Piața Valutară în România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 27451
Mărime: 229.12KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.drd. Bogdan Dima
Universitatea de Vest Timişoara Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Tranzacţii Internaţionale

Cuprins

Capitolul 1. Piaţa valutară, conţinut, trăsături, organizare 2

1.1. Definiţii, trăsături 2 1.2. Participanţii la piaţa valutară 3

1.2.1.Activele negociate pe piaţa valutară 4

1.2.2.Cursul de schimb 5

1.3. Modul de organizare a pieţei valutare 5

1.3.1. Organizarea şi funcţionarea pieţei valutare

la vedere 5

1.3.2. Organizarea şi funcţionarea pieţei valutare

la termen 8

1.4. Dezvoltarea pieţei valutare.Principalele pieţe valutare 11

.

Capitolul 2. Factori determinanţi ai cursului de schimb valutar 13

2.1. Cursul valutar şi rata inflaţiei 17

2.2. Cursul valutar şi rata dobânzii 19

2.3. Cursul valutar şi soldul balanţei de plăţi 23

Capitolul 3. Piaţa valutară în România 24

3.1. Cadrul instituţional al pieţei valutare din România 25

3.2. Scurt istoric 30

3.3. Evoluţii recente (1999-2001) 31

3.4.Factori determinanţi ai cursului de schimb ai monedei

naţionale ;o analiză empirică 44

3.4.1. Analiza factorilor determinanţi ai cursului de

schimb ROL/USD 45

3.4.2. Analiza factorilor determinanţi ai cursului de schimb

ROL/EURO 47

Consideraţii finale 49

Extras din document

CAPITOLUL 1

PIAŢA VALUTARĂ(DEFINIŢII,TRĂSĂTURI,CONŢINUT,ORGANIZARE)

1.1.DEFINIŢII TRĂSĂTURI:

Piaţa valutară asigură confruntarea cererii şi ofertei de monedă străină (valuta) şi relevă cursul (preţul) acestora exprimat în moneda naţională. Pe piaţa valutară monedele şi devizele străine nu sunt mijloace de schimb şi de plata sau mijloace de cuantificare a valorii , ci active financiare nemonetare fiind deci negociate ca atare

Monedele străine sunt schimbate pe moneda naţională pe toate pieţele financiare ale lumii. Piaţa valutară nu este deci limitată geografic iar actualele pieţe valutare urmează prin intermediul sateliţilor de comunicaţie, mersul soarelui in jurul globului.

Pietele valutare pot avea caracter local sau international , in acest din urmă caz, deservind tranzactii nelocalizate intr-un anumit spatiu gergrafic.Aceste pieţe au influenţe puternice în activitatea valutar-financiara internaţională. Astfel, cursurile valutare stabilite pe aceste pieţe determină în bună parte cursul valutar pe alte pieţe valutare.

Cele mai importante pieţe valutare care au caracter internaţional sunt: Londra, Zurich, Paris, New-York, Tokio, Frankfurt.

Pieţele valutare internaţionale fiind şi ele plasate pe teritoriile unor ţări, au obligaţia de a respecta legislaţia acestor ţări dar evident această legislaţie este mai permisivă fapt căruia se datorează şi dezvoltarea lor.

Pe piaţa valutară tranzacţiile ajung uneori să se desprindă de activităţile economice propriu-zise , ele efectuându-se numai din anumite interese caz în care cererea şi oferta sunt deformate. Aceste situaţii apar ca urmare a unor factori specifici: speculaţia valutară, arbitrajul valutar şi intervenţia statului

• Speculaţia valutară: este operaţia de vânzare-cumpărare care nu are o bază economică, ea efectuându-se numai în scopul de a realiza un câştig din negocieri. Acest câştig se realizează prin folosirea inteligentă a diferenţelor de curs valutar pe aceeaşi piaţă sau pe pieţe diferite sau între cursul la vedere şi cursul la termen. Speculaţia valutară comportă un risc inerent, pentru că, dacă previziunea agentului nu se realizează, pot rezulta pierderi.

• Arbitrajul valutar: este un gen asemănător de activitate cu deosebirea că se efectuează între bănci şi cu valori mai mari. Băncile au mijloace moderne şi perfecţionate de informaţie promptă asupra evoluţiei cursului valutar de pe diverse pieţe.

• Intervenţia statului: constă în cumpărări sau vânzări masive de valută în scopul de a menţine cursul valutar al monedei naţionale. În condiţiile stabilite de organizaţiile internaţionale, statul este obligat să intervină pentru a menţine fluctuaţiile monedei naţionale în anumite limite. Uneori această intervenţie, cu toate sacrificiile de valută din rezerva naţională s-a dovedit a fi fără efect, fiind în joc influenţa unor factori mult mai puternici.

Rolul pieţelor valutare este determinat de posibilitatea pe care acestea o oferă participanţilor la schimburile economice internaţionale.

