Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 25280
Mărime: 979.91KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Gabriel Popescu
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Extras din document

Agricultura constituie din cele mai vechi timpuri un domeniu vital de activitate al omului. În zilele noastre, ea continuă să fie practic singura sursă de hrana, un furnizor important de materii prime pentru industrie şi, totodata, o însemnată piaţă de desfacere a produselor acesteia.

O privire de ansamblu asupra agriculturii şi alimentaţiei pe plan mondial ne arată, că în ciuda progreselor postbelice( producţia agro-alimentară a crescut în ţările dezvoltate de şase ori iar în cele în dezvoltare de circa trei ori), ele constituie, totuşi, o problemă internaţională.

Agricultura a fost şi rămâne un sector foarte important al economiei, deşi, comparativ cu celelalte doua mari sectoare- industria şi serviciile, ponderea ei se află în continuă scădere în formarea produsului intern brut. Agricultura, deşi şi-a pierdut din importanţa sa ca vector de creştere economică, rămâne indispensabilă acesteia.

Atlasul geografic al globului nostru pământesc menţionează suprafaţa uscatului de circa 14.9 miliarde hectare, suprafaţa agricolă de numai 4.9 miliarde hectare, cea arabilă de 1.4 miliarde hectare iar cea pentru fâneţe 3.1 miliarde hectare. Suprafaţa arabilă pe locuitor a scăzut de la circa 0.6 hectare în 1950 la circa 0.2 hectare în 2000. Suprafaţa arabilă ca principal mijloc de producţie în agricultura, pe continente, regiuni şi ţări revine pe locuitor foarte diferenţiat : de la circa 1 hectar în America de Nord, sub 1 hectar în Comunitatea Statelor Independente, de la 0.3 hectare în Europa la 0.1-0.2 hectare în Asia.

Suprafaţa actuală utilizată pentru producţia vegetală în ţările dezvoltate(fără China) atinge 760 milioane hectare, din care 120 milioane hectare irigate. Aceste 760 milioane hectare nu reprezintă decât 30% din suprafaţa totală a terenurilor disponibile pentru a fi cultivate(2.57 miliarde hectare).

Circa 92% din suprafaţa aptă pentru agricultură este situată în Africa Sub-Sahariana(44%) şi America Latina(48%). În schimb, în Asia de Sud, Orientul Apropiat şi Africa de Nord nu există nici un fel de posibilitate de a se extinde suprafaţa terenurilor cultivate cu produse agricole. Circa 60% din această suprafaţă este localizată într-un număr mic de ţări :Brazilia (27%), Zair(9%), Angola, Bolivia, Columbia, Indonezia, Mexic, Mozambic, Peru, Sudan, Republica Centrafricana, Tanzania, Venezuela, Zambia(toate cele 15 tari-36%).

O mare parte din aceste « rezerve teoretice » este împădurită(45%). Ele nu sunt deci în mod real disponibile pentru agricultură. Din această cauză, cele mai credibile prognoze sunt cele care avansează pentru anul 2010 o creştere a suprafeţei agricole (fără China) la 850 milioane hectare, cu 90 milioane mai mult decât în 1996. Această creştere se va realiza în mod deosebit în Africa

Sub-Sahariană şi America Latină. Suprafeţele irigate în ţările în dezvoltare ar putea creşte până în anul 2010 cu circa 23 milioane hectare.

Creşterea producţiei vegetale în ţările în dezvoltare în perioada 1997-2010 este prognozată la 2.4% pe an comparativ cu 2.9% în perioada 1970-1990. Conform prognozelor experţilor FAO, producţia de grâu şi orez va creşte, de asemenea, într-un ritm mai lent în perioada 1997-2010 decât în cele două decenii anterioare, ceea ce ar putea agrava în anumite zone deficitele alimentare datorate şi creşterii rapide a populaţiei şi degradării potenţialului productiv al terenurilor cultivate. Producţia mondială de cereale/locuitor va ajunge în anul 2010 la 327 kg faţă de 342 kg în perioada 1984-1986. Se apreciază că, pe viitor, nevoile de consum ale ţărilor dezvoltate vor ajunge la 620 kg/locuitor(45% din consumul mondial). În anul 2010 populaţia mondială va ajunge la 7.0-7.2 miliarde locuitori, comparativ cu 6 miliarde în 2000, 5.3 miliarde în 1990 şi 3.7 miliarde locuitori în 1970. Tabel 1

