Leasingul, sursă a capitalurilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 18051
Mărime: 99.49KB (arhivat)
Publicat de: Manole Lupu
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Esanu
Lucrarea a fost prezentata ca lucrare de licenta in anul 2008, la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea: contabilitate si informatica de gestiune

Cuprins

 1. INTRODUCERE .1
 2. CAP. 1. LEASING – DEFINIRE, CARACTERISTICI, CONŢINUT, LEGISLAŢIE ÎN VIGOARE .3
 3. 1.1. Istoric al leasingului şi reglementarea acestuia .3
 4. 1.2. Delimitarea şi importanţa leasingului .5
 5. 1.3. Operaţiunile de leasing .8
 6. 1.3.1. Definiţie .8
 7. 1.3.2. Caracteristicile operaţiunilor de leasing .9
 8. 1.3.3. Obiectul operaţiunilor de leasing .10
 9. 1.3.4. Bunuri excluse de la operaţiunile de leasing .11
 10. 1.4. Societăţile de leasing .11
 11. 1.4.1. Reglementare .11
 12. 1.4.2.Dispoziţii speciale privind contabilitatea operaţiunilor de leasing .12
 13. 1.4.3.Surse de finanţare .13
 14. 1.5. Contractul de leasing .13
 15. 1.5.1. Operaţiuni de leasing sau contract de leasing? ……………….13
 16. 1.5.2. Trăsăturile contractului de leasing ………………………….14
 17. 1.5.3. Clasificarea contractelor de leasing ……………………….14
 18. 1.6. Avantajele şi dezavantajele finanţării prin leasing ………………….16
 19. CAP. 2. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING ….19
 20. 2.1. Contabilitatea curentă a operaţiunilor de leasing financiar la locator .19
 21. 2.1.1. Evaluarea în operaţiunile de leasing financiar la locator .19
 22. 2.1.2. Cadrul conceptual IAS 17 “Leasing” .20
 23. 2.1.3. Contabilizarea operaţiilor de leasing financiar la locator .21
 24. 2.2. Contabilitatea curentă a operaţiunilor de leasing financiar la locatar .25
 25. 2.2.1. Evaluarea în operaţiunile de leasing financiar la locatar .25
 26. 2.2.2. Cadrul conceptual IAS 17 “Leasing” .26
 27. 2.2.3. Contabilizarea operaţiilor de leasing financiar la locatar .27
 28. 2.3. Contabilitatea curentă a operaţiunilor de leasing operaţional la locator.30
 29. 2.3.1. Evaluarea în operaţiunile de leasing operaţional la locator .30
 30. 2.3.2. Cadrul conceptual IAS 17 “Leasing” .31
 31. 2.3.3. Contabilizarea operaţiilor de leasing operaţional la locator .32
 32. 2.4 Contabilitatea curentă a operaţiunilor de leasing operaţional la locatar.35
 33. 2.4.1 Evaluarea în operaţiunile de leasing operaţional la locatar .35
 34. 2.4.2 Cadrul conceptual IAS 17 “Leasing” .35
 35. 2.4.3 Contabilizarea operaţiilor de leasing operaţional la locatar .36
 36. CAP.3. STUDIU DE CAZ: PRELUAREA ÎN LEASING FINANCIAR A UNUI AUTOCAMION DE CĂTRE S.C. ALL CONSTRUCT S.R.L. .38
 37. 3.1. Contabilizarea operaţiunilor de leasing financiar în contabilitatea
 38. curentă a locatorului (EFG LEASING IFN S.A.) .39
 39. 3.2. Contabilizarea operaţiunilor de leasing financiar în contabilitatea
 40. curentă a locatarului (S.C. ALL CONSTRUCT S.R.L.) .44

Extras din licență

INTRODUCERE

Finanţările prin sistem leasing constituie în economia românească o adevărată gură de oxigen pentru agenţii economici pentru care investiţiile reprezintă o cerinţă esenţială pentru dezvoltarea activităţii lor. Şi cum 99% din activităţile din economie necesită investiţii pentru a se dezvolta, finanţările în sistem leasing vor cunoaşte o creştere constantă.

Leasing-ul s-a impus şi la noi în ţară, aşa cum a făcut-o peste tot în lume (poate mai puţin în economiile ţărilor din lumea a III-a) în primul rând prin simplitate. În condiţiile în care mediul concurenţial din ţara noastră devine tot mai aspru, viteza de reacţie a companiilor la schimbările din mediul extern este vitală. Leasing-ul, prin operativitatea sa satisface în intervale de timp foarte scurte nevoia de fonduri pentru investiţii a agenţilor economici. De asemenea, prin leasing, agenţii economici evită procedurile complicate ale contractării de credite bancare, proceduri care presupun imobilizarea unor elemente din patrimoniul societăţii sau cel privat pentru constituirea de garanţii.

