Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 16231
Mărime: 363.21KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul 1 Comerţul exterior – abordări teoretice şi statistice

1.1 Comerţul exterior în literatura de specialitate

1.2 Metode statistice utilizate în analiza comerţului exterior

Capitolul 2 Evoluţia indicatorilor de comerţ exterior ai României in contexul integrarii economico-europene. Situatii comparative

Capitolul 3 Analiza relaţiilor comerciale externe ale României

2.1 Analiza la nivel de grupe de produse ale Nomenclatorului Combinat

2.2 Analiza comerţului exterior în ansamblu

2.3 Model econometric de analiză a evoluţiei comerţului exterior şi previziuni

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Extras din document

Introducere

În cadrul oricărei economii, efectuarea de analize macroeconomice cu ajutorul cărora să se precizeze tendinţele de evoluţie manifestate de comerţul exterior prezintă o importanţă deosebită, derivată din puternica angrenare în circuitul economic mondial.

Ponderea însemnată a activităţii de comerţ exterior în cadrul economiei naţionale face ca analiza acestei activităţi să fie esenţială pentru determinarea eficienţei şi stabilirea tendinţelor şi a strategiei la nivel naţional.

În lucrarea de faţă am încercat să evidenţiez amploarea, structura şi evoluţia comerţului exterior al României în perioada 2000-2007 şi impactul acestuia asupra economiei româneşti.

În primul capitol, am prezentat aspecte teoretice legate de noţiunea de comerţ exterior, precum şi metode de analiză statistică a acestui fenomen. Utilizând aceste concepte, am plasat apoi România în cadrul internaţional şi am conturat activitatea de comerţ exterior şi eficienţa sa. Ca o primă categorie de indicatori, am precizat volumul exportului şi al importului, exportul pe locuitor, indicatorii deschiderii internaţionale a economiei. De asemenea, am studiat influenţa comerţului exterior asupra indicatorilor macroeconomici.

Capitolul al doilea analizează comerţul exterior pe baza unor indicatori mai complecşi şi mai relevanţi: cei ai dinamicii schimburilor cu străinătatea, ai concentrării schimburilor economice, ai raportului de schimb, ai specializării. Analize mai detaliate, precum analize structurale pe parteneri comerciali sau grupe de produse şi analize corelative sunt necesare pentru a exprima concluzii calitative legate de comerţul exterior. Diferite scenarii de evoluţie şi previziuni sunt prezentate în cadrul acestui capitol, realizate cu ajutorul unor modele econometrice.

Lucrarea se încheie cu concluziile analizei efectuate asupra activităţii de comerţ exterior a ţării, schiţând direcţiile intervalului precizat şi creionând tendinţele pentru viitor.

Capitolul 1 Comerţul exterior – abordări teoretice şi statistice

1.1 Comerţul exterior în literatura de specialitate

Globalizarea mediului economic a condus de la o definire în sens restrâns a comerţului internaţional – totalitatea schimburilor de bunuri şi servicii între două sau mai multe state - la o definire în sensul larg al noţiunii (comerţul internaţional cunoaşte forme noi de cooperări internaţionale) - totalitatea operaţiunilor comerciale internaţionale, a alianţelor strategice, precum şi a investiţiilor străine directe .

În sens restrâns, comerţul internaţional este reprezentat de totalitatea tranzacţiilor, ierarhizate pe ţări, pe grupe de ţări, pe zone sau regiuni, pe categorii de pieţe sau de bunuri şi servicii. Tranzacţia este un flux economic reflectând crearea, transferarea sau schimbul unei valori economice şi care presupune transferul de proprietate asupra bunurilor şi/sau a drepturilor financiare, prestarea de servicii sau disponibilizarea de forţă de muncă şi capital .

În ceea ce priveşte sensul larg al comerţului internaţional, în cele ce urmează voi detalia componentele sale ( enumerate mai sus) :

-Operaţiuni comerciale internaţionale :

Această categorie este compusă din tranzacţii de comerţ exterior, respectiv: exportul, importul, tranzitul şi operaţiunile combinate (operaţiuni în contrapartidă, reexport şi switch). Privite din perspectiva unui singur stat, acestea reprezintă comerţul exterior. Un alt punct de vedere din literatura de specialitate defineşte comerţul exterior ca fiind compus doar din export, import şi reexport.

Pricipala formă a tranzacţiilor de comerţ exterior o reprezintă exportul-importul de mărfuri, bunuri corporale. Importul şi exportul sunt 2 termeni care definesc aceeaşi operaţiune: o tranzacţie internaţională. Utilizarea lor diferă dacă avem în vedere operaţia din punct de vedere al cumpărătorului (import) sau al vânzătorului (export) .

Exportul reprezintă vânzarea de bunuri materiale, valori, servicii comerciale aparţinând economiei unei ţări în alte ţări, iar prin import se înţelege cumpărarea, pentru economia naţională, de bunuri materiale, valori, servicii comerciale din alte ţări. Exportul are funcţia principală de a asigura piaţa de vânzare pentru o parte din bunurile create în economia naţională, diminuând corespunzător consumul final, iar importul contribuie la sporirea de bunuri economice care intră în consumul personal şi la asigurarea factorilor de producţie pe care importatorul nu-i posedă sau ar putea să îi creeze cu efort exagerat şi nejustificabil .

