Monografie MKB - Romexterra Bank

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 162 în total
Cuvinte : 51811
Mărime: 2.26MB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 4

1.1. Momentul istoric al înfiinţării 4

1.2. Principalele etape şi evoluţia în cadrul sistemului bancar 4

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 6

1.4. Principalele activităţi şi operaţiuni ale băncii 8

1.5. Cadrul legislative general şi specific 10

1.6. Organisme de control şi reglementare 15

1.6.1. Organisme de control şi reglementare externe 15

1.6.2. Organisme de control şi reglementare interne 16

1.6.3. Posturile dintr-o bancă implicate în activitatea de control şi reglementare 18

2. Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 20

2.1.Organizarea societăţii bancare 20

2.2. Sistemul Informaţional Bancar 26

3.Conturile Bancare 30

3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 30

3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare 47

3.3. Operatiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor, cardurilor bancare 50

3.4. Alte operaţiuni de casa (viramente, prelevări, operaţiuni interbancare) 51

3.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare 53

3.6. Închiderea conturilor bancare 56

4.Plasamente bancare şi non-bancare 60

4.1.Plasamente bancare 60

4.2.Plasamente non-bancare 74

4.3 Plasamente financiare 76

5. Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar. 79

5.1. Instrumente de plată 79

5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 94

5.3. Operaţiuni cu numerar 98

5.4.Moneda Electronică 102

6. Marketingul bancar 110

6.1. Politica de marketing la nivel de produs 110

6..2 Politica de marketing la nivel instituţional 115

7. Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici 117

7.1. Decizia de creditare 117

7.2.Principiile de creditare şi reperele legislative 120

7.3. Creditarea persoanelor fizice. 122

7.4. Creditarea persoanelor juridice 134

8. Etica în activitatea bancară 153

8.1. Necesitatea eticii în activitatea bancară 153

8.2. Conţimutul şi importanţa culturii organizaţionale 154

8.3. Reglementări autohtone cu privire la etică în activitatea financiar-bancară 155

8.4. Codul de etică al MKB Romexterra Bank 157

Bibliografie 162

Extras din document

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie.

1.1. Momentul istoric al înfiinţării

Banca este înfiinţată în martie 1993 (conform legii aflate în vigoare în anul respectiv) la Târgu Mureş sub denumirea de Banca de Credit şi Dezvoltare Romexterra S.A la iniţiativa a 1068 de fondatori persoane fizice, salariati în industria gazului metan, cu sprijinul efectiv al conducerii Societăţii Naţionale a Gazului Metan - ROMGAZ - S.A. Este o instituţie de credit cu capital integral românesc şi privat, concepută ca o bancă a sectorului energetic din România, având un capital social iniţial de 210 000 lei.

La 2 martie 1994 banca este autorizată definitiv de către Banca Naţională a României şi devine operaţională în aceeaşi lună.

Banca este înmatriculată în registrul instituţiilor de credit cu numărul RB PJR 26020 la data de 18.02.1999 cu un cod unic de înregistrare 4786360 având numărul de ordine în registrul comerţului J 26/1876/1993.

1.2. Principalele etape şi evoluţia în cadrul sistemului bancar

În perioada 1995-2003, au loc majorări succesive ale capitalului social, prin aportul salariaţilor din industria gazului metan şi a altor personae fizice şi juridice, acesta atingând pragul de 60 milioane lei la finele anului. Banca s-a dovedit atractivă şi pentru salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului - PETROM S.A., care începând cu anul 1998, au devenit acţionari ai băncii.

Din 2003, odată cu inaugurarea sediului real din Bucureşti, se înfiinţează şi Grupul Financiar Romexterra având în componenţă societatea de leasing financiar Romexterra Leasing Bucureşti şi societatea de servicii de investiţii financiare Romaxa Târgu Mureş, care devine ulterior Romexterra Finance.

După procesul de rebranding din 2004 când banca îşi schimbă numele în Romexterra Bank S.A. , banca îşi dublează capitalul social ajungând 120 milioane lei.

În anul 2005 sunt recunoscute serviciile de internet şi mobile banking prin premiile “Cel mai promiţător serviciu de Internet Banking” respective “Cel mai bun serviciu de Mobile Bnaking”. Banca este acceptată ca participant active în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală a Băncii Mondiale.

