Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 23953
Mărime: 376.97KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liliana-Aurora Constantinescu
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE BRAŞOV

Cuprins

I N T R O D U C E R E 1

1. SISTEMUL BANCAR 3

1.1. ORIGINILE SISTEMULUI BANCAR 3

1.2. COORDONATELE SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 4

1.2.1. Înființarea sistemului bancar din România 4

1.2.2. Sistemul bancar românesc în perioada socialistă 7

1.2.3. Sistemul bancar românesc în perioada tranziției la economia de piață și de preaderare la Uniunea Europeană. 8

1.2.4. Sistemul bancar românesc după aderarea la Uniunea Europeană.10

1.2.5. Efectele crizei americane a creditelor ipotecare asupra activității bancare din România.12

1.3. STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR 13

1.4. CARACTERISTICILE SISTEMULUI BANCAR PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE 15

1.4.1. Activitatea de creditare în sistemul bancar românesc.15

1.4.1. Locul activității de creditare în activitatea bancară.16

1.5. OPERAȚIUNI DESFĂȘURATE DE INSTITUȚIILE DE CREDIT 17

1.5.1 .Produse și servicii bancare.19

1.5.2. Instrumente de plată bancare.21

1.6. INOVAȚIILE TEHNOLOGICE ÎN SISTEMUL BANCAR.24

1.6.1. Implementarea inovațiilor tehnologice în activitatea bancară.24

1.6.2. Sisteme de plăți electronice.25

1.6.3. Instrumente de plată electronice.27

2. STUDIU DE CAZ LA RAIFFEISEN BANK PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DEFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE CREDITARE 28

2.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE BANCARE 28

2.1.1. Scurt istoric 29

2.1.2. Cadrul legislativ 30

2.1.3. Organisme de control 31

2.1.4. Principalel funcții, activități și operațiuni bancare.31

2.1.5. Organizarea societății comerciale bancare Raiffeisen Bank .33

2.1.5.1. Prezentarea și organizarea centralei Raiffeisen Bank S.A.33

2.1.5.2. Prezentarea și organizarea sucursalei Raiffeisen Bank Brașov.35

2.2. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII DE CREDITARE ÎN CADRUL RAIFFEISEN BANK 39

2.2.1. Principiile de creditare 39

2.2.2. Activitatea de creditare a persoanelor juridice la Raiffeisen Bank 42

2.2.2.1. Tipuri de credite pentru persoane juridice 43

2.2.2.2. Documentația necesară obținerii creditului - constituirea dosarului de credit.43

2.2.2.3. Procedura de circulație a dosarului de credit.46

2.2.2.4. Analiza bonității solicitantului de credit.47

2.2.2.5. Negocierea și aprobarea creditului.54

2.2.2.6. Contractarea și acordarea creditului.54

2.2.2.7. Rambursarea creditului și plata dobânzii.54

2.2.3. Riscurile în activitatea de creditare 55

2.2.3.1. Elementele principale de risc în activitatea de creditare.55

2.2.3.2. Metode de diminuare a riscurilor în activitatea de creditare a agenților economici. .57

2.3. CREDITAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE ALFA S.R.L. DE CĂTRE RAIFFEISEN BANK 59

2.3.1. Scurta prezentare a societății comerciale ALFA S.R.L. 59

2.3.2. Analiza financiară internă a societății comerciale ALFA S.R.L. 59

2.3.3. Referatul de credit. 66

3. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 71

B I B L I O G R A F I E 74

A N E X E 75

Extras din document

I N T R O D U C E R E

Evoluţia actuală a României obligă la o atentă politică de măsurare a riscurilor provenite din activitatea de creditare, pentru a obţine profituri acceptabile în viitor, în condiţiile influenţei pe care o bancă o poate suferi din partea factorilor interni şi externi concurenţiali.Funcţia de bază a unei bănci în economie este creditarea, aceasta conferind băncilor responsabilitaţi majore privind promovarea unei economii bazate pe criteriul rentabilităţii și eficienţei.

În procesul de creditare a economiei, băncile trebuie să filtreze afacerile şi să le promoveze pe cele eficiente, viabile şi legale, impulsionând astfel desfaşurarea unor activităţi eficiente tuturor celor care fac uz de creditul bancar.

