Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL

Licență
9.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 18083
Mărime: 176.11KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Drd. Cordos Malina
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII , TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA-IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA : ECONOMIA, COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : ZI

Cuprins

Introducere . 4

CAPITOLUL I

Prezentarea generală a firmei . 5

1.1. Scurt istoric al firmei . 6

1.2. Structura organizatorică a firmei . 7

1.3. Oferta de produse şi servicii . 12

1.4. Misiune, viziune şi obiectivele firmei . 14

1.5.Promovarea firmei, metode de atragere a clienţilor . 15

CAPITOLUL II

Metode generale de management . 17

2.1. Managementul prin obiective . 17

2.2. Managementul prin proiecte . 20

2.3. Managementul prin produs . 22

2.4. Managementul prin bugete . 24

2.5. Managementul prin excepţii . 26

2.6. Managementul participativ . 28

CAPITOLUL III

Tehnici de management . 30

3.1. Metoda diagnosticării . 30

3.2. Şedinţa . 35

3.3. Delegarea . 39

3.4. Tabloul de bord . 41

CAPITOLUL IV

Metode şi tehnici moderne de management utilizate în cadrul S.C. DANCOR PROIECT S.R.L. . 45

4.1. Utilizarea metodei şedinţei în cadrul societăţii SC.DANCOR PROIECT SRL . 45

4.2 Utilizarea metodei delegării în cadrul societăţii S.C.DANCOR PROIECT S.R.L. . 52

CONCLUZII ŞI PROPUNERI . 56

BIBLIOGRAFIE . 58

Extras din document

INTRODUCERE

Un management dinamic şi eficient presupune utilizarea celor mai potrivite soluţii de transpus în practică. Aceste soluţii sunt reprezentate de metodele şi tehnicile de management.

Metodele şi tehnicile de management reprezintă instrumentele aflate la dispoziţia decidenţilor în vederea realizării obiectivelor propuse.

Metoda de management reprezintă o îmbinare multiplă şi coerentă de principii, idei, orientări, procedee şi studii de caz, în care gradul de formalizare este relativ redus, iar formulările sunt nerigide. Metoda de management acordă o atenţie deosebită imaginaţiei constructive, posibilităţii de aplicare în mod creator a unor proceduri, studii de caz etc., la condiţiile concrete din fiecare întreprindere.

Necesitatea găsirii unor metode noi de management este determinată de dinamismul evenimentelor ce au loc în întreprindere şi cărora managerii trebuie să le facă faţă. Scopul principal al practicării acestor metode constă în creşterea eficienţei activităţii managerilor privind coordonarea activităţii salariaţilor şi în antrenarea acestora la realizarea obiectivelor propuse de întreprindere.

O anumită metodă de management aplicată într-o întreprindere presupune ca toţi sau aproape toţi managerii să folosească procedeele şi tehnicile specifice acesteia, pentru a se putea cuantifica rezultatele şi stabili efectele economice obţinute în urma aplicării ei.

Tehnica de management, în practica managerială, se delimitează cu greu de metoda de management, diferența constând doar în faptul că tehnica de management are o „construcţie mai simplă, prin intermediul său exercitându-se o anumită sarcină de conducere, impactul său limitându-se la nivelul unui manager” (Nicolescu, 2000, p. 24).

Iată de ce am considerat că o lucrare care să trateze Metodele şi tehnicile moderne de management în cadrul unei firme este mai mult decât binevenită. Titlul lucrării reflectă, evident, şi scopul : prezentarea modului prin care metodele şi tehnicile moderne, în procesul de management, contribuie la obţinerea unor rezultate economice superioare.

Este, totusi, destul de greu să prezinţi clar o temă, iar aceasta pentru faptul că materialul studiat te poate pune în situaţia de a nu epuiza toate chestiunile care se pot trata referitor la tema dată. Cu riscul unei extinderi, am încercat o analiză cât mai atentă a temei, sub diverse aspecte.

