Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste

Licență
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 18469
Mărime: 387.14KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: C Tanasescu
Lucrarea de licenta

Cuprins

Introducere 2

CAPITOLUL 1 – INFLAŢIA-DEFINIŢIE, CLASIFICARE, CUANTIFICARE: 4

1.1. Inflaţia prin cerere 5

1.2. Inflaţia prin costuri 6

1.3. Inflaţia importată 6

1.4. Inflaţia structurală 6

1.5. Cuantificare 7

1.6. Relaţia inflaţie-şomaj.Curba originala a lui Phillips 9

CAPITOLUL 2 – EFECTELE INFLAŢIEI: 12

2.1. Efectele inflaţiei anticipate 13

2.2. Efectele inflaţiei neanticipate şi ale incertitudinii 14

2.3. Indexarea 15

2.4. Inflaţie,creştere economică şi rentabilitate 17

CAPITOLUL 3 –POLITICI ANTIINFLAŢIONISTE: 18

3.1. Obiective generale ale politicii economice 18

3.1.1. Ocuparea forţei de munca 19

3.1.2. Stabilitatea preţurilor 20

3.2. Obiective intermediare ale politicii monetare 20

3.2.1. Oferta de bani în economie. 22

3.2.2. Rata dobanzii 24

3.2.3. Cursul de schimb 25

3.3. Instrumentele politicii monetare 25

3.3.1. Operaţiuni pe piaţa monetară…………………………………………… 26

3.3.2. Mecanismul scontării 27

3.3.3. Rezervele minime obligatorii 29

3.3.4. Alte instrumente de politică monetară 32

CAPITOLUL 4 - EVOLUŢIA ŞI PERSPECTIVELE INFLATIEI 2007-2008 34

4.1. Evolutia inflaţiei 34

4.2. Perspectivele inflaţiei 36

4.2.1. Scenariul de bază al proiecţiei 37

4.2.2. Evaluarea de politică monetară 43

CONCLUZII 46

ANEXE 49

BIBLIOGRAFIE 51

Extras din document

INTRODUCERE

Inflaţia este un fenomen şi un proces economico-social complex, care a devenit general şi persistent în epoca noastră. Ea se caracterizează prin creşterea relativ puternică şi cumulativă a preţurilor şi deprecierea monetară (reducerea puterii de cumpărare a unitaţii monetare) şi provine din devansarea puterii de cumpărare a consumatorilor faţa de cantitatea de bunuri şi servicii puse la dispoziţia lor.

Politicile antiinflaţioniste, de asigurare a unei stabilităţi monetare relative, de mentinere a preţurilor în limite rezonabile, pornesc de la premiza asigurării, simultan, şi a cresterii economice şi limitării şomajului. Astăzi “expansiunea în stabilitate”, pare un ideal greu de atins, dacă nu imposibil.

În atenţia factorilor de decizie stă, mai întai, preocuparea ţinerii sub control a procesului inflaţionist, menţinerii acestuia la o rată redusă, frânarea creşterii masei monetare şi a preţurilor, concomitent cu realizarea obiectivelor de evitare a stagnării şi de relansare economică.

Politicile antiinflaţioniste trebuie să fie suficient de puternice pentru a combate efectiv inflaţia dar, totodată suficient de suple pentru a nu afecta creşterea economică, de a nu duce la deflaţie şi depresiune şi accentuarea şomajului.

Există puţine cuvinte cu încărcătură economică, politică şi sociala atât de des folosite în limbajul curent precum “inflaţie”. Prin folosirea sa oamenii încearcă să definească o stare de lucruri ieşită din normal, ceva ce este mult, peste necesarul unui moment dat.

Inflaţia nu este specifică numai ţărilor cu economie de piaţă, ea manifestandu-se deopotriva ca un dezechilibru monetaro-material atât în economiile de piaţă, cât şi în economiile centralizate. Inflaţia este un însoţitor al monedei, apărand si dezvoltandu-se o dată cu apariţia şi creşterea rolului monedei în mersul economiei. Important de ştiut este faptul că nu orice creştere de preţuri reprezintă inflaţie, după cum, în complexitatea actuală a economiei, nu orice tip de inflaţie poate fi asociată dezechilibrului major.

