Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești

Licență
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 18077
Mărime: 149.40KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conprofesor Doctor Universitar Costică Mihai

Cuprins

Introducere 2

Capitolul 1. Fenomenul migraței forței de muncă 3

1.1 Concepte ale migrației forței de muncă 3

1.2 Cauzele migrației forței de muncă 5

1.3 Teorii ale migrației forței de muncă 7

Capitolul 2 Evoluția fenomenului migrației forței de muncă 13

2.1 Istoricul migrației forței de muncă 13

2.2 Caracteristicii și tendințe ale situației actuale ale migrației forței de muncă 17

Capitolul 3 Migrația forței de muncă în Europa 25

3.1 Cauze ale migrației forței de muncă în Europa 25

3.2 Imigrarea și emigrarea forței de muncă în Europa. 26

3.3 Migrația forței de muncă în țările Uniunii Europene. 27

3.4 Efecte ale migrației forței de muncă 29

Capitolul 4 Migrația forței de muncă din România în U.E 32

4.1 Aspecte marcatorii în evoluția migrației românești 32

4.1.1 Migrația forței de muncă în timpul precomunismului 32

4.1.2 Migrația forței de muncă în timpul Comunismului 33

4.1.3 Migrația forței de muncă dupa 1989 33

4.1.4 Efectele migrației forței de muncă după aderarea României în U.E. 35

4.2 Distribuția teritorială a migrației forței de muncă 38

4.2.1 Forța de muncă și migrația cesteia pe teritoriul României 38

4.2.2 Migrația forței de muncă din România în U.E și efectele sale 44

4.3 Analiză asupra migrației forței de muncă în opinie personală. 46

Concluzii 53

Bibliografie 54

Extras din document

Introducere

Motivul principal pentru care am ales această temă este reprezentat de importanța pe care o are migrația forței de munca în prezent asupra economiei românești. Migraţia forţei de muncă, reprezintă subiectul abordat în multe studii care fac obiectul unor ştiinţe interdisciplinare ca economie, afaceri internaţionale, drept european, sociologie etc. Datorită evoluției pe care a înregistrat-o economia românească în ultimii ani, tema lucrării fiind una de actualitate, este interesantă pentru orice viitor economist. Privind în perspectivă, este necesar să cunosc cât mai multe informații ce stau la baza dezvoltării economiei țării precum și a factorilor care determină această migrație a forței de muncă.

Căderea regimului communist din Europa Centrală și de Est a fost motivul pentru care multe persoanee au ales să părăsească țara din care provin și să migreze în statele cu o economie dezvoltată (Euopa de Vest, Sud și Nord), în special pentru a lucra.

Lucrarea de față este structurată în patru capitole:

1. Fenomenul migrației forței de muncă

2.Evoluția migrației forței de muncă

3. Migrația forței de muncă în Europa

4. Migrația forței de muncă din România în UE

Primele două capitole abordează într-o manieră teoretică termenul de migrație a forței muncă, cu tot ceea ce a reprezentat și reprezintă în continuoare, modul în care a evoluat, cum a fost influențat, încotro se îndreaptă precum și atitudinea statului în demersul acestui fenomen.

Ultimele două capitole aduc în vizor realitatea existentei populației românești, indicând sub forma datelor statistice și ale graficelor, problema migrației forței de muncă. Totodată acestea susțin în mod evident aspectele din capitolele anterioare, dovedind și trasând conturul întregului proces migrațional dezvoltat de-a lungul anilor.

Capitolul 1.

Fenomenul migraței forței de muncă

Manifestație cu o deosebită traiectorie, migrația și-a început cursul într-un mod izolat , fiind specific anumitor zone, ajungând un fenomen de interes global și a cărui digilență cere o cercetare continuă. Motivele de natură: politică, economică sau socială i-au determinat pe indivizi spre migrare, în căutarea unei vieți mai bune. În întreținerea migrărilor ca o continuare a tot ceea ce se întâmplă, vin și prezentele conflicte dintre: țări, regiuni, chiar și economiile populației, migrația având întotdeauna trasat drumul dinspre țările mai puțin dezvoltate spre cele dezvoltate sau în curs de dezvoltare.

