Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 54605
Mărime: 187.02KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Emil Negrea
Facultatea de Relatii Economice Internationale
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL I 3

CADRUL INSTITUŢIONAL DE REGLEMENTARE A RELAŢIILOR FINANCIAR - MONETARE INTERNAŢIONALE 3

1.1. BANCA REGLEMENTELOR INTERNAŢIONALE 3

1.2. FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL 6

1.3. GRUPUL BĂNCII MONDIALE 11

1.3.1. BANCA MONDIALĂ 12

1.3.2. CORPORAŢIA FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ 15

1.3.3. ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ 17

CAPITOLUL II 19

F.M.I. PRINCIPALA INSTITUŢIE INTERNAŢIONALĂ CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL MONETAR 19

2.1. ISTORICUL ACTIVITĂŢII F.M.I. 19

2.1.1. FUNCŢIONAREA SISTEMULUI MONETAR INTERNAŢIONAL ÎN CONDIŢIILE ”ETALONULUI AUR” 19

2.1.2. SISTEMUL BRETTON WOODS; CRIZA ACESTUIA ŞI ABANDONAREA SISTEMELOR BAZATE PE AUR 22

2.1.3. FMI ÎN CONDIŢIILE GENERALIZĂRII CURSURILOR FLEXIBILE 27

2.2. MECANISMELE F.M.I. 38

2.2.1. STRUCTURA FINANCIARĂ 38

2.2.2. FACILITĂŢI DE CREDITARE 42

2.2.3. CREAREA DE LICHIDITATE; DREPTURILE SPECIALE DE TRAGERE 51

CAPITOLUL III 57

CRIZELE FINANCIARE GLOBALE 57

3.1. CRIZA DATORIILOR 57

3.2. CRIZA DIN MEXIC 60

3.3. CRIZA ASIATICĂ 63

3.4. CRIZA DIN RUSIA 75

3.5. CRIZA ARGENTINIANĂ 86

3.6. CONCLUZII 90

CAPITOLUL IV 95

RELAŢIILE ROMÂNIEI CU FMI 95

4.1. SCURTĂ PRIVIRE GENERALĂ 95

4.2. ACORDURILE STAND-BY 97

4.2.1.ACORDUL AUGUST 1999 - FEBRUARIE 2001 97

4.2.2. ACORDUL OCTOMBRIE 2001-MARTIE 2003 98

4.3 ANEXE 110

CONCLUZII 115

BIBLIOGRAFIE 117

Extras din document

La înfiinţarea sa, la Bretton-Woods, în iulie 1944, FMI a fost conceput într-o lume caracterizată prin cursuri fixe de schimb şi control al capitalului. Misiunea sa era să facă posibilă dezvoltarea comerţului internaţional prin stabilirea unor reguli de administrare a cursurilor de schimb şi plăţilor internaţionale şi să furnizeze finanţarea temporară necesară reglării balanţei de plăţi

Treptat, s-a renunţat la controlul capitalului, iar în anul 1971 s-a renunţat şi la sistemul cursurilor de schimb fixe. Cea dintâi criză a petrolului, din 1973 a dus la unele dezechilibre comerciale profunde, băncilor revenindu-le sarcina să finanţeze aceste dezechilibre Expansiunea activităţii de creditare nu a mai cunoscut limite, ceea ce a avut drept rezultat criza din 1982. Salvarea sistemului bancar internaţional a devenit o prioritate. FMI a devenit agenţia principală de reunire a programelor de salvare care să permită ţărilor datornice să-şi achite debitele. Pe ansamblu, FMI şi-a îndeplinit această sarcină, marile eşecuri fiind evitate. Aceasta a fost şi originea a ceea ce avea să fie considerat hazard moral: în caz de criză, cei ce acorda împrumuturi pot recurge la FMI pentru ajutor.

Odată cu liberalizarea şi cu impulsul de dereglementare din anii ’90, pieţele financiare internaţionale şi-au menţinut ritmul de dezvoltare rapid, chiar dacă criza împrumuturilor internaţionale a continuat să se manifeste. O mulţime de inovaţii au făcut ca peisajul financiar internaţional să se modifice până la punctul de a nu mai putea fi recunoscut. Acesta a fost şi momentul când globalizarea a început cu adevărat să prindă contur.

A urmat în 1994, criza din Mexic prima dintr-o suită de crize financiare, care au afectat ultimul deceniu al secolului XX. Din nou FMI a sărit în ajutor , cu sprijinul masiv din partea Trezoreriei americane, şi fundamentaliştii de piaţă au replicat că hazardul moral a devenit şi mai pronunţat.

Pe acest fundal are loc în anii 1997-1999, criza pieţelor emergente. FMI intervine din nou, de data aceasta în Thailanda, Indonezia şi Coreea de Sud. De această dată însă, programele nu au mai dat rezultate, astfel încât contagiunea s-a răspândit şi a cuprins aproape întreaga periferie a sistemului financiar global.