Capitolul 1 prezintă o definire a inflaţiei în viziunea mai multor economişti ca Raymond Barre, Silverman şi Curzov, J.M Albertini, J.M. Keynes, principalele cauze care provoacă acest fenomen, dar şi tipurile de inflaţie întâlnite: inflaţia prin cerere, inflaţia prin costuri, inflaţia importată, inflaţia structurală. De asemennea am prezentat şi câteva modalitaţi de cuantificare a inflaţiei folosind indicele preţurilor de consum (IPC)cât şi deflatorul preţ implicit al PIB. Ultimul punct al capitolului este rezervat relaţiei inflaţie-şomaj şi prezentarea curbei Phillips.

Capitolul 2 începe cu un exemplu al ratei anticipate a inflaţiei prezentat cu ajutorul curbei Phillips. În continuare am pus în evidenţă efectele inflaţiei, atât cele anticipate cât şi cele neanticipate, ce este indexarea, dar şi relaţia dintre inflaţie şi creştere economică.

În capitolul 3 am evidenţiat politicile antiinflaţioniste folosite pentru combaterea inflaţiei, obiectivele generale ale politicii monetare, obiectivele intermediare ale acesteia, modul prin care statul şi mai ales Banca Natională încearcă ţinerea sub control a inflaţiei prin intermediul ratei dobânzii, a rezervelor minime obligatorii, mecanismului scontării, intervenţii pe piaţa monetară.

Capitolul 4 prezintă evoluţia şi perspectivele inflaţiei între anii 2007-2008, factorii care au dus la creşterea inflaţiei la sfarsitul anului 2007, preveziunile pentru anul 2008, ratele anticipate, ce masuri va lua BNR pentru a frâna inflaţia şi menţinerea ei pe un trend descendent.

CAPITOLUL I

INFLAŢIA – DEFINIŢIE, CLASIFICARE, CUANTIFICARE

Ca un proces prin excelenţã monetar, inflaţia are o istorie îndelungatã. Aceasta s-a manifestat însã, de-a lungul secolelor, cu intensitãţi inegale şi cu schimbãri de sens. Într-adevãr, istoricii consemneazã perioade când procesul s-a desfãşurat cu asemenea intensitãţi şi efecte, încât a fost considerat, pe bunã dreptate, “dezordinilor în viaţa economicã“. Evident, ritmurile, sensurile şi efectele acestui proces macroeconomic au fost asimetrice şi asincrone.

“Inflaţia este totdeauna şi pretutindeni un fenomen monetar de care se face răspunzătoare politica statului. Politica sa constă în a finanţa surplusul de cheltuieli, imprimînd din ce in ce mai muţti bani. Este unul din motivele pentru care cantitatea de monedă creşte”.

Inflaţia a fost şi este una dintre cele mai complexe şi mai controversate. Termen extrem de larg folosit pretutindeni, definiţia inflaţiei continuã sã rãmânã insuficient de bine conturatã. Procesul inflaţionist a apãrut, (este unanim acceptat acest punct de vedere), cu mult înainte ca ştiinta economicã sã fi apãrut. Iar teoria inflaţiei s-a conturat mult mai târziu decât ştiinţa economicã. Fiind inainte de toate un proces monetar, precizarea naturii inflaţiei se poate face în corelaţie cu formele istorice pe care le-au îmbrãcat banii.

Pe baza intereselor variate ale grupãrilor socio – profesionale şi în limitele fireşti ale cunoaşterii şi reflectãrii unui proces atât de dinamic şi de complex, au fost elaborate şi circulã în literatura de specialitate numeroase puncte de vedere cu privire la natura însãşi a inflaţiei.

Astfel, existã autori care privesc inflaţia ca un proces general atemporal şi aspaţial. “Existã inflaţie atunci când nivelul general al preţurilor este în creştere continuã, mai mult sau mai puţin rapidã” (Raymond Barre). Alţi autori considerã inflaţia o modificare anormalã a preţurilor: “Inflaţia constã în acea stare a economiei în care creşte continuu şi anorm indicele general al preţurilor, respectiv, când are loc o creştere suplimentarã a lor faţã de cea a ieşirilor reale, decât a producţiei ţãrii”. (Silverman şi Curzov)

