Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 27355
Mărime: 560.46KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Aurica
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI 3

1.1. Rolul costului în determinarea comportamentului întreprinzătorului 5

1.2 Opţiunile producătorului şi fundamentarea preţurilor 15

CAPITOLUL 2. SISTEMUL PROMOŢIONAL – FORŢĂ PROMOTOARE A PROMOVĂRII AFACERILOR ECONOMICE 23

2.1. Abordarea sistemică a promovării afacerilor economice 23

2.2. Caracterizarea sistemelor promoţionale 25

2.3. Managementul sistemelor promoţionale contemporane 27

2.3.1. Abordări conceptuale ale promovării afacerilor economice 28

2.3.2. Alegerea celor mai adecvate strategii promoţionale 30

3.3.3. Planificarea şi coordonarea sistemelor promoţionale 32

2.3.4. Dificultăţi existente în implementarea sistemelor promoţionale contemporane 34

2.3.5. Subsisteme promoţionale 35

CAPITOLUL 3. STUDIUL OFERTEI PRODUCŢIEI DE LEGUME LA S.C. MATCOSER SRL MATCA, JUDEŢUL GALAŢI 52

3.1. Consideraţii generale privind specificul ofertei de legume 52

3.2. Evoluţia ofertei de legume la SC MATCOSER SRL Matca 53

3.3. Evoluţia costurilor la produsele legumicole 56

CAPITOLUL 4. PIAŢA ŞI DISTRIBUŢIA PRODUCŢIEI DE LEGUME LA SC MATCOSER SRL MATCA 57

4.1. Consideraţii generale 57

4.2. Piaţa produsului, piaţa întreprinderii, strategia de piaţă 58

4.3. Valorificarea produselor legumicole la SC MATCOSER SRL Matca 62

4.3.1. Circuitul de valorificare 63

4.3.2. Evoluţia preţurilor şi a cifrei de afaceri 65

4.3.3. Evoluţia cheltuielilor de producţie şi a rezultatelor financiare 68

4.4. Distribuţia legumelor 69

4.4.1. Strategia distribuţiei 70

4.4.2. Organizarea sistemului de distribuţie en gros şi en detail 71

CAPITOLUL 5. Studiu de caz: PROMOVAREA PRODUCŢIEI DE LEGUME LA SC MATCOSER SRL MATCA 74

5.1. Consideraţii generale 74

5.2. Publicitatea comercială şi bugetul publicităţii 75

5.3. Politica de promovare a producţiei de legume şi fructe pe piaţa internă şi externă 80

5.4. Politica preţurilor folosite în marketingul intern si extern la legume 81

5.5. Programul de promovare a legumelor şi fructelor la SC MATCOSER SRL Matca 83

CONCLUZII 86

Bibliografie 90

Extras din document

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI

Obiectivele fundamentale ale producătorului dirijează comportamentul acestuia. Pe lângă maximizarea profitului, există şi alte opţiuni: maximizarea producţiei sau a cifrei de afaceri sau un obiectiv de ordin social: satifacerea unor cereri prioritare, asigurarea anumitor prestări, deservirea unor consumatori etc. Obiectivul urmărit poate fi oricare din cele menţionate. El este fixat şi cunoscut chiar dacă variază în funcţie de perioadă, obiectivul principal fiind pentru întreprinzător o variabilă exogenă care determină în acelaşi timp programul de producţie şi volumul acesteia.

Programul de producţie este condiţionat de modalităţile de producţie şi de condiţiile concrete de piaţă, respectiv de mărimea şi structura cererii. Alegerea metodei de fabricaţie este de multe ori condiţionată de specificul tehnologiei respective de fabricaţie, astfel în cele mai multe cazuri există o singură modalitate de producţie. A doua variabilă – nivelul sau volumul producţiei poate fi stabilit direct, pe baza planificării interne a întreprinderii la începutul perioadei sau indirect, pe baza condiţiilor efective ale cererii.

Condiţionarea tehnologică a producătorului este un important factor de influenţă al comportamentului acestuia. Condiţionarea tehnologică a întreprinzătorului defineşte în două sensuri comportamentul acestuia: pe de-o parte, domeniul în care activează, respectiv ramura industrială care dă un specific anume acestuia şi, pe de altă parte, mărimea acestuia adică resursele gestionate. Numai după o analiză foarte amănunţită a procesului tehnologic se poate defini funcţia de producţie şi se poate valida din punct de vedere economic varianta de producţie care să fie cea mai puţin costisitoare în cazul în care preţurile factorilor sunt date. Pentru definirea conceptului de funcţie de producţie vom face mai întâi referire la conceptul de productivitate marginală.

Combinarea factorilor de producţie este condiţionată însă de două caracteristici importante ale factorilor de producţie: substitutibilitatea şi divizibilitatea. Se spune că există divizibilitate a unui factor de producţie atunci când acesta poate fi obţinut şi utilizat în cantităţi oricât de mici. Adaptabilitatea este definită drept posibilitate a combinării unei unităţi dintr-un factor de producţie cu un număr mai mic sau mai mare de unităţi din alt factor. Un exemplu tradiţional de adaptabilitate este combinaţia pământ / muncă.

Atunci când factorii de producţie se caracterizează prin adaptabilitate şi divizibilitate spunem că între ei există posibilitatea de substituire. Substituibilitatea se defineşte drept posibilitatea de a înlocui o cantitate dintr-un factor de producţie cu o cantitate dintr-un alt factor astfel încât volumul total al producţiei să rămână acelaşi. Există, dimpotrivă, complementaritate atunci când o cantitate dată dintr-un factor de producţie este asociată unei cantităţi fixe din alt factor.

