Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb

Licență
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 25097
Mărime: 647.97KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boaja Minca
Proiect Licenta FBC- Dimitrie Cantemir Bucuresti

Cuprins

I N T R O D U C E R E 1

CAPITOLUL 1 3

1. PIAŢA VALUTARĂ 3

1.1 NOȚIUNE, CONCEPT, TRASATURI 3

1.2 PARTICIPANȚII PE PIAȚA VALUTARĂ 5

1.3 OPERAȚIUNI DERULATE PE PIAȚA VALUTARĂ 10

1.4 CURSUL VALUTAR 12

1.5 FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ CURSUL VALUTAR 14

CAPITOLUL 2 16

2. PIAŢA VALUTARĂ ÎN ROMÂNIA 16

2.1 PIAȚA VALUTARA BANCARĂ 17

2.1.1 Evoluţia pieţei valutare bancare după 1990 17

2.1.2 Organizarea pieţei valutare bancare în România 19

2.2 PIAȚA CASELOR DE SCHIMB 24

2.3 ORGANIZAREA PIEȚEI CONTRACTELOR STANDARDIZATE PE VALUTE IN ROMMĂNIA 26

2.4 EXEMPLE DE OPERAȚIUNI EFECTUATE PE PIAȚA VALUTARĂ DIN ROMÂNIA 32

2.4.1 Operaţiuni la vedere (spot) 32

2.4.2 Operaţiuni la termen 34

CAPITOLUL 3 36

3. FACTORI DETERMINANŢI AI CURSULUI DE SCHIMB VALUTAR 36

3.1 CURSUL VALUTAR ȘI RATA INFLAȚIEI 36

3.2 CURSUL VALUTAR ȘI RTA DOBÂNZII 42

3.3 CURSUL VALUTAR ȘI SOLDUL BALANȚEI DE PLAȚI 46

CAPITOLULUI 4 48

4. STUDIU DE CAZ - PIAȚA VALUTARA IN ROMÂNIA 48

4.1 REGIMUL OPERAȚIUNILOR VALUTARE IN ROMÂNIA 48

4.2 REGULI SPECIFICE PRIVIND EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR VALUTARE INTRE REZIDENȚTI ȘI NEREZIDENȚTI 49

4.3 REGULI SPECIFICE PRIVIND EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR VALUTARE INTRE REZIDENȚTI 53

4.4 REGULI GENERALE PRIVIND EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR VALUTARE 54

4.5 EVOLUȚIA PIEȚEI VALUTARE DIN ROMÂNIA. Studiu de caz: luna mai 2010 56

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 63

B I B L I O G R A F I E 65

A N E X E 67

Extras din document

I N T R O D U C E R E

Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea conceptului de piaţă valutară, ca fiind locul unde se desfăşoară vânzarea şi cumpărarea de valută, moment şi caz în care obiectele acestor operaţiuni le constituie monedele şi devizele ce sunt tratate ca mărfuri şi negociate ca atare. Totodata, primul capitol al lucrării surprinde şi subliniază importanţa modificărilor cursului valutar în viaţa economică şi deasemenea ne familiarizează cu principalele instrumente ale pieţei valutare.

Primul capitol ne prezintă care sunt participanţii şi la ce operaţiuni, derulate pe această piaţă valutară, iau parte. Rolul pieţei valutare este determinat în primul rând de posibilităţile pe care le oferă participanţilor la schimburile economice pentru alegerea şi obţinerea mijloacelor de creditare şi de plăţi cele mai convenabile.

Ceea ce rezultă în urma acestui comerţ este un preţ denumit curs valutar ce depinde de condiţiile de cerere şi ofertă existente pe piaţă, acest preţ putând fi limitat din punct de vedere legal.

Această piaţă valutară este supusă unor reglementări naţionale (piaţa valutară din România este diferită de piaţa valutară din Franţa, de exemplu), dar pe lângă aceste pieţe valutare naţionale care au o legislaţie specifică apar şi situaţii în care pieţele valutare au caracter internaţional, deservind interesele unor zone ( zone economice de mare interes: Frankfurt, Tokyo, Londra, New York). Aceste pieţe cu caracter internaţional reprezintă exceptări de la legislaţia naţională – se dereglementează, fapt ce le face atractive.

