Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 21306
Mărime: 400.71KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Madalina Capros

Cuprins

INTRODUCERE 4

Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND POLITICA FISCALĂ 7

1.1. Conceptul de politică fiscală 7

1.2. Sistemul fiscal - component al politicii fiscale 12

1.3. Instrumentele politicii fiscale 17

Capitolul II. ROLUL ȘI OBIECTIVELE POLITICII FISCALE: STUDII COMPARATIVE 23

2.1. Fundamentele și obiectivele politicii fiscale în Uniunea Europeană 23

2.2. Obiectivele generale ale politicii fiscale în Republica Moldova 28

2.3. Evoluția politicii fiscale a Republicii Moldova în condițiile crizei mondiale 35

Capitolul III. POLITICA FISCALĂ – INSTRUMENT DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA 44

3.1. Impactul politicii fiscale asupra creșterii economice a Republicii Moldova 44

3.2. Rolul politicii fiscale în îndeplinirea funcțiilor statului 47

3.3. Măsuri de optimizare a politicii fiscale în Republica Moldova 54

CONCLUZII 59

BIBLIOGRAFIE 61

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Politica fiscală reprezintă o componentă a politicilor economice adoptate de stat, prin care acesta influiențează eficiența în ansamblu a economiei.

Prin procesele fiscale are loc regularea mărimii inclinației de a economisi, investi sau munci, astfel are loc acționarea asupra ocupării forței de muncă, asupra creșterii producției, asupra nivelului investițiilor, toate acestea caracterizînd nivelul creșterii economice și modul de intervenție a statului, prin politica fiscală, în procesul de stimulare a economiei.

Procesul de dezvoltare economică poate fi direct influenţat prin intermediul măsurilor de politică fiscală întreprinse de autorităţile guvernamentale Politica fiscală promovată de autoritățile guvernamentale ale oricărui stat contemporan este orientată, de regulă, spre atingerea unor obiective microeconomice şi macroeoconomice ce derivă din rolurile pe care statul trebuie să le îndeplinească în economie.

În aceste condiţii, autoritățile guvernamentale, prin producţia şi oferta de bunuri publice pe care le finanţează, fie pe seama impozitelor sau taxelor, fie pe seama împrumuturilor publice, influenţează atît funcţiile de utilitate ale indivizilor, cît şi funcţiile de producţie ale agenţilor economici din sectorul privat. La nivel macroeconomic, deciziile de politică fiscală ale autorităților guvernamentale, legate fie de cheltuielile publice, fie de fiscalitate, pot fi orientate şi spre stimularea procesului de dezvoltare a economiei naționale. Însă, efectele unor asemenea măsuri sunt diverse şi diferă de la un caz particular la altul, ceea ce face să nu existe o soluţie universal valabilă pentru autorităţile guvernamentale ce doresc să stimuleze dezvoltarea economică.

Prin urmare, reuşita utilizării de către autorităţile guvernamentale a instrumentelor de politică fiscală pentru antrenarea şi amplificarea dezvoltării economice depinde decisiv de capacitatea acestora de a aprecia conjunctura economică actuală, de a alege instrumentul potrivit de intervenţie şi de a anticipa corect efectele produse în economie de utilizarea acestuia.

Scopul cercetării este plasat pe analiza practicii naționale de elaborare și executare a politicii fiscale și studierea impactului acesteia asupra procesului de stimulare economică, în special, prin evaluarea principalelor rezultate ale economiei naționale.

Sarcinile cercetării sunt următoarele:

- definirea politicii fiscale ca componentă a politicii financiare și ca ansamblu distinct de metode, tehnici și instrumente, prin studiul diferitor concepte privind politica fiscală;

- determinarea instrumentelor de acțiune a politicii fiscale, a tehnicilor de utilizare a acestora în procesul de executare a politicii fiscale de către organele competente, precum și a impactului instrumentelor fiscale asupra rezultatelor financiare;

- studiul sistemului fiscal ca instrument principal de eficientizare a reformelor economice, prin determinarea elementelor constitutive și a funcțiilor acestuia în realizarea politicii fiscale;

- determinarea locului deținut de politica fiscală în politica comunitară și evidențierea principalelor obiective ale acesteia la nivel european;

- analiza evoluției politicii fiscale a Republicii Moldova în condițiile economice actuale, precum și evaluarea indicatorilor rezultativi ai acesteia;

- determinarea obiectivelor generale pe termen mediu a politicii fiscale naționale și a măsurilor de realizare eficientă a acestora;

- estimarea impactului măsurilor aplicate de politica fiscală națională asupra procesului de stimulare economică;

- elaborarea măsurilor de optimizare a politicii fiscale naționale prin analiza deficiențelor în elaborarea și executarea acesteia.

