Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 23368
Mărime: 116.66KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 7

CAPITOLUL I GLOBALIZAREA – O PROBLEMATICĂ A ZILELOR NOASTRE 9

1.1 Definiţii şi concepte 9

1.2 Globalizarea vieţii economice – file de istorie 11

1.3 Provocările globalizării 12

1.4 Efectele fenomenului de globalizare 15

CAPITOLUL II REGIONALIZAREA – O REALITATE A ZILELOR NOASTRE 22

2.1 Delimitări conceptuale 22

2.2 Caracteristicile regionalizării 23

2.3 Scurt istoric al integrărilor regionale 25

2.4 Regionalizarea – investiţii stăine şi integrare economică 25

2.4.1 Aspecte legate de investiţiile străine 26

2.5. Consecinţe ale creării unei zone de comerţ liber sau uniuni vamale 29

2.5.1 Crearea de comerţ şi deturnarea de comerţ 26

CAPITOLUL III IMPACTUL REGIONALIZĂRII ASUPRA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIN ROMÂNIA 31

3.1 Investiţiile străine din România în contextul regionalizării 31

3.2 Concurenţa la nivel sectorial şi investiţiile străine în România 32

3.3 România şi repartizarea investiţiilor străine în funcţie de regiuni 33

3.4 Implementarea investiţiilor străine la nivelul României 34

3.5 Principalii investitori străini din România 35

3.6 Investiţiile străine şi procesul de privatizare din Românie – comparaţie cu statele est-europene 36

3.7 Politica privind investiţiile străine directe în România 38

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 48

BIBLIOGRAFIE 50

Extras din document

INTRODUCERE

În zilele noastre, întreaga scenă internaţională îşi concentrează atenţia asupra problematicii globalizării şi implicit regionalizării economiei. Din perspectivă economică, globalizarea reprezintă o creşte mai rapidă a activităţii de ordin economic dincolo de graniţele unui stat decât creşterea activităţii în cadrul economiilor naţionale. În cadrul acestui termen este inclusă şi instituirea unei serii de legături de structură şi de ritm între economiile naţionale pe de-o parte şi pieţele internaţionale pe de cealalalta parte.

Prin globalizare se subînţelege, indirect, dar transparent, posibilitatea de a interveni

peste tot în lume. Tipul de intervenţii şi vectorii săi nu sunt deloc precişi. Adeziunea la mondializare este datorată în mare parte, nevoii liberei circulaţii a noilor tehnologii. În consecinţă, inovaţia, dezvoltarea sa şi posibilitatea de a intra în cadrul unei pieţe libere mondiale, fac parte, teoretic, din conţinutul său. Mai precis, utopia convergenţei economiilor mai puţin dezvoltate se bazează pe ipoteza că economiile în curs de dezvoltare pot imita în cadrul unei pieţe libere mondiale tehnologii noi şi adesea revoluţionare care există datorită ţărilor dezvoltate. Dar această ipoteză nu ţine seama de starea particulară de subdezvoltare, care poate fi descrisă ca o lipsă de maturitate. Aceasta din urmă nu asigură deloc majorităţii economiilor contemporane în dezvoltare posibilitatea de a imita noile tehnologii. Pentru a avea posibilitatea aceasta, trebuie să fie atins în prealabil pragul critic de maturitate al cărui

factor determinant este educaţia.

Pe de altă parte, tot în contextul economiei contemporane, regionalizarea reprezintă acea tendinţă de a vedea statele din cadrul aceleiaşi regiuni geografice apropiindu-se din punct de vedere economic. În acest sens, de-a lungul timpul s-au implementat o serie de motivaţii economice completate cu o multitudine de acorduri de natură regională, plecând de la acorduri comerciale şi ajungând la cele politice.

Lucrarea de faţă este menită să trateze tocmai această problematică a globalizării şi regionalizării din perspectivă economică europeană. Astfel, în cadrul său s-a încercat, prin intermediul noţiunilor teoretice dar şi a aspectelor economice practice, să prezinte felul în care aceste două fenomene îşi pun amprenta asupra a ceea ce înseamnă România, ca şi parte

integrantă a Uniunii Europene.

Primul capitol al studiului este destinat abordării noţiunii de globalizare. Plecând de la definiţii şi concepte, urmând firul istoriei în ceea ce priveşte acest fenomen la nivel mondial şi implicit european şi prezentându-se în linii mari provocările la care este supusă orice actor al scenei economice internaţionale ce este supus procesului de globalizare, s-a încercat conturarea unui profil al efectelor sale asupra a ceea ce înseamnă economie.

