂRII MONETARE EUROPENE I.1. Etapele ale înfăptuirii Uniunii Monetare Europene Uniunea Europeană este rezultatul...

Ai nevoie de altceva?