Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 16447
Mărime: 2.95MB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

ADNOTARE 3

ANNOTATION 4

INTRODUCERE 6

Capitolul I - INVESTIȚIILE DE PORTOFOLIU - CARACTERISTICA GENERALĂ 10

1.1. Portofoliul investiţional – conținut, tipuri, principii de formare 10

1.2 Riscul şi tipuri de riscuri aferente unui portofoliu 15

Capitolul II - PORTOFOLII EFICIENTE. FRONTIERA MARKOWITZ 18

2.1. Riscul şi rentabilitatea unei acţiuni 18

2.2. Media, varianta şi covarianţa 19

2.3. Ecuaţiile portofoliului de acţiuni 21

2.4. Aplicaţia 1 23

2.5. Portofolii eficiente 25

2.6. Teorema celor două portofolii fundamentale (fonduri mutuale) (I) 29

2.7. Proprietăţi ale frontierei Markowitz 34

2.8. Teorema celor două portofolii fundamentale (fonduri mutuale) (II) 40

2.9. Aplicatia 2 43

Capitolul III. PORTOFOLII OPTIME. DREAPTA FUNDAMENTALĂ A PIEŢII DE CAPITAL – CAPITAL MARKET LINE (CML) 47

3.1. Frontiera portofoliilor eficiente pentru cazul în care pe piaţă există şi un activ fără risc 47

3.2. Dreapta fundamentală a pieţei de capital (CML– Capital Market Line) 51

3.3. Aplicaţia 3 56

Capitolul IV. MODELUL CAPM (CAPITAL ASSETS PRICING MODEL) 58

4.1. Echilibrul pieţei financiare 58

4.2. Deducerea modelului CAPM 60

4.3. Aplicaţia 4 66

ÎNCHEIERE 68

BIBLIOGRAFIE 72

ANEXE 74

Extras din document

1. Introducere

Progresului tehnico-ştiinţific a pieţei hârtiilor de valoare , formarea marilor centre bursiere au contribuit esenţial la sporirea investiţiilor de capital şi al instituţiilor investiţionale. Aplicarea noilor tehnologii informaţionale impun necesitatea cunoaşterii tuturor surselor generatoare de profituri cu un risc admisibil. O modalitate ar fi investirea capitalului propriu sau împrumutat în titlurile financiare. Cel mai rezonabil ar fi ca aceste titluri financiare să fie diferite, astfel încât investitorul având posibilitate de a forma un portofoliu de titluri mobiliare diversificat: în timp ce un titlu comportă rentabilitate şi riscuri înalte, altele, ca o compensare a primelor, pot fi purtătoare de rentabilitate şi risc mai redus, adică pierderea unuia poate fi compensată prin câştigurile celorlalte. Altfel spus: un titlu riscant este egal cu mai multe titluri mai puţin riscante.De aceea e necesar ca cei care deţin capital şi doresc să-l investească să cunoască în ce sector al economiei este mai bine de investit, care titluri sînt mai preferabile, care sînt mai rentabile, care sînt purtătoare de risc înalt pentru ca realitatea să corespundă aşteptărilor investitorului [17,pag 4-10].

Lumea în care trăim este obsedată de riscuri. Marile şi legendarele afaceri au fost construite, aproape fără excepţie, pe riscuri. Concluzia este că riscul este o variabilă de care trebuie să se ţină seama, suprimarea lui nefiind posibilă. Ar fi o greşeală acea de a nu recunoaşte că riscurile există. Altă greşeală majoră o face acel manager hotărât să elimine tot riscul. Considerarea riscurilor nu semnifică faptul că trebuie anticipate toate evenimentele excepţionale, ci semnifică luarea în considerare a unei fracţiuni importante a evoluţiilor nefavorabile. Există diverse metode de combatere a riscului, printre care, am putea menţiona şi portofoliul de investiţii, în special diversificarea lui.

