Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 20679
Mărime: 2.09MB (arhivat)
Publicat de: Valentin Nica
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMNET BRAŞOV PROGRAMUL DE STUDII MANAGEMENT

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul 1 Concepte privind managementul investiţiilor 7
 3. 1.1 Managementul investiţiilor 7
 4. 1.2 Infiinţarea întreprinderii mici: bază legală 9
 5. 1.3 Analiza mediului concurenţial 13
 6. 1.4 Planul de afaceri.23
 7. Capitolul 2 Prezentarea intreprinderii mici 31
 8. 2.1. Date generale 31
 9. 2.1.1 Descrierea ideii de afaceri 31
 10. 2.2.2 Descrierea produselor şi serviciilor.38
 11. 2.2. Analiza mediului extern .41
 12. 2.2.1 Clienţii, beneficiarii 41
 13. 2.2.2. Concurenţii 43
 14. 2.2.3. Furnizorii 45
 15. 2.2.4. Instituţii publice, avizele 45
 16. 2.3. Analiza mediului intern 46
 17. 2.3.1. Structura organizatorică 46
 18. 2.3.2. Managementul şi resursele umane 48
 19. 2.3.3. Investiţia financiară 52
 20. 2.4. Concluziile analizei - Modelul SWOT 52
 21. Capitolul 3 Performanţa previzionată a investiţiei în întreprindere nouă 55
 22. 3.1. Planul operaţional 55
 23. 3.2. Strategia de marketing 56
 24. 3.2.1. Cercetare de marketing 56
 25. 3.2.2. Definirea strategiei de piaţă a firmei 60
 26. 3.3. Previziunea bugetului de venituri şi cheltuieli 61
 27. 3.3.1. Proiectarea bugetului de venituri şi cheltuieli 61
 28. Cheltuieli previzionate 61
 29. Venituri previzionate 62
 30. 3.3.2.Proiectarea fluxului de numerar pentru anii previzionaţi 68
 31. 3.4. Previziunea performanţelor 70
 32. 3.4.1. Situaţie previzionată a pragului de rentabilitate 70
 33. 3.4.2. Analiza indicatorilor financiari 73
 34. 3.4.3. Analiza situaţiei finaciare pentru aprecierea riscului de faliment 76
 35. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 80
 36. BIBLIOGRAFIE 84

Extras din licență

Introducere

« Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât o renunţare la un consum imediat, pentru a obţine probabil în viitor efecte pozitive sporite. Ca în orice proces managerial, investiţiile sunt supuse incertitudinii, riscului şi factorului timp, dar deciziile au ca scop obţinerea eficienţei capitalului investit. Managementul investiţiilor se ocupă de maximizarea eficienţei economice aşteptate de investitori, de minimizarea riscului în decizii şi de conducerea Întregului proces decizional În domeniul investiţiilor. »

Tema lucrării se intitulează : MANAGEMENTUL INVESTIŢIEI ÎNTR-O ÎNTREPRINDERE NOUĂ. Aplicaţie la: RESTAURANTUL CUMBA

Motivaţia alegerii temei :

Mi-am ales această temă deoarece IMM-urile au devenit din ce în ce mai importante în societatea noastră, ca furnizori de oportunităţi de angajare şi elemente cheie pentru bunăstarea comunităţilor locale şi regionale jucând rolul de principal angajator şi cel mai mare contribuitor la Produsul Intern Brut. Mi se pare că este oportun de a arăta importanţa sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), care a devenit o prioritate atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional, deoarece această numeroasă categorie de agenţi economici, mai dinamici şi mai flexibili decât societăţile mari, constituie coloana vertebrală a oricărei economii moderne.

De asemenea, pe lângă interesul personal pe care l-am manifestat pentru această temă, cred cu tărie că, activitatea desfăşurată în vederea realizării proiectului m-a ajutat să mă formalizez cu terminologia şi limbajul economic, ceea ce îmi va fi de un real folos în activităţile pe care le voi desfăşura în acest domeniu.

Scopul lucrării este de a analiza oportunităţile de finanţare a unei întreprinderi mici, de a arăta cum se aplică managementul investiţiilor într-o întreprindere nouă.

