Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 13596
Mărime: 850.69KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I

Coordonatele macroeconomice într-o economie deschisa 4

1.1. Accepțiuni teoretice ale politicilor macroeconomice 4

1.2. Politici de restabilire a echilibrului într-o economie deschisă 7

1.3. Efecte de transmisie ale politicilor de relansare economică într-o economie deschisă 8

1.3.1. Implicațiile politicilor bugetare și fiscale de relansare economică în cadrul regimului ratelor fixe de schimb 8

1.3.2. Implicațiile politicilor bugetare și fiscale de relansare economică în cadrul regimului ratelor de schimb flexibile 9

Capitolul II

Implicațiile veniturilor bugetare după declanșarea recentei crize economice 11

2.1. Evoluția comparativă a veniturilor bugetare 11

2.2. Structura veniturilor bugetare 15

2.2.1. TVA și accize 16

2.2.2. Impozite directe 19

2.2.3. Contribuții din asigurări sociale 23

Capitolul III

Studiu de caz: Coordonate ale aplicării politicii bugetare și a impactului stimulator al acesteia asupra creșterii economice din România 33

3.1. Coordonate ale aplicării politicii bugetare 33

3.2. Efectele politicii bugetare asupra indicatorilor de performanță economică 38

3.3. Analiza comparativă privind implicațiile politicii bugetare dintre România și țările membre ale Uniunii Europene 44

Concluzii 50

Extras din document

Introducere

Ultimii 100 de ani au adus o dezvoltare. economică fără precedent, o creştere a nivelului de trai şi a calităţii vieţii la care poate străbunicii noştri nici nu visau. În lumea civilizată, piramida trebuinţelor s-a reconfigurat, baza, cea care înglobează nevoile primare, a devenit implicită pentru majoritatea populaţiei. Tehnologia a avansat şi avansează cu o rată accelerată, iar lipsa accesului la sănătate şi educaţie a devenit aproape de neimaginat pentru ţările dezvoltate.

În contextul unei astfel de dezvoltări, economiştii, fie ei angajaţi ai statului sau ai companiilor private, au rolul de a monitoriza şi coordona activitatea economică pentru a continua acest trend ascendent al evoluţiei umanităţii, pentru că economia, şi cu atât mai mult finanţele, au devenit coloana vertebrală ce susţine prosperitatea şi bunăstarea oricărei naţiuni. Însă acest trend nu este rodul exclusiv al naturii sau al „mâinii invizibile” a lui Adam Smith. Deficienţe apar mereu la nivelul pieţei, fie între cerere şi ofertă, fie în privinţa alocării resurselor, deficienţe ce se acumulează în lipsa intervenţiei factorilor corectori şi pot produce crize sociale sau economice, un exemplu fiind Marea Depresiune a anilor 1929-1933. Însă exercitarea de influenţe corective la nivel macroeconomic prespune o putere financiară ce, în special în economiilor dezvoltate, îi poate aparţine doar statului. Privit adesea ca un manager al societăţii, statul, în economiile contemporane, urmăreşte asigurarea stabilităţii progresului societăţii prin tot arsenalul de instrumente ce-i stau la dispoziţie graţie puterii coercitive cu care este învestit.

O analogie mai reprezentativă ar putea fi statul-şofer. Misiunea lui este de asigura ajungerea la destinaţie a societăţii, o destinaţie concretizată prin creşterea permanentă a bunăstării acesteia, din nefericire asemănătoare mai degrabă orizontului decât unui punct fix. Şoferul are responsabilitatea stabilirii unei viteze optime ce va asigura un timp rezonabil, în acelaşi timp împiedicând vehiculul să intre în marşarier sau să accelereze la viteze greu de controlat.

Necesitatea intervenţiei statului în economie a fost mult timp subiect de dezbatere, însă în special în lumina ultimei recesiuni, părerile tind să conveargă către unanimitate în ceea ce priveşte utilitatea şi necesitatea intervenţionismului statal. Ar fi ineficient ca statul, cu resursele şi puterea de care dispune, să fie doar pasager în vehiculul către dezvoltare.

De aceea statul a dezvoltat şi perfecţionat o serie de instrumente prin care corectează deficienţele apărute în dinamica unei economii şi asigură că nu există, sau dacă există sunt minimale, abateri de la traseul propus. Printre aceste instrumente, ca parte a politicii financiare, se numără şi politica bugetară, în accepţiunea autohtonă aceasta înglobănd politica veniturilor bugetare, a cheltuielilor şi a soldului. Toate aceste componente sunt instrumente extrem de potente în influenţarea vieţii economice şi sociale, ele putând modifica însăşi structura păturilor sociale sau a sectoarelor economice, totul în numele şi în virtutea eficacităţii şi eficienţei.

În procesul de elaborare a proiectului de buget se pune problema dimensionării corecte a nivelului indicatorilor bugetari astfel încât cheltuielile publice sa reflecte nevoile reale de resurse bugetare ce decurg din înfăptuirea obiectelor programelor de guvernământ, iar veniturile sa reflecte posibilităţile reale de procurare a resurselor necesare acoperirii cheltuielilor publice.

