Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 35580
Mărime: 356.48KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Grigore Aurica
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

CAPITOLUL 1. IMPLICAŢII ALE MONDIALIZĂRII ŞI GLOBALIZĂRII PIEŢELOR 3

1.1. CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE GLOBALIZARE 3

1.2. APARIŢIA PRODUSULUI MONDIAL 13

1.3. LIBERALIZAREA SCHIMBURILOR INTERNAŢIONALE. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI SISTEMUL COMERCIAL MONDIAL 19

CAPITOLUL 2. STANDARDIZAREA – INSTRUMENT STRATEGIC DE OPERARE PE PIAŢA EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 24

2.1. COORDONATE ALE STANDARDIZĂRII PE PLAN MONDIAL 24

2.2. ROLUL STANDARDIZĂRII ÎN STRATEGIA EUROPEANĂ DE CREARE A PIEŢEI EUROPENE UNICE 28

2.3. ROLUL STANDARDELOR ÎN PROMOVAREA COMERŢULUI ŞI REGLEMENTAREA CALITĂŢII MĂRFURILOR 32

2.4. AVANTAJE SPECIFICE STANDARDIZĂRII LA NIVEL MONDIAL 39

CAPITOLUL 3. STRATEGII PRIVIND MANAGEMENTUL DE PRODUS 46

3.1. DIMENSIUNI ALE MANAGEMENTULUI DE PRODUS 47

3.2. IMPLICAŢII ALE MANAGEMENTULUI ÎN DEZVOLTAREA PRODUSELOR PENTRU PIAŢA GLOBALĂ 50

3.3. ABORDAREA METODOLOGICĂ A STRATEGIILOR DE PRODUS PE PIAŢA INTERNAŢIONALĂ 60

3.4. ROLUL CONSUMATORULUI ÎN PROCESUL DECIZIONAL DE CUMPĂRARE ŞI ASIGURAREA SATISFACŢIEI ACESTUIA 72

STUDIU DE CAZ. OPORTUNITĂŢI, RISCURI ŞI DIFICULTĂŢI LEGATE DE FENOMENUL MONDIALIZĂRII ŞI GLOBALIZĂRII 80

CONCLUZII 89

BIBLIOGRAFIE 94

Extras din document

CAPITOLUL 1. IMPLICAŢII ALE MONDIALIZĂRII ŞI GLOBALIZĂRII PIEŢELOR

1.1. CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE GLOBALIZARE

Comunitatea Europeană a devenit formal o piaţă fără frontiere interne. De la acea dată, oamenii, bunurile, serviciile şi banii au avut capabilitatea de a se mişca la fel de liber ca într-o singură ţară. Controalele la graniţă, ca fiind cel mai evident simbol al separării, au dispărut în mare parte.

Pentru oameni, Piaţa Unică Europeană înseamnă să poată călători în Comunitate fără restricţii şi să poată trăi şi muncii în ţările Comunităţii Europene după dorinţa acestora. Pentru companiile producătoare, Piaţa Unică înseamnă să îşi poată vinde mărfurile şi să îşi poată oferi serviciile în orice ţară a Comunităţii Europene, fără formalităţi suplimentare. Restricţiile privind capitalurile au dispărut, băncile, persoanele fizice şi întreprinderile putându-şi investi banii în acţiuni sau pieţe după bunul lor plac. Piaţa Unică înseamnă, de asemenea, un nou stagiu al integrării europene – uniunea politică, economică şi monetară, cu crearea unui singur curent.

Cele patru libertăţi fundamentale, care permit oamenilor, bunurilor, serviciilor şi banilor să circule liber în Comunitatea Europeană, au fost precizate în anul 1957, în Tratatul de la Roma. Crearea unei pieţe unice înseamnă mai mult decât eliminarea controalelor de frontieră; aceasta permite constituirea unei noi dimensiuni europene, creată în beneficiul tuturor, fie aceştia operatori economici, fie persoane fizice. Companiile producătoare europene au acum acces la o piaţă a consumatorilor enormă, mai mare decât cea a concurenţilor săi, SUA şi Japonia, ceea ce le va stimula în competiţia pe pieţele lumii. Persoanele fizice beneficiază, de asemenea, de o mai mare libertate de mişcare. Fiind consumatori, se află în faţa unei game mai variate de mărfuri, la preţuri competitive, iar ca muncitori, beneficiază de standarde minime de protecţie socială.

Cu toate acestea, progresul spre realizarea celor patru libertăţi nu s-a distribuit egal în cei peste 40 de ani de existenţă a Comunităţii. Într-un context istoric, Proiectul 1992, cum a devenit cunoscut, a restabilit o versiune a acestor libertăţi vechi pentru secolul XXI. Scopurile sale erau să înlăture frontierele psihice, să deschidă pieţele naţionale, să creeze şanse egale pentru consumatori, comercianţi şi companiile producătoare, să creeze proceduri de luare a deciziilor bazate pe principiile economiei de piaţă şi ale controlului democratic.

