Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 28407
Mărime: 152.08KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Aurica, Tureac Cornelia
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

Capitolul 1. Piaţa – mediu extern principal al întreprinderii 3

1.1. Întreprinderea şi piaţa 3

1.2. Dimensiuni ale agro-marketingului 17

1.3. Perfecţionarea activităţilor specifice pieţei agroalimentare din România 21

Capitolul 2. Particularităţi ale pieţei produselor agroalimentare 29

2.1. Conceptul de piaţă 29

2.2. Particularităţile pieţei produselor agroalimentare 32

2.2.1. Tipologia pieţelor agroalimentare 32

2.2.2. Caracteristicile pieţelor agroalimentare 33

2.3. Cererea 38

2.3.1. Conceptul de cerere 38

2.3.2. Funcţia cererii 39

2.3.3. Legea cererii 40

2.3.4. Cererea pieţei 41

2.4. Oferta 43

2.4.1. Legea ofertei 43

2.4.2. Funcţia ofertei 45

2.4.3. Elasticitatea ofertei 45

2.5. Preţul 47

2.5.1. Preţul de echilibru 48

2.5.2. Stabilirea preţurilor produselor agroalimentare 50

2.5.3. Particularităţile preţurilor produselor agroalimentare 50

Capitolul 3. Studiu de caz: Particularităţi ale marketingului produselor agricole în România 51

3.1. Politica de piaţă 51

3.2. Politica de produs 53

3.3. Politica de preţ 58

3.4. Politica de distribuţie 67

3.5. Politicile de promovare 70

Concluzii 74

Bibliografie 81

Extras din document

Capitolul 1. Piaţa – mediu extern principal al întreprinderii

1.1. Întreprinderea şi piaţa

Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un mediu dinamic şi instabil, ca urmare a acţiunii factorilor endogeni şi exogeni ce o caracterizează. Factorii endogeni ţin de însăşi structura internă a întreprinderii, asupra cărora aceasta exercită un anumit control. (calitatea solului, volumul, calitatea şi structura resurselor economnice, produsul şi valorificarea lui etc.). Factorii exogeni sunt legaţi de mediul extern al întreprinderii, asupra cărora aceasta poate exercita un control mai redus şi care sunt caracterizaţi prin eterogenitate (condiţii naturale, climaterice, legislaţie, piaţă etc.).

În cazul factorilor externi, piaţa are un rol esenţial în eficientizarea activităţii întreprinderii. Pentru a înţelege rolul şi semnificaţia interdependenţei dintre întreprindere şi piaţă, este necesar, înainte de toate, să se înţeleagă conţinutul conceptului de piaţă. Termenul de piaţă este frecvent utilizat în limbajul cotidian, adesea cu semnificaţii diferite, datorită complexităţii şi diversităţii acestei instituţii. De aceea, este necesar să se facă distincţia între sensul popular şi cel economic, deoarece una este piaţa în accepţiunea unei gospodine şi alta din punct de vedere teoretic. Conceptul de piaţă nu se reduce, doar la un spaţiu de întâlnire a vânzătorilor şi cumpărătorilor, în ultima vreme relaţiile între aceştia realizându-se prin telefon, telex, internet.

Uzual, conceptul de piaţă este interpretat ca:

• locul unde vânzătorii şi cumpărătorii se întâlnesc cu scopul de a schimba mărfuri; primii pentru a-şi maximiza profitul, ceilalţii pentru a maximiza satisfacţia;

• spaţiul în care se desfăşoară un sistem complex de activităţi economice specifice relaţiilor de schimb;

• formă modernă de organizare a schimburilor, în anumite condiţii de spaţiu şi timp;

• locul de întâlnire şi confruntare între cererea şi oferta de bunuri economice, sub diversitatea formelor lor de manifestare, inclusiv între dorinţele vânzătorilor şi cele ale cumpărătorilor;

• sistem de relaţii concurenţiale între vânzători şi cumpărători bazat pe mecanismul preţurilor;

• ansamblu deciziilor adoptate de cumpărător (ce şi cât să compere în raport de preţ), de producători (ce, cât şi pentru care produse), de posesorii de capital (cât şi în ce direcţie să investescă) şi de posesorii factorului muncă (ce, cât şi pentru cine să muncească).

