Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 24278
Mărime: 190.88KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI TURISM ŞI SERVICII FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ID

Cuprins

CUPRINS 1

CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE ÎN ORGANIZAŢIE 2

1.1. Definirea conceptului de resursă umană 2

1.2. Diferenţierea noţiunilor de personal şi de resursă umană 4

1.3. Funcţiunea de personal în concepţia managementului resurselor umane 5

1.4. Integrarea managementului resurselor umane în politica generală a intreprinderii 7

CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

2.1. Planificarea forţei de muncă 10

2.2. Recrutarea resurselor umane 12

2.2.1. Organizarea procesului de recrutare 12

2.2.2. Strategii şi politci de recrutare 14

2.2.3. Metode de recrutare 16

2.3. Selecţia resurselor umane 21

2.3.1. Atribuţii şi responsabilităţi 21

2.3.2. Desfăşurarea procesului de selecţie 24

2.4. Integrarea profesională 26

2.5. Motivarea personalului 28

CAPITOLUL 3. EVALUAREA PERFORMANŢELOR 30

3.1. Consideraţii generale privind evaluarea performanţei 30

3.2. Importanţa evaluării performanţelor umane 31

3.3. Definirea şi obiectivele evaluării performanţei 32

3.4. Criterii de evaluare şi standarde de performanţă 35

3.5. Etapele procesului de evaluare 38

3.6. Metode de evaluare a performanţelor 39

3.7. Comunicarea în procesul evaluării 44

CAPITOLUL 4. PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

4.1. Pregătirea resurselor umane 45

4.2. Perfecţionarea şi specializarea resurselor umane 48

4.3. Planuri privind pregătirea profesională a salariaţilor 50

4.4. Dezvoltarea carierei profesionale 52

4.4.1. Cariera profesională 52

4.4.2. Managementul carierei 52

4.5. Evaluarea activităţii de pregătire şi dezvoltare profesională 54

CAPITOLUL 5. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE LA S.C. CHEMARK ROM S.A. TARNAVENI

5.1 Prezentarea generală a unităţii 55

5.1.1 Scurt istoric 55

5.1.2 Obiectul de activitate 56

5.1.3 Organizarea activităţilor 57

5.3 Principalii indicatori economici 59

5.4 Studiu de caz privind evaluarea performanţelor umane 63

Concluzii şi propuneri 73

Anexe

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE ÎN ORGANIZAŢIE

1.1. Definirea conceptului de resursă umană

Evoluţia practicii şi gândirii manageriale a determinat deplasarea atenţiei de la factorul material care deţinea poziţia centrală la începuturile managementului ştiinţific, către resursa umană. Într-o organizaţie, individul este mai mult decât o simplă componentă a factorilor productivi.

Resursele umane trebuie înţelese şi tratate ca o totalitate a aptitudinilor fizice şi intelectuale, native sau formate prin calificare.

Conceptul de “resursă umană” aparţine teoriilor contemporane ale organizaţiilor şi, deci managementului modern. Aceste teorii îşi propun să depăşească limitele concepţiilor manageriale clasice privind relaţiile umane. Premisa de la care porneşte managementul resurselor umane constă în ipostaza că oamenii aşteaptă de la munca lor nu doar recompense financiare, securitate ocupaţională profesională, un tratament uman, o viaţă socială mai bogată. Omul aspiră spre o recunoaştere socială, spre creativitate, forma esenţială a libertăţii umane.

Resursa umană a organizaţiei este denumită adesea “cel mai valoros activ” , deşi nu apare în evidenţele contabile. Succesul organizaţiei depinde însă de modul în care membrii săi pun în practică obiectivele acesteia; de aceea capacităţile şi calitatea resurselor umane sunt definitorii pentru rezultatele organizaţiei. A lucra cu oamenii presupune a ţine cont de sensibilităţile şi caracteristicile emoţionale ale fiecărui individ. Oamenii au ambiţii şi năzuinţe, au nevoie de o măsură a rezultatelor lor şi au o complexitate de nevoi; ei reprezintă principala resursă strategică a unei organizaţii.

