Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 23884
Mărime: 92.17KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
ŞCOALA SUPERIOARĂ DE AFACERI FACULTATEA DE STUDII COMERCIALE ŞI FINANCIAR-BANCARE ALBA-IULIA

Cuprins

Capitolul I – Rolul întreprinderii în cadrul economiei

1.1. Conceptul şi tipologia întreprinderii

1.1.1. Definirea întreprinderii

1.1.2. Tipologia întreprinderilor

1.2. Dimensiunile întreprinderii

1.3. Evoluţii ale concepţiei privind întreprinderea ca organizaţie economică

1.4. Rolul întreprinderii în cadrul economiei naţionale

Capitolul II – Abordarea întreprinderii ca sistem

2.1. Caracteristicile întreprinderii ca sistem

2.2. Considerente privind metoda sistemică

2.3. Mediul întreprinderii

2.3.1. Mediul extern al întreprinderii

2.3.2. Mediul intern al întreprinderii

2.4. Finalităţile întreprinderii

Capitolul III – Misiunea şi obiectivele întreprinderii

3.1. Misiunea întreprinderii

3.2. Obiectivele întreprinderii

3.2.1. Definirea obiectivelor întreprinderii

3.2.2. Tipuri de obiective întâlnite în cadrul întreprinderii (organizaţiei)

3.2.3. Stabilirea obiectivelor întreprinderii

3.2.4. Stabilirea unei ierarhii a obiectivelor.

3.2.5. Principii pentru îmbunătăţirea calităţii obiectivelor

Extras din document

CAPITOLUL I

ROLUL ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ECONOMIEI

1.1. Conceptul şi tipologia ăntreprinderii

1.1.1. Definirea întreprinderii

Desigur pentru a defini întreprinderea trebuie să pornim de la premisa că ea este în primul rând o organizaţie, compusă dintr-un număr de persoane care se consideră părţi ale grupului, are obiective împărtăşite, recunoscute şi împărţite între acestea.

ISO 8402: 1995 defineşte organizaţia ca ,,o companie, corporaţie, întreprindere sau instituţie, sau o parte din acestea cu statut de societate pe acţiuni sau nu, publică sau particulară, care are propriile sale funcţiuni şi propria sa administraţie".

Organizaţia s-ar putea defini astfel:

• Un sistem deschis în relaţie permanentă cu mediul înconjurător;

• Un sistem finalizat, în sensul că ea îşi defineşte obiectivele şi dispune de o anumită autonomie pentru a le atinge; punerea în practică a mijioacelor adaptate, alegerea cu privire la orientarea şi la natura activităţilor;

• O entitate socială compusă din oameni sau grupuri de oameni cu interese particulare aparţinând unor categorii soci-profesionale proprii organizaţiei, dar şi exterioară acesteia.

Mulţi cercetători definesc întreprinderea ca o organizaţie cu scop economic. Cu toate încercările lor materializate într-o diversitate de definiţii, putem spune că nu s-a reuşit să se dea o definiţie care să acopere în totalitate sensul şi continutul conceptului de întreprindere, având în vedere sfera largă şi marea s-a complexitate.

Întrucât întreprinderea constituie o verigă importantă a economiei, un mod de abordare este definirea sa ca organizaţie economică, astfel ,,un grup de persoane fizice şi/sau juridice care în calitatea lor de participanţi la viaţa economică îndeplinesc roluri şi au comportamente economice similare" .

Economiştii definesc întreprinderea ca având o funcţiune de producţie ce defineşte modul în care elementele intrate în producţie sunt transformate în rezultate ale producţiei.

M. Porter defineşte întreprinderea ca ,,o sumă de activităţi care se execută pentru a proiecta, a produce, a promova pe piaţă, a livra şi a sprijini cu servicii de asistenţă produsul firmei"

P. Drucker defineşte organizaţia ca ,,un grup de produse şi servicii, o societate umană ce cultivă forme specifice de cultură”.

I.Verboncu defineşte întreprinderea, ,,un grup de persoane, constituit pe baza unor criterii economice, sociale, tehnice şi tehnologice etc., ce derulează procese de muncă concretizate în obţinerea de bunuri economice în anumite condiţii de eficienţă."

Având în vedere caracteristicile economiei de piaţă C.Bărbulescu defineşte înntreprinderea “o organizaţie autonomă care îşi asigură existenţa şi dezvoltarea prin producerea şi vânzarea unor produse cu scopul obţinerii unui profit".

Pornind de la aceste păreri o definiţie care corespunde cerinţelor de competitivitate într-o economie de piaţă este următoarea “întreprinderea reprezintă un grup de activităţi umane, respectiv efortul conjugat al unor oameni, ce au ca scop satisfacerea nevoilor consumatorilor şi maximizarea profiturilor, activităţi care se repetă în timp şi a căror existenţă este determinată în mod esenţial de vânzarea produselor."