Piaţa Unică nu caută să elimine diferenţele naţionale sau locale de cultură, limbă sau tradiţie. Din contră, se bazează pe cunoaşterea exactă a legislaţiei şi caută să dezvolte regiunile mai puţin avansate din punct de vedere social sau economic din Comunitate, astfel încât şi acestea să se afle într-o poziţie menită să le garanteze totalitatea avantajelor pieţei unice. Comunitatea a făcut posibil pentru companiile producătoare să îşi folosească propriile licenţe naţionale sau autorizaţii drept „paşapoarte” pentru a face afaceri şi în alte ţări ale Comunităţii Europene. Există, desigur, măsuri de siguranţă exprese pentru a menţine diversitatea lingvistică şi culturală în Piaţa Unică.

De-a lungul anilor, Comunitatea şi-a revizuit poziţia, fiind cea mai mare putere comercială din lume şi principalul „actor” în negocierea schimburilor internaţionale. Partenerii săi lucrează cu Comunitatea şi nu cu statele membre, ca urmare a creării unei politici comerciale comune. Drept rezultat, Comunitatea a semnat acorduri de schimb cu multe ţări şi grupuri regionale în jurul lumii, reprezentând, totodată, o forţă în negocierile globale de liberalizare a schimbului în lume.

Comunitatea nu a creat Piaţa Unică pentru a realiza o „fortăreaţă” faţă de exterior. Această piaţă este deschisă tuturor companiilor producătoare, europene şi internaţionale, deopotrivă, pe baze competitive. În plus, produsele acestora trebuie să se conformeze unui singur set legislativ naţional sau al Comunităţii pentru a putea fi comercializate în Comunitate şi nu la 15 seturi diferite de legislaţie.

Dezvoltarea de-a lungul timpului a ţărilor occidentale cu economie solidă de piaţă a fost posibilă prin găsirea unor pieţe de desfacere avantajoase pentru produsele lor tehnologizate, prin aprovizionarea acestora cu materii prime şi produse exotice ieftine, prin dezvoltarea sistemului financiar-bancar, precum şi a navigaţiei maritime din aceste ţări. Prin conlucrarea strânsă între aceste activităţi productive, comerciale şi de prestări servicii, inclusiv financiar-bancare, a rezultat o reţea foarte densă şi complexă de relaţii comerciale şi financiare, la scara întregii lumi, numită piaţă mondială. Progresul constituirii pieţei mondiale a durat câteva secole, începând din perioada marilor descoperiri geografice din secolele XV – XVI şi continuând şi în zilele noastre.

Preview document

Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 1
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 2
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 3
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 4
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 5
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 6
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 7
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 8
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 9
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 10
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 11
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 12
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 13
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 14
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 15
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 16
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 17
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 18
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 19
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 20
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 21
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 22
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 23
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 24
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 25
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 26
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 27
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 28
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 29
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 30
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 31
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 32
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 33
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 34
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 35
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 36
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 37
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 38
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 39
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 40
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 41
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 42
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 43
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 44
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 45
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 46
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 47
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 48
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 49
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 50
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 51
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 52
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 53
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 54
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 55
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 56
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 57
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 58
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 59
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 60
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 61
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 62
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 63
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 64
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 65
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 66
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 67
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 68
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 69
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 70
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 71
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 72
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 73
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 74
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 75
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 76
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 77
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 78
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 79
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 80
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 81
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 82
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 83
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 84
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 85
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 86
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 87
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 88
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 89
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 90
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 91
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 92
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 93
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 94
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 95
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 96
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 97
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 98
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 99
Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Implicatii ale Mondializarii si Globalizarii Pietelor Asupra Strategiilor de Produs.doc

Alții au mai descărcat și

Globalizarea și criza economică

CAP 1. RĂDĂCINILE ISTORICE ALE GLOBALIZĂRII 1.1. Globalism, globalitate, globalizare Termenul de globalizare este folosit pentru prima dată de...

Globalizarea și statele mici și mijlocii - studiu de caz România

Argument Lucrarea de diplomă intitulată ” Globalizarea si statele mici si mijloci. Studiu de caz Romania” reprezintă expresia preocupărilor mele...

Globalizarea Economiei

INTRODUCERE Cu siguranţă, deficienţele şi riscurile globalizării pot constitui obiectul multor ore de discuţii, poate fi admisă şi varianta...

Globalizarea și Impactul ei Asupra Economiei Globale

CAPITOLUL I ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE GLOBALIZĂRII 1.1. Apariţia conceptului de globalizare Conceptul de globalizare economică a apărut din...

Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție

Introducere În cadrul oricărei economii, efectuarea de analize macroeconomice cu ajutorul cărora să se precizeze tendinţele de evoluţie...

Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China

Capitolul I Bazele teretice ale comerțului internațional Începuturile comerțului internațional cu greu pot fi localizate în timp, el plecând din...

Ocuparea forței de muncă din România în contextul globalizării

Introducere Alegerea acestei teme este motivată de faptul că fenomenul globalizării este unul de actualitate, dar şi unul acaparat de o...

Locul României în Uniunea Europeană și Provocările Perioadei post-aderare

INTRODUCERE Vorbind despre Uniunea Europeană, se pare că este un subiect îndeajuns tratat; totuşi, niciodată nu se poate afirma că nu mai este...

Ai nevoie de altceva?