Investitorul acceptă un anumit nivel al riscului în măsura în care acesta este remunerat cu o rentabilitate mai mare decît un mod curent.Dacă rentabilitatea sperată nu este suficientă investitorul va căuta o altă investiţie fără risc cu o rentabilitate egală cu rata dobînzii la creditele pe termen scurt.

Pentru a atinge obiectivul propus investitorul trebuie să fie cel puţin iniţiat în acest domeniu: să cunoască ce reprezintă un portofoliu de investiţii, care sânt tipurile de portofolii contemporane pentru a şti ce legătură este între tipul portofoliului şi tipul investitorului, cum să formeze o structură optimă a lui, ce riscuri comportă portofoliul format şi prin ce metode ar putea minimiza sau chiar elimina acest risc.

În zilele noastre nu ne mai putem imagina o economie de piaţa funcţională fără existenţa unei pieţe de capital eficiente. Capitalul nu este altceva decat aerul pe care-l respiră economia, fără de care aceasta n-ar putea fi. Piaţa de capital oferă soluţii pentru fructificarea plasamentelor şi pentru acoperirea riscurilor. Spre deosebire de piaţa monetară unde chiar şi cei neiniţiati pot obţine rezultate bune, piaţa de capital, fiind o piaţă foarte dinamică şi inovatoare, succesul poate veni numai pentru cei cu un nivel ridicat de cunoastere şi pricepere, combinate cu flerul şi curajul fiecaruia, deşi este deschisă pentru oricine.

Astfel, piaţa de capital reprezintă un adevarat ‘El Dorado’, loc unde ţi se poate întampla orice, de la a deveni ‘peste noapte’ bogat la situaţia opusă.

În ceea ce urmează în acestă lucrare vă voi prezenta anumite modele aplicabile gestiunii unui portofoliu de acţiuni. Cea mai importantă caracteristică a acestora este că oferă o obiectivizare a rezultatelor obţinute, ancorându-le în realitate.

Gestionarea unui portofoliu format din multitudinea de titluri existente provoacă unui investitor, fie el particular sau instituţional, o serie de probleme insurmontabile fără sprijinul unei abordări ştiinţifice, respectiv utilizarea unor modele de selecţie şi optimizare a portofoliului bazate pe relaţia rentabilitate-risc. Toţi investitorii experimentaţi ştiu că orice decizie de investiţie trebuie să aibă o bază solidă de informare, analize, modelare econometrică şi previziuni cu privire la oferta de titluri şi evoluţiile titlurilor pe o anumită piaţă.

Cele mai importante modele de gestiune a unui portofoliu, pe care le vom discuta in continuare, sunt:

- Modelul Markowitz;

- Modelul CAPM.

Modelul Markowitz este recunoscut drept specialişti ca fiind unul din cele mai importante modele de gestiune a unui portofoliu.

Preview document

Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 1
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 2
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 3
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 4
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 5
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 6
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 7
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 8
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 9
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 10
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 11
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 12
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 13
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 14
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 15
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 16
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 17
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 18
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 19
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 20
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 21
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 22
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 23
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 24
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 25
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 26
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 27
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 28
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 29
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 30
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 31
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 32
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 33
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 34
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 35
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 36
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 37
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 38
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 39
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 40
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 41
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 42
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 43
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 44
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 45
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 46
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 47
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 48
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 49
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 50
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 51
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 52
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 53
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 54
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 55
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 56
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 57
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 58
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 59
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 60
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 61
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 62
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 63
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 64
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 65
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 66
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 67
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 68
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 69
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 70
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 71
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 72
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 73
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 74
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 75
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 76
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 77
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 78
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 79
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 80
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 81
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 82
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 83
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 84
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 85
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 86
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 87
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 88
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 89
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 90
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 91
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 92
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 93
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 94
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 95
Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Modelarea Formarii Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante.doc

Alții au mai descărcat și

Formarea Portofoliului de Investitii si Metode de Combatere a Riscului

Introducere Dezvoltarea: Progresului tehnico-ştiinţific a pieţei hârtiilor de valoare (PHV), formarea marilor centre bursiere au contribuit...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?