Globalizarea Economiei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 41500
Mărime: 139.23KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Virgil Spataru
GLOBALIZAREA ECONOMIEI MONDIALE

Extras din document

INTRODUCERE

Cu siguranţă, deficienţele şi riscurile globalizării pot constitui obiectul multor ore de discuţii, poate fi admisă şi varianta aderării la mişcarea antiglobaliştilor, dar … “Dacă nu poţi să combaţi, încearcă să dirijezi”, spune o înţelepciune… De fapto, azi câştigă acela care, împăcându-se cu ideea ireversibilităţii, acceptă “regulile jocului”, se adaptează şi culege roadele ei…

Analizând situaţia în economia mondială, subliniem că globalizarea ei a avut loc în primul rând în domeniul pieţelor financiare. În rezultat, datorită dezvoltării tehnologilor în comunicaţie, au apărut aşa fenomene care nici într-un mod nu mai pot fi controlate de către stat, a dus la necesitatea creării unei organizaţii internaţionale. Specialiştii atrag atenţia la aşa factori: volumul comerţului în valută prin virament, care constituie 1,2 trilioane dolari pe zi, depăşeşte de mai bine de zece ori necesitatea finanţării comerţului. Volumul nominal al tranzacţiilor derivative se exprima încă zece ani în urmă într-o sumă inimaginabilă de 58 trilioane dolari. În acelaşi timp rezervele valutare a tuturor băncilor centrale din lume, care ar putea fi folosite în scopul stabilizării, se estimau doar la cifra de 1,4 trilioane dolari. Aceste date denotă faptul că în lume activează „jucători globali”, care sunt în deplină stare de a-şi măsura puterile cu state. La momentul actual sectorul real al economiei asigură aproximativ 20% Produsului Intern Brut. În schimb au înflorit aşa direcţii ca sfera financiar – bancară, sfera prestării serviciilor, informatica, în special elaborarea programelor pentru computere. În ce priveşte mişcările de capital acesta se îndreaptă spre locurile unde până acum cheltuielile de producţie au fost mai joase (în ţările tropicale ale Asiei de Sud – Est şi a Asiei de Sud, Americii Latine/ forţa de muncă ieftină la care se adaugă şi clima caldă, datorită cărora se micşorează cheltuielile pentru construcţiile capitale); pe de altă parte, şi într-o măsură considerabil mai mare, acesta se îndreaptă spre domeniile unde este posibilă o circulaţie a acestuia cât mai rapidă – acesta în primul rând este sectorul financiar – bancar.

Acest fapt a şi determinat actualitatea temei investigaţiilor din teza de magistru. Alegerea acestei temei a fost dictată nu numai de actualitatea ei, dar şi de interesul personal (macroeconomia şi geopolitica), fiind efectuată în dependenţă de posibilităţile de realizare a planului preconizat.

Scopul lucrării este studierea esenţei proceselor de globalizare economiei mondiale şi adoptarea sistemului financiar-bancar la condiţiile acestora.

Sarcinile – depistarea esenţei, nucleului globalizării economiei mondiale, analiza căi şi posibilităţi adaptării sistemului financiar-bancar a Republicii Moldova la condiţiile proceselor de globalizare.

Obiectivul şi sarcinile determină structura tezei de magistru. Ea este constituită din introducere, trei capitole, încheiere şi lista literaturii consultate. Toată lucrarea (în scopul evitării unei simple expunere a teoriei) este bazată pe dezmembrarea, divizarea pe componente a tuturor fenomenelor şi tendinţelor descrise. Depistarea esenţei şi divizarea compactă a oricărui fenomen necesită o analiză minuţioasă, aceasta fiind sarcina primordială a lucrării de licenţă.

Capitolul întâi se referă la baza şi descrierea esenţei globalizării economiei mondiale. Consecutivitatea raţionamentelor expuse este tradiţională şi cuprinde rădăcinile istorice, particularităţile, diversificarea formelor globalizării. De asemenea este atrasă atenţie i pentru unele aspecte ale relaţiilor economice internaţionale şi a instituţiilor bancare.