Importanţa alegerii temei deriva de la faptul sursele de finanţare a investiţiilor sunt nucleul operaţional în procesul investiţional.

Obiectivele cercetării sunt:

Obiectivul 1 - Documentarea în ceea ce priveşte identificarea principalelor aspecte teoretice ale managementului investiţiilor

Obiectivul 2: Elaborarea ideii de afacere a SC Cumba SRL

Obiectivul 3: Analiza mediului concurenţial al restaurantului SC Cumba SRL

Obiectivul 4: Realizarea unui studiu de piaţă pentru SC Cumba SRL

Obiectivul 5: Previziunile financiare ale SC Cumba SRL

Obiectivul 6: Stabilirea unei serii de propuneri care vor conduce la îmbunătăţirea managementului investiţiilor din cadrul societăţii S.C. Cumba S.R.L.

Ipoteza cercetării: Investițiile sunt cheltuieli de capital realizate în scopul obținerii unor bunuri durabile prin care, în viitor, se vor obține venituri purtătoare de profit.Noi vom arăta cum vom previziona performanţa acestei investiţii, iar acest lucru îl vom analiza prin documentaţie:

- Se demonstrează necesitatea, dimensiunile, oportunitatea, eficienţa,

- condiţiile de realizare,

- tehnologiile care se vor utiliza,

- posibilităţile de finanţare, etc.

- performanţa previzionata a investiţiei în întreprindere nouă, SC CUMBA SRL

În Capitolul I - Concepte privind managementul investiţiilor, sunt cuprinse aspectele teoretice legate de managementul investiţiilor şi sursele de finanţare a acestora.Mai exact, vom defini conceptul de investiţie, de managementul investiţiilor şi vom pune în lumină analiza mediului concurenţial al firmei, arătând, printre altele, şi bază legală a înfiinţării unei întreprinderi mici.

Capitolul II - Prezentarea întreprinderii mici continua lucrarea cu descrierea ideii de afaceri, adică a societăţii pentru care a fost realizat studiul de caz. Sunt cuprinse aspecte legate de modul de constituire al restaurantului, localizarea şi obiectivele activităţii, apoi se continuă cu descrierea produselor şi serviciilor oferite de acesta. De asemenea, vom face o analiză a mediului intern, cât şi a mediului extern al întreprinderii mici cu aplicaţie la SC. Cumba SRL. Menţionăm că această analiză va fi binevenită, întrucât, în primul capitol am evidenţiat doar aspectele teoretice al acestei probleme.

Capitolul III - Performanţa previzionată a investiţiei în întreprindere nouă, este partea financiară a proiectului şi cuprinde studii de eficienţă privind realizarea investiţiei şi evaluarea financiară a acesteia.Vom vedea cum este previzionat un buget de venituri şi cheltuieli şi cum previzionăm fluxul de numerar într-o întreprindere mică. Bineînţeles, pentru a pune în lumină mai clar ce tratează acest capitol, vom realiza şi o previziune a performanţelor, cu precădere, vom face o situaţie previzionată a pragului de rentabilitate, o analiză a indicatorilor financiari şi o analiză a situaţiei finaciare pentru aprecierea riscului de faliment.

Lucrarea se încheie cu câteva concluzii şi propuneri.

Instrumentarul metodologic utilizat în cercetare este alcătuit din : investigaţia teoretică, observaţia, analiza şi sinteză, concepte din managementul investiţiilor, contabilitate financiară şi analiză financiară.

CAPITOLUL 1

Concepte privind managementul investiţiilor

1.1 Managementul investiţiilor

Investiţia reprezintă o alocare permanentă de capitaluri în achiziţia de active imobilizate şi/sau financiare, care să permită creşterea rentabilităţii în condiţii de risc asumat.

Investiţia este totalitatea cheltuielilor cu caracter ireversibil care se fac pentru cumpărarea de bunuri de capital. Achiziţia şi modernizarea capitalului fix şi a tehnologiilor, ca şi perfecţionarea metodelor de organizare a producţiei sunt politici manageriale de creştere a eficienţei economice a organizaţiei. Întrucât resursele financiare ale organizaţiilor sunt limitate, în scopul constituirii de fonduri financiare suplimentare, managementul caută să atragă investitori din afara organizaţiei. Dezinvestiţia este parte a managementului investiţional.