Creşterea importanţei pieţelor valutare în dezvoltarea schimburilor economice internaţionale este condiţionată de următorii factori:

- tendinţa de liberalizare a comerţului internaţional şi de atenuare a restricţiilor valutare datorită activităţii organismelor financiare internaţionale

- creşterea ponderii creditului internaţional în volumul tranzacţiilor comerciale externe

- tendinţa de creştere a rolului unor valute naţionale cu mare pondere pe piaţa financiar-bancară internaţională

- creşterea unei penurii de lichidităţi, îndeosebi pentru ţările în curs de dezvoltare

1.2.PARTICIPANŢII LA PIAŢA VALUTARĂ

Piaţa valutară este rezervată băncilor şi instituţiilor financiare care acţionează în nume propriu sau în cel al clienţilor. Aceşti operatori negociază între ei direct sau prin intermediul firmelor de brokeraj (curtieri).

Băncile, instituţiile financiare şi filialele financiare ale grupurilor industriale efectuează operaţiune de schimb valutar în nume propriu sau din ordinul clienţilor săi. Pentru a facilita operaţiunile respective, băncile deschid conturi şi constituie depozite la băncile şi instituţiile financiare străine care joacă rolul de corespondenţi.

Băncile sunt cei mai importanţi operatori pe piaţa valutară însă filialele financiare sau bancare ale grupurilor joacă de asemenea un rol tot mai mare.

În principiu toate băncile autorizate sunt abilitate să efectueze în mod obişnuit operaţiuni valutare însă în practică numărul băncilor care intervin în permanent pe piaţa este redus.

Băncile au ca politică de afaceri să nu speculeze, în realitate se ajunge adesea ca unele bănci să fie într-o anumită “poziţie valutară”. Poziţia valutară este diferenţa pozitivă sau negativă între creanţele şi angajamentele în valută ale unei bănci. În cazul în care creanţele sunt mai mari decât angajamentele, poziţia valutară este “lungă” iar în cazul în care creanţele sunt mai mici decât angajamentele banca se află într-o poziţie valutară “scurtă”.

O poziţie valutară neechilibrată implică un risc reflectînd un anumit comportament speculativ în ceea ce priveşte creşterea sau scăderea cursului valutei respective.

Un operator important pe piaţa valutară este Banca Centrală ce are două funcţii: pe de o parte ea execută ordinele clienţilor săi (bănci centrale, străine , organisme internaţionale) iar pe de altă parte ea acţionează în sprijinul stabilirii cursului monedei naţionale.

A doua categorie importantă de participanţi pe piaţa valutară este clientela privată care nu intervine direct pe piaţa valutară ci prin intermediul băncilor şi, eventual al caselor de schimb valutar. Clientela privată cuprinde, la rândul ei, trei categorii de operatori: întreprinderile industriale şi comerciale, instituţiile financiare care nu participă direct pe piaţa valutară şi persoanele particulare. A treia categorie importantă de operatori pe piaţa valutară sunt firmele de brokeraj – cambişti , curtieri.

Firmele de brokeraj joaca un rol esenţial pe piaţa valutară în calitate de informatori şi intermediari. Fără ca ele să fie obligate să cumpere sau să vândă valuta, firmele de brokeraj informează, la fel ca şi băncile ceilalţi operatori cu privire la cursurile la care ar fi dispuse să vândă sau să cumpere diverse monede. Pe de altă parte, firmele de brokeraj au un rol de intermediar în măsura în care centralizează ordinele de vânzare sau de cumpărare ale mai multor bănci care nu intervin pe piaţă.

Funcţia firmelor de brokeraj este de a face ca piaţa valutară să fie mai eficace şi mai fluidă prin stabilirea de relaţii permanente cu un mare număr de bănci.

O firmă de brokeraj este organizată pe compartimente specializate pe o anumită valută sau un grup de valute In interiorul unui compartiment fiecare agent de schimb este specializat pe tranzacţiile aferente pieţei la vedere sau diverselor scadenţe ale pieţei la termen.