Capitolul doi este dedicat analizei situaţiei actuale a sistemului financiar – bancar al Republicii Moldova. O atare atenţie este dedicată originii acesteia, sunt detailat analizate atât conceperea acesteia cât şi dezvoltarea în perioada de tranziţie.

În Capitolul trei s-a făcut „încercarea” de a da recomandări respective cu privire la adaptarea sistemului financiar – bancar al Republicii Moldova la condiţiile proceselor de globalizare. Recomandările se bazează atât pe studiul experienţei statelor cu sistem financiar bancar dezvoltat, cât şi pe analiza recomandărilor specialiştilor în domeniu. Noţiunea de „încercare” este folosită în sensul, că cu cât este mai înalt şi mai complicat fenomenul, cu cât este mai multidimensional, cu atât mai greu de recomandat ceva. Iar referitor la complicaţiile legate de adaptarea sistemului financiar – bancar la condiţiile globalizării încă nimeni nu s-a îndoit.

În încheiere sunt redate principalele concluzii, trase în procesul de elaborare a lucrării de licenţă (concluzii succinte sunt expuse şi pe parcursul întregii lucrări de licenţă).

În bibliografie este inclusă doar o mică parte din literatura consultată. Evident, raţionamentele referitoare la adoptarea sistemului financiar-bancar al RM la condiţiile proceselor de globalizare sunt bazate şi pe cunoştinţele obţinute anterior, până la elaborarea tezei de licenţă şi este imposibil de a menţiona toate sursele, din care s-a format concepţia mea, atitudinii mele faţă de tematica tezei.

Subiectul investigaţiilor din cadrul lucrării de licenţă îl constituie procesele globalizării economiei mondiale şi adoptarea sistemului financiar-bancar.

Obiectul investigaţiilor este descrierea principalelor manifestări ale fenomenelor menţionate anterior.

Drept bază teoretică şi metodică a investigaţiilor a servit teoria generală şi concepţiile globalizării economiei mondiale şi sistemului financiar-bancar. În teza de licenţă se fac referinţe la lucrările ştiinţifice ce iau în dezbatere anume această problemă atât ale economiştilor din Moldova, cât şi din ţările de peste hotare. Sunt folosite, de asemenea, elaborări metodice ale organelor de specialitate şi a diferitor instituţii de profil.

În procesul investigaţiilor au fost aplicat următoarele metode: ale ştiinţelor generale (logice şi de analiză), specifice – economice (comparaţii, generalizări) şi economico-matematice.

Ca baza factologică au servit ediţiile organelor şi instituţiilor specializate. Această teză de magistru include 100 pagini de text, lista literaturii consultate, expusă în 3 pagini, rezumatul in rusa şi engleza şi anexe (un grafic, 12 diagrame şi 17 tabele).

1. REORGANIZAREA ECONOMIEI MONDIALE

1.1 GLOBALIZAREA ECONOMIEI MONDIALE

In prezent in rândul analiştilor vieţii economice internaţionale contemporane, s-a conturat o larga convergenta de opinii in aprecierea faptului ca lumea s-a schimbat profund, ca se afla intr-o tranziţie politica si economica majora si ca deceniul anilor '90 a fost unul - sub numeroase aspecte - cu totul diferit de cel precedent si deosebit de dificil in privinţa "administrării" noianului de probleme complexe ivite pe scena relaţiilor economice internaţionale.

Intr-un sens larg, globalizarea economiei mondiale poate fi definita ca fiind procesul deosebit de dinamic al creşterii interdependentelor dintre statele naţionale, ca urmare a extinderii si adâncirii legăturilor transnaţionale in tot mai largi si variate sfere ale vieţii economice, politice, sociale si culturale si având drept implicaţie faptul ca problemele devin mai curând globale decât naţionale, cerând la rândul lor o soluţionare mai curând globala decât naţionala.