Cel de-al doilea capitol al prezenţei lucrării tratează aspectele legate de fenomenul globalizării, de asemenea din perspectivă economică, făcându-se referire şi la ceea ce înseamnă integrarea europeană pentru ţara noastră. În cadrul său se prezintă o serie de concepte şi caracteristici privind sensul larg al noţiunii de globalizare, o scurtă istorie a acesteia pentru ca apoi să se prezinte aspecte legate de integrarea economică în contextul regionalizării.

Capitolul final şi implicit studiul de caz al lucrării de faţă este reprezentat de analiza impactului pe care îl au investiţiile străine asupra României, din perspectivă regională. Astfel se realizează o analiză comparativă a dinamicii şi aportului capitalului străin la dezvoltarea statelor pe plan mondial, şi în particular a ţărilor vecine din Europa Centrală şi de Sud-Est. Este studiată interdependenţa între procesul investiţional dar şi situaţia economică a ţărilor, făcându-se o analiză statistico-economică a evoluţiei investiţiilor străine în contextul reformelor economice în perioada 2000-2010. Sunt aduse în lumină aspectele benefice ale fluxurilor de investiţii străine asupra economiilor receptoare şi modalităţi de atragere a acestora în economia naţională.

Concluzionând, fenomenul globalizării implică, ca şi cel al regionalizării, renunţarea de către statele membre la o parte din atributele lor suverane, unul din fundamentele dreptului internaţional. În economia de piaţă globalizată vor rămâne valabile principiile promovării, susţinerii şi protejării intereselor individuale şi de grup.

Preview document

Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 1
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 2
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 3
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 4
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 5
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 6
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 7
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 8
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 9
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 10
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 11
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 12
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 13
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 14
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 15
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 16
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 17
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 18
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 19
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 20
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 21
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 22
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 23
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 24
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 25
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 26
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 27
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 28
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 29
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 30
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 31
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 32
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 33
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 34
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 35
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 36
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 37
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 38
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 39
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 40
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 41
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 42
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 43
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 44
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 45
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 46
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 47
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 48
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 49
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 50
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 51
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 52
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 53
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 54
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 55
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 56
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 57
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 58
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 59
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 60
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 61
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 62
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 63
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 64
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 65
Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Globalizarea - O Problematica a Zilelor Noastre.doc

Alții au mai descărcat și

Mondializarea și Influența Sa asupra Mediului Economic

Introducere Mondializarea reprezinta o retea de interdependente dezvoltata între statele lumii, o sinteza a transformarilor radicale cu care s-a...

Globalizarea si Statele Mici si Mijlocii - Studiu de Caz Romania

Argument Lucrarea de diplomă intitulată ” Globalizarea si statele mici si mijloci. Studiu de caz Romania” reprezintă expresia preocupărilor mele...

Globalizarea și securitatea

„România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a...

Globalizarea sistemelor financiare. analiza proceselor de încurajare a dezvoltării financiare și în țările emergente

INTRODUCERE Motto al ultimelor doua decenii, termenul de globalizare are o diversitate de accepţiuni, ceea ce constituie o sursă de confuzie....

Globalizarea și Efectul sau Asupra României

“Globalizarea poate fi definită ca intensificarea relaţiilor sociale în lumea întreagă, care leagă într-o asemenea măsură localităţi îndepărtate,...

Globalizare și Regionalizare

Globalizarea – conţinut şi semnificaţii Intensificarea globalizării constituie trăsătura fundamentală a economiei mondiale la începutul secolului...

Globalizarea - Mijloace si Implicatii

Globalizarea, a devenit în ultimii ani un subiect ultradiscutat. Legat de discuţii, una dintre criticile pe care le-am auzit cu ceva timp în urmă,...

Investiții în infrastructura transporturilor în Uniunea Europeană

1. Introducere Transportului determină viața de zi cu zi, a fiecărui persoane. Consider că este o temă care trebuie discutată, fiindcă aceasta...

Te-ar putea interesa și

Serbia - politici macroeconomice în turism

I. INTRODUCERE 1. Caracteristici generale: Serbia (în sârbă Srbija / Србија), oficial Republica Serbia (în sârbă Република Србија/Republika...

Fundamentele pedagogiei

6 Resurse si mijloace de lucru Metodele indicate pentru parcurgerea cursului: - lectura; - reflecșia; - conversașia euristica; Structura...

Importanța dreptului comercial internațional și suveranitatea

Introducere Epoca moderna, in special cea contemporana, au generat dezvoltarea, diversificarea si specializarea fara precedent a productiei de...

Marketing

Obiectivul principal al cursului Cuprinderea în planul de învăţământ a unui curs de Marketing porneste de la premisa că în prezent firmele...

Managementul situațiilor de criză informațională

Cap. 1 : ASPECTE TEORETICE PRIVIND PROBLEMATICA SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN ERA INFORMAŢIONALĂ. DELIMITARI CONCEPTUALE. Definirea...

Ai nevoie de altceva?