În economiile contemporane şi cele ale viitorului, “piaţa este şi va rămâne instituţia centrală în jurul căreia gravitează întreaga viaţă economică. Apărută cu mult timp în urmă, odată cu economia de schimb, ca un fragil canal de comunicare între producţie şi consum, între producători specializaţi, autonomi şi consumatori independenţi, luat enorm de-a lungul timpului, devenind o realitate din ce în ce mai complexă”.

Definită printr-o diversitate de formulări, piaţa este considerată o latură indestructibilă a vieţii economico-sociale, caracterizată prin întâlnirea şi/sau confruntarea “între cerere şi oferta de diferite bunuri, indiferent de locul unde acestea se desfăşoară, în scopul de a se realiza schimburi la preţuri stabilite prin negociere”.

Aceasta desemnează un sistem de relaţii de vânzare-cumpărare între părţile contractante ce sunt, pe de o parte, unite prin legături de interdependenţă, iar pe de altă parte, se află în raporturi de opoziţie, fiecare urmărindu-şi propriul său interes . Părţile contractante sunt ofertanţi de bunuri materiale şi servicii şi solicitanţii acestora, consumatorii, fiecare constituindu-se într-un centru de decizie, dar care, în acelaşi timp sunt legate printr-o solidaritate funcţională, manifestată pe fondul propriilor interese economice. În concepţia lui Alvin Toffler, “piaţa propriu-zisă nu este altceva decât o reţea de schimb, un tablou de comandă prin intermediul căruia bunurile şi serviciile asemenea mesajelor sunt dirijate către destinaţia adecvată”.

Pe piaţa unei anumite zone teritoriale acţionează un număr însemnat de întreprinderi, care oferă consumatorilor bunuri economice. Ansamblul relaţiilor cerere-ofertă, determinate de prezenţa tuturor întreprinderilor şi a bunurilor economice pe care le oferă şi a tuturor cumpărătorilor, definesc conţinutul pieţei totale a zonei teritoriale, cunoscută şi sub denumirea de piaţa naţională.

Bibliografie

1. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galaţi, 2007

2. Backer, M., (coord), Marketing, Theory and Practice, 3th Edition, MacMillan Business, London, 1995;

3. Balaure, V., (coord), Marketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2000;

4. Bleker, J, Grundlagen der Marketing - Konzeption, 6 Aufl., Vahlen Verlag, Munchen, 1998;

5. Cătoiu, I., (coord.), Cercetări de Marketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2002;

6. Chebac N., Puscă A, Ionescu R., Pripoaie R. si alţii ” Management performant în mediul de afaceri gălăţean”, E.D.P., Bucuresti, 2007

7. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

8. Demetrescu, M.C., Metode cantitative de marketing, Ed. Ştiinţifică, Bucureştl, 1971;

9. Drăgan, I.C., Calea spre piaţă, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1993;

10. Drăgan, I., C., Demetrescu M., C., Noul marketing în mileniul III. Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1998;

11. Florescu, C., (coord.), Marketing, Ed. Marketer, Bucureşti, 1992;

12. Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007

13. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007

14. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

15. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

16. Kotler, P. - Managementul Marketingului – Bucureşti, Editura Teora, 1998

17. Manole V. şi colab. Agromarketing, Ed. ASE, Bucureşti, 2003;

18. Manole, V., Stoian, Mirela, Marketing, Ed. ASE, Bucurcşti, 2004;

19. Mâlcomete, P., Marketing. Ed. Fundaţia Academiei Gh. Zane, laşi, 1993;

20. McCarhty, G., Perrault, Jr., W.D., Basic Marketing, 9th Edition, Richard O. Irwin, Homewood, Ilinois, 1987;

21. Nită, C., Bazele marketingului, Ed. Economică, Bucureşti, 2003

22. Olteanu, V., Management - Marketing: o provocare ştiinţifică, Ed. Ecomar, Bucureşti, 2002;

23. Patriche, D., Protecţia consumatorului în economia de piaţă, Ed. Academiei Universitare Atheneum, Bucureşti, 1994;

24. Pripoaie, R. – Finanţele şi gestiunea financiară a firmei, Bucureşti, Editura Didactică Şi Pedagogică, 2004

25. Prutianu şi colab., Cercetarea de marketing, Ed. Polirom, laşi 2002;

26. Stanton, WJ., Fundamentals of Marketing, 3th Editon, McGraw - Hill Book Co., New York, 1981;

27. Stoian, Mirela, Ecomarketing, Ed. ASE, Bucureşti, 2003;

28. Tureac C. – Dicţionar economic. Culegere de termeni economici, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008

29. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;

Preview document

Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 1
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 2
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 3
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 4
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 5
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 6
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 7
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 8
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 9
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 10
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 11
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 12
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 13
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 14
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 15
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 16
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 17
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 18
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 19
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 20
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 21
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 22
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 23
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 24
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 25
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 26
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 27
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 28
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 29
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 30
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 31
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 32
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 33
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 34
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 35
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 36
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 37
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 38
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 39
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 40
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 41
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 42
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 43
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 44
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 45
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 46
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 47
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 48
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 49
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 50
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 51
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 52
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 53
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 54
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 55
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 56
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 57
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 58
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 59
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 60
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 61
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 62
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 63
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 64
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 65
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 66
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 67
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 68
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 69
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 70
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 71
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 72
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 73
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 74
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 75
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 76
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 77
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 78
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 79
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 80
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 81
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 82
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 83
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 84
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 85
Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Particularitati ale Marketingului Produselor Agricole in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea politicii de preț la SC Agricola Internațional SA

Capitolul 1: CARACTERIZAREA SECTORULUI AGROALIMENTAR DIN ROMANIA IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN U.E. Economia agroalimentara se contureaza ca...

Creditarea persoanelor juridice la o sucursală C.E.C.

INTRODUCERE Când omenirea a intrat într-o noua etapa a evolutiei sale, informatia preluata, prelucrata si transmisa cu ajutorul echipamentelor...

Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România

CAP. I - Piața - abordare teoretică și metodologică 1.1 . Conceptul de piață Mecanismul de piață sau, mai exact, interacțiunea între forțele...

SC Tactil SRL - societate producătoare de încălțăminte din piele și accesorii

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE Societatea „TACTIL” S.R.L datează din anul 2001 şi se poate mândri cu faptul că, în toti...

Constituirea societăților comerciale

1. Notiuni introductive Societatea comerciala, entitate de natura contractuala, bazata pe asocierea libera a membrilor ei, are o istorie de mii de...

Studiu privind politica de preț la SC Serpico SRL Craiova

INTRODUCERE Preţul joacă un rol fundamental în mixul de marketing al întreprinderii, deoarece prin intermediul său se încasează contravaloarea...

Analiza economică financiară la SC Recim Grup SRL

I. Prezentarea societăţii comerciale ,,Întreprinderea are un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a oricărei ţări, în determinarea potenţialului...

Politică de preț

Agricultura in perioada de tranzitie La sfarsitul a zece ani de tranzitie,agricultura nu reuseste sa faca baza cresterii economice, principala...

Te-ar putea interesa și

Planul de Marketing Privind Lansarea unui Nou Produs

INTRODUCERE În cadrul mediului de marketing, accentuarea tulburenţei pieţelor în ultimul sfert al secolului al XX-lea, trăsătura prezentând o...

Politică de preț - studiu de caz la SC Agricola Internațional SA

Introducere Industria alimentară este o ramură importantă a economiei naţionale şi reprezintă 14% din producţia industrială totală a ţării. Ca şi...

Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională

I. ARGUMENT Uniunea Europeană constituie o parte a strategiilor şi proceselor politice ale statelor membre şi instituţii relevante, care includ...

Promovarea Firmei și Campania de Promovare a Produsului French Toast Graham

INTRODUCERE In cadrul acestui proiect urmarim evidentierea unei prezentari detaliate a activitatii firmei SC Vel Pitar SA accentul cazand cu...

Analiza Diagnostic la SC Vel Pitar SA

Grupul Vel Pitar Cu cei 4600 de angajaţi, 5 mori, 12 centre de producţie, ce asigura un volum zilnic ce depăşeşte 300 tone de panificaţie...

Elaborarea Strategiei de Produs la SC Agrana România SA

INTRODUCERE Marketingul ca activitate practică a unităţilor economice a apărut în prima jumătate a secolului XX, atunci când piaţa internaţională...

Plan de Afaceri pentru Compania Vel Pitar

1.1 Descrierea Ideii de Afaceri Societatea SC Vel Pitar SA este un grup de companii din Romania, care deţine 12 fabrici de pâine în zece judeţe...

Ai nevoie de altceva?