Formarea și implicațiile datoriei publice

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 25868
Mărime: 634.31KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. 2

CARACTERIZAREA GENERALĂ A DATORIEI PUBLICE 2

1.1 Conceptul de datorie publică şi formele sale 2

1.2 Dinamica datoriei publice şi principalele tendinţe în evoluţia acesteia. 12

CAPITOLUL 2. 24

FACTORI CARE DETERMINĂ APARIŢIA DATORIEI PUBLICE ŞI ANALIZA INFLUENŢEI LOR 24

2.1. Factori care generează apariţia şi starea generală a datoriei publice 24

2.2. Analiza factorilor de influenţă asupra datoriei publice în diverse ţări (exclusiv România): ţări dezvoltate şi ţări în curs de dezvoltare. 29

2.3. Implicaţii ale formării datoriei publice în diverse ţări (exclusiv România). 40

CAPITOLUL 3. 50

ANALIZA FORMĂRII ŞI IMPLICAŢIILE DATORIEI PUBLICE ÎN CONDIŢIILE ROMÂNIEI DUPĂ 1990 50

3.1.Datoria publică internă. 50

3.2.Datoria publică externă. 63

CONCLUZII 79

Extras din document

CAPITOLUL 1.

CARACTERIZAREA GENERALĂ A DATORIEI PUBLICE

1.1 Conceptul de datorie publică şi formele sale

Dintotdeauna nevoile financiare ale unui stat au fost acoperite pe baza veniturilor încasate de acesta cu ajutorul impozitelor, taxelor şi altor contribuţii. Dar resursele financiare ale statului şi modalităţile de a le procura nu sunt, în marea majoritate a cazurilor, suficient de mari pentru a acoperi cheltuielile. Din această insuficienţă a veniturilor, rezultă apariţia deficitului bugetar care poate fi acoperit prin contractarea de împrumuturi pe plan intern sau extern. Prin realizarea acestor împrumuturi se formează concomitent datoria publică a unui stat.

Prin noţiunea de datorie publică se înţelege, potrivit literaturii de specialitate , totalitatea sumelor împrumutate de către autorităţile publice centrale, de autorităţile locale şi de alte entităţi publice, de la persoane fizice sau juridice, de pe piaţa internă sau externă şi rămase de rambursat la un moment dat.

Datoria publică este caracterizată potrivit instituţiilor financiare internaţionale cât şi literaturii economice sub diferite forme.

Din punctul de vedere al Băncii Mondiale , datoria publică se împarte in datorie publică şi datorie publică garantată de stat. Potrivit acestei instituţii, primul element datoria publică semnifică suma obligaţiilor interne şi externe ale debitorului public care cuprinde guvernul central şi organismele sale: statele, provinciile şi subdiviziunile politice similare, şi organismele politice autonome: întreprinderile publice şi cele mixte în care statul este acţionar majoritar. Al doilea element datoria garantată de stat reprezintă suma tuturor obligaţiilor interne şi externe ale sectorului privat, în care un organism public garantează rambursarea acestora.

Potrivit Fondului Monetar Internaţional , acesta împarte în funcţie de rezidenţa creditorului, datoria publică, în datorie publică internă şi externă. Astfel, datoria internă reprezintă datoria redactată atât în devize, cât şi în moneda ţării debitoare deţinută de rezidenţi iar datoria externă seminfică datoria redactată atât în devize, cât şi în moneda ţării debitoare deţinută de nerezidenţi.

Potrivit literaturii economice datoria publică este caracterizată în funcţie de mai multe criterii, ca având mai mai multe forme.

În ceea ce priveşte durata pentru care se realizează îndatorarea se remarcă: datoria publică flotantă, ce rezultă din împrumuturi pe termen scurt (durata de rambursare nu depăşeşte 1 an), totodată având şi o existenţă de scurtă durată şi datoria publică consolidată, rezultată din împrumuturi pe termen mediu (durata de rambursare este mai mare de 1 an şi nu depăşeşte 5 ani) şi termen lung(durata de rambursare depăşeşte 5 ani).

În funcţie de natura creditorilor se remarcă: datoria publică brută ce cuprinde valoarea totală a împrumuturilor, inclusiv dobânzile şi comisioanele aferente către toţi creditorii şi datoria publică netă ce cuprinde numai datoriile către persoanele private neicluzand datoriile către autoritaţile publice autonome.

Cadrul legislativ privind administrarea şi gestionarea datoriei publice în ţara noastră după anii ’90, a început să se contureze în 1993 când a apărut prima lege prin care se prevedeau condiţiile în care statul poate să contracteze împrumuturi. Mai târziu ca urmare a apariţiei pieţei de capital şi datorită necesitaţilor de dezvoltare, această lege s-a dovedit insuficientă, aşadar apare în 1999 o lege nouă privind datoria publică. În contextul economic de pregătire a ţării noastre în vederea aderării la Uniunea Europenă s-a emis o lege ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005. În România împrumuturile de stat pot fi contractate potrivit legii ce reglementează datoria publică şi cu dispoziţiile legii finaţelor publice şi administraţiei publice locale .

