Logistică Colgate Palmolive

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 10541
Mărime: 244.86KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Capitolul I – Sinteza teoretica logistica si management logistic

Definirea şi Tipologia logisticii şi a sistemului logistic

1.1. Definiţii şi terminologie

1.2. Sisteme logistice

1.3. Tipologia sistemelor logistice

1.4. Clasificarea logistici

1.5. Locul logisticii în cadrul sistemului de producţie şi comercializare

1.6. Calitatea sistemelor logistice

1.7. Dimensionarea sistemelor logistice

Capitolul II – Analiza sistemului logistic

2.1. Analiza sistemului logistic din firmă

2.2. Recepţia produselor

2.3. Stocarea

2.4. Picking

2.5. Co-packing

2.6. Expediţia

2.7. Dimensionarea

2.7.1. Descrierea depozitului

2.7.1.1. Calculul cantităţii de marfă depozitate

2.7.1.2. Metoda de calcul de dimensionare generală

2.7.1.3. Metoda de calcul de dimensionare concretă

2.7.1.4. Analiza utilizării suprafeţei şi a volumului depozitului

2.7.2. Dimensionarea manipulării şi a transportului intern

2.7.2.1. Dimensionarea efectivă a manipulării şi transportului intern

2.7.2.2. Calculul necesarului de personal pentru utilajele de manipulare şi transport intern

2.7.2.3. Stabilirea timpilor proceselor tehnologice în flux continuu

2.7.2.4. Calculul timpilor necesari manipulării şi transportului intern din cadrul depozitului

2.7.3. Dimensionări în domeniul aprovizionării şi depozitării

2.7.3.1. Stabilirea capacităţii maxime de depozitare paletizată a depozitului

2.7.3.2. Aprovizionarea

2.7.3.3. Depozitarea

2.7.3.4. Gestiunea stocurilor

Capitolul III – Proiectarea sistemelor logistice, optimizare si prognoza

3.1.Concepte privind optimizarea sistemelor

3.2. Metodologie de proiectare a sistemelor logistice

3.3. Prognoza preţurilor şi costurilor pentru sistemele logistice

Capitolul IV – Conlcuzii privind logistica in cadrul Colgate-Palmolive

Extras din document

Capitolul I – Sinteza teoretica logistica si management logistic

1.1.Definiţii şi terminologie

Conceptul de sistem apare in forme incipiente in filosofia greaca.

Facînd afirmaţia că '' intregul este mai mult decît suma parţilor,'' Aristotel va defini primul noţiunea de sistem. Această noţiune va evolua in timp de-a lungul a mai mult de 2000 ani, cînd, la inceputul secolului XX, Ludwic von Bartalanffy ( 1901-1973), va defini corect sistemul, întemeind o noua ştiinţă-SISTEMOLOGIA (TEORIA SISTEMELOR).

Sistemul se defineşte ca fiind o mulţime de componente care în limitele anumitor condiţii de spaţiu şi timp interacţionează şi funcţionează, asigurînd obţinerea unui rezultat.

Sistemul este un asamblu complex de elemente (principii, norme)aflate în interacţiune,formînd un tot organizat,care pune ordine într-un domeniu de gîndire teoretică,reglementează clasificarea noţiunilor şi tezelor într-un anumit domeniu stinţific care permite desfaşurarea normală a activitaţilor practice,potrivit scopului urmărit.

Logistica a constituit dintodeauna o activitate esenţiala a umanitaţi(de exemplu serviciile de aprovizionare a armatei).

În Germania se consideră că logistica are ca scop conceperea,dirijarea,reglarea şi realizarea întregului flux de energie,informaţii,persoane dar în special al materiei prime şi produselor în cadrul sistemelor dar şi între sisteme.Aceiaşi sursă defineşte logistica,ca fiind noţiunea care descrie procesul de planificare,implementare şi control eficient al costurilor efective privind fluxurilor de materii prime şi materiale,stocarea lor, precum şi informaţiile privind întregul traseu al fluxului de la punctul de origine la punctul final,totul facîndu-se pentru a satisface cererile clienţilor.

Logistica este ştinţa care gaseşte soluţiile optime pentru localizarea si amplasarea activitaţilor, aprovizionarea, transportul şi distribuţia produselor,organizarea fluxurilor materiale şi informaţii în vederea obţinerii celei mai bune rentabilitaţi.

Logistica comerciala şi industrială constituie asamblul activitaţilor ce au ca scop afluirea, în condiţiile unor costuri minime,a cantitaţilor dintr-o categorie de bunuri materiale la locul şi timpul unde există, la un moment dat o cerere motivată.

Logistica este acea activitate,care, utilizind tehnici variate de ambalare,manipulare,depozitare şi transport,cuprinde asamblul operaţiilor legate de mişcarea fizica a bunurilor materiale,de gestionare,pregătirea comenzilor,construirea loturilor de livrare şi distribuire a acestora,urmărind optimizarea, într-o concepţie unitară a acestui proces ca un tot integrat,de la locul de producţie pîna la locul de utilizare sau de consum,în scopul ca materiile prime,materilele,semifabricatele,subasamblurile şi produsele finite să se găsească în cantităţile prevăzute, unde şi cînd este necesar şi în condiţiile unor cheltuieli minime.

Logistica de Marketing este prezentată ca fiind un complex de activităţi cuprinzînd manipularea,transportul,sortarea,depozitarea produselor,formarea sortimentului comercial,prepararea si executarea comenzilor,avînd drept scop deplasarea fizică a produsului de la producător la utilizatorul final la cele mai reduse costuri ocazionate de procesul distribuţiei.

