Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

Licență
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 13405
Mărime: 73.96KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentina Capota
Licenta 2010 - Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL 1: SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE

1.1.DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE

1.1.1.Definirea Activelor

1.1.2.Clasificarea Activelor

1.1.3.Recunoasterea si evaluarea elementelor de activ

1.1.4.Stocurile

1.2.REFERENŢIALUL CONTABIL

1.3.EVALUAREA ŞI RECUNOAŞTEREA STOCURILOR

1.3.1.Evaluarea stocurilor la data intrarii in entitate

1.3.2.Evaluarea stocurilor la data iesirii din entitate

1.3.3.Evaluarea stocurilor la inventar si la bilant

1.4.TRATAMENTELE ŞI PRACTICILE SPECIFICE

1.4.1 Contabilitatea primară a stocurilor

1.4.2 Contabilitatea de raportare a situaţiilor financiare ale stocurilor

1.4.2.1.Contabilitatea operatiilor privind stocurile cumparate

1.4.2.2.Contabilitatea operatiilor privind stocurile fabricate

1.4.2.3.Cazuri particulare

CAPITOLUL 2: POLITICI ŞI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND EVALUAREA STOCURILOR CONFORM IAS 2 – STOCURI

2.1. OBIECTIV

2.2. ARIA DE APLICABILITATE

2.3. DEFINIŢII

2.4. EVALUAREA STOCURILOR

2.4.1.Costul stocurilor

2.4.2.Formule de determinare a costurilor

2.4.3.Recunoasterea stocurilor drept cheltuiala

2.4.4.Prezentarea informatiilor

BIBLIOFRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE

1. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE

1.1. Definiţia activelor

ACTIVELE reprezintă resurse (bunuri) controlate de întreprindere, provenite din operaţii trecute şi susceptibile să genereze avantaje economice viitoare pentru întreprindere şi al căror cost poate fi estimat în mod credibil.

Activul reflectă elementele patrimoniului care au o valoare economica pozitivă pentru întreprindere.

1.2. Clasificarea activelor

Bunurile economice constituie activul. Astfel, structurile calitative folosite în cadrul bilanţului pentru modelarea situaţiei patrimoniului sunt cele de active, care se definesc prin prisma juridicului, a economicului şi a financiarului.

Din punct de vedere juridic:

● bunuri reale;

● creanţe (drepturi asupra persoanelor).

Din punct de vedere economic:

● structuri de capital fix;

● structuri de capital circulant.

Din punct de vedere financiar, activele sunt grupate în raport de lichiditate( intervalul de timp necesar pentru ca un element de activ să fie realizat sau convertit în disponibilităţi).

În funcţie de gradul de lichiditate şi în raport de destinaţia bunurilor economice utilizate, activele se împart în:

● active imobilizate (fixe), denumite şi active pe termen lung, imobilizări sau bunuri imobile, reprezintă valori economice de investiţie a căror perioadă de utilizare şi lichiditate este mai mare de un an, acestea semnificând baza de acţiune a întreprinderii. Activul imobilizat se diferenţiaza în 3 grupe: imobilizări necorporale, imobilizări corporale şi imobilizări financiare.

● active circulante, denumite şi active curente cuprind valorile economice sub forma stocurilor, creanţelor, investiţiilor financiare şi disponibilităţilor băneşti. Acestea au o durată de până la un an, intrând şi ieşind din întreprindere de mai multe ori sau cel puţin o singură dată în cursul unui exerciţiu financiar.

● active de regularizare şi asimilate: cheltuieli în avans şi venituri angajate – reflectă cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care se referă la un exerciţiu ulterior ( exemplu: chirii plătite anticipat, abonamente radio-tv).

Mai există şi o altă clasificare a activelor, cum ar fi:

- active curente: active pe termen scurt;

- active necurente: active pe termen lung.

1.3. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor de activ

Evaluarea este procesul prin care se determină valorile la care structurile situaţiilor financiare vor fi recunoscute în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere.

