Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 31225
Mărime: 148.39KB (arhivat)
Cost: 15 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ.dr. Balaceanu Cristina
Facultatea de Relatii Economice Internationale
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL 1

Procesul de creare a Fondului Monetar Internaţional

1.1 Începuturile Fondului monetar internaţional 7 1.1.1 Obiectivele Fondului Monetar Internaţional la nivel internaţional 10

1.2 Modul de organizare al Fondului Monetar Internaţional 12

1.3 Statutul FMI în lume 14

1.4 Resursele de care dispune Fondul Monetar Internaţional 17 1.4.1 Repartizarea resurselor pentru fiecare ţară membră 17 1.4.2 Caracteristicile Dreptului Special de Tragere 20

1.5 Monitorizarea de către Fondul Monetar Internaţional asupra ţărilor membre 23

1.5.1 Importanţa monitorizării Fondului Monetar Internaţional asupra ţărilor membre 23

1.5.2 Tipurile de împrumuturi acordate de Fondul Monetar Internaţional 24 1.5.2.1 Clasificarea tipurilor de împrumuturi acordate de Fondul Monetar Internaţional 24

1.5.3Principalele caracteristici ale Fondului Monetar Internaţional 25

1.6 Sursele de finanţare ale Fondului Monetar Internaţional 26

1.6.1 Repartizarea resurselor proprii ale fiecărei ţări membre Fondului Monetar Internaţional 26

1.6.2 Modalitatea de acordare a creditelor ţărilor membre 27

CAPITOLUL 2

Sistemul de la Bretton Woods şi obiectivele sale 30

2.1 Principalele momente în evoluţia sistemului monetar internaţional 31

2.2 Conferinţa de la Bretton Woods şi obiectivele sistemului Bretton Woods 37

2.3 Alte organizaţii internaţionale ale căror baze au fost puse la Bretton Woods 41

2.3.1 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 41

2.3.2 Acordul General pentru Tarife şi Comerţ 45

2.4 Relaţiile dintre FMI şi alte organizaţii mondiale 46

2.4.1 FMI şi ONU 46

CAPITOLUL 3

Rolul Fondului Monetar Internaţional în economia Mondială 48

3.1 Activităţi legate de criza din Asia 49

3.2 Sprijinul acordat ţărilor post conflictuale 53

3.3 Ajutorul acordat ţărilor din Europa Centrală şi de Est 57

3.4 Relaţiile Fondului Monetar Internaţional cu fosta URSS 66

3.5 Procesul de Globalizare şi FMI 70

3.6 Reforme şi restricţii în cadrul FMI 73

3.7 Mai este nevoie de FMI? 77

3.8 Un nou FMI 78

CAPITOLUL 4

Relaţiile României cu FMI 80

4.1 Poziţia României în economia mondială 80

4.1.1 Potenţialul natural-geografic 80

4.1.2 Potenţialul uman 81

4.1.3 Potenţialul productiv 82

4.1.4 Potenţialul comercial 84

4.1.5 Potenţialul turistic 86

4.2 Istoricul relaţiilor României cu Fondul Monetar Internaţional 87

4.3 Rolul şi activităţile biroului reprezentanţei rezidente a Fondului Monetar Internaţional cu România 91

4.4 Relaţiile României cu Banca Mondială 92

4.5 Aspecte statistice necesare din partea României pentru încheierea de acorduri stand-by 94

4.6 Acordul stand-by între România şi Fondul Monetar Internaţional în perioada 1999-2001 96

4.7 Încetarea acordului dintre România cu FMI- octombrie 2005 104

4.7.1 Efectele economice în urma încetării acordului cu Fondul Monetar Internaţional la 31.10.2005 110

CONCLUZII 113

ANEXE 117

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

În cadrul economiei mondiale moderne, una din cerinţele fundamentale, care conduce la progresul fiecărei economii naţionale, este reprezentată de dezvoltarea şi crearea de legături cu diferite organisme monetare şi financiare internaţionale.

FMI-ul este o organizaţie internaţională care are 184 de ţări membre, înfiinţată pentru a promova cooperarea monetară internaţională, stabilitatea valutară şi acorduri valutare sistematice, pentru a stimula creşterea economică, niveluri înalte de folosire a forţei de muncă şi pentru acordarea de asistenţă financiară temporară ţărilor, pentru ajustarea balanţei de plăţi.

Condiţiile FMI-ului, încă de la înfiinţare, au rămas neschimbate dar operaţiunile sale care includ supravegherea şi asistenţa financiară şi tehnică, au evoluat pentru a răspunde la nivelul cerinţelor economiei mondiale în schimbare.

Schimbările politice din Europa Centrală şi de Est sunt profunde, iar strategiile de transformare puse în aplicare de către aceste ţări sunt marcate de ceea ce este cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de „condiţionare FMI „, fiind rezultatul politicii promovate de FMI prin programele de stabilizare pe care le-a impus de decenii ţărilor membre care s-au confruntat cu dezechilibre monetare, cele mai multe dintre ele aparţinând lumii a treia, cărora FMI-ul şi Banca Mondială le-au acordat împrumuturi pentru susţinerea monedei lor naţionale slăbite.