Sursele pe care le-am utilizat au fost diverse (surse bibliografice, ziare şi reviste, surse internet, etc.).

Materialul cercetat m-a pus în faţa opţiunii pentru o studiere selectivă din cărţi cum ar fi ‘‘Managementul Organizaţiei’’, “Sisteme metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei”, “Management general” şi multe alte surse.

Am optat pentru o structură cât mai sistematică a lucrării tocmai pentru a fi cât mai explicit conţinutul său, iar concluziile să poată fi mai usor discutate şi, dacă este cazul, criticate.

Lucrarea de licenţă este structurată pe patru capitole.

Primul capitol cuprinde prezentarea generală a firmei precum şi misiunea şi obiectivele sale sau metodele de atragere a clienţilor.

Capitolul al doilea al lucrării cuprinde prezentarea în detaliu a celor mai utilizate metode manageriale folosite în practica economică.

Cel de-al treilea capitol cuprinde noţiuni referitoare la tehnicile manageriale care au apărut din necesitatea optimizării deciziilor şi vizează creşterea eficienţei managementului întreprinderii.

Ultimul capitol reprezintă studiu de caz realizat în cadrul firmei S.C. DANCOR PROIECT S.R.L. cu privire la tehnicile manageriale.

În încheiere sunt trecute în revistă concluziile şi propunerile luate în urma studiului de caz realizat în cadrul firmei şi a noţiunilor de metode şi tehnici moderne manageriale.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI

1.1. Scurt istoric al firmei

S.C. DANCOR PROIECT S.R.L., firmă de consultanţă în afaceri şi management, funcţionează sub formă juridică de societate comercială cu răspundere limitată, conform legilor în vigoare, fiind înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României sub nr. J01/410/1999.

La baza activităţii S.C. DANCOR PROIECT S.R.L se află Statutul Societăţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Sediul institutului este în municipiul Alba Iulia, str. Simion Bărnuţiu, nr.17, Jud. Alba.

Obiectul de activitate al firmei îl constituie activitatea de consultanţă în afaceri şi management.

Cele mai importante activităţi ale firmei se derulează în următoarele domenii:

• Consultanţă pentru afaceri şi management în domeniul specific;

• Implementarea unor strategii de dezvoltare şi dotare cu echipamente în cadrul IMM-urilor, oferte, participare la licitaţii, asistenţă şi materiale publicitare cu scop informativ;

• Materiale publicitare, producţia de meşuri şi benăre, închirieri panouri publicitare;

• Studii de fezabilitate şi strategii de dezvoltare a unor regiuni defavorizate, regiuni cu un potenţial turtistic mare, comune, oraşe, etc;

• Întocmirea de documentaţii pentru obţinerea de fonduri şi construirea de lanţuri hoteliere, pensiuni, diferite terenuri de divertisment (fotbal, tenis, paint-ball), etc.

S.C. DANCOR PROIECT S.R.L. este o organizaţie publică cu un capital social subscris în sumă de 200 RON (două milioane) lei, ce se divide în 20 de părţi sociale a câte 10 RON fiecare parte socială, fiind indivizibilă şi deţinută de către asociaţi în proporţii diferite.

S.C. DANCOR PROIECT S.R.L. a colaborat cu Consilii Locale ale Primăriilor din judeţul Alba, dar şi cu firme care au acelaşi obiect de activitate, din ţară.

Principalele tipuri de contracte pe care firma le încheie cu clienţii săi sunt documentaţii pentru proiectele finanţate din fondurile structurale, fonduri de dezvoltare regională şi orice fond care poate fi accesat de la Uniunea Europeană.

Bibliografie

1. Nicolescu, Ovidiu şi Verboncu, Ion - ‘‘ Managementul organizaţiei ”, Editura Economică, Bucureşti, 2000

2. Hinescu Arcadie, Briciu Sorin, Burja Vasile şi Ursu Dorel - “ Management” , Editura “STAR SOFT”, 1998

3. Hinescu Arcadie, Dragolea Larisa , Fleşer Nelu, Oneţiu Gheorghe – “Management” ,Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006.