Preview document

Piața Valutară în România - Pagina 1
Piața Valutară în România - Pagina 2
Piața Valutară în România - Pagina 3
Piața Valutară în România - Pagina 4
Piața Valutară în România - Pagina 5
Piața Valutară în România - Pagina 6
Piața Valutară în România - Pagina 7
Piața Valutară în România - Pagina 8
Piața Valutară în România - Pagina 9
Piața Valutară în România - Pagina 10
Piața Valutară în România - Pagina 11
Piața Valutară în România - Pagina 12
Piața Valutară în România - Pagina 13
Piața Valutară în România - Pagina 14
Piața Valutară în România - Pagina 15
Piața Valutară în România - Pagina 16
Piața Valutară în România - Pagina 17
Piața Valutară în România - Pagina 18
Piața Valutară în România - Pagina 19
Piața Valutară în România - Pagina 20
Piața Valutară în România - Pagina 21
Piața Valutară în România - Pagina 22
Piața Valutară în România - Pagina 23
Piața Valutară în România - Pagina 24
Piața Valutară în România - Pagina 25
Piața Valutară în România - Pagina 26
Piața Valutară în România - Pagina 27
Piața Valutară în România - Pagina 28
Piața Valutară în România - Pagina 29
Piața Valutară în România - Pagina 30
Piața Valutară în România - Pagina 31
Piața Valutară în România - Pagina 32
Piața Valutară în România - Pagina 33
Piața Valutară în România - Pagina 34
Piața Valutară în România - Pagina 35
Piața Valutară în România - Pagina 36
Piața Valutară în România - Pagina 37
Piața Valutară în România - Pagina 38
Piața Valutară în România - Pagina 39
Piața Valutară în România - Pagina 40
Piața Valutară în România - Pagina 41
Piața Valutară în România - Pagina 42
Piața Valutară în România - Pagina 43
Piața Valutară în România - Pagina 44
Piața Valutară în România - Pagina 45
Piața Valutară în România - Pagina 46
Piața Valutară în România - Pagina 47
Piața Valutară în România - Pagina 48
Piața Valutară în România - Pagina 49
Piața Valutară în România - Pagina 50
Piața Valutară în România - Pagina 51
Piața Valutară în România - Pagina 52
Piața Valutară în România - Pagina 53
Piața Valutară în România - Pagina 54
Piața Valutară în România - Pagina 55
Piața Valutară în România - Pagina 56
Piața Valutară în România - Pagina 57
Piața Valutară în România - Pagina 58
Piața Valutară în România - Pagina 59
Piața Valutară în România - Pagina 60
Piața Valutară în România - Pagina 61
Piața Valutară în România - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Piata Valutara in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb

I N T R O D U C E R E Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea conceptului de piaţă valutară, ca fiind locul unde se desfăşoară vânzarea şi...

Studiu de caz - internaționalizarea firmei SC Farmec SA

CAP.1. Descrierea companiei, a identitatii ei si a situatiei strategice 1.1.Domeniul de activitate, scurt istoric al firmei si pozitia ei actuala...

Piața valutară

INTRODUCERE Piața valutară sau FOREX (prescurtarea de la Foreign Exchange Market) este o piață a tranzacțiilor de vânzare-cumpărare de valute....

Evoluții și tendințe ale pieței valutare în România

CAPITOLUL 1: SFERA PIEȚELOR VALUTARE ȘI OPERAȚIILE DE PE PIEȚELE VALUTARE 1.1. Conceptul de piață valutară și participanții la tranzacții Piețele...

Piața Valutară

Capitolul 1. Piaţa valutară – Cadru general 1.1 Introducere în piaţa valutară Întreprinderile care cumpără şi vând pe piaţa mondială sau fac...

Balanța de plăți a României - probleme de echilibru

Balanta de plăti – notiuni generale În vederea reflectării, pentru o anumită perioadă de timp, a creantelor si datoriilor în valută, generate de...

Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare Nyse

1.Noţiuni introductive 1.1 Conceptul de piaţă financiară “Piaţa financiară poate fi definită ca locurile sau ansamblurile mijloacelor de...

Evoluția pieței monetare din România 1990-2010

1.INTRODUCERE Piata monetara este o piata a capitalurilor pe termen scurt si foarte scurt Existenta acestei banci este legata de faptul ca unele...

Te-ar putea interesa și

Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb

I N T R O D U C E R E Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea conceptului de piaţă valutară, ca fiind locul unde se desfăşoară vânzarea şi...

Managementul riscului pe piețele financiar-valutare

Introducere Riscul a reprezentat, de-a lungul istoriei în general, şi al istoriei economiei, în special, una dintre cele mai fascinante teme de...

Politica monetară și de credit BNR

INTRODUCERE RENASTEREA POLITICII MONETARE IN ROMANIA – EFECT SI CATALIZATOR AL TRANZITIEI ECONOMICE Sistemul comunist, de a carui esenta politica...

Aplicarea Metodologiei Value-at-Risk pe Piața de Capital și Piața Valutară din România

Cuvânt înainte Value-at-Risk îşi are obârşia în spiritul practic al preşedintelui J. P. Morgan, proaspăt pus în funcţie în 1990, Sir Dennis...

Piața Valutară în România

Introducere Obiectivul fundamental al politicii valutare începând cu anul 1991 l-a constituit înfăptuirea convertibilităţii interne a leului, ca...

Apariția și dezvoltarea pieței valutare în România

1.1 APARITIA SI DEZVOLTAREA PIETEI VALUTARE IN PLAN INTERNATIONAL In societatea contemporana, volumul zilnic de schimburi valutare tranzactionat...

Piața valutară românească

Cap. I Cursul Valutar 1.1. Cursul valutar : concept, functii, forme Schimburile economice internationale fiind exprimate in valuta presupun...

Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL 1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international Importanta...

Ai nevoie de altceva?