Geneza Uniunii Europene

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 10 fișiere: doc, tmp
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 38103
Mărime: 250.83KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul I – Uniunea Europeană de la cei 6 la cei 15

1.1. Geneza Uniunii Europene

1.2. Etapele parcurse privind procesul de integrare europeană

1.3. Instituţiile Uniunii Europene

1.4. Obiectivele Uniunii Europene

1.5. Avantaje şi oportunităţi oferite de extinderea Uniunii Europene

Capitolul II – Coordonatele extinderii Uniunii Europene spre Europa Centrală şi de Est

2.1. Ţările asociate, de la cooperare la aderare

2.1.1. Criterii de aderare

2.1.2. Agenda 2000. Avizele Comisiei Europene

2.1.3. Procesul de negociere

2.2. Strategia de preaderare

2.2.1. Acordurile Europene şi Acordurile de Asociere

2.2.2. Parteneriatele pentru aderare

2.2.3. Sprijinul comunitar financiar pentru preaderare

2.3. Strategiile extinderii

Capitolul III – Ţările Europei Centrale şi de Est în procesul aderării la Uniunea Europeană

3.1. Ţări foarte avansate în procesul de aderare la Uniunea Europeană

3.1.1. Republica Cehă

3.1.2. Ungaria

3.2. Ţări avansate în procesul de aderare la Uniunea Europeană

3.2.1. Lituania

3.2.2. Slovacia

3.3. Ţări cu evoluţie nesatisfăcătoare în procesul de aderare la Uniunea Europeană 3.3.1. Bulgaria

3.3.2. România

3.4. Stadiul negocierilor

3.5. Concluzii

Capitolul IV – România în procesul de extindere al Uniunii Europene

4.1. Evoluţia României în perspectiva aderării la Uniunea Europeană

4.2. Acordul de asociere dintre România şi Uniunea Europeană

4.2.1. Consiliul de aderare

4.2.2. Comitetul de asociere

4.2.3. Comitetul parlamentar de asociere

4.3. Analiză asupra evoluţiei României în perspectiva aderării la Uniunea Europeană

4.4. Paralelă între România şi Bulgaria în procesul extinderii Uniunii Europene

Concluzii

Extras din document

Introducere

Împreună spre o Europă unită!

Procesul de integrare reprezintă una dintre cele mai discutate probleme ale vremii. Pe măsură ce diferenţele între indivizi, grupuri sau state se adâncesc, lumea pare a fi tot mai dornică de integrare.

Extinderea este proiectul cel mai ambiţios întreprins de Uniunea Europeană: el reprezintă, de fapt, reunificarea continentului european, divizat în urma ultimului război mondial. Au existat în trecut şi alte valuri ale extinderii într-o Europă divizată, dar actualul proces de extindere ajută la îndeplinirea visului părinţilor fondatori ai Uniunii Europene: o Europă unită şi liberă.

În prezent, Uniunea Europeană se confruntă cu două provocări majore, şi anume: aprofundarea integrării politice şi extinderea spre Est. Uniunea Europeană este, în primul rând, un element de stabilitate în lume, decizia înfiinţării sale conducând la peste cincizeci de ani de pace pe continent. O realizare majoră a Uniunii Europene este crearea Pieţei Unice, care a contribuit la prosperitatea statelor membre şi a cetăţenilor Uniunii, permiţând astfel Europei să devină o forţă economică într-o lume a concurenţei acerbe şi a globalizării.

Unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene a fost acela că integrarea trebuie deschisă oricărei ţări europene. Pentru ţările din Europa Centrală şi de Est acest lucru a devenit posibil în 1989, odată cu sfârşitul divizării postbelice artificiale a Europei, când ţările din fostul bloc comunist au ales democraţia şi libertatea. Integrarea acestor ţări este acum o prioritate majoră atât a Uniunii Europene, cât şi a ţărilor candidate.

Ceea ce deosebeşte procesul de extindere care are loc în prezent, nu sunt numai provocările „tradiţionale” ale aderărilor succesive din trecut, dar şi abordarea diferită a dosarului extinderii cu un număr de state fără precedent. În plus, ţările candidate doresc să se alăture unei Uniuni puternice şi competitive, care să reprezinte mai mult decât o diversele interese naţionale.

