Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 18060
Mărime: 86.86KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

CAPITOL.1. CONCEPTE SI CARACTERISTICI FUNDAMENTALE ALE MARKETINGULUI TURISTIC.5

1.1. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND MARKETINGUL TURISTIC.5

1.2. CONŢINUTUL ŞI SFERA MARKETINGULUI TURISTIC.5

1.3. PIAŢA ÎNTERPRINDERII TURISTICE. .7

1.4. SEZONALITATEA TURISTICĂ ŞI IMPLICAŢIILE SALE.11

1.5. STRATEGII ALE SEZONALITĂŢII TURISTICE. .13

1.6. OBIECTIVE ŞI STRATEGII DE MARKETING SEZONIERE. .14

CAPITOL.2. ROLUL ŞI IMPORTANŢA MIXULUI DE MARKETING ÎN TURISM.18

2.1. POLITICA DE PRODUS.20

2.1.1. SERVICII MINIME OFERITE TURIŞTILOR LA UN HOTEL DE CINCI STELE.23

2.1.2. PRODUSUL TURISTIC “GRUPUL”.25

2.1.3. PRODUSUL TURISTIC „CĂLĂTORIA STIMULATIVĂ”.26

2.2. POLITICA DE PREŢ.27

2.3. POLITICA DE DISTRIBUŢIE.30

2.4. POLITICA DE PROMOVARE.32

CAPITOL.3. APLICAREA POLITICII DE PROMOVARE LA HOTELUL INTERCONTINENTAL.34

3.1. STRATEGII ŞI TACTICI DE MARKETING.34

3.2 URMĂRIREA SERVICIILOR OFERITE DE HOTELUL INTERCON-TINENTAL ÎN CONSUM. 35

3.3. RELAŢIILE PUBLICE. .38

3.3.1. CE SUNT RELAŢIILE PUBLICE?. .38

3.3.2. OMUL DE PR. . . .39

3.3.3. FEMEIA ÎN PR (-UL HOTELIER). .40

3.3.4. MIJLOACELE FOLOSITE ÎN RELAŢIILE PUBLICE.41

CAPITOL.4. STUDIU DE CAZ – HOTEL INTERCONTINENTAL BUCUREŞTI. .44

4.1. SCURT ISTORIC AL HOTELULUI INTERCONTINENTAL. 44

4.2. OFERTA HOTELIERĂ A HOTELULUI INTERCONTINENTAL. . .49

4.3. CEREREA DE SERVICII HOTELIERE . .53

CONCLUZII.58

BIBLIOGRAFIE.60

Extras din document

1.CONCEPTE SI CARACTERISTICI FUNDAMENTALE ALE MARKETINGULUI TURISTIC

1.1 CONCEPTE TEORETICE PRIVIND MARKETINGUL TURISTIC

Esenţa marketingului constă în raportarea activităţii unităţilor economice la cerinţele pieţii, ale consumatorilor - cerinţe riguros studiate. Extinzându-se în toate ramurile economice, marketingul cunoaşte un proces de diferenţiere, de specializare, adaptându-şi metodele şi tehnicile la specificul fiecărui domeniu. Sectorul cu rolul de pionierat în marketing - cel al producţiei şi circulaţiei bunurilor de consum - a rămas şi până acum terenul cel mai fertil pentru aplicaţii practice; el a furnizat multe modele ale noii concepţii, cu valabilitate şi în alte sectoare economice, a pus în evidenţă căi de urmat, posibilităţi şi limite ale marketingului în viaţa practică. Acest rol se explică prin deosebita complexitate a sectorului, prin gradul ridicat de dificultate a problemelor cu care se confruntă întreprinderile; de menţionat, fie şi numai marea diversitate, mobilitate şi elasticitate a nevoilor de consum şi cererilor de mărfuri, caracterul puternic segmentat al pieţelor, sezonalitatea producţiei şi consumului, desemnarea lor teritorială, îngemânarea unor factori de cele mai diferite tipuri în acţiunea lor asupra pieţei pentru a avea imaginea de ansamblu a condiţiilor de desfăşurare a activităţii de marketing.