Obiectul cercetării este politica fiscală ca instrument de stimulare economică, atît la nivel național, cît și comunitar.

Studiul este structurat în trei capitole, în care sunt abordate principalele aspecte ce țin de tema cercetării.

În Capitolul I. - ”Abordări teoretice privind politica fiscală” – este studiat conceptul de politică fiscală în viziunea diferitor autori, precum și evoluția noțiunii de politică fiscală ca parte componentă a politicii financiare. Tot aici este studiat principalul component al politicii fiscale- sistemul fiscal, prin definirea și determinarea elementelor acestuia și caracteristica generală a sistemului de impozite și taxe. Capitolul dat se încheie cu o scurtă descriere a instrumentele fiscale și a rolului acestora în realizarea eficientă a politicii bugetar-fiscale.

Capitolul II. - ”Rolul și obiectivele politicii fiscale: studii comparative”- este axat pe identificarea obiectivelor generale ale politicii fiscale comunitare și naționale, precum și efectuarea studiilor comparative între acestea. Acest capitol se încheie cu o amplă analiza a rezultatelor politicii fiscale naționale în contextul crizei mondiale, atît ca indicatori distincți, cît și ca pondere în PIB

Preview document

Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 1
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 2
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 3
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 4
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 5
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 6
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 7
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 8
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 9
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 10
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 11
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 12
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 13
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 14
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 15
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 16
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 17
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 18
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 19
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 20
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 21
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 22
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 23
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 24
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 25
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 26
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 27
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 28
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 29
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 30
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 31
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 32
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 33
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 34
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 35
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 36
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 37
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 38
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 39
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 40
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 41
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 42
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 43
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 44
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 45
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 46
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 47
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 48
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 49
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 50
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 51
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 52
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 53
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 54
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 55
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 56
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 57
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 58
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 59
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 60
Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Politica Fiscala - Instrument de Stimulare Economica in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Reforma fiscală în Republica Moldova

Introducere Calea parcursă de tara noastră în perioada de după 1990 a constituit un nou curs în viata statului moldovenesc şi poate fi...

Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene

Introducere Republica Moldova este un stat în care, societatea a ajuns să-şi consume resursele de viitor (financiare, materiale şi umane), pe...

Pardisurile fiscale și companiile offshore

Introducere Lucrarea cu titlul Paradisurile fiscale și companiile offshore face parte din tema Paradisurile fiscale în care se prezintă aspecte...

Reforma fiscală din Republica Moldova

1. Conform Concepţiei reformei fiscale, sistemul fiscal este menit să asigure o atitudine unica şi echitabilă din partea statului faţă de toţi...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Inflatia, Fluctuatiile Economice, Statul si Economia

1.Caracterizarea ciclicitatii in economie Activitatea economica se caracterizeaza prin aceea ca: 1 evolutia ei nu este uniforma, liniara; 2...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Aspectele juridice ale impunerii tranzacțiilor în Republica Moldova

ÎNTRODUCERE Odată cu aprobarea la 27 august 1991 a Declaraţiei privind suveranitatea Republicii Moldova ca şi oarecare alt stat suveran s-a...

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul...

Raport privind Practica de Producție și Licență în Cadrul Direcției Generale Finanțe Ialoveni

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Importanţa şi necesitatea studierii procesului de consolidare a finanţelor publice locale în sistemul...

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără...

Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Republica Moldova a parcurs o parte însemnată din calea spre tranziţia la relaţiile de piaţă şi spre...

Crize Economice și Politici Anticrize

Introducere Orice cunoaştere după natura sa este istorică, iar activitatea oamenilor se bazează pe experienţa generaţiilor precedente. Principiul...

Politică bugetar fiscală

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial...

Strategia de Atragere a Investițiilor

INTRODUCERE Atragerea investiţiilor şi promovarea exporturilor este o prioritate strategică a Guvernului Republicii Moldova la etapa actuală....

Ai nevoie de altceva?