În timp, Europa a pierdut milioane de persoane care din dorința unui trai mai bun au emigrat spre țările a căror economie le putea oferi ceea ce își doreau, și anume spre America. La sfârșitul secolului al XIX- lea au avut loc deplasări în masa a populației care au continuat și la începutul secolului al XX-lea, ca mai apoi în a doua jumătate a secolului trecut, valul mișcărilor să predomine în limitele continentului European.

1.1 Concepte ale migrației forței de muncă

Pentru o mai bună examinare a componentelor caracteristice și a dinamicii temei de studiu, din cadru acestei lucrări este indispensabilă lămurirea și delimitarea conceptelor.

Organizația Internațională pentru Migrație definește termenul de migrație ca fiind procesul de mișcare a populației în limitele unui stat ( migrația internă) sau peste granițe ( migrația internațională) . Definiții cu privire la procesul și demersul migrației, date fiind faptul și existența mai multor explicații, fenomenul mai poate fi analizat, studiat și din punctul celor două elemente specifice ale acestora: timp si spatiu. ”Migrația implică relocarea teritorială a persoanelor între două sau mai multe state” aceasta din urmă fiind modul de vizualizare a fenomenului de migrație a Națiunilor Unite. Cele două organizații susțin în ceea ce privește spațiul, că migrația reprezintă deplasarea dincolo de granițele unei țări.

Bibliografie

1. Albu Alexandru, Migraţia internaţională a forţei de muncă, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1987

2. Anghel Gabriel, Sociologia migraţiei, Ed. Polirom 2009

3. Arango Joaquin, Explaining migration: a critical view, International Social Science Journal,2000

4. Banţa Carmen, Sensurile unei identităţi.Migraţia românilor în Belgia, Ed. Aius PrintEd, Craiova, 2009

5. Banţa Carmen, Sensurile unei identităţi.Migraţia românilor în Belgia, Ed. Aius PrintEd, Craiova, 2009

6. Bîrsan, M., Hunya, G., Siedschlag, I., Foreign direct investment, economic growth and labour market performance:Empirical evidence from the new EU countries, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008

7. Drăgoi Vasile, Migraţia şi azilul, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2002

8. Floricel Octavian, Migraţia internaţională-cauze, efecte şi tendinţe, Târgovişte,Ed. Cetatea de Scaun, 2003

9. Gheorghe Răboacă, Procese şi tendinţe în sfera ocupării şi şomajului, CIDE, Bucureşti, 2000

10. Held David, Transfomări globale, Ed. Polirom, Iaşi 2004

11. Massey D, Pathway to Legal Immigration, 1999, Universty of Pennsylvania

12. Massey Douglas, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Taylor

13. Pellegrino, Edward J., Theories of international migration: A review and appraisal. Population and Developement Review.Vol.19,1993

14. Massey Douglas, Rafael Alarcon, Jorge Durand, Humberto Gonzales, Return to Aztlan. The social process of international migration from Westwrn Mexico. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1987

15. Portes Alejandro, Kenneth Wilson, Immigrant enclaves: An analysis of the labor market experiences of Cubans in Miami. În Robin Cohen( ed.), The Sociology of Migration, Brookefield, Vermont, US: Edward Elgar Publishing Company., 1996

16. Rădulescu Mugurel, Europa în mişcare, Ed, Tritonic, Bucureşti 2005

17. Robilă Mihaela, Eastern European Immigrant Families, Ed. Taylor & Francis, 2010

18. Rusu Valeriu, Migraţia forţei de muncă în Europa, Ed. Arvin Press 2003

19. Silaşi Grigore, Migration, Mobilty and Human Rights at the Eastern Borders of de European Borders, Ed. Universitatii de Vest, Timisoara 2008.