Definirea conceptului de resursă umană se poate face din mai multe puncte de vedere şi anume:

- resursele umane, din punctul de vedere al managementului general, nu sunt decât o componentă sau un element structural al resurselor generale (materiale, financiare, informaţionale);

- conceptul de resursă umană este prin excelenţă un concept managerial, fiinţele

umane fiind resurse productive numai integrate în ansamblul resurselor; altfel ele devin obiect al reflecţiei filozofice (locul, rolul, sensul şi destinul uman), al reflecţiei sociologice (structuri, relaţii, fenomene şi procese sociale), al reflecţiei psihologice (nevoi, trebuinţe, motivaţii etc.);

- resursele umane nu pot fi explicate în sine, ca factor de producţie, decât în asociere cu alte tipuri de resurse;

- resursele umane se definesc numai ca forma de acţiune umană ce pune în mişcare sistemul de producţie.

Această concepţie provocă o extrapolare a unor factori tehnici, economici, organizaţionali asupra unui câmp specific, exemplar lumea umană.

Iniţierea şi desfăşurarea cu succes a activităţilor diferitelor organizaţii economice şi nu numai, depind de gradul în care este înţeles, motivat şi coordonat factorul uman, unica resursă dotată cu capacitatea de a-şi cunoaşte şi învinge propriile limite.

Resursele umane reprezintă principala forţă de producţie a societăţii. Acestea reprezintă singurul factor de producţie capabil să creeze valori noi; potenţialul uman este singurul creator, nu numai sub aspect economic ci sub aspect spritual, ştiinţific.

Importanţa incontestabilă a resurselor umane s-a accentuat în prezent datorită unor factori care se impun în viaţa economică, între care:

- concurenţa din ce în ce mai strânsă pe plan internaţional;

- complexitatea şi dimensiunile tot mai mari ale organizaţiilor;

- intensitatea pregătirii, calificării forţei de muncă;

- preocupări tot mai pronunţate pentru promovare şi satisfacţie în muncă;

- modificări ale valorii forţei de muncă;

- schimbări cu caracter demografic în forţa de muncă.

Accentuarea rolului primordial al resurselor umane în procesul de producţie şi de creştere a eficienţei economice, nu trebuie însă să ducă la o subevaluare a resurselor materiale şi financiare. Suprasolicitarea resurselor umane în detrimentul celorlalte, afectează echilibrul dinamic al întreprinderii, ce condiţionează funcţionarea şi dezvoltarea sa eficientă.

Resursele umane trebuie să fie astfel selectate şi organizate încât să fie conform cu ţintele organizaţiei. Exigenţele legate de performanţă pot fi atinse printr-o adevărată structurare calitativă şi cantitativă a personalului. Prin satisfacerea nevoilor angajatului se va putea obţine implicarea lui în realizarea obiectivelor organizaţiei. Numai contribuind la succesul organizaţiei, angajaţii vor putea să-şi satisfacă nevoile legate de munca pe care o desfăşoară. Atunci când cei implicaţi înţeleg această relaţie, managementul resurselor umane ocupă o poziţie importantă în cadrul organizaţiei şi poate contribui la succesul acesteia.

Preview document

Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 1
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 2
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 3
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 4
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 5
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 6
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 7
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 8
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 9
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 10
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 11
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 12
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 13
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 14
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 15
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 16
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 17
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 18
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 19
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 20
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 21
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 22
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 23
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 24
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 25
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 26
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 27
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 28
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 29
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 30
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 31
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 32
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 33
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 34
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 35
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 36
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 37
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 38
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 39
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 40
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 41
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 42
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 43
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 44
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 45
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 46
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 47
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 48
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 49
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 50
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 51
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 52
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 53
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 54
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 55
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 56
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 57
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 58
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 59
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 60
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 61
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 62
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 63
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 64
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 65
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 66
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 67
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 68
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 69
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 70
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 71
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 72
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 73
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 74
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 75
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 76
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 77
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 78
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 79
Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Impactul Evaluarii Performantei la SC Chemark Rom SA Tarnaveni
  • Anexa 1.doc
  • anexa 2.doc
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Lucrare licenta.doc
  • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea de faţă este structurată în două părţi , care conţin în total 10 capitole. Prima parte oferă definiţiile...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?