Pentru ca Europa să devină un model de securitate, libertate şi participare, ţările care doresc să adere la Uniunea Europeană şi care sunt parte a Europei, trebuie să conlucreze la „aprofundarea” Europei, promovând acel tip de solidaritate care va conferi tuturor statutul de cetăţean european, acela care există deja între cetăţenii statelor membre – o solidaritate lipsită de discriminare, bazată pe respectarea prerogativelor naţionale şi a libertăţilor democratice şi pe tratamentul egal al cetăţenilor şi al statelor membre.

În acelaşi timp, miza declarată a acestui vast exerciţiu de reformare a Uniunii este de a transforma construcţia europeană în una mai democratică, mai aproape de interesele şi necesităţile cetăţenilor europeni, în una a oportunităţilor egale pentru toţi indivizii şi, nu în ultimul rând, într-o structură mai activă şi mai eficientă pe plan extern.

Consiliul European de la Copenhaga (1993) a stabilit criteriile politice şi economice pe care fiecare ţară candidată trebuie să le îndeplinească pentru a putea deveni membră de drept a Uniunii Europene:

- instituţii stabile, care să garanteze democraţia, statul de drept, drepturile omului;

- respectul şi protecţia minorităţilor;

- economie de piaţă viabilă, capabilă să facă faţă forţelor concurenţiale şi presiunii din Piaţa Internă a Uniunii Europene;

- capacitatea de a-şi asuma obligaţiile de membru, adică de a adopta cadrul legislativ şi instituţional al Comunităţii, numit şi acquis comunitar, şi de a subscrie obiectivelor uniunii politice, economice şi monetare.

Consiliul European de la Madrid (1995), a introdus un criteriu suplimentar, acela al existenţei unei administraţii naţionale capabilă să gestioneze calitatea de membru al Uniunii Europene.

Extinderea Uniunii Europene este de o complexitate deosebită în acest moment şi datorită problemelor specifice pe care zece dintre aceste state, cele din Europa Centrală şi de Est, le au de rezolvat cu privire la dezvoltarea lor, mai ales economică, în concordanţă cu principiile economiei de piaţă. S-a căzut de acord că acestea au îndeplinit deja criteriile politice.

Uniunea Europeană îşi propune să-şi asume responsabilităţile impuse de cea mai mare extindere din istoria sa de peste cinci decenii şi să facă faţă provocărilor majore cu care se confruntă în prezent: o piaţă de consumatori de încă 100 milioane de oameni; migraţia forţei de muncă disponibilă în statele candidate către actualele state membre; armonizarea discrepanţelor şi disparităţilor în materie de dezvoltare economică şi socială, între statele membre „vechi” şi cele „noi”, mai ales în funcţionarea unor domenii sensibile cum sunt agricultura, protecţia mediului, afacerile interne, justiţia; şi, în sfârşit, o profundă reformă instituţională, menită să facă faţă provocării extinderii cu încă 12 state (Bulgaria, Republica Cehă, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Cipru şi Malta).

Bibliografie

Arsene Mihaela „Ţările din Europa Centrală şi de Est în drum spre Uniunea Europeană”- traducere de pe www.europa.eu.int.- Rapoartele Comisiei Europene pe anul 2003

Bărbulescu Iordan Gheorghe „UE – Apofundare şi extindere. De la comunităţile europene la UE ”, Ed. Trei, Bucureşti, 2001.

Bibere Octavian, „Uniunea Europeană între Real şi Virtual”, Ed. All Educatinal, Bucureşti, 1999.

Bidilean Vidu, „Uniunea Europeană. Instituţii, Politici, Activităţi”, Ed Agroprint, Timişoara, 2000.

Dăianu Daniel, Vrânceanu Radu, „România şi Uniunea Europeană. Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere economică ”, Ed. Polirom, Bucureşti, 2002

Dobrescu Emilian M, „Integrarea economică”, ed a II-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001

Domokos Erna, Katana Levente, „Paşi către integrarea europeană”, Ed „Expert”, Bucureşti, 2002.

Fuerea Augustin, „Manualul Uniunii Europene”, Ed. Actami, Bucureşti, 2001.