Decizia de a înveşti, potrivit acestui criteriu economic - raportul dintre valoarea prezentă a venitului obţinut prin investiţii şi costul investiţiei, este favorabilă, dacă valoarea prezentă este mai mare sau egală cu mărimea costului. Al doilea criteriu economic pe care se bazează decizia de a înveşti este raportul dintre venitul net actualizat şi rata reală a dobânzilor (costul de oportunitate).În acest caz, decizia de a înveşti este favorabilă dacă rata venitului net actualizat este mai mare decât rata reală a dobânzii. În cadrul principalilor factori care influenţează creşterea sau descreşterea investiţiilor se situează: ritmul progresului tehnic, stocul bunurilor de capital în economie; cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea bunurilor de capital; anticipările cu privire la evoluţia vânzărilor şi profiturilor şi a nivelului taxelor din economie.

Bibliografie

A. LUCRǍRI ELABORATE DE AUTORI ROMÂNI ŞI STRǍINI:

- Burdus Eugen, Tratat de management.Ediţia a II-a, Editura Pro Universitaria, 2013

- Chatterjee Sayan, Strategii de evitare a eşecului, Editura All, 2009.

- Cruceru, G. (2013): Simulare si modelare economica, Curs in tehnologia ID-IFR Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, ISBN: 978-973-163-991-8

- Doval, E. (coordonator), Negulescu, O., Manea, D. (2011) Fundamentele managementului financiar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, ISBN 978-973-163-612-2, 153 pagini.

- Doval, E.(2009) Analiza strategică a mediului concurenţial. Ed. A 2-a revizuită şi adăugită. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, ISBN 978-973-163-375-6, 184 pagini

- Doval, E. (2008) Previziunea economica in managementul firmei, Editura FRM Editura FRM, București

- Doval, E. (2008) Managementul investiţiilor. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, ISBN 978-973-163-304-6, 336 pagini

- Dragomir C., (2013), Comunicare şi negociere în afaceri, Editura Fundaţia “România de Mâine”, Bucureşti, ISBN 978-606-20-0172-8, 205 pag.

- Dragomir C., (2009), Metodologia cercetării ştiinţifice în management, ed. a II-a, revizuită şi completată, Editura Fundaţia “România de Mâine”, Bucureşti, ISBN 978-973-725-912-7, 168 pag.

- Dragomir C., (2008), Managementul afacerilor, Editura Fundaţia “România de Mâine”, Bucureşti, ISBN 978-973-163-180-6, 275 pag.

- Drucker Peter, The essential Drucker. Selecţie din lucările de management ale lui Peter F. Drucker, Editura Meteor Press, 2010.

- Giurgiu Aurel-Ioan, Finanţele Firmei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.

- Gladwell Malcom (Autor), Henegar Irina (Traducător), Blink- decizii bune în 2 secunde, Editura Publică, 2011.

- Grigorescu Adriana, Practica managementului proiectelor, Editura Uranus, 2009

- Kaiser Robert, Riscurile accentuării punctelor forte, Editura Curtea Veche, 2011.

- Kotler Philip, Managementul Marketingului, Ediţia a IV-a, Editura Teora, Bucureşti, 2005.

- Lock Dennis, Managementul proiectului, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2010.

- Maxim Emil, Strategie şi planificare strategică. Proiect economic, Editura Sedcom Libris, 2010.

- Negruşa Adina Letiţia, Principii şi concepte fundamentale în managementul organizaţţilor, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005.

- Pânzaru Stelian (2013) Management general, Ed. Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, ISBN 978-973-163-710-5,168 pg.

- Pânzaru Stelian, Ştefănescu Roxana (2013) Managementul producţiei, Ed. Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, ISBN 978-606-20-0176-6, 186 pg.

- Patriche D., Bob C., Bãicusi A., Planul de afaceri, Buletin economico-legislativ nr. 6/1996, Editura Tr. Economicã, Bucuresti.

- Popa Ion, Burdus Eugen, Fundamentele managementului organizaţiei, Ediţia a III-a, Editura Pro Universitaria, 2013

- Postavaru Nicolae, Din secretele managementului integrat pentru IMM, Editura Matrixrom, 2011.