S-ar putea susţine că FMI a aplicat prescripţii greşite în cazul crizei asiatice. Programele FMI au vizat un curs de schimb flotant al valutelor, creşterea dobânzilor astfel încât ele să includă declinul valutar, precum şi reducerea cheltuielilor administrative pentru a se face faţă deficitului bugetar. în plus, erau impuse o serie de condiţii vizând în principal sistemul bancar, dar şi alte deficienţe structurale cum ar fi monopolurile sectoriale. Rezultatul a însemnat o agravare a colapsului economic. Prescriptiile vizau excesele din sectorul public, în vreme ce, în acest caz, excesele se manifestau în sectorul privat.

Toate aceste aspecte relevă faptul că FMI atât ca instituţie cât şi ca mod de acţiune prin programele sale, necesită o reformulare pentru a face faţă eficient problemelor puse de mediul economic internaţional actual care tinde spre o tot mai mare integrare.

CAPITOLUL I

CADRUL INSTITUŢIONAL DE REGLEMENTARE A RELAŢIILOR FINANCIAR - MONETARE INTERNAŢIONALE

1.1. BANCA REGLEMENTELOR INTERNAŢIONALE

Banca Reglementelor Internaţionale ( BRI ) este cea mai veche dintre instituţiile financiare internaţionale. A luat fiinţă în anul 1930 prin Conferinţa de la Haga care s-a ocupat şi de plata reparaţiilor de război germane, după primul război mondial, în cadrul Planului Young. Fostele ţări beligerante împreună cu Elveţia neutră, au căzut de acord să fondeze o bancă la Basel Membre, urmau să fie băncile centrale, iar banca avea să fie imună în raport cu legile naţionale ale statelor membre. BRI avea să reglementeze reparaţiile de război germane, de unde s-a şi adoptat denumirea de “reglemente” din numele instituţiei.

Deşi motivul concret pentru instituirea BRI a fost Planul Young, obiectivul principal mult mai larg al băncii a fost să promoveze cooperarea dintre băncile centrale. Planuri pentru o asemenea cooperare existaseră deja la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea, dar izbucnirea primei conflagraţii mondiale a împiedicat materializarea lor. Ca “bancă centrală a băncilor centrale”, la care puteau să participe şi ţări neimplicate în război, viitorul BRI era asigurat chiar când plata reparaţiilor va fi întreruptă de Germania. Când instituţiile stabilite prin acordul de la Bretton Woods au fost instituite, presiunile SUA au dus la adoptarea unei rezoluţii care prevedea lichidarea BRI - privită ca o structură regională - şi transferarea funcţiilor sale către FMI, dar această rezoluţie nu a fost luată în seamă de băncile centrale europene. BRI urma să joace un important rol în restabilirea cursului normal de plăţi în Europa postbelică.

Când dolarul american a fost supus unei presiuni descrescătoare, o tendinţă care va duce în cele din urmă la prăbuşirea sistemului ratei fixe de schimb - BRI a organizat linii reciproce de credit - “swap arrangements” - pentru băncile centrale, acestea au fost folosite pentru a sprijini ratele de schimb şi preţul Au. În 1960, dr.Marius Holtrop preşedintele BRI şi guvernatorul băncii centrale olandeze, i-a convins pe americani să participe la întrunirile lunare ce aveau loc la Basel. De atunci SUA a văzut din ce în ce mai mult avantajul BRI pentru stabilitatea sistemului financiar internaţional. BRI nu mai este privită ca un club particular al băncilor centrale europene ci ca un forum mondial principal de consultare şi cooperare între băncile centrale. Această atitudine schimbată a fost consfinţită când, în septembrie 1994, guvernatorul Alan Greenspan de la Sistemul Rezervelor Federale a ocupat scaunul care-i fusese rezervat mai bine de şaizeci de ani.

BRI este organizată ca o companie pe acţiuni cu răspundere limitată ai cărui treizeci şi trei de acţionari cuprind aproape toate băncile central europene, precum şi băncile centrale ale Australiei, Canadei, Japoniei şi Africii de Sud. BRI, este astfel, una dintre puţinele instituţii financiare internaţionale în care sunt reprezentate de mult timp multe ţări est-europene. Unele bănci centrale, inclusiv Rezervele Federale ale SUA au vândut din acţiunile lor iniţiale la BRI, băncilor comerciale, astfel încât aproximativ 15% din acţiuni sunt deţinute de acţionari particulari, în principal din Europa. Motivul l-a constituit versiunea larg răspândită de a participa la organisme internaţionale în acea vreme. Totuşi, prevederile stipulează că drepturile de vot sunt păstrate de banca centrală care a deţinut iniţial acţiunile. Conducerea băncii este asigurată de un Comitet de directori care cuprinde în mod curent şaptesprezece membrii din ţările G.10. Ca fondatori Belgia, Germania, Franţa, Italia şi Regatul Unit au câte două locuri fiecare, dintre care unul este ocupat ex officio de guvernatorul în funcţie al băncii centrale. Sunt aleşi de asemenea trei guvernatori de bănci centrale din alte ţări membre în mod tradiţional aceştia sunt guvernatorii băncilor din Olanda, Suedia şi Elveţia.

