Nulitatea Căsătoriei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 26878
Mărime: 114.41KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Harbada
Proiectul reprezinta o lucrare de licenta prezentata in cadrul FEAA Iasi, promotia 2008-2009

Cuprins

CUPRINS 3

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. 7

CONSIDERAŢII GENERALE 7

I.1. Noţiunea de căsătorie 7

I.2. Trasături caracteristice 9

CAPITOLUL II 14

CONDIŢIILE DE FOND ALE CĂSĂTORIEI 14

II.1. Consideraţii generale 14

II.2.Condiţii de fond ale căsătoriei 14

II.3. Impedimente la căsătorie 21

II.4.Condiţiile de formă ale căsătoriei 24

II.5. Formalităţi premergatoare căsătoriei 24

II.6. Opoziţia la căsătorie 27

II.7. Proba căsătoriei 28

II.8. Livretul de familie 29

CAPITOLUL III 30

EFECTELE JURIDICE ALE CĂSĂTORIEI 30

III.1. Consideraţii generale 30

III.2. Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile personale dintre soţi 30

III.3. Obligaţia de sprijin moral reciproc 31

III.4. Obligaţia de fidelitate (de credinţă) 32

III.5. Obligaţia de a locui împreună 32

III.6. Îndatoririle conjugate 32

III.7. Numele soţilor 32

III.8. Efectele casatoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi 33

CAPITOLUL IV 37

NULITATEA CĂSĂTORIEI PENTRU ÎNCĂLCAREA CONDIŢIILOR DE FOND POZITIVE ŞI NEGATIVE LA ÎNCHEIEREA EI 37

IV.1. Generalităţi 37

IV.2. Nulitãţi absolute şi nulităţi relative 38

IV.3. Nulităţile absolute 39

IV.4. Nulităţile relative 49

IV.5.Căsătoria putativă 50

CAPITOLUL V 57

EFECTELE NULITĂŢII CĂSĂTORIEI 57

V.1. Efecte cu privire la relaţiile personale dintre soţi 57

V.2. Efecte cu privire la capacitatea de exerciţiu 57

V.3. Efecte cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi 57

V.4. Lipsa efectelor căsătoriei putative cu privire la relaţiile dintre parinţi şi copii 59

V.5. Referitor la capacitatea de exerciţiu 59

V.6. Cu privire Ia relaţiile patrimoniale dintre soţi 59

V.7. Efectele nulităţii căsătoriei cu privire la relaţiile dintre parinţi şi copii 60

V.8. Hotărârile judecătoreşti în materia nulităţilor căsătoriei 61

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 63

BIBLIOGRAFIE 65

Extras din document

INTRODUCERE

Dreptul familiei reprezintă unul dintre cele mai speciale, şi în acelaşi timp, controversate ramuri ale dreptului.

În Europa, începând cu evul mediu, familia a fost guvernată aproape exclusiv de norme religioase şi de drept canonic. Codul civil napolenian a secularizat aceste relaţii, care, dea tunci, sunt reglementate de normele dreptului privat.

În prezent, în numeroase state, familia, este supusă normelor religioase (exemplu în dreptul islamic). În statele europene, familia este guvernată de norme juridice, influenţele de natură religioasă sunt determinanate (de exemplu statele de tradiţie catolică admit divorţul în condiţii mult mai restrictive decât celelalte).

O dată cu creşterea importanţei acordate familiei în societatea contemporană, cu înţelegerea caracterului complex al acestuia, cu evoluţia concepţiei cu privire la respectarea drepturilor omului, cu diversificarea normelor juridice în domeniu şi cu dezvoltarea jurisprudenţei, dreptul familiei a devenit o ramură specială de drept, desprinsă din dreptul civil, care rămâne normă generală în raport cu acesta.În situaţiile în care nu există normă expresă în materia relaţiilor de familie, se aplică regulile dreptului civil, care trebuie, însă, interpretate potrivit principiilor dreptului familiei.

În prezent, autonomia dreptului familiei este în afară de discuţie şi nu mai face obiectul nici unei controverse. Este mai puţin important dacă relaţiile de familie sunt reglementate printr-un act normativ cu caracter special, cum este, în prezent C. fam. Sau prin norme speciale din cuprinsul C. civ., ca în proiectul noului C. civ.

Există tendinţa ca, în dreptul familiei, să se desprindă domenii speciale, precum dreptul regimurilor matrimoniale sau protecţia drepturilor copilului. Însăşi existenţa dreptului familiei este controversată, deoarece chiar reglementarea juridică a relaţiilor de familei pare a fi puţin eficientă.

Este foarte greu de apelat la forţa coercitivă a statului în materii precum obligaţia de fidelitate, afecţiune, sprijin moral, creştere şi educare a copiilor etc. Este indiscutabil că, în acest domeniu norma morală şi cea religioasă sunt mult mai eficiente. Dar, aceasta nu înseamnă negarea caracterului juridic al normei de familie.

