Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene

Licență
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 28407
Mărime: 505.04KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. ISTORICUL MONEDEI EURO 4

1.1. Experienţe de unificare monetară europeană 4

1.2. Mecanismul „şarpelui monetar” 9

1.3. Sistemul Monetar European 14

1.4. Sistemul Monetar European II 22

CAPITOLUL II MONEDA UNICĂ EURO. EVOLUŢIE ŞI PERSPECTIVE 23

2.1. Crearea Uniunii Economice şi Monetare 24

2.2. Tranziţia de la ECU la euro 30

2.3. Funcțiile monedei euro 35

2.4. Efectele introducerii monedei euro 39

2.5. Efectele crizei economico-financiare actuale asupra zonei EURO 43

CAPITOLUL III EVOLUŢIA PROCESULUI DE INTEGRARE MONETARĂ ÎN ROMÂNIA 47

3.1. Oportunitatea adoptarii EURO de catre Romania 47

3.2. Indicatorii de convergenta nominala.57

3.3.Aspecte privind convergenta reală a României.65

CONCLUZII 79

Bibliografie: 82

Extras din document

INTRODUCERE

Ideea unei monede a apărut în contextul creşterii economice de la sfârşitul anilor ‘80, o dovedesc şi vestitele şi controversatele criterii de la Maastricht , „croite” după realităţile economice ale acelor ani. Între timp însă, Uniunea Europeană a cunoscut o puternică criză a sistemului monetar european, precum şi o perioadă de declin economic. Proiectul monedei unice a devenit realitate abia la 1 ianuarie 1999.

Criteriile de eligibilitate pentru moneda unică nu au fost în totalitate respectate de ţările din zona euro, care şi în prezent înregistrează dificultăţi în ceea ce priveşte criteriile bugetare. În acelaşi timp, noii membrii ai Uniunii Monetare se pregătesc, fiecare în propriul ritm, pentru adoptarea monedei unice.

Uniunea economică şi monetară reprezintă o etapă superioară a integrării multinaţionale, care presupune: o politică monetară comună; o strânsă coordonare a politicilor economice ale statelor membre; o monedă unică; liberalizarea fluxurilor de capital, precum şi un sistem instituţional care să coordoneze şi administreze politica monetară. Încercarea de introducere a unei monede commune este susţinută atât de şarpele monetar, precum şi de Sistemul Monetar European.

În prezenta lucrare, “Moneda euro în contextul integrării monetare europene”, am dorit să aduc în atenţia dumneavoastră traseul parcurs de ţara noastră în dorinţa de a-şi îndeplini obiectivul intrării în zona euro în anul 2014. Acesta este, bineînţeles, un obiectiv ambiţios, dar îl putem considera realizabil dacă reuşim să adoptăm şi să menţinem un mix coerent de politici economice.

România a acţionat permanent pentru promovarea intereselor sale în relaţiile comerciale cu Piaţa Comună. A fost dezvoltat cadrul juridic necesar pentru realizarea cooperării economice şi a schimburilor comerciale reciproc avantajoase. Analizând drumul economiei româneşti către moneda unică europeană, încep prin a specifica faptul că România este prima ţară din Europa Centrală şi Europa de Est care a stabilit relaţii oficiale cu Comunitatea Europeană, astfel că, în anul 1967 au fost iniţiate negocierile pentru încheierea unei serii de acorduri tehnico-sectoriale privind anumite produse agroalimentare, cu scopul de a scuti produsele româneşti de taxe suplimentare, dar şi de a obliga partea română să respecte un anumit nivel al preţurilor pentru a nu crea dificultăţi pe piaţa statelor membre.

Cel mai important pas făcut de ţara noastră spre adoptarea monedei unice europene a fost înregistrat la 1 ianuarie 2007, moment în care România devine stat membru al Uniunii Europene, iar noile procese şi reforme economice şi monetare sunt îndreptate spre adoptarea monedei unice europene, euro. Precizez că, o dată cu aderarea la Uniunea Europeană s-a produs şi intrarea Băncii Naţionale în Sistemul Băncilor Central Europene şi deci, implică automat renunţarea la moneda naţională, mai devreme sau mai târziu. Aceasta pentru că nu vor mai exista derogări permanente de la participarea la zona euro, precum cele acordate Danemarcei şi Marii Britanii. Tratatul de la Maastricht, documentul care a pus bazele uniunii monetare europene, nu prevede un calendar strict pentru adoptarea euro, lăsând acest proces la latitudinea fiecărei ţări, în consultare cu Comisia Europeană şi cu Banca Centrală Europeană.

Am tratat în paginile acestei lucrări şi obiectivele pe care ţara noastră trebuie să le îndeplinească pentru aderarea la zona euro, astfel aducând în atenţia dumneavoastră următoarele fapte: trebuie să ajungem la un nivel de stabilitate a preţurilor (respectiv la reducerea ratei inflaţiei) compatibil cu statutul de membru al Sistemului Monetar European; să stabilizăm cursul de schimb, precum şi să reducem rata dobânzii pe termen lung, aşa încât, înaintea examinării rata medie nominală a dobânzii pe termen lung pe ultimele 12 luni, să nu depăşească cu mai mult de 2 puncte procentuale media ratelor dobânzilor pe termen lung din cele mai performante trei state membre ale UE.