Leasingul presupune existenţa a trei participanţi: furnizorul, societatea finanţatoare (societatea de leasing) şi utilizatorul (beneficiarul finanţării). Societatea de leasing cumpăra de la furnizor bunul solicitat de utilizator şi îl cedează acestuia din urmă pe o anumita perioadă de timp contra unor redevenţe lunare. Aceasta reprezintă în esenţă operaţiunea de finanţare prin leasing. Pentru utilizator, această operaţiune îi va aduce şi alte avantaje cum ar fi:

1. Îi permite realizarea de investiţii atunci când nu dispune de lichidităţile necesare. Şi cum investiţiile contribuie de cele mai multe ori la sporirea cifrei de afaceri, surplusul de venit obţinut poate acoperi redevenţele lunare.

2. Îi permite să-şi folosească fondurile pentru sporirea capitalului de lucru (a activelor circulante), cele care sunt aducătoare de bani.

3. Îi permite să fie în pas cu noua tehnologie prin aceea că la sfârşitul contractului de leasing poate returna bunul societăţii finanţatoare şi să închirieze altul ale cărui caracteristici tehnice sporite îi pot oferi o eficienţă mai mare în exploatare.

4. Îi permite să beneficieze de amânarea plăţii taxelor vamale până la sfârşitul contractului pentru bunurile aduse din import. Plata taxelor vamale se va face doar la 20% din valoarea bunului.

5. Îi permite să beneficieze de facilităţile fiscale, întreaga valoare a ratei de leasing este deductibilă fiscal pentru IMM.

Cuvântul "Leasing" vine din limba engleză, de la substantivul "leasing" şi verbul "to lease" care s-ar traduce, într-o primă accepţiune, prin "a închiria". Dezvoltarea din ultimele decenii a acestui produs a confirmat însă o formă specifică de finanţare, a cărei denumire s-a depărtat de înţelegerea iniţială, reprezentată astăzi mai bine de verbele "to rent" sau "to hire".

Ca şi în cazul chiriei, în prim planul operaţiei economice stă utilizarea obiectelor închiriate (echipamente industriale, vehicule, clădiri, etc.) şi nu proprietatea asupra acestora, astfel încât Utilizatorul (cel care "primeşte" finanţarea în leasing) dobândeşte dreptul de folosinţă asupra obiectelor care ramân însă în proprietatea Locatorului (cel care "oferă" finanţarea în leasing).

În conformitate cu prevederile legale (Ordonanţa 57/1997) , leasing-ul ca operaţie economică este definit astfel:”Operaţiunile de leasing sunt operaţiuni prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.”

Principalele două forme de leasing sunt: financiar şi operaţional. Ordonanţa 57/1997 defineşte leasing-ul financiar stabilind însă că orice formă de leasing care nu este financiar este operaţional.

Leasing financiar

O operaţie de leasing poate fi clasificată drept financiară dacă:

- riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;

- părţile au prevăzut expres că la expirarea contractului de leasing se transferă Utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;

- Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piaţă) pe care acesta o are la data la care opţiunea poate fi exprimată;

- perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din durata normată de utilizare a bunului, chiar dacă în final dreptul de proprietate nu este transferat.

Trebuie remarcat, astfel, că în general o operaţie de leasing financiar este îndreptată către achiziţia bunului finanţat. Oricum, fie datorită duratei mari de utilizare, fie datorită sumelor mari achitate de Utilizator se poate uşor constata că Utilizatorul, la finele contractului, poate considera practic proprietatea asupra bunului ca fiind asumată.

Nu în ultimul rând, valoarea de achiziţie scăzuta a bunului la data finalizării contractului, face foarte probabilă exercitarea opţiunii de cumpărare şi transferarea dreptului de proprietate.

Leasing operaţional

Spre deosebire de leasing-ul financiar, leasing-ul operaţional presupune, în adevăratul sens al cuvântului, folosirea bunului finanţat pe o perioadă limitată de timp, fără asumarea unor riscuri şi beneficii aferente proprietarului, în general, pentru rezolvarea punctuală a unor activităţi specifice.

Astfel, Utilizatorul este practic decis, încă de la semnarea contractului, asupra returnării bunului finanţat la finele perioadei de leasing, urmând ca Locatorul să preia riscul de realizare a valorii rămase neamortizate la finele contractului.