În ultimii ani am fost martorii unei intensificări a impactului negativ al riscului de creditare pe plan internaţional, în timp ce, pentru economiile în tranziţie, potenţialul său de producere se poate spune că este supradimensionat de evoluţiile financiare fluctuante ale societăţilor comerciale şi gradul mare de îndatorare al acestora.

Am ales acestă temă deoarece activitatea de creditare are un rol foarte important în cadrul sistemului bancar; prin intermediul creditului se asigură redistribuirea resurselor din economie.

Pentru băncile comerciale româneşti creditul reprezintă un produs de bază, iar activitatea de creditare deţine ponderea hotârătoare între activităţile desfăşurate de bănci, reprezentând modalitatea principală de plasament a resurselor financiare atrase de la clienţi.

Activitatea de creditare se bazează în primul rând pe analiza viabilităţii şi realismul afacerilor în vederea identificării sau evaluării capacităţii de plată a clienţilor. Activitatea de creditare trebuie să permită băncii obţinerea de profit, iar eventualilor clienţi să le ofere o variabilă şi accesibilă sursă de finanţare.

În Capitolul 1 este prezentat sistemul bancar încă de la origini, structura acestuia precum și caracteristicile privind activitatea de creditare și principalele operatiuni desfășurate de instituțiile de credit, cu accent pe credit – principala sursă de venituri a băncilor. Tot în capitolul 1 se conturează sistemul bancar românesc, de la înființarea lui și evoluând în ordine cronologică prin următoarele perioade: perioada socialistă, perioada de tranzitie la economia de piață și de preaderare la Uniunea Europeană, perioada de după aderarea la Uniunea Europeană, precum și efectele crizei amricane asupra activității bancare din România.

O altă problemă abordată în cadrul capitolului 1 ține de inovațiile tehnologice în sistemul bancar, o provocare actuală a băncilor.

În Capitolul 2 am prezentat un studiu de caz la Raiffeisen Bank privind organizarea și desfășurarea activității de creditare. Capitolul debutează cu o scurtă prezentare a societății comerciale bancare Raiffeisen Bank și continuă cu managementul activității de creditare în cadrul Raiffeisen Bank, punând accentual pe creditarea persoanelor juridice, pornind de la constituirea dosarului de credit și etapele fundamentării deciziei de creditare. Capitolul se încheie cu creditarea propriu-zisă a societății comerciale ALFA S.R.L., prezentând analiza internă a societății și întocmirea referatului de credit.

1. SISTEMUL BANCAR

1.1. ORIGINILE SISTEMULUI BANCAR

Originile sistemului bancar se regăsesc în trecutul îndepărtat.Activitatea bancară s-a desfășurat încă din Antichitate, perioadă în care templele reprezentau locul de păstrare a tezaurului și bogățiilor. Acest fapt aducea profit preoților, care erau păstrătorii tezaurelor.

Dovada acestor practici a fost făcuta de o serie de arheologi prin descoperirea tabelelor de contabilitate .

Către sfârșitul secolului al IV-lea î.e.n., când din cauza diferitelor războaie din Grecia, nici templele nu mai erau cruțate de lăcomia cucerătorilor învingători, s-a schimbat locul de păstrare al averilor și au apărut trapezitae, mici bancheri mijlocitori, care s-au ocupat de comerțul cu bani.

Trapezitae primeau averile cetățenești spre păstrare și fructificare, mijlocindu-le în același timp spre celelalte tranzacții bănești. Bancherii greci din acea perioadă au cunoscut epoci de progres corespunzătoare . Istoria menționează casele de bancă ale lui Archestratos și Antisthenes din Atena și de bancherii Pasion si Phormion din veacul al IV-lea i.Hr.

La romani, istoricii nu precizează data apariției bancherilor, împrumutați desigur de la greci.Prima formă sub care a apărut a fost aceea de numulari, ocupați cu schimbul diferitelor monede ce se aduceau la Roma din diferite regiuni ale imperiului:Grecia, Orient, Spania etc., prin armatele romane sau prin negustori.

Caracteristic pentru comerțul de bancă la romani este multitudinea dispozițiilor legale referitoare la operațiunile de tot felul întreprinse de bancherii romani.

În Egipt a fost înființată Banca Regala din Alexandria care deținea monopolul activitaților bancare din acea vreme.

Activitatea băncilor din acea vreme se limita la păstrarea valorilor ce le erau încredințate de către particulari și la efectuarea de plăți la ordinul clienților.

