Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 25811
Mărime: 181.18KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Brezeanu Petre
Facultatea CIG, din cadrul ASE Bucuresti. Lucrare de licenta prezentata in 2009

Extras din document

INTRODUCERE

Tema care a fost aleasă pentru a fi dezbătută în cadrul acestei lucrări cuprind contabilitatea, sistemele de control intern și audit intern.

Chiar din momentul apariţiei sale, contabilitatea a generat o nevoie: controlul. Originile sunt deci foarte vechi, oricare ar fi culturile şi implantările lor geografice.

Controlul este o măsură pentru a asigura omogenitatea conturilor, exactitatea lor şi transmiterea de rezultate fiabile.

Evul mediu dezvoltă aceste tehnici. Biserica şi Administraţia Publică vor fi principalii artizani. În secolul XIX, apar asociaţii de contabili, al căror demers este apropiat de cel pe care noi îl practicăm astăzi. De-a lungul aceleaşi perioade, la instigarea autorităţilor naţionale, se creează organisme profesionale ale căror scopuri sunt de a normaliza proceduri, de a informa, de a consilia, de a reglementa practici, eventual de a sancţiona.

Pornind de la simple mecanisme contabile, specialiştii se interesează şi cercetează, în funcţionarea şi structurile întreprinderii, „de ce” şi „cum” se manifestă rezultatele: AUDITUL.

CAP. 1 – STADIUL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIU.SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE

1.1.CONTABILITATEA

1.1.1 CONTABILITATEA – Concept și definire

Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice", în care scop "trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori"

Contabilitatea s-a născut odată cu economia de subsistenţă a comunei primitive, desenele din peşterile rupestre nefiind altceva decât forme incipiente ale „socotelilor”: câte animale au fost, vânate şi mâncate, câte piei s-au jupuit şi câte haine au rezultat, etc.

Companiile, întreprinderile, instituţiile, societăţile de orice fel şi mărime, persoanele juridice din întreaga lume întocmesc „conturi” şi situaţii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de informaţii, proprietarilor, controlorilor, administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie unică - iar aceasta este contabilitatea.

Din punct de vedere istoric, câteva repere merită a fi reţinute. În lucrarea "Contabilitate generală" din 1947, ediţia a 13-a, autorul, prof. univ. C. G. Demetrescu defineşte contabilitatea pe trei coordonate:

a) obiectul - contabilitatea este o ramură a ştiinţelor sociale care asigură înregistrarea metodică şi ordonată a tuturor operaţiilor privind mişcările de valori, de drepturi şi obligaţii, precum şi modificările determinate de rezultatele activităţii desfăşurate;

b) scopul - contabilitatea are drept scop stabilirea situaţiei economice şi juridice a întreprinderii, exercitarea permanentă a unui control;

c) mijloacele - contabilitatea se foloseşte de mijloace proprii: conturi, balanţe de verificare, jurnale.

Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea presoanelor fizice şi juridice […] trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.

Contabilitatea este procesul prin care informaţiile financiare a unei entităţi sunt înregistrate, clasificate, sumarizate, interpretate şi comunicate.

Preview document

Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 1
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 2
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 3
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 4
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 5
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 6
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 7
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 8
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 9
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 10
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 11
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 12
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 13
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 14
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 15
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 16
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 17
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 18
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 19
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 20
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 21
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 22
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 23
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 24
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 25
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 26
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 27
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 28
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 29
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 30
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 31
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 32
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 33
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 34
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 35
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 36
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 37
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 38
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 39
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 40
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 41
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 42
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 43
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 44
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 45
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 46
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 47
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 48
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 49
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 50
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 51
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 52
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 53
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 54
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 55
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 56
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 57
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 58
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 59
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 60
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 61
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 62
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 63
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 64
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 65
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 66
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 67
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 68
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 69
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 70
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 71
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 72
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 73
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 74
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 75
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 76
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 77
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 78
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 79
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 80
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 81
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 82
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 83
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 84
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 85
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 86
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 87
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 88
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 89
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 90
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 91
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 92
Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Anexe.doc
  • BIBLIOG.doc
  • Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit Intern - SC Decorator SRL

Încă de la înfiinţare, in anul 1995, DECORATOR SRL si-a propus să-şi aducă aportul la înfrumuseţarea spaţiilor construite din România, prin...

Auditul Intern in Activitatea de Creditare Bancara

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Activitatea de Audit Intern Desfășurată în Cadrul Băncii Transilvania

ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN DESFĂŞURATĂ IN CADRUL BĂNCII TRANSILVANIA 1. CONSIDERAȚII GENERALE Auditul intern are ca obiectiv cunoaşterea tuturor...

Audit Intern Primaria Municipiului Suceava

Prezentarea instituţiei Primăria Municipiului Suceava este situată pe strada principală B-dul 1 Mai ,Nr. 5A, , judeţul Suceava, având codul...

Misiune de Audit Intern

Prezentarea societatii Compania Marelvi a fost înfiinţată în anul 1995 cu capital exclusiv românesc, activând în sectorul de retail electrocasnice...

Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit Intern și Valorificarea Rezultatelor

METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN SI VALORIFICAREA REZULTATELOR Desfasurarea misiunii de audit impune parcurgerea urmatoarelor...

Standarde de Audit Intern

Standardele de audit intern Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare în ceea ce priveste...

Prezentarea și Analizarea Auditului Intern

1.Definirea sistemului de control intern. Controlul intern O.E.C din Franta-1977:"Controlul intern reprezinta totalitatea masurilor care...

Ai nevoie de altceva?