20. Stark Oded, The migration of labor, Blackwell, Oxford, 1991

21. Ungureanu Emilia, Piaţa muncii în context european, Editura didactică şi Pedagogică, 2005

22. Vasile Valentina, Migraţia forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă a Romaniei, Ed. Expert, 2005.

23. Zaman Gheorghe, Caracteristici ale emigraţiei din România, 1980-1999. Raporturi de muncă nr.12/dec.2000

24. ***-EUROSTAT 2002

25. ***-OECD- Glossary of Statistical Terms: Demographic and population statistics.Migration statistics 26. Iordachi. C. "Citizenship and National Identity in Romania: A Historical Overview." Regio Yearbook 2003

27. Constantin, D.-L. et al., „Fenomenul migraţiei din perspectiva de aderare din România la UE”,Institutul European din România, Bucureşti, 2004

28. www.sferapoliticii.ro

29. www.europa.eu.int

30. www.mie.ro

31. http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID 32.http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=CON108A 33.www.eurostat.eu

34. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/ro#Popula.C8.9Bia_migrant.C4.83

Preview document

Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 1
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 2
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 3
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 4
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 5
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 6
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 7
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 8
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 9
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 10
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 11
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 12
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 13
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 14
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 15
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 16
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 17
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 18
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 19
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 20
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 21
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 22
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 23
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 24
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 25
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 26
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 27
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 28
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 29
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 30
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 31
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 32
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 33
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 34
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 35
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 36
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 37
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 38
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 39
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 40
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 41
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 42
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 43
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 44
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 45
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 46
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 47
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 48
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 49
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 50
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 51
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 52
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 53
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 54
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 55
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 56
Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Migratia internationala a fortei de munca si impactul ei asupra economiei romanesti.docx

Alții au mai descărcat și

Migrația forței de muncă în Uniunea Europeană din perspectiva Acordului Schengen

Referinţe bibliografice 76 Lista abrevierilor CAAS – Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen CE – Consiliul European CEAR – Comisia Spaniolă...

Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană

Cap. 1: Integrare Europeană Integrarea europeană reprezintă un proces gradual de schimbare pentru economia și societatea românească in ansamblu,...

Libertatea de Exprimare în Cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Elaborată în cadrul Consiliului Europei şi semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950, Convenţia pentru apararea drepturilor omului şi...

Migratia Popoarelor

INTRODUCERE Fenomenul migraţiei este bine cunoscut în istoria umanităţii. La origine, migraţia reprezenta deplasarea în masă a populaţiei unor...

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Rolul Migrației în Procesul Dezvoltării Economiei Românești

Introducere După 1989, când barierele de frontieră au căzut, migraţia a atins punctul culminant în România. Este cunoscut faptul că ţara noastră...

Efectele migrației internaționale în România

În prezenta lucrare ne propunem să evidenţiem fluxurile migraţiei internaţionale a forţei de muncă din România şi impactul procesului migratoriu...

Impactului Fenomenului Migraționist Asupra Forței de Muncă

INTRODUCERE „Civilizaţiunea care ne-a eliberat pretinde de la noi respectul pentru dânsa şi ne obligă să prăbuşim în noul stat orice privilegiu şi...

Te-ar putea interesa și

Mobilitatea Socială

INTRODUCERE În societăţile europene au loc schimbări dramatice: referitoare la natura muncii, la viaţa de familie modernă, la locul femeii în...

Rolul Migrației în Procesul Dezvoltării Economiei Românești

Introducere După 1989, când barierele de frontieră au căzut, migraţia a atins punctul culminant în România. Este cunoscut faptul că ţara noastră...

Migrația Forței de Muncă din România

1. INTRODUCERE 1.1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE MIGRAŢIE Migraţia poate fi definitã ca fiind acea deplasare în teritoriu a populaţiei determinată de...

Dezvoltarea Serviciilor

Introducere Mult timp importanța activităților de servicii nu a fost recunoscută, serviciile fiind neglijate de economiști și încadrate în sfera...

Impactul Crizei Economice asupra Migrației Forței de Muncă Românești

În ultimii ani, criza economică a afectat multe dintre statele lumii, unele dintre ele, aparent puternice, au avut mult de suferit de pe urma...

Ai nevoie de altceva?