Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 21848
Mărime: 641.27KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA MANAGEMENT

Cuprins

INTRODUCERE. .2

I. SISTEME INFORMATICE DE TIP ERP ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI 4

1.1. EVOLUŢIA SISTEMELOR INFORMATICE 4

1.2. ROLUL SISTEMELOR INFORMATICE DE TIP ERP ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI 11

II. STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE UNUI SISTEM DE TIP ERP 16

2.1. GESTIUNEA PRODUCŢIEI 16

2.2. GESTIUNEA STOCURILOR 18

2.3. APROVIZIONARE ŞI DEFACERE 20

2.4. CONTABILITATE FINANCIARĂ 22

2.5. MODULUL IMOBILIZĂRI 24

2.6. SALARIZAREA ŞI GESTIUNEA ANGAJAŢILOR 26

2.7. CONTABILITATE DE GESTIUNE 29

2.8. ANALIZA FINANCIARA 31

2.9. TABLOUL DE BORD 31

III. IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DE TIP ERP - ORACLE APPLICATION. .32

3.1. CARACTERISTICI GENERALE ALE SISTEMULUI ORACLE APPLICATION. 32

3.2. IMPLEMENTAREA MODULELOR SISITEMULUI ERP ORACLE APPLICATION ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SC COMPLEXULUI ENERGETIC TURCENI SA.34

3.3. SPECIFICAŢII CU PRIVIRE LA MODUL DE UTILIZARE A MODULULUI ORACLE FINANCIALS. .37

IV. IMPLICAŢIILE IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM INFORMATIC DE TIP ERP 54

4.1 AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE SISTEMELOR ERP 55

4.2 MOTIVAŢIA IMPLEMENTĂRII DE SISTEME ERP 57

4.3 COSTUL UNUI SISTEM ERP 58

4.4 PUNCTELE SENSIBILE ÎN IMPLEMENTAREA UNOR SISTEME INFORMATICE DE TIP ERP 61

BIBLIOGRAFIE 64

Extras din document

INTRODUCERE

În prezent se manifestă o creştere semnificativă a cantităţii de informaţii, obţinute şi manipulate în firme, tendinţă accentuată şi de formularea unor condiţii tot mai severe în ceea ce priveşte calitatea informaţiei (corectitudinea şi operativitatea fiind cerinţele sine qua non).

Sistemele informatice economice furnizează cu promptitudine informaţii asupra fenomenelor şi proceselor economice, contribuie astfel la perfecţionarea relaţiilor dintre societăţile comerciale. Ele sunt un factor de economisire a resurselor materiale, de energie şi de muncă, şi pun la dispoziţia oricărui sistem de producţie, informaţii complete şi operative asupra tuturor condiţiilor în care îşi pot desfăşura activitatea firmele.

Promovarea utilizării noilor tehnologii informaţionale în cele mai variate aspecte ale vieţii sociale, se manifestă ca factor dinamizator, de progres al societăţii. Condiţiile existente azi, ce definesc mediul în care evoluează firmele, le obligă pe acestea să găsească metode noi, mai eficiente de organizare şi funcţionare, iar regândirea activităţilor informaţionale este o prioritate.

Până acum câţiva ani informatizarea unor componente din firme a dat rezultatele scontate, accelerând şi eficientizând activitatea acestora. Necesitatea integrării acestor compartimente, deja informatizate, într-un sistem comun s-a acutizat în timp şi drept răspuns s-au accentuat şi preocupările pentru a realiza sisteme integrate informatizate. Realizarea lor este posibilă cu ajutorul unor software-uri integratoare pentru activitatea firmei. Această categorie de software poartă numele de ERP (Enterprise Resource Planning adică Planificarea Resurselor Companiei).

Construirea unui singur program care este necesar atât personalului din compartimentul finanţe, cât şi celui din compartimentul resurse umane sau aprovizionare reprezintă o prioritate pentru firmă. Fiecare dintre aceste departamente au de obicei propriul sistem informatizat optimizat pentru scopul departamentului. Un ERP le combină împreună întru-un singur sistem, care foloseşte o singură bază de date, pe care oricare dintre departamente o poate accesa şi prin intermediul căreia poate partaja informaţii.