Pieţele financiar-valutare internaţionale devin un barometru al schimburilor economice internaţionale. Introducerea anumitor monede, ca EURO, va produce profunde transformări pe pieţele financiar-valutare si va exista concurenţă între zona de influenţă a dolarului şi cea a euro.

Capitolul secund al lucrării ne prezintă aspecte privin evoluţia pieţei valutare în România, în special după anul 1990, când, în cadrul procesului de tranziţie spre o economie de piaţă, România a ales să treacă la convertibilitatea leului, alegând ca etapă intermediară convertibilitatea internă de cont curent a leului.

Această trecere la convertibilitatea oficială presupune binenţeles o îndeplinire în prealabil a unei serii de condiţii de natură economică, financiar-monetară şi organizatorică. Astfel, în România piaţa valutară tradiţională este formată din două segmente piaţa valutară bancară şi piaţa caselor de schimb, care îşi regasesc în detaliu caracteristicile esenţiale, exemple de operaţiuni efectuate şi modul lor de funcţionare pe parcursul acestui capitol.

Pe masură ce ne familiarizăm cu conceptul de piaţă valutară şi totodata cu noţiunea de valută, capitolul trei ne aduce la cunoştinţă si ne prezintă acei factori determinanţi ai cursului de schimb valutar, ce-l determină pe acesta sa fie variabil. Aceşti factori sunt de natură economică, politică, monetară, socială, şi pot influenţa într-un mod semnificativ puterea de cumpărare externă a unei monede. Printre cei mai puternici factori care pot influenţa cursul de schimb valutar se regăsesc inflaţia, rata dobânzii şi soldul balanţei de plăţi – cea din urmă, balanţa de plăţi a unei ţări, posedă în conţinutul său informaţii ce prezintă un interes deosebit pentru explicarea cursului valutar. Acesta înregistrează într-o formă exhaustivă tranzacţiile economice dintre ţara în cauză şi restul lumii. În concluzie, deficitul sau excedentul anumitor solduri ale balanţei de plăţi pot explica nivelul cursului valutar.

Ajunşi la cel de-al patrulea capitol, care cuprinde şi obiectivul principal al lucrării, putem vorbi, in introducerea acestuia, despre autoritatea valutară – Banca Naţională a României – care, potrivit statutului său elaborează şi aplică politica monetară şi cea de curs de schimb, autorizează, reglementează şi supraveghează instituţiile de credit, şi deasemenea este autorizată să emită bancnote şi monede ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.

Punctele forte al acestui capitol le constituie clasificarea operaţiunilor valutare şi regulile generale privind efectuarea operaţiunilor valutare. Studiul de caz al acestei lucrări surprinde evoluţia pieţei valutare din România, mai exact luna mai 2010, şi deasemenea se observă un impact major asupra parametrilor pieţei valutare interbancare din acest interval datorită manifestării unor factori specifici perioadei.

CAPITOLUL 1

1. PIAŢA VALUTARĂ

Piaţa valutară este o piaţă a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a valutelor. După volumul de tranzacţii este cea mai mare piaţă internaţională.

Piaţă valutară internaţională constituie un sistem complex interbancar, prin care se tranzacţionează sume mari de bani, de către actorii din piaţă, la o rată de schimb stabilită la o anumită dată, într-un anumit moment, în scopul schimbării (convertirii) unor valute contra altora.

1.1 NOȚIUNE, CONCEPT, TRASATURI

Pieţele valutare sunt, în accepţiunea cea mai largă, centre ale comerţului cu valute. Ele au apărut ca urmare a folosirii monedelor naţionale în reglementarile schimburilor internaţionale sau în exprimarea oarecum improprie din coexistenţa internaţionalismului comercial şi al naţionalismului monetar.

Piaţa valutară este un sistem de relaţii financiar – valutare prin care se desfăşoară vânzările şi cumpărările de valută (efectivă şi în cont) şi de devize (trate, bilete la ordin, cecuri etc.) exprimate în monedă străină, activitate ce reprezintă un gen specific de comerţ. Pe piaţa valutară monedele şi devizele sunt tratate ca mărfuri şi negociate ca atare.