Tendinţa de adâncire şi specializare a marketingului este cel mai evident exprimată de apariţia şi delimitarea, destul de timpurie, a marketingului turistic. Se poate afirma chiar că aplicarea diferenţiată a marketingului în domeniul turistic s-a realizat cu mult timp înaintea conceptualizării marketingului serviciilor; adâncirea şi conceptualizarea sa reprezentând probabil unul din elementele recunoaşterii necesităţii unei astfel de conceptualizări.

Afirmarea timpurie a marketingului turistic a fost un fenomen firesc, determinat de manifestarea în acest domeniu a dinamismului economico-social, ale cărui efecte au fost resimţite de către agenţii economici care s-au văzut confruntaţi cu probleme a căror rezolvare a impus abordarea lor într-o viziune nouă.

1.2 CONŢINUTUL ŞI SFERA MARKETINGULUI TURISTIC

Abordarea de marketing a activităţii turistice ridică o serie de probleme conceptuale determinate de însuşi conţinutul acesteia. În mod firesc, marketingul turistic se localizează la nivelul agenţilor care prestează serviciile turistice într-o anumită zonă în care, însăşi prezenţa turiştilor înseamnă în fond consum de bunuri şi servicii. Deci problematica aplicării marketingului în turism este destul de simplă, dar în realitate complexitatea fenomenului turistic plasează într-o poziţie centrală prestatorul de servicii turistice obligat să se implice, într-un fel sau altul, în toate celelalte activităţi care au atingere cu turismul. El nu poate face abstracţie de faptul că orice nemulţumire a turistului provocată de sectoarele adiacente se va răsfrânge negativ asupra activităţii sale.

Conectarea activităţii întreprinderii la mediu, această funcţie deosebit de importantă, care reflectă viziunea nouă a marketingului asupra relaţiei întreprindere - mediu, potrivit căreia întreaga activitate a întreprinderii trebuie raportată permanent la fizionomia şi cerinţele mediului. De asemenea, presupune o mult mai adâncă implicare în desfăşurarea celorlalţi coparticipanţi prin acţiuni de influenţare, cooperare ori conjugare a eforturilor, sporind rolul marketingului în coordonarea şi corelarea propriilor acţiunii cu cele ale agenţilor implicaţi în activitatea de turism. În realizarea acestor probleme trebuie pornit de la faptul că, deşi distincte, activităţile turistice sunt parte a unui întreg care se întrepătrund, dând naştere unui specific “unic şi original”, care nu se identifică cu nici unul din sectoarele tradiţionale ale economiei naţionale.

Desfăşurarea în condiţii de înaltă eficienţă a activităţii întreprinderilor turistice presupune deci ca acţiunile acestora să se sincronizeze atât la nivel microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic.

În sezon, nesincronizările dintre diferiţi prestatori de servicii afectează calitatea serviciilor prestate de fiecare în parte, sunt resimţite în primul rând de aceştia, iar în extrasezon, nesincronizările pot “descuraja” cererea, implicaţiile deci fiind resimţite de toţi prestatorii. Exemplul cel mai concludent îl reprezintă legătura ce se stabileşte între tarifele practicate la serviciile de cazare şi masă şi cele de transport.

Este deci evidenta necesitatea ca deciziile adoptate de întreprinderile turistice să fie susţinute prin măsuri adecvate ale celorlalţi prestatori de servicii turistice; acestea prin activitatea desfăşurată, concentrează cea mai mare parte a deciziilor în scopul atingerii obiectivelor urmărite în cadrul pieţei.

Specificul activităţii turistice impune ca ea să fie susţinută şi prin deciziile luate de organele aflate la niveluri superioare unde se concentrează un număr mai redus de decizii, dar de o importanţă la fel de mare. Abordate în optica de marketing, astfel de decizii fac obiectul macro-marketingului turistic.