Având în vedere aceste avantajele incontestabile pe care le obţine o firmă atunci când implementează un ERP, în lucrarea pe care am elaborat-o, INTEGRAREA SISTEMELOR ERP ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI, mi-am propus cercetarea aspectelor de bază privind utilizarea acestor tipuri de sisteme informatice într-o organizaţie.

În prima parte a lucrării am prezentat conceptul de sistem informatic şi evoluţia sistemelor informatice pentru a identifica care este rolul şi importanţa sistemelor informatice de tip ERP în managementul firmei.

Am continuat cu prezentarea principalelor elemente din structura unui sistem ERP, încercând să pun în evidenţă funcţionalitatea fiecărui modul.

Realizarea unui sistem de tip ERP este o activitate extrem de laborioasă care necesită utilizarea unor însemnate resurse financiare şi umane pe o perioadă considerabilă de timp.

De aceea, în lucrarea noastră, ca parte aplicativă, ne-am propus prezentarea exhaustivă a unui sistem ERP - Oracle Application, implementarea sistemului Oracle Applications la Complexul Energetic Turceni şi modul de exploatare pentru componenta Oracle Financials.

Succesul utilizării oricărui sistem informatic ţine în primul rând de modul în care se face identificarea corectă a cerinţelor firmei, dar şi de modul în care se implementează sistemul respectiv.

De aceea, în ultima parte a lucrării, am prezentat :

- avantajele şi dezavantajele sistemelor de tip ERP;

- principalele motive pe care le are o firmă atunci când implementează un ERP;

- costul implementării unui sistem ERP;

- încercând să identific care sunt punctele sensibile în implementarea unor sisteme informatice de tip ERP.

I. SISTEME INFORMATICE DE TIP ERP ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI

1.1. Evoluţia sistemelor informatice

O firmă este sediul unor activităţi informaţionale variate (culegerea şi comunicarea datelor, preluarea datelor şi obţinerea informaţiilor, stocarea, regăsirea şi transmiterea informaţiilor etc.) pentru a răspunde la nevoile de luare a deciziei, la gestiunea tranzacţiilor interne şi externe.

Aceste activităţi de tratare a informaţiei au ca scop oferirea utilizatorilor de reprezentări pertinente ale realului, plecând de la date fragmentate de origine şi de calitate diferită. Până într-o epocă recentă, aceste activităţi informaţionale erau, în cea mai mare parte, manuale sau, mai bine zis, puţin mecanizate. Muncitorii în informaţie (pentru majoritatea oamenilor, angajaţi de birou) nu dispuneau decât de o gamă limitată de instrumente (telefonul, maşina de scris, şi mai rar maşina de calcul).

Începând cu anii 1980, revoluţia tehnică în domeniul informaticii se realizează într-un ritm accelerat, apar tehnologii electronice de tratare a informaţiei care bulversează metodele de muncă, rolurile individuale şi chiar maniera de punere a problemelor. Această revoluţie are un impact considerabil: nu mai este realist să vorbim de sisteme informaţionale fără să ne referim la sistemele informatice.

Din punct de vedere funcţional, sistemul informatic are mai multe definiţii, în funcţie de scop, elementele din structură şi relaţiile dintre elemente.

Cea mai generală definiţie îl prezintă ca pe un sistem de colectare, memorare, prelucrare şi distribuire a informaţiilor care utilizează calculatorul electronic. Sau: sistemul informatic este un ansamblu de elemente interconectate funcţional în scopul automatizării obţinerii informaţiei şi fundamentării deciziilor.

Scopul principal al sistemului informatic constă în aceea că serveşte cerinţele informaţionale ale managerilor de pe diferite niveluri decizionale şi reduce la minimum intervenţia şi efortul uman în desfăşurarea proceselor informaţionale.

Fiecărui sistem informatic i se asociază un sistem de prelucrare a datelor, în care datele se prezintă pe diferiţi suporţi de memorare, iar procesele de prelucrare sunt concretizate în proceduri (automate şi manuale) executate de diferite echipamente de tehnică de calcul şi teletransmisie şi de către personal specializat.