4. Nicolescu Ovidiu, I.Popa – “Managementul organizaţiei”, Editura Economică, Bucureşti, 2007

5. Eppler, Mark – “Capcanele Managementului”, Editura Polirom, Iaşi 2007

6. Gavrila, T.; Lefter, V.- “Managementul general al firmei”, Editura Economică, Bucureşti, 2005

7. Hinescu, Arcadie – “Managementul general şi managementul scolar”, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, seria ,,Didactica”, Alba Iulia, 2002

8. Nanes Marcela – “Managementul strategic al întreprinderii şî provocările tranziţiei”, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2000

9. Nica Panaite – “Managementul firmei”, Editura Condor, Chişinău, 1994

10. Regester, Michael ; Larkin, Judy - ,, Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc”, Editura Comunicare.ro , Bucureşti, 2003

11. Voicu, Monica; Rusu, Costache - “ABC-ul comunicării manageriale” Editura Gh.Asachi., Iaşi, 1993

12. Sasu, Constantin – “Tainele succesului în afaceri”, Editura Sanvialy, Iaşi, 1996

13. Colecţia revistei – “Idei de afaceri”

14. Dumitru I. Popescu – “Managementul modern al organizaţiilor”, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005

15. Petrescu, I., - “Management”, Editura Tipocart Brasovia, Brasov, 1993

16. Zaharia M., Zaharia C., Deac A. şi Vizinteanu F., - "Management. Teorie si aplicatii C++ ”, Editura Tehnică, Bucuresti, 1993

17. PINTILIE, C., - “Metode şi tehnici de conducere a unităţilor economice”, A S E., Bucuresti, 1974

18. Johnson, R., Kast, F. E., Rosenzweig, J. E. – “Theorie, conceptin et gestion des systemes”, Paris, Dunod, 1970

19. Knight, W.D. şi Weinwurm,E. H., - “Managerial Budgeting”, The Mac-Millan Company, New York, 1964

20. www.academiadeafaceri.ro

21. www.businessweek

Preview document

Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 1
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 2
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 3
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 4
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 5
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 6
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 7
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 8
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 9
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 10
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 11
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 12
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 13
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 14
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 15
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 16
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 17
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 18
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 19
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 20
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 21
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 22
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 23
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 24
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 25
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 26
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 27
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 28
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 29
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 30
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 31
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 32
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 33
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 34
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 35
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 36
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 37
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 38
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 39
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 40
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 41
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 42
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 43
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 44
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 45
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 46
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 47
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 48
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 49
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 50
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 51
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 52
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 53
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 54
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 55
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 56
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 57
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 58
Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Metode si Tehnici Moderne de Management Utilizate in Cadrul SC Dancor Proiect SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluţie...

Analiza Activității Economice a Firmei pe Piața Serviciilor de Construcții

Introducere Analiza economico-financiară este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiza economico-financiară a SC Prodaliment Producție și Comerț SRL

INTRODUCERE Orice companie, indiferent de forma de organizare, de mărime sau de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea trebuie să demonstreze...

Analiza de Bonitate a Agenților Economici

CAPITOLUL I ANALIZA DE BONITATE A AGENŢILOR ECONOMICI 1.1. Introducere Indiferent de natura acestor activităţilor desfăşurate de agenţii...

Bucuria

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING 1.1 Esenţa marketingului. Concept şi definire. Conţinutul concepţului de...

Managementului SC Hotel Continental Ibis Constanța SRL

Partea I: Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.Documentarea preliminara 1.1.Caracteristici tipologice ale firmei Denumire: S.C...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOŢIUNEA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială, ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îşi datorează...

Instituțiile financiare bancare internaționale și influențele exercitate asupra economiilor naționale

Introducere România urmează o strategie ce vizează, pe de o parte, menţinerea stabilităţii macroeconomice şi stabilirea unei creşteri economice...

Ai nevoie de altceva?