Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 28595
Mărime: 94.66KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

INTRODUCERE

1. Şomajul – fenomen social

2. Politici sociale privind şomerii .

3. Strategia Europeană pentru Ocupare - Fondul Social European .

4. Munca–Suport al pieţei muncii.

CAPITOLUL II PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

2.1. Concepte privind piaţa muncii .

2.2. Acţiunea statului pe piaţa muncii şi în relaţiile de muncă.

2.3. Stimularea dezvoltării economice.

2.4. Instituţii şi responsabilităţi în aplicarea legii

2.4.1. Ministerul Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale

2.4.2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

2.4.3. Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă

CAPITOLUL III MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞOMAJULUI

3.1. Subvenţii acordate angajatorilor pentru programe de formare profesional.

3.2. Servicii de preconcediere.

CAPITOLUL IV MĂSURI PENTRU STIMULAREA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ

4.1. Servicii specializate.

4.2. Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă

4.2.1. Informarea şi consilierea profesională

4.2.2. Medierea muncii

4.2.3. Formarea profesională

4.3. Stimularea angajaţilor pentru încadrarea în munca a şomerilor

4.3.1. Stimularea locurilor de muncă

4.3.1.1. Angajarea temporară a forţei de muncă

4.3.1.2. Angajarea absolvenţilor

4.3.1.3. Angajarea persoanelor peste 45 de ani, a persoanelor susţinători unici ai familiilor monoparentale

4.3.2. Acordarea de credite în condiţii avantajoase sau fonduri nerambursabile

4.3.3. Facilităţi acordate angajaţilor.

CAPITOLUL V NOILE DEZVOLTĂRI ALE STRATEGIEI EUROPENE PENTRU OCUPARE

5.1. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013

5.2. POS DRU Axa Prioritară 5. Promovarea măsurilor active de ocupare

5.3. Ajutorul de stat şi ajutorul de minimis

5.4. Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă denumită ,,Bani pentru completarea echipei Axa Prioritară 5. ,,Promovarea măsurilor active de ocupare ’’

Domeniul Major de Intervenţie 5.1. ,, Dezvoltarea şi implementarea măsurilor de ocupare ’’.

CONCLUZII .

BIBLIOGRAFIE .

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1. Şomajul -fenomen social

Fiind un fenomen care afectează în diferite proporţii , toate ţările , prin nivelul , structura , durata şi consecinţele sale , şomajul s-a impus atenţiei guvernelor şi forţelor sociale, devenind o preocupare generală . Pe termen scurt , obiectivul major al tuturor acestora îl formează atenuarea exacerbării consecinţelor sale , iar pe termen mediu şi lung obiectivul consta în diminuarea sau chiar reabsorbirea resurselor de muncă aflate în stare de şomaj. Numeroasele aspecte independente , prin natura lor vizează atât firmele cât şi societatea , atât pe cei care lucrează ca şi pe şomeri.Toate acestea formează obiectul unor reglementări sau orientări care , în totalitatea lor , sunt cunoscute ca politici sau măsuri pentru combaterea şomajului.

Şomajul este un fenomen foarte complex a cărui geneză a făcut obiectul unor cercetări relevante încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea . Şomajul a fost şi continuă să fie definit în diferite moduri .

Forţa de muncă reprezintă în contextual economiei de piaţă , un bun care se comercializează , în mod liber pe o anumită piaţă, denumită piaţa forţei de muncă (sau mai pe scurt , piaţa muncii ). Din acest punct de vedere ,şomajul reprezintă excedentul de ofertă de forţă de muncă faţă de cererea de forţă de muncă .

O altă definiţie foarte cunoscută a şomajului este dată de Biroul Internaţional al Muncii- organizaţie cuprinsă în Sistemul Naţiunilor Unite , care elaborează statistici , studii şi analize pe baza informaţiilor primite de la ţările membre şi care are ca scop o mai bună fundamentare a deciziilor luate pentru combaterea şomajului. Conform definiţiei acesteia este şomer : orice persoană care a împlinit 15 ani , este apt de muncă ,este disponibil pentru o muncă salariată sau nesalariată , nu munceşte şi caută un loc de muncă.

Deşi este acceptat faptul că exista şomaj , acest lucru nu înseamnă că se exclude definitiv existenţa unui echilibru pe piaţa forţei de muncă (starea de ocupare ) deplină

2. Politici sociale privind şomerii

Prin protecţie socială înţelegem ,,ansamblul de măsuri publice” luate de societate în scopul de a proteja membrii săi împotriva problemelor economice şi sociale care putea fi cauzate de pierderea sau reducerea substanţială a veniturilor din cauza şomajului .

a) Măsurile pasive sunt cele care constau în acordarea de asigurări de şomaj sau alocaţii pentru şomeri , acestea deţin locul prioritar în fondurile alocate pentru combaterea şomajului şi sunt practicate în cele mai multe ţări .

b) Măsurile active sunt cele care conduc la crearea de noi locuri de munca , la reconversie profesională sau cele prin care se oferă facilitate pentru cei care angajează şomeri.

În mod corect se considera că pentru reducerea şomajului este nevoie de creşterea masurilor active: orice mărire a nivelului ajutorului de şomaj va conduce , pe termen lung , la creşterea ratei şomajului , pe când crearea de noi locuri de muncă şi recalificarea şomerilor vor conduce la absorbirea lor , la scăderea ratei şomajului.Aplicarea acestor măsuri active reclama transferarea de resurse băneşti de la plata ajutoarelor de şomaj către direcţiile amintite şi multe ţări procedează la utilizarea lor. Cifrele alarmante ale şomerilor în Uniunea Europeană şi la nivel global , ca şi rata ridicată a şomajului în multe ţări au impus recurgerea la condiţii mai restrictive pentru acordarea dreptului la asigurarea de şomaj , cum ar fi :

-reducerea nivelului asigurării şi perioadei de acordare;

-conditionarea primirii alocaţiei de o perioadă minimă de cotizare;

-incadrarea plătii ajutoarelor doar în fondurile create pe baza cotizaţiilor (Germania , Franta , Spania).