Reevaluarea logisticii şi a rolului distribuţiei fizice a fost determinată în principal de urmatorii factori:

a. Sporirea în ritm rapid a cheltuielilor de transport

Creşterea abruptă a preţului la petrol în condiţiile unei oferte limitate,a transformat costurile de transport într-o variabilă dificilă atît la nivel strategic cît şi operaţional.

b. Posibilitaţile limitate de creştere a eficienţei producţiei

Perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie şi preocuparea de reducere relativă a costurilor de producţie pe fondul economiilor de scară, au contribuit la creşterea eficienţei activitaţilor de producţie. Era necesară identificarea unor noi ''arii critice”în activitatea firmelor,care să permită îndeplinirea obiectivelor de reducere a costurilor si creştere a competitivitaţii.

c.Mutaţiile înregistrate în gestiunea stocurilor;

Asupra activitaţii de stocare a mărfurilor specialişti au elaborat treptat, noi metode de gestiune a stocurilor.

d.Inoirea şi diversificarea fără precedent a producţiei de mărfuri.

În ultima parte a secolului XX a fost marcată puternic de proliferarea accelerată a gamei de bunuri industriale şi de consum.Această situaţie este rezultatul direct a urmatoarelor cauze:

- perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie existente şi descoperirea unor noi procedee.

- utilizarea unor noi surse de materii prime şi folosirea unor materiale performante,apărute în urma unor activitaţi de cercetare şi dezvoltare.

- creşterea exigenţelor utilizatorilor în privinţa caracteristicilor ofertei de mărfuri.

- accentuarea competiţiei între ofertanţi ca urmare a sporiri numărului de producători şi comercianţi pe fondul globalizări activitaţii unui mare număr de firme preocupate nu numai de piaţa internă ci şi de potenţialul pieţelor externe.

- penetrarea tot mai largă, în lumea afacerilor a noului concept de marketing.

- scurtarea ciclului de viaţă a produselor şi intensificarea preocupărilor de înoire şi diversificare, pentru atragerea unui număr mare de clienţi.

- exigenţele sporite ale comercianţilor în privinţa noutăţi şi diversitaţi sortimentului oferit clienţilor

Preview document

Logistică Colgate Palmolive - Pagina 1
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 2
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 3
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 4
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 5
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 6
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 7
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 8
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 9
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 10
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 11
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 12
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 13
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 14
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 15
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 16
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 17
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 18
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 19
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 20
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 21
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 22
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 23
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 24
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 25
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 26
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 27
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 28
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 29
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 30
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 31
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 32
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 33
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 34
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 35
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 36
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 37
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 38
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 39
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 40
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 41
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 42
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 43
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 44
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 45
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 46
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 47
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 48
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 49
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 50
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 51
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 52
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 53
Logistică Colgate Palmolive - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Logistica Colgate Palmolive.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească

Cuvânt înainte Economiile moderne funcţionează prin intermediul transporturilor. Transporturile participă alături de alte domenii de activitate la...

Strategii de marketing ale liderilor de pe segmentul marilor distribuitori

CAP. I – Strategiile de piaţă a distribuitorilor Este important pentru orice afacere, în cadrul procesului complex de planificare a activităţii pe...

Studiu privind piața produselor agroalimentare

Statul de-a lungul timpului, indiferent de forma sa de organizare, şi-a creat întotdeauna un sistem de control ale cărui principale obiective au...

Implementarea unui sistem logistic performant la SC Brădet SRL

INTRODUCERE „ Conceptul de logistică a fost utilizat pentru prima dată în domeniul militar. Logistica era privită ca o parte a artei războiului,...

Managementul calității serviciilor în comerț

INTRODUCERE În contextul economic actual, marcat de creşterea importanţei calităţii ca factor hotărâtor al competitivităţii întreprinderilor, tot...

Strategii Competitive în Mediul Concurențial Actual

Capitolul I. Managementul strategic – sursă de obţinere a avantajului competitiv 1.1. Definirea componentelor strategiei Odată cu trecerea la...

Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INVESTIGAREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPĂRARE Specialiştii din ţările noastre şi cei occidentali apreciază...

Stocuri

Introducere Importanţa definitorie a abordării economice decurge din viabilitatea acestei analize în ceea ce priveşte explicarea comparativă a...

Te-ar putea interesa și

Analiza Structurii Funcționale a Suprafeței de Vânzare

Introducere Comerţul reprezintă o categorie economică, proprie producţiei de mărfuri, care exprimă relaţiile economice ce se stabilesc între...

Markeingul tradițional și ecomarketingul

INTRODUCERE Pentru a-şi atinge obiectivele de ecomarketing, întreprinderea trebuie să combine diversele alternative strategice potenţiale,...

Studiu privind influența tehnicilor promoționale asupra vânzărilor Hipermarketului Kaufland

INTRODUCERE În această lucrare mi-am propus să evidenţiez importanţa pe care o au tehnicile promoţionale asupra comportamentului de cumpărare al...

Logistica mărfurilor - La Fântâna

Caracterizarea firmei La Fântâna – Date de identificare Bazele companiei La Fântâna au fost puse la inceputul anului 2001, printr-o investie...

Analiza sistemului logistic la întreprinderea SC Avangard Bar SRL

Capitolul 1. Introducere Avangard Bar are ca obiect principal de activitate conform clasificarii codului CAEN 5630 - Baruri si alte activitati de...

Ai nevoie de altceva?