Întreprinderea ca organizaţie economică reuneşte următoarele elemente:

• Efortul organizat al membrilor ei. Indivizii din întreprinderi, odată cu stabilirea obiectivului se reunesc îşi unesc eforturile, acceptând să contribuie la organizarea acestora.

• Întreprinderea reprezintă ansamblul persoanelor şi a subdiviziunilor organizatorice constituite în aşa fel încât să asigure premisele organizatorice în vederea realizării obiectivelor stabilite.

• Satisfacerea nevoilor consumatorilor (clienţilor) pe segmentul de piaţă ales, oferindu-le produsele şi/sau serviciile în schimbul unui câştig (profit).

Profitul, constituie mobilul de bază în activitatea întreprinderii. Nu există întreprindere care să nu urmărească obţinerea de profit pentru că, dacă venitul este mai mic decât cheltuielile, nu numai că nu îşi poate constitui surse proprii de dezvoltare, dar nici nu poate să supravieţuiască. Profitul constituie criteriul eficienţei şi al eficacităţii întreprinderii şi este, se pare, singurul care stă la baza aprecierii reuşitei (succesului) sau nereuşitei (insuccesului) întreprinderii. Profitul nu este cauză, ci scopul activităţii întreprinderii. Este un rezultat dorit şi indispensabil pentru că serveşte funcţiei economice de bază, constituind baza efortului de dezvoltare a întreprinderii.

Preview document

Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 1
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 2
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 3
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 4
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 5
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 6
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 7
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 8
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 9
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 10
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 11
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 12
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 13
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 14
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 15
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 16
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 17
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 18
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 19
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 20
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 21
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 22
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 23
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 24
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 25
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 26
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 27
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 28
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 29
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 30
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 31
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 32
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 33
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 34
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 35
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 36
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 37
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 38
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 39
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 40
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 41
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 42
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 43
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 44
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 45
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 46
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 47
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 48
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 49
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 50
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 51
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 52
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 53
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 54
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 55
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 56
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 57
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 58
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 59
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 60
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 61
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 62
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 63
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 64
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 65
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 66
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 67
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 68
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 69
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 70
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 71
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 72
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 73
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 74
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 75
Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Intreprinderea Industriala - Sistem Economic si Veriga de Baza a Economiei Nationale.doc
  • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Finanțarea activității economice și costurile de capital

CAPITOLUL I GENERALITATI PRIVIND FINANTAREA UNEI SOCIETATI 1.1 Consideratii generale Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri...

Profitul și Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Obiectivul general al prezentei lucrări îl reprezintă tema profitului şi a impozitului pe profit al întreprinderii S.C. Cemacon S.A....

Posibilități de Creștere a Competitivității Produselor și Serviciilor în Cadrul SC Lorben SRL Tecuci

Capitolul 1. Analiza nivelului competiţiei şi competitivităţii în România Relansarea economică a României, noţiune îndelung dezbătută şi utilizată...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL

INTRODUCERE Astăzi concurenţa are un rol foarte important în viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de planul economic, social, politic sau...

Modalități de înființare a unei întreprinderi din domeniul agroalimentar cu aplicație la SC Rarăul SA

CAPITOLUL I LOCUL SECTORULUI AGROALIMENTAR ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI 1.1. Importanţa sectorului agroalimentar din România Economia agroalimentară se...

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Te-ar putea interesa și

Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În procesul actual de evoluţie a economiei României aspectul gestiunii financiare în administrarea...

Managementul procesării și conservării producției agricole

Capitolul I Concepte de baza ale managementului productiei agroalimentare Orice unitate de producţie are ca obiectiv principal producerea de...

Fundamentarea strategiei de dezvoltare a producției la firma SC Zamar SA

INTRODUCERE Managementul procesarii si conservarii productiei agricole s-a dezvoltat ca disciplina stiintifica relativ recenta, avand in vedere ca...

Particularități ale Producției în Industria Cafelei

INTRODUCERE Managementul productiei si serviciilor studiaza functiile, procesele si relatiile manageriale exercitate in cadrul activitatilor de...

Managementul procesării și conservării producției agricole

CAPITOLUL I. Concepte de baza ale managementului produselor agroalimentare I.1. Locul si rolul industriei alimentare in economia unei tari...

Rolul IMM-urilor în economia concurențială

CAP.I. AGENŢII ECONOMICI SPECIFICI ECONOMIEI DE PIAŢĂ 1.Mecanismul economic.Mecanismul economiei de piaţă. Noţiunea de mecanism este legată de...

Analiza ofertei și a consumului de produse lactate

INTRODUCERE Locul și rolul consumului de produse agroalimentare la nivelul unei comunități respectiv țări se află în strânsă legătură cu nevoia de...

Producția și prestarea de servicii

In economia contemporana, procesul de productie reprezinta una dintre verigile cele mai importante dintr-o intreprindere productiva. Sistemul de...

Ai nevoie de altceva?