În cazul în care este nevoie de completare a acestor fonduri se utilizează resurse de la buget care ar putea fi recuperate ulterior din viitoarele cotizaţii sau vor rămâne ca subvenţii , reflectând intervenţia statului în această direcţie (Olanda ,Danemarca , Suedia , Italia ).

Problematica ocupării forţei de munca reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană şi o componentă a modelului social European. Strategia Europeană (SEO) vizează reducerea sistemului de acordare a ajutoarelor pentru şomeri în sensul încurajării căutării active a unui loc de muncă şi prevenirii riscului şomajului, politicile active sunt îndreptate spre crearea de noi locuri de munca ,spre dezvoltarea spiritului antreprenorial ,spre educarea şi formarea profesională pe parcursul întregii vieţi pentru îmbogăţirea cunoştinţelor , componentelor şi aptitudinilor tuturor indivizilor .

În România , protecţia socială a şomerilor se realizează cu ajutorul bugetului asigurărilor de şomaj . De asemenea , în scopuul protecţiei persoanelor aflate în şomaj acţionează o serie de organizaţii nonguvernamentale care desfăşoară programe cu finanţare internă ,externa sau mixta , vizând îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale şomerilor.

Legislaţia actuală în domeniul şomajului reglementează o arie mai largă de probleme şi obiective cum sunt : prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sociale ale acestuia (prin servicii de preconcediere ), încadrarea şi reîncadrarea în munca a persoanelor în căutarea unui loc de munca , stimularea ocupării forţei de muncă şi protecţia persoanelor în cadrul asigurărilor de şomaj.

Preview document

Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 1
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 2
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 3
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 4
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 5
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 6
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 7
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 8
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 9
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 10
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 11
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 12
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 13
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 14
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 15
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 16
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 17
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 18
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 19
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 20
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 21
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 22
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 23
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 24
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 25
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 26
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 27
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 28
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 29
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 30
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 31
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 32
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 33
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 34
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 35
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 36
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 37
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 38
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 39
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 40
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 41
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 42
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 43
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 44
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 45
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 46
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 47
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 48
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 49
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 50
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 51
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 52
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 53
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 54
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 55
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 56
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 57
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 58
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 59
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 60
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 61
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 62
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 63
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 64
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 65
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 66
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 67
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 68
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 69
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 70
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 71
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 72
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 73
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 74
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 75
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 76
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 77
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 78
Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Masuri de Prevenirea si Combaterea Somajului.doc

Alții au mai descărcat și

Reconversia Fortei de Munca in Romania 2009

Cap.1 Piata muncii in Romania 1.1 Analiza structurala a pietei muncii Piata muncii din Romania s-a confruntat cu schimbari importante in...

Șomajul

CAPITOLUL I ŞOMAJUL Fii amabil cu oamenii pa care-i întâlneşti când urci Pentru că-i vei reîntâlni când vei coborî. Wilson Mizer 1.2. Ocupare,...

Provocari si Perspective pe Piata Muncii in Uniunea Europeana

Introducere Lucrarea intitulată ,, Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective’’ analizează, pe parcursul a trei capitole, fenomenele ce au loc...

Șomajul analiză comparativă România și Spania 2010-2015

INTRODUCERE Potrivit datelor cuprinse in World Migration Report 2010, numarul total al migrantilor internationali la scara planetara este...

Șomajul

România traversează în prezent o perioadă de modificări profunde ce afectează toate sferele vieţii sociale. Una din cele mai importante modificări...

Șomajul în România - cauze și efecte

Introducere În lucrarea de faţă am urmărit evidenţierea celor mai importante probleme legate de şomaj, analizând evoluţia acestuia în România. În...

Decalajele economice la nivelul pieței muncii România - Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licentă se intitulează „Decalaje economice la nivelul pieţei muncii România – Uniunea Europeană şi este...

Piața forței de muncă în România înainte și după 2007

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne vom focaliza preocupările de cercetare asupra unei teme care surprinde un important factor prezent în economia...

Te-ar putea interesa și

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Proiect SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi

Cap. 1 Prezentare generala a „S.C. Constructii Hidrotehnice S.A” Iasi 1.1 Date generale despre societate Denumirea: S.C. Constructii Hidrotehnice...

Politici Sociale

I.Conceptul general de politică socială si politicile sociale sectoriale Un raspuns la întrebarea ,,Ce este politica sociala ?" au încercat sa...

Piata Fortei de Munca Analiza Globala

Dupa o indelungata perioada de tranzitie, suntem in masura sa concluzionam ca, in mare parte, vinovat pentru situatia de dezechilibru economic in...

Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia

Capitolul 1. Scurt istoric privind protecția socială a șomerilor în România până în anul 1991 Problemele de muncă şi de asigurări sociale au fost...

Sclavie, Tratament Fiinte Umane, Munca Fortata

Potrivit articolului 1, paragraful 1 al convenţiei privind sclavia din Actului General al Conferinţei de la Bruxelles din 1889, “ Sclavia este...

Măsuri Active de Combatere a Șomajului

Fiind un fenomen care afectează in diferite proporţii, toate tarile, prin nivelul, structura, durata si consecinţele sale, şomajul s-a impus...

Sistemul de Asigurari pentru Somaj si Politicile Sociale privind Somerii

Introducere Fiind un fenomen care afecteaza in diferite proportii, toate tarile, prin nivelul, structura, durata si consecintele sale, somajul s-a...

Ai nevoie de altceva?