Comerţul cu mărfuri reprezintă vânzarea de bunuri materiale aparţinând economiei unei ţări în alte ţări. În ceea ce priveşte serviciile (exportul şi importul de servicii sunt denumite şi comerţ invizibil), cele mai importante dintre acestea sunt: transportul internaţional, turismul internaţional, serviciile de afaceri, serviciile financiare (bancare şi de asigurare), serviciile de comunicare. În sens restrâns, comerţul internaţional şi comerţul exterior se referă numai la schimburile care au ca obiect mărfurile . Datele statistice furnizate de organizaţii specializate respectă acest principiu. Operaţiunile de vânzare-cumpărare de know-how, cunoscute ca “tehnici de comerţ cu intelegenta” (licetierea, franchising-ul) sunt incluse uneori în operaţiunile de export-import. Aceste operaţiuni se pot realiza sub forma exportului direct făcut de producători sau prin implicarea caselor de comerţ şi a firmelor de comerţ exterior . Operaţiunile de export-import reprezintă o formă de internaţionalizare a activităţii comerciale a firmelor, de interdependenţă între agenţii economici şi economiile naţionale în sfera comercializării.

Preview document

Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 1
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 2
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 3
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 4
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 5
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 6
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 7
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 8
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 9
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 10
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 11
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 12
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 13
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 14
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 15
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 16
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 17
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 18
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 19
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 20
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 21
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 22
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 23
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 24
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 25
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 26
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 27
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 28
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 29
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 30
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 31
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 32
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 33
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 34
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 35
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 36
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 37
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 38
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 39
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 40
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 41
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 42
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 43
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 44
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 45
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 46
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 47
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 48
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 49
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 50
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 51
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 52
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 53
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 54
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 55
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 56
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 57
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 58
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 59
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 60
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 61
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 62
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 63
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 64
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 65
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 66
Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Politica Comerciala a Romaniei in Perioada de Tranzitie.doc

Alții au mai descărcat și

Exportul României pe perioada crizei economice

INTRODUCERE “Criza este cea mai binecuvântată situaţie care poate apăre pentru ţări şi persoane, pentru că ea atrage după sine progrese. Cine...

Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs

CAPITOLUL 1. IMPLICAŢII ALE MONDIALIZĂRII ŞI GLOBALIZĂRII PIEŢELOR 1.1. CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE GLOBALIZARE Comunitatea Europeană a...

Bursa de Valori București

Introducere Tema abordată a fost aleasă deoarece constituie un subiect de actualitate şi de interes în contextul dezvoltării continue şi al...

Studiu privind Comertul Exterior al Romaniei Inainte si Dupa 1989

CAPITOLUL I. COMERŢUL EXTERIOR ŞI ROLUL LUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Tranzacţiile de comerţ exterior reprezintă o componentă a sferei afacerilor sau...

Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China

Capitolul I Bazele teretice ale comerțului internațional Începuturile comerțului internațional cu greu pot fi localizate în timp, el plecând din...

Comerțul exterior al României

Comertul Exterior al Romaniei I. Definire. Modalitati de exprimare si calcul Comertul exterior al Romaniei cuprinde toate bunurile materiale care...

Tehnici de Comerț Exterior

Cap 1. Prezentarea organizaţiei 1.1. Obiectul de activitate al firmei SC GAMA SA este producător local, acţionariat 100% capital românesc, ce...

Comerțul exterior al României în prioada 2010-2013

Comertul exterior al Romaniei cuprinde toate bunurile materiale care fac schimbul intre Romania si alte tari, avand ca obiect: importul de marfuri...

Te-ar putea interesa și

Politica vamală a României în perioada de tranziție

Capitolul 1 Politica Comerciala 1.2 Definirea politicii comerciale, obiective si instrumente Prin politica comerciala se intelege totalitatea...

Politica vamală, componentă complexă a politicilor economice

CAPITOLUL 1 REDEFINIRI ALE POLITICII COMERCIALE ROMANESTI IN CONTEXTUL GLOBALIZARII 1.1 ROLUL SI OBIECTIVELE POLITICII COMERCIALE IN...

Relatiile Comerciale ale Romaniei cu Tarile Europei Rasaritene - Realitati si Perspective

Introducere Având in vedere titlul lucrării, am încercat sa relatez pe parcursul acesteia succinte realităti, privind activitatea de comerţ...

Comerțul Internațional

2 Capitolul I. Comerţul internaţional şi politica comercială în perioada contemporană 1.1 Comerţul internaţional contemporan Participarea tuturor...

Moneda si Credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Teorii Protectioniste in Comertul International

INTRODUCERE Protecţionismul regrupează ansamblul măsurilor care vizează protecţia pieţei naţionale contra concurenţei străine. El poate fi...

Strategia Relatiilor Economice Externe ale Romaniei in Conditiile Aderarii la U.E.

INTRODUCERE Colapsul regimurilor comuniste din Europa Centrala si de Est si optiunea ferma a acestor state de a adopta modelul economiei libere a...

Balanța Comercială

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este prezentarea unei analize asupra comerţului exterior al României, schimbul de mărfuri constituind una din...

Ai nevoie de altceva?