O definiţie asemănătoare este prezentata si intr-un raport al Fondului Monetar Internaţional din 1997: fenomenul globalizării economiei mondiale reprezintă integrarea internaţionala aflata in strânsa creştere, atât a pieţelor de bunuri si servicii, cat si a celor de capital.[41;8]

Preview document

Globalizarea Economiei - Pagina 1
Globalizarea Economiei - Pagina 2
Globalizarea Economiei - Pagina 3
Globalizarea Economiei - Pagina 4
Globalizarea Economiei - Pagina 5
Globalizarea Economiei - Pagina 6
Globalizarea Economiei - Pagina 7
Globalizarea Economiei - Pagina 8
Globalizarea Economiei - Pagina 9
Globalizarea Economiei - Pagina 10
Globalizarea Economiei - Pagina 11
Globalizarea Economiei - Pagina 12
Globalizarea Economiei - Pagina 13
Globalizarea Economiei - Pagina 14
Globalizarea Economiei - Pagina 15
Globalizarea Economiei - Pagina 16
Globalizarea Economiei - Pagina 17
Globalizarea Economiei - Pagina 18
Globalizarea Economiei - Pagina 19
Globalizarea Economiei - Pagina 20
Globalizarea Economiei - Pagina 21
Globalizarea Economiei - Pagina 22
Globalizarea Economiei - Pagina 23
Globalizarea Economiei - Pagina 24
Globalizarea Economiei - Pagina 25
Globalizarea Economiei - Pagina 26
Globalizarea Economiei - Pagina 27
Globalizarea Economiei - Pagina 28
Globalizarea Economiei - Pagina 29
Globalizarea Economiei - Pagina 30
Globalizarea Economiei - Pagina 31
Globalizarea Economiei - Pagina 32
Globalizarea Economiei - Pagina 33
Globalizarea Economiei - Pagina 34
Globalizarea Economiei - Pagina 35
Globalizarea Economiei - Pagina 36
Globalizarea Economiei - Pagina 37
Globalizarea Economiei - Pagina 38
Globalizarea Economiei - Pagina 39
Globalizarea Economiei - Pagina 40
Globalizarea Economiei - Pagina 41
Globalizarea Economiei - Pagina 42
Globalizarea Economiei - Pagina 43
Globalizarea Economiei - Pagina 44
Globalizarea Economiei - Pagina 45
Globalizarea Economiei - Pagina 46
Globalizarea Economiei - Pagina 47
Globalizarea Economiei - Pagina 48
Globalizarea Economiei - Pagina 49
Globalizarea Economiei - Pagina 50
Globalizarea Economiei - Pagina 51
Globalizarea Economiei - Pagina 52
Globalizarea Economiei - Pagina 53
Globalizarea Economiei - Pagina 54
Globalizarea Economiei - Pagina 55
Globalizarea Economiei - Pagina 56
Globalizarea Economiei - Pagina 57
Globalizarea Economiei - Pagina 58
Globalizarea Economiei - Pagina 59
Globalizarea Economiei - Pagina 60
Globalizarea Economiei - Pagina 61
Globalizarea Economiei - Pagina 62
Globalizarea Economiei - Pagina 63
Globalizarea Economiei - Pagina 64
Globalizarea Economiei - Pagina 65
Globalizarea Economiei - Pagina 66
Globalizarea Economiei - Pagina 67
Globalizarea Economiei - Pagina 68
Globalizarea Economiei - Pagina 69
Globalizarea Economiei - Pagina 70
Globalizarea Economiei - Pagina 71
Globalizarea Economiei - Pagina 72
Globalizarea Economiei - Pagina 73
Globalizarea Economiei - Pagina 74
Globalizarea Economiei - Pagina 75
Globalizarea Economiei - Pagina 76
Globalizarea Economiei - Pagina 77
Globalizarea Economiei - Pagina 78
Globalizarea Economiei - Pagina 79
Globalizarea Economiei - Pagina 80
Globalizarea Economiei - Pagina 81
Globalizarea Economiei - Pagina 82
Globalizarea Economiei - Pagina 83
Globalizarea Economiei - Pagina 84
Globalizarea Economiei - Pagina 85
Globalizarea Economiei - Pagina 86
Globalizarea Economiei - Pagina 87
Globalizarea Economiei - Pagina 88
Globalizarea Economiei - Pagina 89
Globalizarea Economiei - Pagina 90
Globalizarea Economiei - Pagina 91
Globalizarea Economiei - Pagina 92
Globalizarea Economiei - Pagina 93
Globalizarea Economiei - Pagina 94
Globalizarea Economiei - Pagina 95
Globalizarea Economiei - Pagina 96
Globalizarea Economiei - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Globalizarea Economiei.doc