CAP. 1. LEASING – DEFINIRE, CARACTERISTICI, CONŢINUT, LEGISLAŢIE ÎN VIGOARE

1.1. Istoric al leasingului şi reglementarea acestuia

a. Definirea leasingului în legea franceză

Prima definiţie a leasingului în Europa provine din Franţa, unde operaţiunea poartă numele de “credit-bail”.

Textul legii din 1966, aşa cum a fost revizuit în anul 1967, prevede că operaţiunile de “credit-bail” sunt cele prin care o întreprindere dă în locaţie bunuri imobiliare, în vederea unei utilizări profesionale, cumpărate de ea sau construite prin efortul ei financiar, dacă aceste operaţiuni, indiferent de calificarea lor, permit locatarului de a deveni proprietar, în tot sau în parte, a bunurilor astfel închiriate, cel mai târziu la expirarea termenului contractual, fie printr-o promisiune unilaterală de vânzare, fie prin achiziţionarea directă ori indirectă a dreptului de proprietate a terenului pe care au fost edificate imobilele închiriate, fie prin transferul de plin drept a dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate pentru acel locator. Această amplă definiţie, deşi se referă doar la leasingul imobiliar, este în măsură să prezinte cu claritate principalele elemente cuprinse de concepţia tradiţională asupra leasingului.

În doctrina franceză recentă, operaţiunile de leasing sunt definite prin evidenţierea funcţiilor economice ale acestuia. S-a reţinut în acest fel că leasingul reprezintă o finanţare, în principiu integrală, a unei investiţii productive, garantată de beneficiar cu însăşi proprietatea investiţiei finanţate.

Din definiţie se desprinde cu uşurinţă caracterul comercial al operaţiunii, dar şi intenţia legiuitorului francez de a încuraja pe această cale activităţile economice aducătoare de profit.

Preview document

Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 1
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 2
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 3
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 4
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 5
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 6
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 7
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 8
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 9
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 10
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 11
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 12
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 13
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 14
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 15
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 16
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 17
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 18
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 19
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 20
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 21
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 22
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 23
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 24
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 25
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 26
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 27
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 28
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 29
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 30
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 31
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 32
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 33
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 34
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 35
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 36
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 37
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 38
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 39
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 40
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 41
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 42
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 43
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 44
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 45
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 46
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 47
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 48
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 49
Leasingul, sursă a capitalurilor - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Leasingul, Sursa a Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Finanțării IMM în România

CAPITOLUL I LUMEA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Economiile ţărilor considerate fiecare separat sau în interactiunea lor la scara globala...

Contractul de Leasing

Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest...

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Studiu de caz - SC Magic RYZ Construcții SRL

CAPITOLUl 1: FORMALITATI NECESARE INFIINTARII UNEI FIRME 1.1.Alegerea formei de organizare a firmei Societatea comerciala cu raspundere...

Leasing-ul - element de finanțare al firmei

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale

Capitolul I Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţa 1.1. Creditul – definire; elemente şi trăsături caracteristice;...

Avantajele și dezavantajele finanțării prin leasing a unei firme

CAP. I LEASINGUL SURSA DE FINANTARE PENTRU AFACERI Dictionarul Economic definste Leasingul - ca o activitatea financiar economica ce consta in...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Capitalurilor Proprii

INTRODUCERE Punctul de plecare în analiza structurii capitalului este de a cunoaste daca valoarea unei societati rezulta dintr-o alegere...

Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor

MOTIVAȚIA, IMPORTANȚA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII Am ales această temă, deoarece structura capitalurilor proprii și utilizarea eficienței lor a...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing Financiar

Introducere Am ales această temă fiind cea mai apropiată de un domemeniul în care lucrez contabilitate şi am dorit să-mi aprofundez cumostinţele...

Leasingul

Prezentarea temei abordate In limbajul cotidian auzim adesea expresiile: „nu sunt bani” sau „ nu există capital suficient”. Problema capitalului...

Modalități de îndatorare pe termen mediu și lung

I. INTRODUCERE In general nevoia de creditare apare din lipsa fondurilor proprii pentru a face fata in intregime cheltuielilor ocazionale de...

Proiect financiar-bancar - capitalurile întreprinderii

Subiectul ales pentru proiectul financiar bancar se refera la „Capitalurile întreprinderii” Plecând de la bilantul contabil, care este prezentat...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii TeraPlast

Capitolul 1. Prezentarea generală a companiei TeraPlast S.A. 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității Grupul Teraplast a...

Decizii de Finanțare pe Termen Lung

Tema : Decizii de finanţare pe termen lung 1 Finanţarea prin emisiunea de acțiuni obișnuite și preferențiale; 2. Finanțarea prin instrumente...

Ai nevoie de altceva?