În contabilitate, există următoarele forme de evaluare a activelor:

1) evaluarea la intrare: această metodă pune accentul pe costul istoric calculat pe baza documentelor justificative care capăta statutul de valoare contabilă de intrare, valoare iniţială. Această valoare contabilă de intrare se identifică cu valoarea de utilitate, costul de achiziţie, precum şi cu costul de producţie pentru bunurile produse la unitatea patrimonială.

2) evaluarea la ieşire: presupune ca bunurile să se evalueze şi să se scadă din gestiune la valoarea lor de intrare sau contabilă. Aceasta se poate efectua prin următoarele metode: CMP , FIFO , LIFO

3) evaluarea la inventar: se întemeiază pe valoarea actuală care capătă denumirea de valoare de inventar şi operează în evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii lor.

4) evaluarea la bilanţ: se bazează pe valoarea netă contabilă calculată pe baza valorii contabile de intrare diminuată cu amortizările (depreciere ireversibilă sau definitivă) şi provizioanele pentru deprecieri (depreciere reversibilă sau relativă).

Rezultatul este acelaşi şi în condiţiile în care se compară valoarea contabilă de intrare cu valoarea de inventar, cu reţinerea în evaluare a valorii celei mai mici în cazul activelor.

Exemplu: Un stoc de mărfuri cumpărat la începutul anului N cu 100.000, se constată că la sfârşitul anului valorează 90.000. În bilanţ se va înscrie la valoarea de 90.000, deoarece diferenţa de 10.000 reprezintă o depreciere a stocului de mărfuri.

Criterii de recunoaştere a activelor:

- probabilitatea ca acestea să genereze avantaje economice pentru întreprindere şi

- valoarea acestora poate fi determinată în mod fiabil.

1.4. Stocuri

Stocurile reprezintă ansamblul bunurilor şi serviciilor care intervin în cadrul ciclului de exploatare, fie pentru a fi vândute în aceeaşi stare (mărfuri) sau la terminarea procesului de producţie (produse finite), fie pentru a fi consumate cu ocazia primei utilizări.

Preview document

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 1
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 2
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 3
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 4
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 5
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 6
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 7
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 8
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 9
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 10
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 11
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 12
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 13
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 14
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 15
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 16
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 17
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 18
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 19
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 20
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 21
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 22
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 23
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 24
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 25
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 26
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 27
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 28
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 29
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 30
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 31
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 32
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 33
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 34
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 35
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 36
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 37
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 38
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 39
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 40
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 41
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 42
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 43
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Politici si Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Mărfurilor în Sistemul EN-GROS

INTRODUCERE Am ales ca temă contabilitatea mărfurilor deoarece azi 50% din societăţii comerciale se ocupă de comercializarea mărfurilor sub forme....

Piața muncii în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.CONCEPTUL ŞI TRĂSĂTURILE PIEŢEI MUNCII Premisele teoretice ale analizei pieţei muncii sunt: muncă şi...

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale

INTRODUCERE Actualitatea temei În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu...

Contabilitatea mărfurilor în unitățile de desfacere cu amănuntul

CAPITOLUL 1 STRUCTURI CONTABILE PRIVIND STOCURILE PE EXEMPLUL S.C. APCO ROMANIA S.R.L. Stocurile si productia in curs de executie reprezinta,...

Standarde Financiar Contabile - Contractele de Leasing (IAS 17)

CAPITOLUL I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE Aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate prin recurgerea la raţionamentul profesional îi oferă...

Evaziunea fiscală

EVAZIUNEA SI FRAUDA FISCALA Caracterizare generala Evaziunea fiscala reprezinta sustragerea prin orice mijloace, in intregime sau in parte, de la...

Strategii Concurențiale

INTRODUCERE Marketingul reprezinta „procesul managerial si social prin care indivizii si grupurile obtin ceea ce au nevoie prin crearea si...

Te-ar putea interesa și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară pentru Instituții Publice

IAS 36 DEPRECIEREA ACTIVELOR Informaţii cu caracter general Pot exista situaţii în care influenţe externe sau modificări în metodele de...

Politici contabile asupra impozitului pe rezultat

TEMA DE CONTROL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICILE ASUPRA IMPOZITULUI PE REZULTAT 1. Politicile contabile: definiție, clasificare,...

Ai nevoie de altceva?