Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 17606
Mărime: 499.83KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcel Sichigea
Lucrare de licenta "Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii" sustinuta in sesiunea iulie 2010

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1

INVESTIŢIILE - SURSA DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERII 5

1.1 Conţinutul, rolul şi clasificarea investiţiilor întreprinderii 5

1.2 Adoptarea deciziei de investiţii în mediul cert 7

1.2.1 Evaluarea fluxurilor de investiţii 8

1.2.2 Criterii utilizate în adoptarea deciziei de investiţii 9

1.3 Adoptarea deciziei de investiţii în mediul probabilistic şi incert 15

1.4 Finanţarea investiţiilor 19

1.4.1 Procedee şi mijloace de finanţare 19

1.4.2 Fundamentarea planului de finantare a investitiilor 24

CAPITOLUL 2

STUDIU PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE INVESTIŢII LA

S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCŢII S.A

2.1 Prezentarea generalǎ a societaţii 27

2.2 Nivelul şi dinamica principalilor indicatori economico-financiari 28

2.3 Dinamica investiţiilor şi structura acestora 41

2.3.1 Analiza planului de investiţii 43

CONCLUZII 45

BIBLIOGRAFIE 47

Extras din document

INTRODUCERE

Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură creşterea gradului de utilizare a resurselor materiale şi de muncă ale societăţii. Este important de subliniat că toate ţările din Europa de Est care au beneficiat de investiţii masive (Ungaria, Cehia, Polonia) au înregistrat o dezvoltare semnificativă a activităţii economice.

Firma doreşte sǎ fructifice toate oportunitatile ce se ivesc pentru satisfacerea, în cat mai mare masura, a clientilor ei, pentru îmbunatatirea situaţiei economice şi a climatului de afaceri în industria de profil şi pe pieţele pe care le serveşte. În acest sens firma va întreprinde acţiuni adecvate. O direcţie primordialǎ de acţiune va fi aceea de perfecţionare continuǎ a tehnologiilor de fabricatie şi de extindere a bazei de clienti.

Obiectivul major al firmei care trebuie să fie urmărit atât de investitorii de capital cât şi de managerii săi îl constituie maximizarea valorii de piaţă a acesteia. Aşadar, ţinând cont de ansamblul investitorilor de capital adică atât de acţionari sau asociaţi cât şi de cei care asigură capitalurile împrumutate, putem intelege prin analogie obiectivul major de maximizare a averii acţionarilor în maximizarea averii investitorilor de capitel.

Întreprinderea modernă îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu financiar care îi oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice, dar care o supune unor constrângeri deosebite. Conţinutul şi condiţiile financiare la care trebuie să facă faţă întreprinderea, precum şi soluţiile care pot fi găsite sunt legate în mod evident de caracteristicile mediului său financiar precum şi de propriile caracteristici.

Astfel, problemele puse gestiunii financiare apar extrem de diferenţiate în funcţie de situatia economica pe care o traverseaza macromediul intreprinderii astfel ca tratarea problemelor unei microîntreprinderi într-o ţară lovita de criza financiara si cu un domeniul constructiilor in prabusire va necesita o atentie aparte.

Primul capitol accentul cade pe decizia de investiţii a firmei. După o scurtă prezentare a principalelor aspecte privind investiţiile, este evidenţiată decizia de investiţii în fiecare din cele trei medii: cert, probabilistic şi incert.

Proiectele de investiţii au o importanţă deosebită pentru dezvoltarea întreprinderii, pentru că ele pregătesc capacităţile şi condiţiile de producţie viitoare, condiţionează competitivitatea întreprinderii şi în consecinţă., rezultatele şi echilibrul financiar.

Deoarece angajează resurse importante pe termen lung, investiţiile prezintă riscuri deosebite, lansarea lor având cel mai adesea un caracter ireversibil, din acest considerent, decizia de investiţii este "un pariu asupra viitorului firmei".

Alegerile efectuate în materie de investiţii reprezintă aspecte esenţiale ale politici întreprinderii, în general, şi ale gestiunii sale financiare în particular, şi constituie una dintre principalele determinante ale dezvoltării sale viitoare.