În practica bugetară internaţională se folosesc metode clasice, dar și moderne, bazate pe analiza cost – beneficiu, cost – eficacitate sau analize multicriteriale.

Se poate observa că odată cu trecerea timpului, și metodele de fundamentare a veniturilor și cheltuielilor au evoluat. Deși au crescut în complexitate și sigurantă, ele au scăzut în nivelul de ușurinta cu care pot fi aplicate. În zilele noastre, în contextul unei economii schimbatoae și imprevizibile, în care influențele interstatale sunt mai mari ca oricând, este necesar să se găseasca un echilibru între situație și metoda aleasă.

Totodată, este de o importanță vitală ca aceste metode de fundamentare și dimensionare a veniturilor și cheltuielilor să dea dovadă de un nivel de acuratețe cât mai ridicat, întrucât, și în funcție de aceste previzuni, se întocmesc planurile de bugete și rectificările ulterioare.

În conditiile actuale de desfășurare a activității economice, în care se resimte cel mai puternic discrepanța între nevoia de resurse financiare și capacitatea mult mai restransă de a le acoperi din fondurile existente, elaborarea bugetelor, dar și a unui sistem fiscal în conformitate cu cerintele impuse de perioada de criza au devenit problema principala a guvernelor în încercarea de a respecta principiul echilibrului bugetar.

Lucrarea de faţă îşi propune o succintă analiză a unui domeniu ce numără milioane de pagini în literatura economică, cel al politicilor macroeconomice şi a eficienţei măsurilor în care se traduce aceasta. Vom analiza efectele diferitelor mixuri de politici fiscale și bugetare aplicate pe cazul României, în vederea asigurării unui sistem bugetar-fiscal potrivit pentru depasirea momentului recesiunii și diminuarea deficitului bugetar în ciuda marilor dificultăți în evoluția economică pe care le prezintă țara noastră.

Preview document

Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 1
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 2
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 3
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 4
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 5
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 6
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 7
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 8
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 9
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 10
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 11
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 12
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 13
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 14
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 15
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 16
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 17
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 18
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 19
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 20
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 21
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 22
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 23
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 24
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 25
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 26
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 27
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 28
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 29
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 30
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 31
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 32
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 33
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 34
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 35
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 36
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 37
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 38
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 39
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 40
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 41
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 42
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 43
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 44
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 45
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 46
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 47
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 48
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 49
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 50
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 51
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 52
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 53
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 54
Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Implicatiile veniturilor bugetare in contextul politicilor macroeconomice.docx

Alții au mai descărcat și

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Criză economică în România și rezolvarea ei

CAP I . IMPACTUL CRIZEI ASUPRA ECONOMIEI ROMÂNIEI Conectarea tot mai intensă a economiei româneşti la fluxurile economice internaționale (reale şi...

Modele de Fundamentare a Politicilor Macroeconomice

1. Politica macroeconomica. Abordari teoretice Politica macroeconomica se concretizeaza in ansamblul de principii, mijloace si metode de actiune...

Criza Economică

Actuala criză financiară suscită, deopotrivă, temeni şi intrebări. De unde a pornit, care îi sunt cauzele, încotro ne îndreptam, cum ne poate...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Finanțele Publice

Finanţele publice au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, fiind strâns legate de istoria statului şi dreptului. De-a lungul...

Politica Economica - Obiective, Concept

Introducere Cercetarile întreprinse asupra economiei reale au aratat ca atât economia unei tari, indiferent care ar fi aceasta, cât si economia...

Organizarea gestiuni financiare a primarie com Barnova

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI BIRNOVA 1.1 ISTORIC. LOCALIZARE. INFORMATII GENERALE Scurt istoric al comunei Birnova...

Coordonate ale politicii bugetare a României

1.1. Conceptul de politică bugetară Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (local,...

Analiza Presiunii Fiscale în România

INTRODUCERE "Spiritul unui popor, nivelul cultural, structura socială, faptele politice, toate acestea şi încă multe altele se pot regăsi în...

Proiecte Economice - Functionalitatea institutiilor financiar-bancare si preocupari de crestere a acesteia in Romania

CAPITOLUL 1: CARACTERIZAREA GENERALA A SISTEMULUI FINANCIAR 1.1 Conceptul de sistem financiar Termenul de finante, în sens larg, include:...

Creditul ipotecar comparativ între Banca Transilvania și Banca CEC

I. Inflaţia din luna februarie 2007 Continuarea procesului dezinflaţiei pe parcursul trimestrului IV 2006 a condus la obţinerea unei performanţe...

Riscurile Implicate de Investițiile Străine Directe

CAP. 1 ASPECTE GENERALE ALE INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE Problematica investitiilor straine directe (ISD) a fost si este intens dezbatuta,...

Ai nevoie de altceva?