Decizia României de a se alătura Uniunii Europene (UE) reprezintă o orientare strategică îmbrăţişată practic de toate forţele politice ale ţării şi de majoritatea covârşitoare a populaţiei. Integrarea în structurile europene reprezintă fără îndoială o decizie corectă şi utilă dezvoltării pe termen lung a României.

Aderarea la zona euro obligă România să îndeplinească condiţiile stabilite prin Tratatul de la Maastricht în atenuarea şi eliminarea cât mai rapidă a decalajelor. Adoptarea monedei unice, euro, reprezintă un obiectiv strategic de mare importanţă, momentul efectiv în care decizia este pusă în aplicare va trebui evaluat cu mare atenţie, pentru a vedea care sunt avantajele, dar şi restricţiile pe care acest demers le antrenează.

După această scurtă prezentare a punctelor importante tratate în această lucrare, nutresc să cred că v-am trezit curiozitatea pentru acest aspect al economiei ţării noastre, acest lucru determinându-vă să vă aplecaţi cu atenţie asupra paginilor care vă stau la dispoziţie, spre a afla dacă România are sau nu şanse sa îşi indeplinească obiectivul propus, şi anume acela de a adopta moneda unică europeană, în anul 2014.

Preview document

Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 1
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 2
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 3
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 4
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 5
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 6
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 7
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 8
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 9
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 10
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 11
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 12
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 13
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 14
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 15
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 16
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 17
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 18
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 19
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 20
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 21
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 22
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 23
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 24
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 25
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 26
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 27
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 28
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 29
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 30
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 31
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 32
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 33
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 34
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 35
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 36
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 37
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 38
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 39
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 40
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 41
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 42
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 43
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 44
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 45
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 46
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 47
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 48
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 49
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 50
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 51
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 52
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 53
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 54
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 55
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 56
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 57
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 58
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 59
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 60
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 61
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 62
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 63
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 64
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 65
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 66
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 67
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 68
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 69
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 70
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 71
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 72
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 73
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 74
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 75
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 76
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 77
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 78
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 79
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 80
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 81
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 82
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 83
Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Moneda Euro in Contextul Integrarii Monetare Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Euro și piețele financiare Europene

La 1 ianuarie 1999, Europa a intrat într-o nouă eră ale cărei puncte definitorii sunt funcţionarea Uniunii Economice şi Monetare, precum şi...

Euro - monedă internațională

INTRODUCERE Instituirea monedei unice – Euro -, ca expresie sintetica a integrarii monetare europene, va fi semnul vizibil al acesteia, respectiv...

Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective

Introducere ”Europa nu este decât o voință comună a celor care trăiesc în ea, printr-o vocație comună... Unitatea europeană stă în spiritul...

Probleme, riscuri și avantaje ale unificării monetare europene

INTRODUCERE Având în vedere rolul pe care îl deţine moneda unică europeană EURO în cadrul ţărilor din Zona EURO, dar şi în cadrul ţărilor care nu...

Moneda Euro și Efectele Introducerii Acesteia în Economia Românească

I. MONEDA EURO – PILON AL UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE “Moneda EURO este moneda voastră, este moneda noastră, a tuturor. Ea reprezintă viitorul,...

Uniunea Economică și Monetară - realizare importantă a Uniunii Europene

INTRODUCERE În anii '60, pe fondul progreselor înregistrate la nivelul integrării economice europene, s-a născut ideea creării unei monede unice....

România și uniunea economică și monetară

1. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 1.1. PREMISELE UNIUNII ECONOMICE SI MONETARE EUROPENE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a...

Uniunea Economică și Monetară Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am încercat prezentarea şi tratarea principalelor probleme monetare cu care se confruntă țările care nu intrat...

Te-ar putea interesa și

Politica monetară și inflația. Efectele fenomenului inflaționist asupra trecerii la moneda unică euro

Introducere „Adoptarea euro înseamnă foarte multă rigoare, iar pentru o societate care nu este obişnuită cu rigoarea, poate însemna chiar durere”...

Moneda euro

INTRODUCERE Moneda unica este unul din cele mai incitante proiecte economice realizate vreodata. De altfel, implicatiile introducerii unei monede...

Euro - monedă internațională

INTRODUCERE Instituirea monedei unice – Euro -, ca expresie sintetica a integrarii monetare europene, va fi semnul vizibil al acesteia, respectiv...

Moneda euro în contextul integrării monetare europene

INTRODUCERE Istoria monedei euro a început aproape acum 50 de ani în urmă, prin semnarea a Tratatului de la Roma în anul 1957 de către cele șase...

Rolul băncii centrale în procesul de pregătire pentru adoptarea monedei unice europene, cu referire la BNR

INTRODUCERE Aderarea la UE și participarea preconizată la Eurosistem au avut un rol decisiv în îmbunătățirea independenței Băncii Naționale a...

Suveranitatea și UE

INTRODUCERE Uniunea Europeană reprezintă un proiect de integrare europeană iniţiat în 1993, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului semnat la...

Moneda euro în contextul integrării monetare europene

INTRODUCERE Istoria monedei euro începe aproximativ cu 50 de ani în urmă prin semnarea în anul 1957 a Tratatului de la Roma de către cele şase...

Extinderea zonei euro - precondiții și pericole

1. Introducere- zona euro Începând cu 1 ianuarie 1999, întraga lume asistă la unul dintre cele mai ambiţioase proiecte economice din istoria...

Ai nevoie de altceva?