Perspective financiare favorabile pot fi obţinute, fie continuând cu activităţile actuale, fie făcând investiţii şi lansând noi activităţi. Însa un eşec sau o eroare în legătura cu noile investiţii pot afecta competitivitatea viitoare şi chiar viitorul întreprinderii.

Gestionarii financiari ai întreprinderii trebuie să facă aprecieri asupra investiţiilor realizate în trecut şi asupra nevoilor de investiţii în viitor. Trebuie evaluate efectele investiţiilor precedente şi prevăzute efectele investiţiilor în viitor.

Punerea la punct a procedurilor de diagnostic de evaluare şi de luare a deciziilor cere o delimitare prealabila a operaţiunilor care reprezintă investiţii. Definirea criteriilor de apreciere a proiectelor de investiţii conduce la selectarea celor mai avantajoase proiecte.

Obiectivul politicii de investiţii poate să parǎ familiar şi evident. Totuşi dacă investigăm într-un mod riguros noţiunea de investiţii, vom vedea problemele complexe de delimitare şi de clasificare a investiţiilor.

Aşa cum se ştie, după stadiul său de dezvoltare, mediul financiar pune la dispoziţia întreprinderii o gama de mijloace de finanţare mai mult sau mai puţin substanţială. Foarte diversificată în ţările cu sisteme financiare dezvoltate, această gamă rămâne limitată la tehnicile financiare de baza în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare. Dar oricare ar fi contextul, întreprinderile sunt confruntate cu alegerea surselor de finanţare.

Autofinanţarea constituie baza oricărei dezvoltări a întreprinderii.

Aportul la capitalul propriu constituie, de asemenea, o sursă substanţială de finanţare a întreprinderilor.

În sfârşit, recurgerea la îndatorare ar trebui, în principiu să aducă completări resurselor întreprinderii, în fapt, aceasta are un rol ridicat în finanţarea lor, chiar dacă rata reală a dobânzii atinge niveluri foarte ridicate.

În adoptarea deciziei de finanţare, firma trebuie să dispună de criterii riguroase care să-i permită sa selecţioneze şi să îmbine aceste surse. Printre variabilele susceptibile să intervină pentru a orienta aceste decizii trebuie subliniatǎ importanţa consideraţiilor referitoare la duratǎ , autonomie şi flexibilitate. Dar alegerea unui mod de finanţare este determinată în mod deosebit, de costul său, pe de o parte şi de preţ şi de structura financiară existentă, pe de altă parte.

Capitolul doi constă în exemplificarea practică printr-un studiu de caz pe seama societăţii S.C.Transilvania Constructii SA, pentru care am realizat o analiză a micro şi macromediului acestei firme. În acest capitol prezint o scurta descriere a societatii prin succesiunea şi importanţa datelor istorice ale întreprinderii dar si o analiza economico-financiarǎ.

Întreprinderea este interesata să obţină informaţii cu privire la: mărimea rezultatelor obţinute, eficienta utilizării resurselor antrenate, modificarea favorabila sau nefavorabila a echilibrului financiar; situaţiei trezoreriei; a lichidităţii si solvabilităţii; principalele surse de finanţară; efectul politicii de preturi promovate si nu in ultimul rând posibilităţile de imbunatatire a situatei economico-financiare si a rezultatelor. Toate aceste informaţii pot fi obţinute prin analiza datelor cuprinse in structurile financiare.

Am încheiat aceastǎ lucrare de licenţǎ prin concluziile desprinse din analiza realizatǎ, şi atrag înca o data atenţia cǎ dezvoltarea economiei unei tari dar şi a intreprinderii se poate realiza numai prin investitii.

CAPITOLUL 1

INVESTITIILE – SURSĂ DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERII

1.1. Conţinutul, obiectivele şi clasificarea investiţiilor întreprinderii

Cuvântul "investire" este de origine latină şi a pătruns în limbajul economic, cu sensul de a face un efort bănesc iniţial pentru atingerea unor scopuri ulterioare.