Bibliografie

1. Bakker, Age F.P., Instituţiile financiare internaţionale , Editura Antet, 1997;

2. Boajă, M., Relaţii financiar- monetare, Editura UCDC, Bucureşti, 2006;

3. Brezeanu, Petre, Sistemul financiar internaţional , Editura Cavallioti, 2000;

4. Brezeanu, Petre; Marinescu, Iulian, Finanţe publice şi fiscalitate , Editura România de mâine, 1998;

5. Brown, Lester, Starea lumii , Editura Tehnică Bucureşti, 2001;

6. Daianu, Daniel, România şi Uniunea Europeană , 2002;

7. Dumitrescu, Sterian; Bal,Ana, Economia mondială , Editura Economică, 1999;

8. Dumitrescu, Sterian; Gheorghiţă, Virgil, Economia mondială, Editura Independenţa Economică, 1998;

9. Gaftonic, Simona, Finanţe internaţionale, Editura Economică, 1997;

10. Lenain,Patrick, F.M.I.- ul , Editura Coresi , Paris, 2000 ;

11. Taşnadi, Alexandru; Dolţu, Claudiu, Monetarismul, Editura Economică, 1996;

12. Teulon, Frederick, Sistemul monetar internaţional , Editura Institutul European, 1997;

13. Capital: nr.11/17.03.2005;

14. Evenimentul Zilei: 06.06.2003;

15. Tribuna economică : 41/2002, 7/2003, 8/2003, 43/2003, 5/ 2004;

16. Site-uri: - www.fmi.ro

- www.mfinanţe.ro - www.bnr.ro

- www.imf.org

Preview document

Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 1
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 2
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 3
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 4
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 5
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 6
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 7
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 8
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 9
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 10
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 11
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 12
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 13
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 14
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 15
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 16
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 17
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 18
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 19
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 20
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 21
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 22
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 23
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 24
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 25
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 26
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 27
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 28
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 29
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 30
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 31
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 32
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 33
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 34
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 35
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 36
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 37
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 38
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 39
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 40
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 41
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 42
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 43
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 44
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 45
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 46
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 47
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 48
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 49
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 50
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 51
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 52
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 53
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 54
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 55
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 56
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 57
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 58
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 59
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 60
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 61
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 62
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 63
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 64
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 65
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 66
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 67
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 68
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 69
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 70
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 71
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 72
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 73
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 74
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 75
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 76
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 77
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 78
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 79
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 80
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 81
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 82
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 83
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 84
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 85
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 86
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 87
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 88
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 89
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 90
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 91
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 92
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 93
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 94
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 95
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 96
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 97
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 98
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 99
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 100
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 101
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 102
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 103
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 104
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 105
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 106
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 107
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 108
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 109
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 110
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 111
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 112
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 113
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 114
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 115
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 116
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 117
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 118
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 119
Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România - Pagina 120

Conținut arhivă zip

  • Fondul Monetar International - Creditari, crizele financiare si influenta lor pentru Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială

În cadrul economiei mondiale moderne, una din cerinţele fundamentale, care conduce la progresul fiecărei economii naţionale, este reprezentată de...

Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene

Termenul “politică” are un domeniu larg de definire, prezentând sensuri dintre cele mai diferite. Astfel, ca o primă abordare, se poate spune că...

Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică

INTRODUCERE Rolul organismelor financiare internaționale este deosebit de disputat în ultima perioadă, ca urmare a gestionării defectuoase a...

Cotrolul financiar executat de Curtea de Conturi

Un rol important în configurarea, evoluţia şi performanţa economiei îl joacă sistemul financiar ca parte componentă a sistemului instituţional al...

Rolul FMI în economia mondială

CAP. I FONDUL MONETAR INTERNATIONAL - ISTORIC, OBIECTIVE, STRUCTURA ORGANIZATORICA SI TRASATURI ALE ACTIVITATII 1.1 Conferinta monetara mondiala...

Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene

Agricultura constituie din cele mai vechi timpuri un domeniu vital de activitate al omului. În zilele noastre, ea continuă să fie practic singura...

Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești

Introducere Motivul principal pentru care am ales această temă este reprezentat de importanța pe care o are migrația forței de munca în prezent...

Fundamentarea și realizarea cheltuielilor la Primăria Comunei Farcașa, județul Neamț

CAPITOLUL I. Organizare și funcționalitate la Primăria comunei Farcașa 1.1. Scurt istoric Comuna Farcaşa, este situată în partea de nord-vest a...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Bancar

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR EUROPEAN 1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) este compus...

Piețe de capital - riscurile pe piețele financiare

RISCURILE PE PIEŢELE FINANCIARE Realitatea ne-a dovedit în repetate rânduri că orice activitate umană se desfăşoară în condiţii de risc, aceste...

Ai nevoie de altceva?