Existã numeroşi specialişti care nu identificã inflaţia cu creşterea preţurilor, considerând-o o formã specialã de sporire a preţurilor. “Creşterea inflaţionistã a preţurilor presupune o sporire a preţurilor naţionale mai puternicã decât cea a preţurilor internaţionale, o asemenea creştere având efecte economice naţionale” .(J.M Albertini)

Preview document

Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 1
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 2
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 3
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 4
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 5
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 6
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 7
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 8
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 9
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 10
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 11
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 12
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 13
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 14
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 15
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 16
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 17
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 18
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 19
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 20
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 21
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 22
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 23
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 24
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 25
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 26
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 27
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 28
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 29
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 30
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 31
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 32
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 33
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 34
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 35
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 36
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 37
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 38
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 39
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 40
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 41
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 42
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 43
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 44
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 45
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 46
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 47
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 48
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 49
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 50
Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Inflatia, Efecte Reale Efecte Anticipate - Politici Antiinflationiste.doc

Alții au mai descărcat și

Curba Phillips ca instrument de analiză a interdependenței inflație - șomaj

I. CORELATIA INFLATIE-SOMAJ Doua dintre cele mai importante probleme cu care se confrunta un stat contemporan, îndeosebi în perioada de tranzitie...

Inflația în România - cauze, consecințe, remedii

Pentru a putea vorbi despre fenomenul inflatiei în România, vom porni cu prezentarea câtorva aspecte teoretice legate de acesta. Inflatia are o...

Analiza Strategiei de Țintire a Inflației în România

Introducere Am ales această temă atât de utilă şi fundamentală pentru economia fiecărei ţări din întreaga lume din dorinţa de a aduce un plus de...

Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999

INTRODUCERE Inflatia reprezinta unul dintre cele mai „nocive” fenomene economice care se manifesta în economiile contemporane. Totusi, aceasta nu...

Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar

Introducere Inflația este un fenomen și un proces economico-social complex, reprezentând unul dintre cele mai nocive fenomene economice...

Inflație versus șomaj - care este râul cel mai mare

DIVERSITATEA BANILOR O diversitatea uimitoare de mijloace au fost folosite ca bani de-a lungul timpului. Cuvantul “pecuniar” provine din latina,...

Analiza macroeconomică a inflației

CAPITOLUL I Analiza macroeconomica a inflatiei I.1 Inflatia-dezechilibru macroeconomic complex Inflatia este un dezechilibru care atinge toate...

Evoluția Inflației în România

1. Noţiuni teoretice cu privire la inflaţie 1.1. Definiţii şi concepte ale inflaţie Problematica creşterii generalizate a preţurilor, concomitant...

Te-ar putea interesa și

Tipuri de politici antiinflaționiste

Cap. I Inflatia 1.1 Limitele definirii inflatiei Desi in mod curent inflatia este conceputa ca o crestere continua si durabila a nivelului...

Particularitățile pieței monetare din România - studiu de caz restricțiile ofertei de monedă în contextul crizei financiare

I N T R O D U C E R E Lucrarea prezentă își propune să analizeze particularitățile pieței monetare, cât și restricțiile ofertei de monedă în...

Inflația în România - cauze - efecte - politici de combatere

Caracteristici fundamentale ale inflatiei Exista putine cuvinte cu incarcatura economica, politica si sociala atat de des folosite in limbajul...

Inflația - dimensiuni și consecințe

INTRODUCERE Termen larg folosit pretutindeni, inflaţia continuă să rămână insuficient conturată. Procesul inflaţionist a apărut, este unananim...

Indicatorii Macroeconomici

1. 1 Produsul Intern Brut (PIB) 1. 1. 1 Definiţie Produsul Intern Brut este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţă a...

Inflația

Cuvinte Cheie • Inflaţie, deflaţie, dezinflaţie • Creştere economică neinflaţionistă • Inflaţie contemporană • Creştere economică...

Strategii de politică monetară - țintirea inflației

Rezumat Ţările în tranziţie din Europa au adoptat, pe diverse faze ale tranzitiei, strategii de politică monetară diferite, funcţie de...

Efectele crizei actuale asupra stabilității prețurilor

I Inflatia- notiuni teoretice 1.1. Cauzele inflatiei si deprecierile monetare Inflaţia este un dezechilibru major prezent în economia oricărei...

Ai nevoie de altceva?