Obiectivul lucrării îl reprezintă analiza relaţiilor dintre România şi FMI în contextul în care România este stat membru FMI. România este membră FMI, cu drepturi depline din anul 1972, prilej cu care a obţinut o serie de drepturi şi obligaţii ce trebuiesc respectate.

Metodologia utilizată constă în :

- prezentarea sistemului monetar internaţional (SMI) şi a instituţiilor ce îl guvernează având la bază literatura de specialitate;

- culegerea de date statistice cu privire la rezultatele micro şi macroeconomice obţinute de ţara noastră ;

- analiza şi interpretarea datelor statistice ;

- concluzii desprinse din acest studiu.

Lucrarea este structurată pe patru capitole după cum urmează :

- Capitolul 1 face o succintă prezentare a procesului de creare a Fondul Monetar Internaţional, începuturile şi obiectivele Fondul Monetar Internaţional, modul de funcţionare şi organizare al FMI: structura organizatorică, rolul, mecanismul de funcţionare, resurse, moneda de cont, tipuri de asistenţă financiară acordată ţărilor membre.

- Capitolul 2 prezintă pe larg Conferinţa de la Bretton Woods, obiectivele acesteia, modul de organizare şi mai ales participanţii. În cadrul conferinţei au mai fost înfiinţate şi alte organizaţii care au un rol important în cadrul economiei mondiale.

- Capitolul 3 prezintă rolul Fondului Monetar Internaţional în cadrul economiei mondiale şi ajutorul acestuia pe care acesta îl acordă ţărilor aflate în criza financiară, în special ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Un alt aspect important dezbătut în cadrul lucrării este impactul globalizării asupra activităţii Fondului Monetar Internaţional.

- Capitolul 4 prezintă cooperarea dintre ţara noastră şi FMI, acest capitol debutând cu prezentarea poziţiei economiei noastre în sistemul economiei mondiale. Apoi este prezentat istoricul relaţiilor dintre România şi FMI, activităţile şi rolul Biroului Reprezentanţei Rezidente a FMI în România, relaţiile dintre Banca Mondială şi România, aspectele statistice necesare pentru aranjamente stand-by - cazul României, şi, nu în ultimul rând este dezbătut acordul stand-by între România şi FMI în perioada 1999-2001 si analiza impactului acestui acord asupra economiei României.

România a început din 1990 un lung şi anevoios drum de trecere de la o economie centralizată de stat la economia de piaţă. Ţara noastră se află într-un proces de tranziţie care nu se poate îndeplini fără asistenţă financiară externă acordată prin intermediul instituţiilor financiare internaţionale. Relaţiile României cu FMI-ul reprezintă o problemă de o importanţă primordială în condiţiile în care ţintele şi condiţiile de acordare a împrumuturilor impuse de FMI sunt deosebit de greu de atins.

Bibliografie

1. Bari I - Globalizarea economiei, Ed.Economică, Bucureşti 2005;

2. Bran P - Relaţii Valutar - Financiare Internaţionale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1990;

3. Camdessus - Reflection on the Imf and the International Monetary System, Washington, March 12, 1998:

4. Cooper R - The economics of Interdependence, New York, My Graw Hill, 1984;

5. Dumitrescu S, Gheorghiţă V, Marin G, Ovidiu O - Economie mondială- Ed. Independenţa Economică,Brăila 1998;

6. Giplin R - Economia politică a relaţiilor internaţionale, Ed. Du Style, Bucureşti 1999;

7. Kenen B.P, Papadia F, Saccommani F- The International Monetary System, Cambridge University Press, New York, 1994;

8. Lenain P - FMI, Ed. C.N.I, „Coresi”, 2000;

9. Luchian D - Banca Mondială, Ed. Enciclopedica, Bucureşti 1992:

10. Puiu O - Politici Economice Internaţionale, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2000;

11. Rotariu I : Economia Mondială, Ed. Mirton, Timişoara, 1993;

12. Rotariu I - Sistemul Economiei şi Mecanismele sale de Funcţionare, Ed.Mirton, Timişoara, 2001;

13. Stiglitz J.E - Globalizarea.Speranţe şi deziluzii, Ed. Economică , Bucureşti, 2005;

14. Strengthening Country Ownership of Fund - Support Programs, prepared by the Policy Development and Review Department, FMI, Decembrie 2001;

15. Zamora S : Style stabilization, Austtrian Academy of Sciences, Viena, 1996;

16. Wood Angela : For Richer ? For Poorer ? G 8 Proposals for IMF Reform, Bretton Woods Project, September, 2001;

17. *** Acordul stand-by 1999-2001, www.fmi.ro;

18. *** Acordul stand-by 2001-2003, www.fmi.ro;

19. *** IMF Survey, vol. 18, 2000 ;

20. *** IMF Survey - Supplement, Vol. 30/9, September, 2001;

21. *** IMF Survey - Supplement, Vol. 30/8, September, 2001;

22. *** The International Monetary System : Its Institutions and Its Future, Berlin , Springer, 1995;

23. **** Raportul privind activitatea FMI, 2003,www.fmi.ro;

24. www. bursa.ro ;

25. www. capital.ro ;

26. www. insse.ro ;

27. www. zf.ro ;

28. www. ziua.ro.