Alții au mai descărcat și

Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs

CAPITOLUL 1. IMPLICAŢII ALE MONDIALIZĂRII ŞI GLOBALIZĂRII PIEŢELOR 1.1. CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE GLOBALIZARE Comunitatea Europeană a...

Globalizarea și Impactul ei Asupra Economiei Globale

CAPITOLUL I ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE GLOBALIZĂRII 1.1. Apariţia conceptului de globalizare Conceptul de globalizare economică a apărut din...

MONEDA EURO ȘI INTEGRAREA MONETARĂ EUROPEANĂ

Cuvânt înainte Uniunea Europeană oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere interne, în interiorul...

Globalizarea și criza economică

CAP 1. RĂDĂCINILE ISTORICE ALE GLOBALIZĂRII 1.1. Globalism, globalitate, globalizare Termenul de globalizare este folosit pentru prima dată de...

Globalizarea si Statele Mici si Mijlocii - Studiu de Caz Romania

Argument Lucrarea de diplomă intitulată ” Globalizarea si statele mici si mijloci. Studiu de caz Romania” reprezintă expresia preocupărilor mele...

Particularitățile economico-sociale ale Managementului Japonez

INTORDUCERE Una dintre țările cu cea mai explozivă și expansivă perioadă de dezvoltare economică este Japonia, managementul nipon fiind adus în...

Șomajul în România - cauze și efecte

Introducere În lucrarea de faţă am urmărit evidenţierea celor mai importante probleme legate de şomaj, analizând evoluţia acestuia în România. În...

Sisteme Informatice de Asistare a Activității unui Cabinet Veterinar

1. Decizie, decidenţi 1.1. Concepte de bază Domeniul teoriei deciziei se caracterizează prin existenţa mai multor concepte de bază. În continuare...

Te-ar putea interesa și

Prioritățile structurale și problema intensificării competitivității economiilor naționale în condițiile globalizării

INTRODUCERE Unul dintre procesele de bază ce au loc în sistemul unitar al economiei mondiale îl constituie procesul de globalizare Globalizarea...

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Globalizarea și criza economică

CAP 1. RĂDĂCINILE ISTORICE ALE GLOBALIZĂRII 1.1. Globalism, globalitate, globalizare Termenul de globalizare este folosit pentru prima dată de...

Globalizarea Economica si Impactul ei Asupra Turismului International

CAPITOLUL 1 1 Conceptul de globalizare Globalizarea este termenul întrebuinţat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat...

Uniunea Europeană și globalizarea economică

INTRODUCERE Astăzi, vocile celor care critică globalizarea se înmulțesc în toată lumea. Uniunea Europeană este la fel atacată, deoarece împinge...

Globalizarea si Conditiile de Munca in Tarile in Curs de Dezvoltare. Studiu de Caz Indonezia

INTRODUCERE Globalizarea , definită ca desfinţarea barierelor din calea comerţului migraţiei şi investiţiilor peste hoatare. , afectează direct...

Procesul de Globalizare

Fenomenul globalizarii prin prisma geopoliticului Fenomenul globalizarii este o etapa viitoare a procesului general de dezvoltare politico -...

Globalizarea Economiei Mondiale

In prezent in randul analistilor vietii economice internationale contemporane, s-a conturat o larga convergenta de opinii in aprecierea faptului ca...

Ai nevoie de altceva?