Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 12713
Mărime: 769.42KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
FSEAP Suceava

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1. SISTEMUL DECIZIONAL 5

1.1. Elementele şi etapele procesului decizional 5

1.2. Tipologia deciziilor 6

1.3. Metode şi tehnici de fundamentare a deciziilor manageriale 7

1.4. Principalele categorii de riscuri asociate procesului decizional 8

1.5. Precondiţiile fundamentării deciziilor 10

CAPITOLUL 2. UTILIZAREA INFORMAŢIILOR FINANCIAR-CONTABILE DE CĂTRE MANAGEMENTUL ENTITĂŢILOR ECONOMICE 12

2.1. Sursele de informaţii financiar – contabile la dispoziţia entităţii 12

2.2. Componentele sistemului informaţional financiar – contabil 14

2.3. Principalii utilizatori ai informaţiilor financiar – contabile în fundamentarea deciziilor economice 16

CAPITOLUL 3. Consiliere financiar-contabila la SC.DIM CONSTRUCT SRL 20

3.1. Descrierea societăţii 21

3.2. Consiliere financiară 22

3.2.1.Analiza structurala a situaţiilor financiare 22

3.2.2.Analiza cost-volum-beneficiu 27

3.2.3. Analiza indicatorilor de gestiune 28

3.2.4.Analiza şi evaluarea riscului de credit 30

3.3. Consilierea contabilă 31

3.4.Consilierea fiscală 33

CONCLUZII SI PROPUNERI 35

BBLIOGRAFIE 43

Extras din document

INTRODUCERE

Managementul, în forma sa de manifestare, cuprinde diferite laturi ale activităţilor şi funcţiilor entităţilor, cu toate problemele care se ridică legate de:

- investirea şi recuperarea capitalului avansat,

- atragerea de resurse suplimentare de dezvoltare,

- vadul comercial.

Luarea de decizii este un proces lent şi complex în multe organizaţii. Strategiile se schimbă deseori odată cu desfăşurarea evenimentelor şi devin şabloane abia după discuţii, experimente, repetări şi subtilizări. Discuţiile strategice, uneori, nu sunt nici măcar împărtăşite şi strategiile sunt comunicate incomplet şi limitat.

Agendele personale şi politice influenţează, de asemenea, logica şi comportamentul distorsionat, care poate afecta eficacitatea implementării.

Pentru luarea deciziilor privind entitatea (strategice, tactice sau operative), managementul în general şi cel financiar în special utilizează informaţii oferite de contabilitatea entităţii, precum şi informaţii oferite de contabilitatea altor entităţi, în principal prin intermediul situaţiilor financiare anuale.

Practic, sunt puţine cazuri în care o decizie nu se bazează şi pe informaţia contabilă. Intr-o perioadă în care contabilitatea încă mai poartă stigmatul perioadei trecute, contabilitatea fiind considerată mai mult o obligaţie decât o forţă a entităţii, aceasta se datorează şi pregătirii slabe ale managerilor.

Forumul CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) care se ocupă cu îmbunătăţirea luării de decizie, a avertizat liderii de afaceri că un eşec în încercarea de schimbare a funcţiilor financiare poate dauna competitivităţii.

Cum pieţele mondiale permit companiilor din întreaga lume accesul la resurse similare, şi în timp ce competiţia în continuă creştere face ca procesele de afaceri să se concentreze asupra unor standarde asemănătoare, luarea de decizie rămâne o legătură crucială în lanţul de valori, aducând venituri superioare.

CIMA argumentează ideea potrivit căreia o companie care nu îşi transformă funcţia financiar-contabilă spre o eficientizare a luării de decizie îşi pune în pericol poziţia sa competitivă. Aceasta părere este susţinuta de un număr mare de studii. De exemplu, cercetarea făcute în domeniu de acest institut a arătat că există o corelaţie de peste 70% între afacerile performante şi perfecţionarea funcţiilor sale financiare ).

Un studiu al Economist Intelligence pentru KPMG a descoperit că în mod comparativ cu colegii lor, departamentele de finanţe ale companiilor de top pun mai mult accent pe decizie. Rezultatele acestui studiu pot fi sintetizate în figura nr.1, de mai jos, ce ilustrează procesul de luare a deciziilor.

Figura nr. 1 Procesul de luare a deciziilor

Sursa: Boghean F., 2010

De aici, putem deduce că:

- luarea deciziilor nu reprezintă finalitatea procesului, ci se extinde în vederea obţinerii rezultatelor, fiind un proces continuu;

- profesionistul contabil contribuie la planificarea strategică şi la definirea strategiei de guvernare a companiei, care reprezintă elementul ce clarifică poziţia competitivă a afacerii şi obiectivele;

- contextele personale individuale şi atitudinea pot deteriora luările de decizie, dar partenerii de afaceri pot discuta această problemă prin susţinerea luării deciziilor bazate pe dovezi;

- partenerii de afaceri pot ajuta la ‚,încadrarea’’ unei decizii; pot furniza informaţii manageriale; pot contribui cu idei şi analize alternative pentru a ajuta la luarea decizie; pot sprijini compania împotriva riscului managerial şi în favoarea managementului de performanţa.

Oferta de informaţii necesare luării deciziilor provine, în principal, din contabilitatea entităţii, având trei surse principale de documentare:

- Surse neprelucrate, reprezentate de documentele primare şi care se adresează în principal utilizatorilor interni de informaţii şi mai puţin utilizatorilor externi;

- Surse prelucrate de către entitate şi prezentate după anumite reguli şi proceduri a datelor din documentele primare, care oferă informaţii pentru întocmirea documentelor de sinteză;

- Surse de sinteză, ce oferă informaţii utilizatorilor externi şi se bazează pe sursele de informaţii prelucrate în entitate.