Preview document

Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 1
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 2
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 3
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 4
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 5
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 6
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 7
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 8
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 9
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 10
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 11
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 12
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 13
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 14
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 15
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 16
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 17
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 18
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 19
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 20
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 21
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 22
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 23
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 24
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 25
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 26
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 27
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 28
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 29
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 30
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 31
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 32
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 33
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 34
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 35
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 36
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 37
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 38
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 39
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 40
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 41
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 42
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 43
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 44
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 45
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 46
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 47
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 48
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 49
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 50
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 51
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 52
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 53
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 54
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 55
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 56
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 57
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 58
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 59
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 60
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 61
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 62
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 63
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 64
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 65
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 66
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 67
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 68
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 69
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 70
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 71
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 72
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 73
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 74
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 75
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 76
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 77
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 78
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 79
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 80
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 81
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 82
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 83
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 84
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 85
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 86
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 87
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 88
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 89
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 90
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 91
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 92
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 93
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 94
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 95
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 96
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 97
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 98
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 99
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 100
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 101
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 102
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 103
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 104
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 105
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 106
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 107
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 108
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 109
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 110
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 111
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 112
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 113
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 114
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 115
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 116
Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Fondul monetar international si rolul sau in economia mondiala.doc

Alții au mai descărcat și

Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România

La înfiinţarea sa, la Bretton-Woods, în iulie 1944, FMI a fost conceput într-o lume caracterizată prin cursuri fixe de schimb şi control al...

Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică

INTRODUCERE Rolul organismelor financiare internaționale este deosebit de disputat în ultima perioadă, ca urmare a gestionării defectuoase a...

Filosofiile FMI

INTRODUCERE Odata cu destramarea comunismului, o serie de tari se gaseau în fata unor noi perspective, în cautarea unei noi identitati economice,...

Banca Mondială între Tradiție și Modernitate

Introducere Am ales ca temă a lucrării de licenţă ,,Banca Mondială între tradiţie şi modernitate” datorită multiplelor posibilităţi de abordare pe...

Rolul FMI în economia mondială

CAP. I FONDUL MONETAR INTERNATIONAL - ISTORIC, OBIECTIVE, STRUCTURA ORGANIZATORICA SI TRASATURI ALE ACTIVITATII 1.1 Conferinta monetara mondiala...

România și Fondul Monetar Internațional

INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări îl reprezintă analiza relațiilor dintre România și FMI în contextul statutului de stat membru FMI de care...

FMI

CAPITOLUL 1 : Un scurt istoric al apariţiei FMI 1.1.Necesitatea apariţiei FMI După primul război mondial statele europene au întâmpinat mari...

Globalizarea sistemelor financiare. analiza proceselor de încurajare a dezvoltării financiare și în țările emergente

INTRODUCERE Motto al ultimelor doua decenii, termenul de globalizare are o diversitate de accepţiuni, ceea ce constituie o sursă de confuzie....

Te-ar putea interesa și

Rolul și locul economiei Indiei în economia mondială

INTRODUCERE Ţările în dezvoltare reprezintă miracolul secolului XXI . Am ales această temă din dorinţa de a cunoaşte mai multe despre ţările în...

Rolul FMI în economia mondială

CAP. I FONDUL MONETAR INTERNATIONAL - ISTORIC, OBIECTIVE, STRUCTURA ORGANIZATORICA SI TRASATURI ALE ACTIVITATII 1.1 Conferinta monetara mondiala...

Fondul Monetar Internațional și Rolul Său în Economia Mondială

Capitolul 1 Fondul Monetar Internaţional 1.1. Istoricul Fondului Monetar Internaţional FMI este o organizatie internaţională care are 187 de...

Fondul monetar internațional în contextul globalizării

CAP. I. FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL – aspecte generale 1.1. Introducere Fondul Monetar Internaţional (FMI) este o organizaţie internaţională...

Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods

Introducere Această lucrare prezintă, după cum sugerează şi numele, modul de funcţionare a primului sistem monetar internaţional, creat în anul...

Credite acordate de FMI - evoluții recente

Introducere Fondul Monetar International este o organizatie ce cuprinde 185 de tari membre, infiintata pentru a promova cooperarea monetara...

Sistemul monetar internațional și evoluția sa

CAPITOLUL I : Sistemul Monetar International I.1. Definitii,continut,clasificare Definitie: Sistemul Monetar International poate fi definit ca...

Fondul Monetar Internațional

INTRODUCERE De la bun început vom încerca să facem o scurtă incursiune în istoria apariţiei Fondului Monetar Internaţional (FMI). La sfârşitul...

Ai nevoie de altceva?