Importanţa acesteia iese la iveală mai ales în situaţiile de criză ( ca de exemplu: divorţul sau obligarea debitorului obligaţiei de întreţinere la respectarea acesteia, dacă nu o îndeplineşte de bunăvoie) şi a conflictelor între drepturile sau interesele celor implicaţi.

Noţiunea de familie are la bază fenomenul social complex care este familia.Din perspectiva socială, familia este universală şi permanentă. Chiar dacă funcţiile sale au evoluat în diverse etape, aceasta rămâne un element natural şi fundamental al societăţii.

Concepţia socială cu privire la familie este puternic influenţată de tradiţie, mentalităţi, religie, de factori de ordin geografic, economic şi cultural..Toate aceste elemente îşi pun amprenta asupra reglementării juridice a familiei, ceea ce rezultă o mare diversitate a normelor de drept în materie. Recunoscând importanţa acestor factori, Curtea europeană a Drepturilor Omului, a subliniat, în numeroase rânduri, importanţa marjei de apreciere de care se bucură statele în garantarea dreptului de relaţii de familie.

La nivelul fiecărei societăţi, relaţiile de familie sunt influenţate de concepţia individuală, de diversitatea tipologiilor umane, de temperamente şi de experienţele

fiecărui membru al său.

Conceptul de familie poate fi analizat pe mai multe coordonate:

- biologic familia se raportează dintre bărbat şi femeie şi procreare;

- sociologic familia reprezintă o formă de relaţii sociale dintre persoanele unite între ele prin căsătorii, filiaţii sau rudenie;

juridic familia desemnează grupul de persoane între care există relaţii sociale reglementate de norme juridice.

Funcţiile familiei:

Funcţia de perpetuare a speciei umane - familia are la bază biologică deosebirea şi atracţia între sexe, care stă la temelia uniunii dintre un bărbat şi o femeie; copiii în familie având un factor de echilibru;

Funcţia economică - este expresia comunităţii de bunuri a soţilor, a obligaţiei de întreţinere între soţi, parinţi- copii. Această funcţie derivă din raporturile patrimoniale care fac obiectul divorţului.

Funcţia educativă – familia joacă un rol important în formarea unei persoane în dezvoltarea ei morală şi fizică, integrarea în societate, învăţătura şi pregătire profesională.

Funcţia de solidaritate familială – izvorăşte din relaţiile de familie, relaţii de afecţiune.Relaţiile de familie se bazează pe prietenie şi afecţiune între membrii ei, care sunt datori să-şi acorde unul altuia sprijin material şi moral.

Obiectul de reglementare al dreptului este alcătuit din:

Raporturi de căsătorie : norme juridice care prevad încheierea căsătoriei, norme juridice care reglementează raporturi personale şi matrimoniale dintre soţi , desfacerea sau desfiinţarea căsătoriei.

Raporturi rezultate din rudenie

Raporturi bazate pe rudenia de sânge (raporturi de filiaţie) între mai multe persoane – rudenie în linie dreaptă şi rudenie în linie colaterală – norme juridice care reglementeză filiaţia faţă de mama, filiaţia faţă de tată, situaţia legală a copilului din căsătorie şi din afara căsătoriei;

Preview document

Nulitatea Căsătoriei - Pagina 1
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 2
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 3
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 4
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 5
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 6
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 7
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 8
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 9
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 10
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 11
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 12
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 13
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 14
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 15
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 16
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 17
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 18
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 19
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 20
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 21
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 22
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 23
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 24
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 25
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 26
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 27
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 28
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 29
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 30
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 31
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 32
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 33
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 34
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 35
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 36
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 37
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 38
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 39
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 40
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 41
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 42
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 43
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 44
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 45
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 46
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 47
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 48
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 49
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 50
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 51
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 52
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 53
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 54
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 55
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 56
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 57
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 58
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 59
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 60
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 61
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 62
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 63
Nulitatea Căsătoriei - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Nulitatea Casatoriei.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Te-ar putea interesa și

Efectele Nulității Căsătoriei

PRINCIPII GENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEI Ideile conducătoare ce străbat conţinutul tuturor normelor juridice ce reglementează relaţiile de...

Nulitatea contractului de căsătorie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA CĂSĂTORIEI 1.1. Noţiunea de căsătorie şi caracterele juridice ale acesteia Familia, ca...

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Cauzele de nulitate ale căsătoriei

I ABSTRACT As the Roman family was at the centre of the Roman Civilization, the status of women relating to the institution of Marriage needed to...

Nulitatea căsătoriei în noul cod civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Nulitatea căsătoriei

1. Aspecte generale privind nulitatea căsătoriei Căsătoria este uniunea liber conșimțită dintre un bărbat și o femeie, realizată în condițiile...

Nulitatea Casatoriei

Capitolul 1 Consideratii generale privind nulitatea casatoriei Casatoria este - uniunea liber consimtita dintre "un barbat si o femeie, realizata...

Nulitatea căsătoriei

Secţiunea 1. Aspecte generale 1.1. Precizări prealabile despre nulitate Etimologic, termenul „ nulitate” provine din cuvântul din limba latină...

Ai nevoie de altceva?