O definiţie care cuprinde elemente de natură economică, dar şi juridică, conform lui P. Masse, cuprinde patru elemente obligatorii, pentru identificarea unei investiţii, şi anume:

- subiectul investiţiei, reprezentat de cei care investesc (persoana fizica sau juridica, publică sau

private, persoane individuale sau în asociere);

- obiectul investiţiei, reprezentat de activele reale sau financiare realizate în urma activităţii ;

- efortul, care reprezintă costul sau cheltuiala certă, efort necesar pentru obţinerea obiectului

- efectele, care pot fi economico-financiare, valorice sau sociale, politice, ecologice, etc, care se

aşteaptă a se obţine în viitorul mai apropriat sau mai îndepărtat.

Preview document

Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 1
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 2
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 3
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 4
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 5
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 6
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 7
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 8
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 9
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 10
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 11
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 12
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 13
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 14
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 15
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 16
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 17
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 18
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 19
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 20
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 21
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 22
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 23
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 24
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 25
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 26
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 27
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 28
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 29
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 30
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 31
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 32
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 33
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 34
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 35
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 36
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 37
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 38
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 39
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 40
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 41
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 42
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 43
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 44
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 45
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 46
Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Fezabilitate al unui Proiect de Investitii Finantat pe Baza unui Credit Furnizor

Rolul investitiilor in economia de piata si evolutia acestora in ultimii ani Economia Romaniei a parcurs mai mult de noua ani de tranzitie de la...

Finantarea unui Proiect de Investitii

INTRODUCERE În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură...

Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA

1. SINTEZA ANALIZEI DIAGNOSTIC A SC TURISM FELIX SA 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. TURISM FELIX S.A A. Elemente de identificare a) Denumire:...

Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții

CAPITOLUL 1 INVESTIŢIA 1.1 Conceptul de investiţii. Definiţie și consideraţii generale Noţiunea de investiţie reprezintă o categorie financiară...

Modalitați de Finanțare a Investițiilor

Capitolul I I.1. Activitatea investiţională şi trăsăturile ei în economia de piaţă Intr-o accepţiune foarte simplificată, dar esenţială, a...

Evaluarea unui proiect de investiții la Transgaz SA

Transgaz S.A. Prezentarea generală a societăţii Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. a fost înființată în aprilie...

Investițiile în Relansarea Economică a Întreprinderii

Introducere Investitiile reprezinta suportul material al dezvoltarii economice, ele stau la baza diversificarii sau cresterii calitative a tuturor...

Analiza Economico-Financiara a Unei Intreprinderi. Caz de Studiu - Sursal SA

Capitolul 1 Prezentarea întreprinderii : SURSAL S.A 1.1. Scurt istoric Compania Sursal SA a fost inființată în anul 1908 și este cotată la Bursa...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul Financiar la SC Nestle România SRL Timiosara

1. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL SISTEMULUI INTREPRINDERII 1.1. COMPORTAMENTUL SISTEMULUI INTREPRINDERII...

Contabilitatea Stocurilor la Firma SC Grand Garage Auto SRL

Introducere Reglementările contabile care formează sistemul contabil al agenţilor economici sunt alcătuite din: a.Legea Contabilităţii nr.82/1991...

Analiza Surselor de Finantare a Investitiilor in Economia de Piata

INTRODUCERE Transformarile economice din anii '90 au dat nastere unei dezvoltari foarte rapide a antreprenoriatului în cadrul societatii, care a...

Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții

CAPITOLUL 1 INVESTIŢIA 1.1 Conceptul de investiţii. Definiţie și consideraţii generale Noţiunea de investiţie reprezintă o categorie financiară...

Studiu de Fezabilitate - S.C. Zentiva S.A.

CAPITOLUL 1 : Rezumat Compania producatoare de produse medicamentoase a inceput activitatea in Romania din 2004, punand accent pe calitate si...

Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova

Introducere Actualitatea temei. Actualitatea prezentei lucrări rezultă din rolul pe care îl indeplinesc creditele investiţionale în dezvoltarea...

Amortizarea Mijloacelor Fixe la SC NICOLINA SA

1 Identificarea proiectului 1.1 Misiunea, obiectivele şi strategia organizaţională 1.1.1 Misiunea firmei S.C. "NICOLINA" S.A. este o firmă...

Decizia de Investitie in Mediu Incert

1. Introducere “Înarmaţi” cu arsenalul de judecăţi de valoare din teoria financiară, investitorii de capital, managerii mandataţi de către...

Ai nevoie de altceva?