Preview document

Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 1
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 2
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 3
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 4
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 5
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 6
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 7
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 8
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 9
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 10
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 11
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 12
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 13
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 14
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 15
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 16
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 17
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 18
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 19
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 20
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 21
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 22
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 23
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 24
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 25
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 26
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 27
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 28
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 29
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 30
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 31
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 32
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 33
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 34
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 35
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 36
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 37
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 38
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 39
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 40
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 41
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 42
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 43
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 44
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 45
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 46
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 47
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 48
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 49
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 50
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 51
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 52
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 53
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 54
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 55
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 56
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 57
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 58
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 59
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 60
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 61
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 62
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 63
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 64
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 65
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 66
Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • ERP1.ppt
  • Integrarea Sistemelor ERP in Managementul Firmei.doc
  • PrimaPagina.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem Informatic pentru Evidenta Salariatilor si Calcul Salarii - SC Accent SRL

1. Introducere Forta de munca este fara îndoiala cea mai importanta resursa din cadrul unei companii. Utilizarea eficienta a fortei de munca si...

Măsuri de prevenirea și combaterea șomajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Şomajul -fenomen social Fiind un fenomen care afectează în diferite proporţii , toate ţările , prin nivelul ,...

Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business

INTRODUCERE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIONALE 1.1. CONTEXTUL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE. SCURT ISTORIC Încă de la începutul anilor 1990,...

Sisteme ERP-SAP

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric Soluţiile ERP se referă la managementul resurselor de întreprindere, fiind centrate de...

Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor

I. REGLEMENTĂRI JURIDICE ROMÂNEŞTI REFERITOARE LA STRUCTURILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii Contabilităţii...

Piața cu Concurență de Oligopol

INTRODUCERE Monopolul şi concurenţa perfectă sunt două forme extreme de piaţă, în analiza tradiţională. Între aceste două forme se găsesc alte...

Piața asigurărilor din România

Introducere “New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor; fara asigurari n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar...

Modele de E-afaceri in Operatiunile de Aprovizionare-Desfacere in Cadrul SC General Turbo SA

1. Analiza diagnostic a întreprinderii S.C. General Turbo S.A. 1.1 Scurt istoric şi obiectul de activitate al S.C. General Turbo S.A. 1.1.1 Scurt...

Te-ar putea interesa și

Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România

Capitolul 1. Caracterizarea principalelor categorii de servicii pentru întreprinderi Serviciile domină toate sectoarele economice, care devin...

Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză

INTRODUCERE Dinamica dezvoltării comerţului în contextul globalizării au creat premisele unei accelerări a ritmului extinderii reţelelor de...

Studiu Privind Sistemele de Management al Relațiilor cu Clienții

INTRODUCERE În această lucrare îmi propun să realizez un studiu privind sistemele de management al relaţiilor cu clienţii şi să evidenţiez...

ERP la SC Areon Impex SRL

1. Introducere Motivul care a dat naştere sistemelor integrate ERP (Enterprise Resource Planning) a fost necesitatea integrării aplicaţiilor...

Impactul utilizării sistemelor informatice în antreprenoriatul românesc - Studiu de caz la SC Dedeman SRL

Capitolul I. Sistemele informatice - noțiuni teoretice 1.1. Conceptul de sistem informatic Un sistem reprezintă ansamblul de componente...

Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă

Cuvinte Cheie Tehnologii informationale, impact, financiar-contabil, firma, sisteme informatice integrate, implementare sisteme informatice, TI,...

Siveco România

SIVECO Romania Introducere. In cei 13 ani de existenta, SIVECO Romania a devenit unul dintre cei mai importanti furnizori si integratori de...

Atitudinea Firmelor Romanesti privind Implementarea ERP

ATITUDINEA FIRMELOR ROMANESTI PRIVIND IMPLEMENTAREA ERP Contributii la identificarea căilor de perfectionare a serviciilor destinate pietei...

Ai nevoie de altceva?