Ignat Ion, „Uniunea Economică şi Monetară”, Ed Synposion, 1994

Işan Vasile, „Tranziţie şi integrare europeană”, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2002

Vasile C. Nichita, „Integrarea Europeană”, Ed Deşteptarea, Bacău, 1996

Miron Dumitru, Drăgan Gabriela, Păun Laura, Ilie Florin, Cibian Mihaela, „Economia Integrării Europene”- Ed. ASE, Bucureşti, 2002,

Mocanu Oana, Voicu Alina , „Ananliză comparativă a stadiului negocierilor în vederea aderării la Uniunea Europeană a statelor din Europa Centrălă şi de Est”, Ed. Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice a Academiei Române, Bucureşti, 2001

Neculau Adrian , „Noi şi Europa”, Editura Polirom, Iaşi, 2002

Pascariu Carmen Gabriela , „Uniunea Europeană. Politici şi pieţe agricole”, Ed. Economică, Bucureşti, 1999

Pascariu Carmen Gabriela Cursul de Integrare Economică Europeană „Jean Monnet” – Curs al Centrului de Studii Europene – Iaşi.

Preview document

Geneza Uniunii Europene - Pagina 1
Geneza Uniunii Europene - Pagina 2
Geneza Uniunii Europene - Pagina 3
Geneza Uniunii Europene - Pagina 4
Geneza Uniunii Europene - Pagina 5
Geneza Uniunii Europene - Pagina 6
Geneza Uniunii Europene - Pagina 7
Geneza Uniunii Europene - Pagina 8
Geneza Uniunii Europene - Pagina 9
Geneza Uniunii Europene - Pagina 10
Geneza Uniunii Europene - Pagina 11
Geneza Uniunii Europene - Pagina 12
Geneza Uniunii Europene - Pagina 13
Geneza Uniunii Europene - Pagina 14
Geneza Uniunii Europene - Pagina 15
Geneza Uniunii Europene - Pagina 16
Geneza Uniunii Europene - Pagina 17
Geneza Uniunii Europene - Pagina 18
Geneza Uniunii Europene - Pagina 19
Geneza Uniunii Europene - Pagina 20
Geneza Uniunii Europene - Pagina 21
Geneza Uniunii Europene - Pagina 22
Geneza Uniunii Europene - Pagina 23
Geneza Uniunii Europene - Pagina 24
Geneza Uniunii Europene - Pagina 25
Geneza Uniunii Europene - Pagina 26
Geneza Uniunii Europene - Pagina 27
Geneza Uniunii Europene - Pagina 28
Geneza Uniunii Europene - Pagina 29
Geneza Uniunii Europene - Pagina 30
Geneza Uniunii Europene - Pagina 31
Geneza Uniunii Europene - Pagina 32
Geneza Uniunii Europene - Pagina 33
Geneza Uniunii Europene - Pagina 34
Geneza Uniunii Europene - Pagina 35
Geneza Uniunii Europene - Pagina 36
Geneza Uniunii Europene - Pagina 37
Geneza Uniunii Europene - Pagina 38
Geneza Uniunii Europene - Pagina 39
Geneza Uniunii Europene - Pagina 40
Geneza Uniunii Europene - Pagina 41
Geneza Uniunii Europene - Pagina 42
Geneza Uniunii Europene - Pagina 43
Geneza Uniunii Europene - Pagina 44
Geneza Uniunii Europene - Pagina 45
Geneza Uniunii Europene - Pagina 46
Geneza Uniunii Europene - Pagina 47
Geneza Uniunii Europene - Pagina 48
Geneza Uniunii Europene - Pagina 49
Geneza Uniunii Europene - Pagina 50
Geneza Uniunii Europene - Pagina 51
Geneza Uniunii Europene - Pagina 52
Geneza Uniunii Europene - Pagina 53
Geneza Uniunii Europene - Pagina 54
Geneza Uniunii Europene - Pagina 55
Geneza Uniunii Europene - Pagina 56
Geneza Uniunii Europene - Pagina 57
Geneza Uniunii Europene - Pagina 58
Geneza Uniunii Europene - Pagina 59
Geneza Uniunii Europene - Pagina 60
Geneza Uniunii Europene - Pagina 61
Geneza Uniunii Europene - Pagina 62
Geneza Uniunii Europene - Pagina 63
Geneza Uniunii Europene - Pagina 64
Geneza Uniunii Europene - Pagina 65
Geneza Uniunii Europene - Pagina 66
Geneza Uniunii Europene - Pagina 67
Geneza Uniunii Europene - Pagina 68
Geneza Uniunii Europene - Pagina 69
Geneza Uniunii Europene - Pagina 70
Geneza Uniunii Europene - Pagina 71
Geneza Uniunii Europene - Pagina 72
Geneza Uniunii Europene - Pagina 73
Geneza Uniunii Europene - Pagina 74
Geneza Uniunii Europene - Pagina 75
Geneza Uniunii Europene - Pagina 76
Geneza Uniunii Europene - Pagina 77
Geneza Uniunii Europene - Pagina 78
Geneza Uniunii Europene - Pagina 79
Geneza Uniunii Europene - Pagina 80
Geneza Uniunii Europene - Pagina 81
Geneza Uniunii Europene - Pagina 82
Geneza Uniunii Europene - Pagina 83
Geneza Uniunii Europene - Pagina 84
Geneza Uniunii Europene - Pagina 85
Geneza Uniunii Europene - Pagina 86
Geneza Uniunii Europene - Pagina 87
Geneza Uniunii Europene - Pagina 88
Geneza Uniunii Europene - Pagina 89
Geneza Uniunii Europene - Pagina 90
Geneza Uniunii Europene - Pagina 91
Geneza Uniunii Europene - Pagina 92
Geneza Uniunii Europene - Pagina 93
Geneza Uniunii Europene - Pagina 94
Geneza Uniunii Europene - Pagina 95
Geneza Uniunii Europene - Pagina 96
Geneza Uniunii Europene - Pagina 97
Geneza Uniunii Europene - Pagina 98
Geneza Uniunii Europene - Pagina 99
Geneza Uniunii Europene - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Geneza Uniunii Europene
  • Bibliografie.doc
  • Capitolul I.doc
  • Capitolul II.doc
  • Capitolul III.doc
  • Capitolul IV.doc
  • Concluzii.doc
  • Cuprins.doc
  • Introducere.doc
  • ~$pitolul II.doc
  • ~WRL3493.tmp