Productivitatea marginală a unui factor de producţie este sporul de producţie care se obţine prin utilizarea unei unităţi suplimentare din acel factor în procesul de producţie, în condiţiile în care folosirea celorlalţi factori rămâne neschimbată. În funcţie de variaţia sporului de profit adus de creşterea producţiei comparativ cu variaţia cheltuielilor, producătorul măreşte sau scade producţia (dacă orice unitate suplimentară de produs se realizează cu cheltuieli mai mari, profitul descrescând, producătorul opreşte creşterea producţiei). Relaţia dintre productivitatea medie şi productivitatea marginală (considerate ca reprezentări grafice) este urmatoarea:

- curba productivităţii marginale intersectează curba productivităţii medii în punctul de maxim al acesteia din urmă;

- curba productivităţii marginale este situată deasupra curbei productivităţii medii atunci când aceasta este crescătoare şi sub curba productivităţii medii atunci când aceasta este descrescătoare.

Relaţiile dintre factori şi bunuri care apar în cadrul proceselor de transformare formează conţinutul conceptului de funcţie de producţie. Prin funcţie de producţie se înţelege relaţia determinată tehnologic dintre producţia unui anumit bun economic şi factorii săi de producţie. Producţia poate să privească orice bun economic şi poate să angajeze o mulţime de factori de producţie. Pentru un anumit bun economic, bunul X şi pentru doi factori de producţie K şi L, funcţia de producţie poate fi exprimată formal:

X = f (K, L)

Bibliografie

1. Gh. Basanu, M. Pricop: Managementul Aprovizionării şi Desfacerii 2006

2. Balaure, Virgil, coord. Marketing. Bucureşti: Uranus, 2002

3. Danciu, V. - Marketing Internaţional – Bucureşti, Editura Economică, 2002

4. Dragomir, G. - Finanţele – Politici, tehnici, strategii, Vol. I – Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2001

5. Drucker P. – Management Strategic, Editura Teora, Bucureşti 2001

6. Diaconescu, Mihai. Marketing. Bucureşti: Editura Universitară, 2005

7. Fundulu P. „Postinitial şi Master Ed. Nemira, 2001

8. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007

9. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

10. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

11. Keynes JM: „Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor”, Editura Ştiinţifică 1970.

12. Kotler, Philip; Armstrong, Gary. Principiile marketingului. Ed. a 3-a. Bucureşti: Teora, 2004

13. Kotler Ph. „Marketing Management’’ McGraw Hill New York, 1998

14. Kotler, Ph. Managementul Marketingului, Editura Teora 1997

15. Mihăiţă, N.V. - Metode Cantitative În Studiul De Piaţă – Bucureşti, Editura Economică, 2001

16. Munteanu, V.A. - Marketing – Concepte, Metode, Studii De Caz – Iaşi, Ed. Fundaţiei Chemarea, 1996

17. O. Nicolescu „Management”, Editura Economică, Bucureşti 2008

18. Nita, Constantin. Bazele marketingului. Bucuresti : Editura Economica, 2003;

19. Olteanu, Valerica. Marketingul serviciilor : o abordare manageriala.Bucuresti: Ecomar, 2005;

20. Porter M., Strategie Concurenţială, pag. 16-20, Editura Teora, 2001

21. Tomescu, Florin. Managementul societatilor comerciale :conducerea sistemelor de aprovizionare, desfacere si distributie fizica. Bucuresti : Editura Didactica si Pedagogica, 2002

22. Tureac C. – Dicţionar economic. Culegere de termeni economici, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008

23. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;

24. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

Preview document

Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 1
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 2
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 3
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 4
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 5
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 6
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 7
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 8
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 9
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 10
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 11
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 12
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 13
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 14
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 15
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 16
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 17
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 18
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 19
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 20
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 21
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 22
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 23
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 24
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 25
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 26
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 27
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 28
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 29
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 30
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 31
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 32
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 33
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 34
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 35
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 36
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 37
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 38
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 39
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 40
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 41
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 42
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 43
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 44
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 45
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 46
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 47
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 48
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 49
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 50
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 51
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 52
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 53
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 54
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 55
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 56
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 57
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 58
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 59
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 60
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 61
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 62
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 63
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 64
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 65
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 66
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 67
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 68
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 69
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 70
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 71
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 72
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 73
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 74
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 75
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 76
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 77
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 78
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 79
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 80
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 81
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 82
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 83
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 84
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 85
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 86
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 87
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 88
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 89
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 90
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 91
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 92
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 93
Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Piata si Distributia Productiei de Legume la SC Matcoser SRL Matca.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L.

In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoaştere, investigare si acţiune, având obiective precise, de la finalitatea de...

Analiza categoriilor de prețuri în contextul liberei concurențe

Rolul fundamental în mecanismul economiei de schimb şi al liberei iniţiative îl joacă preţurile. Deciziile membrilor societăţii din economia de...

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale Bugetele locale...

Planul de Afaceri al unei Firme - SC Milenium SA

ARGUMENT Planul de afaceri este rezultatul unei activitati utile de-alungul procesului de concepere si dezvoltare a proceselor noi si inventive....

Organizarea, planificarea și eficiența producției de legume

INTRODUCERE Funcţia primordială a agriculturii a fost întotdeauna aceea de a aproviziona populaţia cu produsele alimentare necesare hranei. Nici o...

Dezvoltarea Spațiului Rural cu Ajutorul Activităților Alternative

Introducere Structura, intenţiile şi scopul acestei lucrări sunt axate pe analiza şi cercetarea problemelor actuale şi de perspectivă, în ceea ce...

Prețul - element hotărâtor

INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el...

Ai nevoie de altceva?