CAPITOLUL 1. SISTEMUL DECIZIONAL

1.1. Elementele şi etapele procesului decizional

Conducerea unei firme este în permanenţă pusă în situaţia de a alege mai multe posibilităţi şi de a lua decizii în consecinţă. Decizia constituie punctul central al activităţii de management deoarece ea se regăseşte în toate funcţiile acestuia. Întreaga activitate de conducere este o înlănţuire de decizii fără de care întreprinderea nu ar putea să funcţioneze normal .

Deciziile trebuie să fie rezultatul unui proces de gândire precedat de o informare şi o analiză temeinică a tuturor datelor problemei, a elementelor de influenta având în vedere condiţiile concrete în care îşi desfăşoară activitatea fiecare firmă în parte.

Decizia este definite de majoritatea specialiştilor ca o linie de acţiune aleasă în mod conştient de către conducerea întreprinderii în scopul de a ajunge la un anumit rezultat.

Decizia este un act de creaţie în care se împleteşte gândirea logică şi factorii psihologici. Sistemul decizional este reprezentat de ansamblul elementelor interdependente care determină elaborarea şi fundamentarea deciziilor. Elementele component ale sistemului decizional din cadrul firmelor sunt aproximativ aceleaşi, cu caracteristici specific domeniului şi complexităţii firmei.

În orice process decizional se deosebesc următoarele elemente:

• Decidentul – poate fi o persoană sau un grup de persoane puse în situaţia de a lua o decizie;

• Obiectivul – sau obiectivele urmărite prin adoptarea deciziei;

• Mulţimea alternativelor – cuprinde toate variantele posibile de acţiune în vederea realizării obiectivelor propuse;

• Mulţimea criteriilor decizionale – reprezentată de punctele de vedere ale decidentului cu ajutorul cărora se izolează aspecte ale realităţii economice în cadrul procesului decizional;

• Mediul ambiant;

• Consecinţele variantelor;

• Utilitatea fiecărei consecinţe a diferitelor variante.

Consecinţele alternativelor se întâlnesc la intersecţia criteriilor cu variantelor, ele având unităţi de măsură specifice.

Utilităţile consecinţelor se exprimă în aceeaşi unitate de măsură a căror valoare variază între 0 şi 1, utilitatea reprezentând folosul aşteptat de decident în urma faptului că o anumită consecinţă se realizează.

Fiind un proces complex de cunoaştere, judecată şi acţiune, managementul se exercită prin decizii. Conducerea oricărei activităţi sau domeniu economic necesită o informare cât mai complexă, o măsurare precisă şi o analiză temeinică a condiţiilor în care urmează să se adopte deciziile.

Decizia poate fi definite ca un act raţional de alegere a unei linii de acţiune, prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor, ţinându-se cont de resursele disponibile şi condiţiile concrete.

În elaborarea şi fundamentarea deciziilor se parcurg în mod logic următoarele etape :

• Identificarea şi definirea problemelor, respectiv sesizarea necesităţii luării deciziei;

• Stabilirea criteriilor şi obiectivelor decizionale;

• Stabilirea variantelor decizionale posibile;

• Alegerea variantei optime;

• Aplicarea variantei optime.

Preview document

Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 1
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 2
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 3
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 4
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 5
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 6
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 7
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 8
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 9
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 10
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 11
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 12
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 13
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 14
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 15
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 16
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 17
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 18
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 19
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 20
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 21
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 22
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 23
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 24
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 25
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 26
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 27
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 28
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 29
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 30
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 31
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 32
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 33
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 34
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 35
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 36
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 37
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 38
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 39
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 40
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 41
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 42
Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale.doc

Alții au mai descărcat și

Decizia managerială asistată de calculator pentru îndeplinirea obiectivelor propuse la firma SC PUIPIU SA

Proiectul la disciplina "Modelarea economică" oferă studenților facultății de Management posibilitatea de a rezolva o serie de probleme importante...

Intreprinderea, funcțiile și tipurile ei

INTRODUCERE Intreprinderea reprezinta o componenta de baza a economiei contemporane in care are loc producerea de bunuri,prestarea de...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Rationalizarea Procesului Decizional la SA Supraten

Introducere Pentru o bună perioadă de timp managementul a fost considerat o adevărată arta, talent însuşit prin învăţarea din încercări şi erori....

Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei

Introducere Anii ’90 reprezintă primul deceniu în care companiile naţionale din întreaga lume au început să-şi formeze o viziune globală. Timpul...

Raționalizarea sistemului decizional în cadrul Mileștii Mici

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Studierea procesului luării deciziei a devenit deosebit de actuală pentru managementul...

Metode și Tehnici de Fundamentare a Deciziilor Manageriale

Decizia manageriala Fiecare dintre noi luam decizii care ne privesc activitatile zilnice, scoala, cariera, relatiile cu cei din jur. O decizie...

Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale

Creşterea eficienţei economice, a fiecărui produs, principalul obiectiv din etapa actuală, se poate realiza numai în condiţiile în care întregul...

Managementul General

Prefata Fiecare om se naste cu o serie de simturi printre care exista si cel al managementului. Pe tot parcursul vietii acest simt se dezvolta...

Simulări Decizionale

Este o realitate de necontestat ca dezvoltarea capacitatilor si abilitatilor manageriale reprezinta si pentru România de azi un deziderat major,...

Ai nevoie de altceva?