Alții au mai descărcat și

Euro și piețele financiare Europene

La 1 ianuarie 1999, Europa a intrat într-o nouă eră ale cărei puncte definitorii sunt funcţionarea Uniunii Economice şi Monetare, precum şi...

MONEDA EURO ȘI INTEGRAREA MONETARĂ EUROPEANĂ

Cuvânt înainte Uniunea Europeană oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere interne, în interiorul...

Perspective Macroeconomice Privind Aderarea României la Moneda Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă intitulată „Perspective macroeconomice privind aderarea României la moneda europeană” mi-am propus să realizez un...

Competiția dolar - euro. consecințe economice și politice

Introducere După aproape un secol de dominație a dolarului in cadrul sistemului monetar internațional se pare că dolarul american și-a găsit un...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Politicile de incluziune ale romilor în Uniunea Europeană

Abstract Constituirea unui spațiu european economic unic este cel mai mare proiect politic al tuturor timpurilor, implicând o populație de peste...

Evoluția procesului de integrare economică în Europa

Introducere „Trebuie sa aceptam ca lucrurile se schimba si ca noi trebuie sa ne schimbam odata cu ele; faptul ca anumite practici au avut...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Deşi este frecvent folosit conceptul de cetăţenie nu este uşor de definit. Unii cercetători definesc cetăţenia drept o simplă...

Sistemul Bancar European

Cap.1 Sistemul bancar european 1.1.Argumentarea integrarii bancare europene Necesitatea si cerintele integrarii bancare europene au fost...

Politica industrială a Uniunii Europene. Politica industrială a României

1. ECONOMIA INDUSTRIALĂ. GENEZĂ, EVOLUŢIE, CONDIŢIA ACTUALĂ Economia industrială, disciplină în proces de consolidare care îşi afirmă un statut...

Sisteme Bancare Comparate

I. Sisteme bancare comparate I.1. Prezentarea principalelor particularităţi ale sistemelor bancare americane, japoneze şi europene Sistemul...

Sistemul Bancar European in Conditiile Monedei Unice

1. Principalele argumente ale integrării europene Legat de acest subiect, interesele, poziţiile, conceptele sunt împărţite, existând dispute şi...

Consiliul European – Evolutie, Competente

ABREVIERI: U.E. – Uniunea Europeana P.E. – Parlamentul European C.E.E. – Comunitatea Economica Europeana E.U.R.A.T.O.M. – Comunitatea Europeana...

Ai nevoie de altceva?