În ţara noastră, potrivit reglementărilor în vigoare, datoria publică include datoria publică guvernamentală, care la rândul ei se împarte în datoria publică guvernamentală internă şi externă, şi datoria publică locală care se împarte în datoria publică locală internă şi externă. Datoria publică guvernamentală reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului, la un moment dat, provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în numele României, de pe pieţele financiare. Datoria publică locală reprezintă totalitate obligaţiilor financiare interne şi externe ale autorităţilor administraţiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieţele financiare.

Preview document

Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 1
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 2
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 3
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 4
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 5
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 6
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 7
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 8
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 9
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 10
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 11
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 12
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 13
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 14
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 15
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 16
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 17
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 18
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 19
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 20
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 21
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 22
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 23
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 24
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 25
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 26
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 27
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 28
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 29
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 30
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 31
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 32
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 33
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 34
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 35
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 36
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 37
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 38
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 39
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 40
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 41
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 42
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 43
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 44
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 45
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 46
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 47
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 48
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 49
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 50
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 51
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 52
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 53
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 54
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 55
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 56
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 57
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 58
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 59
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 60
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 61
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 62
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 63
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 64
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 65
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 66
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 67
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 68
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 69
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 70
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 71
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 72
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 73
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 74
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 75
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 76
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 77
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 78
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 79
Formarea și implicațiile datoriei publice - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Formarea si Implicatiile Datoriei Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Datoria publică a României în perioada 2008-2010

Introducere Lucrarea de față reprezintă o încercare de a trata tema “Datoria publică internă și externă a României în perioada 2008-2010 ” și de a...

Datoria Externă a României

Managementul datoriei externe . Viziune generală 1.1 Noţiunea de datorie externă 1.1.1 Apariţia şi evoluţia creditării internaţionale Datoria...

Analiza cheltuielilor bugetului de stat

INTRODUCERE Dezbaterile economice cu privire la mărimea şi rolul cuvenit statului este universală, de la Adam Smith încoace. Cu toate acestea,...

Uniunea Economică și Monetară - realizare importantă a Uniunii Europene

INTRODUCERE În anii '60, pe fondul progreselor înregistrate la nivelul integrării economice europene, s-a născut ideea creării unei monede unice....

Datoria publică

INTRODUCERE Creșterea economică este una din țintele pe care fiecare țară în parte și-o propune. În felul acesta este atrasă creșterea venitului...

Raport de țară - Germania

1. Introducere Am ales să facem o prezentare a Germaniei pentru că aceasta reprezintă țara cu cea mai puternică economie națională din Uniunea...

Uniunea Europeana - Origine, Evolutie si Perspective

Capitolul 1. Istoricul Uniunii Europene 1.1 Conceptul de Uniune Europeană Uniunea Europeană a fost creată cu scopul de a se pune capăt numărului...

Politici publice - domeniul sănătății

I Prezentarea domeniului de elaborare a politicii publice Domeniul sanataii este poate unul dintre cele mai controversate subiecte in Romania...

Te-ar putea interesa și

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Studiu de Caz - Exporturile Tarilor din Asia de Sud-Est

Tigrii Est Asiatici este un termen ce denumeşte economiile Hong Kongului, Singaporelui, Coreei de Sud şi Taiwanului. Aceste teritorii şi state s-au...

Criza datoriei publice în țările UE - evoluții și implicații

Capitolul 1. Datoria publica si formele acesteia 1.1 Datoria publica: notiuni introductive Nevoile financiare ale statului se dovedesc a avea...

Datoria publică a României. Concept, forme de manifestare și mod de gestionare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă tratează problematica datoriei publice interne şi externe a statului român în perioada de tranziţie şi până în...

Politicile comunitare - priorități și obiective

Capitolul 1. Politicile comune ale Uniunii Europene Europa celor 15 a realizat performanţa consolidării instituţiilor sale şi, chiar, a...

Fenomenul birocratic în administrația publică și impactul său

I. Birocraţia Birocraţia ca expresie a funcţionării instituţiilor publice apare ca fenomen normal, obiectiv determinat de organizarea şi...

Studiu de Fezabilitate

Părţile scrise 1.Date generale 1.1.Denumirea investiţiei: REABILITAREA PARCULUI PUBLIC DIN STATIUNEA MONEASA SI MODERNIZAREA SPATIULUI VERDE...

Elaborarea Deciziei Publice

1.Definirea deciziei Toate lucrurile se coc in timp;nimeni nu s-a nascut intelept(Miguel de Cervantes) Fiecare dintre noi s-a confruntat cu...

Ai nevoie de altceva?