- Rusu Georgel, Sinergia Instrumentelor de management, Editura Paralela 45, 2012.

- Ştefănescu R., (2007), Management operational, Editura Fundaţia “România de Mâine”, Bucureşti, ISBN 978-973-725-795-6, 215 pag.

- Tanţău Adrian Dumitru, Management strategic.De la teorie la practică, Ediţia 3, Editura CH Beck, 2011.

- Wagner Rodd, Harter K. James, Ph. D, Cele 12 elemente ale managementului performant, Editura All, 2009.

- *** Mediul Internet, www.fonduri-ue.ro

- *** Mediul Internet, www.insse.ro, site-ul oficial al Institutului Naţional de Statistică.

B. Legi şi documente oficiale:

1.Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, Monitorul Ofiical al României, Emitent Parlamentul, 5 noiembrie 1990.

2. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Monitorul Oficial al României, Emitent Parlamentul, 16 noiembrie, 1990

Preview document

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 1
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 2
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 3
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 4
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 5
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 6
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 7
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 8
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 9
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 10
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 11
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 12
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 13
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 14
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 15
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 16
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 17
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 18
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 19
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 20
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 21
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 22
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 23
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 24
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 25
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 26
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 27
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 28
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 29
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 30
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 31
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 32
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 33
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 34
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 35
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 36
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 37
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 38
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 39
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 40
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 41
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 42
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 43
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 44
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 45
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 46
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 47
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 48
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 49
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 50
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 51
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 52
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 53
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 54
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 55
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 56
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 57
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 58
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 59
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 60
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 61
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 62
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 63
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 64
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 65
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 66
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 67
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 68
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 69
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 70
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 71
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 72
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 73
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 74
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 75
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 76
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 77
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 78
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 79
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 80
Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Managementul Investitiei intr-o Intreprindere Noua.doc

Alții au mai descărcat și

Riscurile în procesul creditării

1.1 Creditul. Abordări conceptuale Creditul este operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediatǎ resurse, în schimbul unei promisiuni de...

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Eficiența activității economice la nivelul întreprinderilor agroalimentare

Criza alimentară mondială, criza de resurse alimentare impune pe de o parte descifrarea tuturor implicaţiilor pe care aceasta criza le determina...

Implementarea unui sistem logistic performant la SC Brădet SRL

INTRODUCERE „ Conceptul de logistică a fost utilizat pentru prima dată în domeniul militar. Logistica era privită ca o parte a artei războiului,...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Te-ar putea interesa și

Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European

Întroducere Actualitatea temei investigate. Contemporaneitatea ne demonstrează că trăsătura deosebită de dezvoltare mondială este creşterea şi...

Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale

CAPITOLUL I ROLUL ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ECONOMIEI 1.1. Conceptul şi tipologia ăntreprinderii 1.1.1. Definirea întreprinderii Desigur pentru...

Analiza echilibrului financiar la SC Turism Banatul SA Timișoara

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND ECHILIBRUL FINANCIAR 1.1. Despre noţiunea de echilibru (în general) Într-o manieră generală,...

Studiu de fezabilitate Casa Culorilor-Cluj

1. Scopul si obiectivele studiului Policolor este o intreprindere cu istorie ce a luat fiinta in 1965, aceasta si-a format un nume pe piata...

Portofoliu la managementul riscurilor pentru IM Bălțeanca SA

“Cred că unul din cele mai mari riscuri în viaţă este să nu ai niciodată curajul să rişti.” Oprah Winfrey Riscul este un eveniment posibil,...

Tablou de Bord și Balanced Scorecard

Carpatcement Holding HeidelbergCement este unul dintre cei mai mari investitori germani din Romania, având activităţi în domeniul producţiei de...

Investiții Străine Directe

1. Noțiuni introductive Investiţiile Străine Directe (ISD) reprezintă forme importante ale concretizării şi manifestării procesului de globalizare...

Studiu de fezabilitate - cazuistică pe exemplul unei întreprinderi care prestează servicii turistice pe litoral

1.Introducere 1.1.Scopul si obiectivele studiului 1.1.1.Scopul studiului Prezentul studiu de fezabilitate este elaborate in conformitate cu...

Ai nevoie de altceva?