Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 24433
Mărime: 177.61KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Donos Iurie
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ DE PE LÂNGĂ PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA CATEDRA ECONOMIE și MANAGEMENT MANAGEMENTUL PUBLIC

Extras din document

INTRODUCERE

Salariul este forma de venit cea mai des întîlnită în societatea contemporană. În această situaţie este firesc ca salariul, cu valenţele sale, să stea în centrul preocupărilor atît a teoreticienilor, cît şi a practicienilor, dar mai ales, în atenţia marii majorităţi a populaţiei unei ţări.

Reforma administraţiei publice desfăşurată în prezent, abordează problema raţionalizării structurilor şi a numărului de personal, care se va extinde asupra întregului sector public, cuprinzînd ramurile: învăţămînt, cultură, ocrotirea sănătăţii, ş.a.

Aşadar, salariul în calitatea sa de fenomen social de interes vital pentru fiecare salariat şi familia acestuia, precum şi pentru fiecare angajator este obiect de reglementare atît a dreptului naţional, cît şi al dreptului internaţional al muncii. Din acelaşi considerente relaţiile sociale de salarizare se află nu doar în sfera preocupării ştiinţei dreptului muncii, ci şi ştiinţei din alte domenii, cum ar fi, de pildă, teoria economică, economia muncii, etc. care la rîndul lor, studiază salariul în calitate de categorie ştiinţifică corespunzător obiectului respectiv. în această ordine de idei, fiecare ramură a ştiinţei, potrivit obiectului său, studiază relaţiile sociale de salarizare în calitate de categorie economică sau juridică.

Actualitatea temei cercetate. În contextul relaţiilor economiei de piaţă o atenţie deosebită trebuie să se acorde eficienţei utilizării factorilor de producţie, deoarece atît cantitatea, cît şi calitatea lor influenţează esenţial asupra rezultatelor economico- financiare obţinute de o instituţie în urma activităţii desfaşurate. Un element de bază în relaţiile de muncă este problema remunerării muncii. Prin aceasta se subînţelege nu numai aprecierea echitabilă a muncii, ci şi suficienţa surselor băneşti pentru supraveţuirea fizică. Implicarea factorilor de producţie în activităţile economice determină, ca o necesitate obiectivă, recompensarea lor. Astfel, factorul uman este recompensat prin salariu. Salariul constituie o categorie economică, dar şi una de factură juridică. Prin salariu se înţelege preţul muncii prestate în temeiul contractului individual de muncă exprimat, de regulă în bani. Astfle, pe plan juridic, a fost instituţionalizat un cadru normativ pe baza căruia munca pentru altul se prestează în baza unui contract încheiat între parteneri egali, dintre care unul oferea munca sa, iar celălalt plata acesteia, în condiţiile convenite la încheierea contractului. Dreptul la salariu, corolarul dreptului la muncă, a devenit unul dintre drepturile fundamentale ale omului consacrate, în majoritatea constituţiilor ţărilor democratice, în codurile muncii.

Gradul de cercetare. Astăzi, în condiţiile economiei de piaţă, s-a ajuns la concluzia că noţiunea de muncă în combinare cu ceilalţi factori de producţie capitalul şi natura, are o însemnătate deosebită. Munca este activitatea conştientă şi voluntară a omului depusă spre a produce bunuri. Astfel munca este creatoare de valoare, dar ea însăşi nu are nici valoarea şi nici preţ. De aici rezultă că pe piaţa muncii muncitorul vinde întreprinzătorului nu munca, ci forţa de munci. Deci preţul muncii muncitorului reprezintă salariul, care conform lui Turgot şi Quesnaz, reprezintă suma care asigură strictul necesar pentru existenţa şi întreţinerea familie sale. Dacă se doreşte o mai mare eficienţă a uitilizării resurselor umane, atunci motivarea acestora trebuie să fie corespunzătoare.

Problematica salariului a constituit o preocupare constantă atît a învăţaţilor cît şi a practicienilor, economişti. Adam Smith a văzut în salariu o categorie naturală- răsplată naturală a muncii. După Smith, salariul este singurul venit bazat pe muncă şi trebuie să corespundă minimului de obiecte de consum necesar salariatului şi familiei sale . În acest context el spunea că un om trebuie întotdeauna să poată trăi din munca sa, iar salariul trebuie să fie cel puţin suficient pentru a-1 întreţine. Salariul trebuie să fie în cele mai multe împrejurări acelaşi, chiar ceva mai mare decît atît, altfel ar fi imposibil pentru angajat să întemeieze o familie, iar cursul vieţii unor asemenea n-ar putea dura mai mult de o generaţie. David Ricardo apreciază că salariul reprezintă o parte din valoarea creată de salariat în procesul de producţie. El face distincţie între preţul natural al muncii şi preţul de piaţă al acesteia.

Preview document

Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 1
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 2
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 3
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 4
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 5
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 6
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 7
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 8
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 9
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 10
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 11
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 12
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 13
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 14
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 15
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 16
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 17
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 18
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 19
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 20
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 21
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 22
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 23
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 24
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 25
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 26
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 27
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 28
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 29
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 30
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 31
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 32
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 33
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 34
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 35
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 36
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 37
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 38
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 39
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 40
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 41
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 42
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 43
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 44
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 45
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 46
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 47
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 48
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 49
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 50
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 51
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 52
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 53
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 54
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 55
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 56
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 57
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 58
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 59
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 60
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 61
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 62
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 63
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 64
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 65
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 66
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 67
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 68
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 69
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 70
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 71
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 72
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 73
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 74
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 75
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 76
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 77
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 78
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 79
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 80
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 81
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 82
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 83
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 84
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 85
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 86
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 87
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 88
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 89
Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Managementul Sistemului de Salarizare in Sectorul Public.doc

Alții au mai descărcat și

Riscurile în procesul creditării

1.1 Creditul. Abordări conceptuale Creditul este operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediatǎ resurse, în schimbul unei promisiuni de...

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Eficiența activității economice la nivelul întreprinderilor agroalimentare

Criza alimentară mondială, criza de resurse alimentare impune pe de o parte descifrarea tuturor implicaţiilor pe care aceasta criza le determina...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Te-ar putea interesa și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Evaluarea Performanțelor Resurselor Umane

I. EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE I. 1 Necesitatea evaluării performanţelor resurselor umane Necesitatea evaluării performanţelor nu...

Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de fata isi propune sa analizeze politica de reforma a functiei publice in Uniunea Europeana, mai intai prezentand...

Funcția publică și rolul instrumentelor manageriale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Administraţia publică – istoric şi concept Administraţia publică urmăreşte satisfacerea interesului...

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

1. PREZENTAREA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala Agentia...

Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est

Uniunea Europeană aşa cum arată de la 1 ianuarie 2007 Reforme administrative în Europa Centrală şi Est INTRODUCERE Pe plan mondial tendinţa...

Analiza comparativă a managementului resurselor umane din administrația statelor membre ale Uniunii Europene

Introducere Într-o perioadă a globalizării și a transformărilor socio-economice, instituțiile publice trebuie să răspundă cerințelor din ce în ce...

Analiza și perfecționarea activității departamentului de resurse umane în cadrul primăriei unei comune

I. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE I.1GENERALITĂȚI PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Managementul...

Ai nevoie de altceva?