În secolul al XII-lea, zarafii genovezi se ocupau cu:

schimbul monedelor;

primirea depozitelor de bani spre păstrare;

acordarea împrumuturilor sub forma cambiilor maritime și executarea plăților pe baza depozitelor.

Cu toate că băncile au cunoscut o prosperitate continuă, adepții religiei creștine s-au împotrivit permanent ideii de dobândă, astfel că in sec. XIV-XVI au apărut băncile publice în Italia și Spania.

Beneficiind de poziția maritimă și datorită dezvoltării economice, Europa își consolidează poziția și introduce banul hârtie.

Forma modernă de organizare bancară își are originea în:

- Banca din Amsterdam, creată în anul 1609 care elibera depunătorilor certificate negociabile a căror valoare se exprima într-o monedă de cont și care la randul ei, era cotată față de moneda oficială;

- Banca din Hamburg, creată în anul 1619, care era o bancă de depozite și viramente locale;

- Banca Angliei, creată în anul 1694, care avea dreptul exclusiv de a emite bilete de bancă.

1.2. COORDONATE ALE SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC

În România primele dovezi ale desfașurării unei activități bancare au fost descoperite în perioada de debut a relațiilor economice de tip capitalist, cand principala activitate a zarafilor era aceea de a cumpara și vinde monede în scopul obținerii de câștiguri.

Preview document

Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 1
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 2
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 3
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 4
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 5
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 6
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 7
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 8
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 9
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 10
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 11
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 12
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 13
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 14
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 15
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 16
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 17
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 18
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 19
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 20
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 21
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 22
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 23
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 24
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 25
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 26
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 27
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 28
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 29
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 30
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 31
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 32
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 33
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 34
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 35
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 36
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 37
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 38
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 39
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 40
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 41
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 42
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 43
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 44
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 45
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 46
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 47
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 48
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 49
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 50
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 51
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 52
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 53
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 54
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 55
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 56
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 57
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 58
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 59
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 60
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 61
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 62
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 63
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 64
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 65
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 66
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 67
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 68
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 69
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 70
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 71
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 72
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 73
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 74
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 75
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 76
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 77
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 78
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 79
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 80
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 81
Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Managementul Organizsrii si Desfasurarii Activitatii de Creditare la Nivelul unei Banci.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Tehnici de Promovare a Vânzărilor în Domeniul Hotelier

INTRODUCERE Decizia de a aborda această temă are la bază importanta tehnicilor promotionale utilizate în domeniul hotelier; astfel se doreste...

Analiza rentabilității entității economice - Studiu de caz la SC Orion 92 SA

Investigarea societăţii economice necesită un demers specific care integrează viziunea clasică bazată pe cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate şi a...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Creditare bancară pe termen scurt

Evoluţia sistemului bancar românesc în perioada 2005-2006 1.1 Repere importante ale evoluţiei activităţii băncilor româneşti şi ale creditului...

Evaluarea Sistemului de Management

EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT CAPITOLUL I Rolul și importanța managementului în societatea modernă Managementul, ca știință, s-a definit...

Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale

1.1. SISTEMUL BANCAR 1.1.1. Conţinutul sistemului bancar Sistemul bancar reprezintă totalitatea băncilor care funcţionează în economie într-o...

Motivatia Personalului, Obiectiv Important al Managementului Resurselor Umane

LUCRARE DE LICENŢĂ INTRODUCERE Dezvoltarea umană este definită ca un proces care conduce la extinderea gamei de posibilităţi ce se oferă fiecărui...

Te-ar putea interesa și

Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române 1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista...

Managementul Riscului Bancar

Introducere Principala operatiune bancara este creditarea. Felul in care banca aloca fondurile pe care le gestioneaza poate influenta in mod...

Managementul Riscului Economic

Modificarile din mediul bancar Analiza si managementul riscului financiar in domeniul bancar sunt doua probleme mereu actuale si extrem de...

Portofoliul Creditar

Piata creditara este un regulator a multor procese ce au loc in cadrul economiei de piata. Aceasta se refera in primul rind la procesul investirii...

Riscul Managementului Bancar

1. Introducere Piata financiara este extrem de volatila datorita influentei unui numar mare de factori obiectivi si subiectivi. Din aceasta cauza,...

Managementul Activitatii Bancare

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR 1.1. CONCEPT Totalitatea bancilor care functioneaza într-o economie formeaza sistemul bancar, în structura caruia...

Ai nevoie de altceva?