Măsurile de orientare a investiţiilor în turism, de stimulare a cererii turistice, de corelare cu celelalte sectoare economice, au o importanţă deosebită, deoarece produsul turistic este mult mai complex. Astfel, este suficient să amintim măsurile care stimulează cererea turistică externă, cum sunt cele referitoare la: politica valutară, vize, trecerea frontierei, etc., unde lipsa de mobilitate şi de interes la nivel macroeconomic pot compromite, dacă nu total, cel puţin parţial, eforturile agenţilor economici.

La nivel microeconomic, unele particularităţi în aplicarea marketingului au la bază specificul produsului turistic constituit din serii de elemente a căror adaptare la cerere trebuie realizată atât individual, fiecare dintre ele descriind o piaţă proprie cât şi în ansamblu, fiind intercondiţionate şi alcătuind produsul “global”.

Preview document

Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 1
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 2
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 3
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 4
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 5
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 6
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 7
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 8
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 9
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 10
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 11
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 12
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 13
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 14
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 15
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 16
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 17
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 18
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 19
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 20
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 21
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 22
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 23
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 24
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 25
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 26
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 27
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 28
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 29
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 30
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 31
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 32
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 33
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 34
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 35
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 36
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 37
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 38
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 39
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 40
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 41
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 42
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 43
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 44
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 45
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 46
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 47
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 48
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 49
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 50
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 51
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 52
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 53
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 54
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 55
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 56
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 57
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 58
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 59
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 60
Modalități de Promovare a Serviciilor unei Societăți - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de Promovare a Serviciilor unei Societati.doc

Alții au mai descărcat și

Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Transilana SA

INTRODUCERE În cadrul Lucrării de Licență, intitulată ”Mixul de marketing. Studiu de caz S.C. Transilana S.A.”, am analizat politicile de produs,...

Managementul performanței hoteliere

Introducere Managementul performanţei este unul dintre aspectele care ar trebui să constituie preocuparea principală pentru orice manager de...

Sectorul public și rolul lui în economia bazată pe cunoștințe

Factorul uman este cel mai important, deoarece managementul cunoștințelor depinde de disponibilitatea oamenilor de a răspândi și reutiliza...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Gestiune Hotelieră

Curs 1 Gestiune hoteliera Cap. I Mediul intern si extern al întreprinderii hoteliere si de restauratie (I H R ) 1. 1 Mediul intern Mediul...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea prin Simulare a Deciziilor de Investiții

INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Rolul investiţiilor în contextul economiei de piaţă din România. În orice domeniu: economic, social,...

Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital

Lista figurilor Figura 4.1: Reprezentarea cotelor de piaţă deţinute de principalii competitori 72 Figura 4.2: Evoluţia titlurilor Amonil în...

Investiții în Administrația Publică

Capitolul I Considerente privind administraţia publică 1.1. Tendinţe actuale în administraţia publică locală Societatea românească se află...

Informații bugetare și financiare SC Cogal-Pan SRL Brașov

CAPITOLUL 1. PROFILUL FIRMEI 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII Societatea COGAL-PAN SRL este o societate de producţie. Activitatea societăţii se va axa...

Studiu de Caz Privind Activitatea de Marketing la SC Saff Trading SRL

INTRODUCERE Comerţul de gros este influenţat direct sau indirect de o serie de tendinţe din economia mondială, cum ar fi: globalizarea cererii şi...

Plan Marketing - Muller Dairy România

Introducere Renumele internaţional al companiei de produse lactate Muller a avut un rol foarte important în promovarea pe piaţa românească. Acest...

Analiza unei Firme - SC Mobilshop SRL

1. Prezentarea generala a societatii S.C. Mobilshop S.R.L. este o firma producatoare de mobila care comercializeaza în bune conditii mobila, si de...

Fundamentarea Deciziei de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Structurale

CAPITOLUL I 1.1. Fondurile Structurale - caracteristici principale. UE urmăreşte realizarea a trei obiective pentru reducerea diferenţelor dintre...

Ai nevoie de altceva?