Preview document

Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 1
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 2
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 3
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 4
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 5
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 6
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 7
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 8
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 9
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 10
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 11
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 12
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 13
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 14
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 15
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 16
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 17
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 18
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 19
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 20
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 21
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 22
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 23
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 24
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 25
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 26
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 27
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 28
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 29
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 30
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 31
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 32
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 33
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 34
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 35
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 36
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 37
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 38
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 39
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 40
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 41
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 42
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 43
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 44
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 45
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 46
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 47
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 48
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 49
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 50
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 51
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 52
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 53
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 54
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 55
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 56
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 57
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 58
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 59
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 60
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 61
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 62
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 63
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 64
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 65
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 66
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 67
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 68
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 69
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 70
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 71
Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Piata Valutara si Influenta sa Asupra Cursului de Schimb.doc

Alții au mai descărcat și

Piața Valutară în România

CAPITOLUL 1 PIAŢA VALUTARĂ(DEFINIŢII,TRĂSĂTURI,CONŢINUT,ORGANIZARE) 1.1.DEFINIŢII TRĂSĂTURI: Piaţa valutară asigură confruntarea cererii şi...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Evoluții și tendințe ale pieței valutare în România

CAPITOLUL 1: SFERA PIEȚELOR VALUTARE ȘI OPERAȚIILE DE PE PIEȚELE VALUTARE 1.1. Conceptul de piață valutară și participanții la tranzacții Piețele...

Piața valutară românească

Cap. I Cursul Valutar 1.1. Cursul valutar : concept, functii, forme Schimburile economice internationale fiind exprimate in valuta presupun...

Evoluția cursului valutar sub aspectul crizei economice

CAPITOLUL 1 CRIZA ECONOMICA ACTUALA Orice cunoastere, dupa natura sa, este istorica, iar activitatea oamenilor se bazeaza pe experienta...

Evoluția pieței monetare din România 1990-2010

1.INTRODUCERE Piata monetara este o piata a capitalurilor pe termen scurt si foarte scurt Existenta acestei banci este legata de faptul ca unele...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Tehnici și Operațiuni Bancare

Capitolul 1 SISTEMUL SI INSTRUMENTELE DE PLATI INTERBANCARE Obiective: - Sisteme de plati - Instrumente de plati - Operatiuni bancare de plati...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de obținere a profitului pe piața valutară

Introducere În lucrarea dată voi analiza mai detaliat evoluţia posibilităţilor de obţinere a profitului pe piaţa valutară internaţională şi în R....

Implicațiile introducerii monedei euro asupra politicii monetar-valutare a României

INTRODUCERE Euro este moneda nou creată a Uniunii Europene, şi a devenit monedă oficială la 1 ianuarie 1999. Bancnotele şi monedele nou emise vor...

Analiza strategiei de țintire directă a inflației în România

Cap. I Strategia de ţintire directă a inflaţiei – cadru conceptual “Inflaţia este procesul de creştere disproporţionată a masei monetare în...

Piața valutară românească

Cap. I Cursul Valutar 1.1. Cursul valutar : concept, functii, forme Schimburile economice internationale fiind exprimate in valuta presupun...

Sistemul monetar internațional

Introducere Încercările de creare a unui sistem monetar internaţional precum şi înfiinţarea acestuia sunt strâns legate de evoluţia dintre ţările...

Politici Monetare

1. Conceptul de teorie monetară Evoluţia teoriei economice nu a fost nici pe departe o ascensiune liniară către certitudinile actuale ci, ca...

Influența Variațiilor Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

Cap. 1 Particularităţi specifice comerţului exterior 1.1 Reglementarea tranzacţiilor comerciale prin contracte externe si convenţii internaţionale...

Tranzacții la termen pe piața valutară

1. Piata valutara In cadrul pietei monetare internationale, un loc distinct il ocupa pietele valutare, piete pe care se realizeaza comertul cu...

Ai nevoie de altceva?