Banca se impune pe piaţa bancară ca o bancă universală, poziţionându-se prin sloganul “de la egal la egal”. Din 2006 acţionarul majoritar al băncii devine MKB Bank Nyrt, membră a grupului financiar german Bayerische Landesbank iar pentru a evidenţia acest lucru, în aprilie 2007 banca îşi schimbă numele în MKB Romexterra Bank.

MKB Romexterra Bank este o bancă universală, adresându-se în egală măsură atât persoanelor fizice cât şi juridice. La sfârşitul anului 2006, banca avea o cotă de piaţă de 0,71%, clasându-se pe locul 21. Evoluţia ei a fost relativ constantă, eventualele creşteri fiind anulate de dezvoltarea principalelor concurenţi. Datorită servciului de Info Center, MKB Romexterra Bank reuşeşte să domine calsamentul în acest domeniu. Astfel, ea se află pe locul 3 din totalul băncilor din România şi pe locul 1 dacă avem în vedere grupul băncilor considerate de mijloc.

Fig. 1 Clasamentul băncilor pe piaţa bancară românească în anul 2006 în funcţie de cota de piaţă (%)

Sursa: Raportul annual 2006 MKB Romexterra Bank, pag.9

Fig. 2 Principalele etape în evoluţia MKB Romexterra Bank

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

În prezent, alături de MKB Romexterra Bank, în structura Grupului intră Romexterra Leasing, societate de leasing financiar cu sediul social în Bucureşti şi Roexterra Finance, societate de investiţii financiare cu sediul în Târgu Mureş.

Fig. 3 Structura capitalului social MKB Romexterra Bank

(structura acţionariatului)

Sursa: http://www.romexterra.ro/Desprebanca/MKBRomexterraBankGroup/tabid/57/Default.aspx

În 2007, după achiziţionarea băncii de către grupul german, capitalul social al băncii a ajuns la 134. 400.000 RON. În comparaţie cu primele bănci care activează pe piaţa bancară din România, o mare parte din capitalul social al MKB Romexterra Bank este deţinută de personal fizice (19.65%), societăţile financiare neavând nici o partipaţie.

Preview document

Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 1
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 2
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 3
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 4
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 5
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 6
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 7
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 8
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 9
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 10
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 11
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 12
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 13
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 14
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 15
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 16
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 17
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 18
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 19
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 20
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 21
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 22
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 23
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 24
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 25
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 26
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 27
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 28
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 29
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 30
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 31
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 32
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 33
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 34
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 35
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 36
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 37
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 38
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 39
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 40
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 41
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 42
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 43
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 44
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 45
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 46
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 47
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 48
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 49
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 50
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 51
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 52
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 53
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 54
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 55
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 56
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 57
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 58
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 59
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 60
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 61
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 62
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 63
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 64
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 65
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 66
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 67
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 68
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 69
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 70
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 71
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 72
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 73
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 74
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 75
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 76
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 77
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 78
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 79
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 80
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 81
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 82
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 83
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 84
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 85
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 86
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 87
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 88
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 89
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 90
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 91
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 92
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 93
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 94
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 95
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 96
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 97
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 98
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 99
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 100
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 101
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 102
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 103
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 104
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 105
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 106
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 107
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 108
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 109
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 110
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 111
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 112
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 113
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 114
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 115
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 116
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 117
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 118
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 119
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 120
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 121
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 122
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 123
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 124
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 125
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 126
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 127
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 128
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 129
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 130
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 131
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 132
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 133
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 134
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 135
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 136
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 137
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 138
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 139
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 140
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 141
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 142
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 143
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 144
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 145
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 146
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 147
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 148
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 149
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 150
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 151
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 152
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 153
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 154
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 155
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 156
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 157
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 158
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 159
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 160
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 161
Monografie MKB - Romexterra Bank - Pagina 162

Conținut arhivă zip

  • Monografie MKB - Romexterra Bank.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie

Introducere 1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Activitatea bancară se bazează, în principiu, pe acordarea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Contabilitatea instituțiilor de credit

OBIECTIVELE Cursului Principalele obiective ale Cursului sunt: 1.1. Legislatia care reglementeaza contabilitatea institutiilor de credit si a...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Monografie MKB Romexterra Bank

Capitolul 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării bancii ROMEXTERRA BANK S.A. (Banca de Credit...

Ai nevoie de altceva?