RATE DE CREŞTERE ALE CERERII AGREGATE ŞI A PRODUCŢIEI

(%, ANUAL)

ANII

1969-1999 1979-1999 1989-1999 1999-2015 2015-2030

CEREREA

Lume 2.2 2.1 2.0 1.6 1.4

Economiile în dezvoltare 3.7 3.7 4.0 2.2 1.7

Economiile industrializate 1.1 1.0 1.0 0.7 0.6

Economiile în tranziţie -0.2 -1.7 -4.4 0.5 0.4

PRODUCŢIE

Lume 2.2 2.1 2.0 1.6 1.3

Economiile în dezvoltare 3.5 3.7 3.9 2.0 1.7

Economiile industrializate 1.3 1.0 1.4 0.8 0.6

Economiile în tranziţie -0.4 -1.7 -4.7 0.6 0.6

POPULAŢIE

Lume 1.7 1.6 1.5 1.2 0.9

Economiile în dezvoltare 2.0 1.9 1.7 1.4 1.1

Economiile industrializate 0.7 0.7 0.7 0.4 0.2

Economiile în tranziţie 0.6 0.5 0.1 -0.2 0.5

Sursa : Banca Mondiala, 2002

Luând ca bază anii 1989-1991 şi perioada 1989-1999, indicele producţiei totale agricole pe plan mondial s-a situat în diferite variaţii între 101%-117% ; cu excepţia Europei unde avem 96.1%-99.6%. Defalcat pe producţii vegetale, trendul este cam acelaşi , la animaliere ajunge şi pe la 130%-132%(cele două Americi) şi iarăşi cu excepţia Europei, la care indicele variază între 93.3%-99.5%.

Preview document

Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 1
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 2
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 3
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 4
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 5
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 6
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 7
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 8
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 9
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 10
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 11
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 12
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 13
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 14
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 15
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 16
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 17
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 18
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 19
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 20
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 21
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 22
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 23
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 24
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 25
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 26
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 27
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 28
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 29
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 30
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 31
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 32
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 33
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 34
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 35
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 36
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 37
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 38
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 39
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 40
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 41
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 42
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 43
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 44
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 45
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 46
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 47
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 48
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 49
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 50
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 51
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 52
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 53
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 54
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 55
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 56
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 57
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 58
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 59
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 60
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 61
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 62
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 63
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 64
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 65
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 66
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 67
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 68
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 69
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 70
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 71
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 72
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 73
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 74
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 75
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 76
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 77
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 78
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 79
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 80
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 81
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 82
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 83
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 84
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 85
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 86
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 87
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 88
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 89
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 90
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 91
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 92
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 93
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 94
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 95
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 96
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 97
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 98
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 99
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 100
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 101
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 102
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 103
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 104
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 105
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 106
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 107
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 108
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 109
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 110
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 111
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 112
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 113
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 114
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 115
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 116
Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • capitolul 1 .doc
  • CAP2.DOC
  • cap.4.doc
  • prima pag.doc
  • cap. 3.doc

Alții au mai descărcat și

Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene

Termenul “politică” are un domeniu larg de definire, prezentând sensuri dintre cele mai diferite. Astfel, ca o primă abordare, se poate spune că...

Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România

La înfiinţarea sa, la Bretton-Woods, în iulie 1944, FMI a fost conceput într-o lume caracterizată prin cursuri fixe de schimb şi control al...

Studiu privind piața produselor agroalimentare

Statul de-a lungul timpului, indiferent de forma sa de organizare, şi-a creat întotdeauna un sistem de control ale cărui principale obiective au...

Cotrolul financiar executat de Curtea de Conturi

Un rol important în configurarea, evoluţia şi performanţa economiei îl joacă sistemul financiar ca parte componentă a sistemului instituţional al...

Implementarea unui sistem logistic performant la SC Brădet SRL

INTRODUCERE „ Conceptul de logistică a fost utilizat pentru prima dată în domeniul militar. Logistica era privită ca o parte a artei războiului,...

Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești

Introducere Motivul principal pentru care am ales această temă este reprezentat de importanța pe care o are migrația forței de munca în prezent...

Fundamentarea și realizarea cheltuielilor la Primăria Comunei Farcașa, județul Neamț

CAPITOLUL I. Organizare și funcționalitate la Primăria comunei Farcașa 1.1. Scurt istoric Comuna Farcaşa, este situată în partea de nord-vest a...

Politica agricolă comună

Introducere Lucrarea de față, intitulată „Politica Agricolă Comună”, aduce în discuție una din cele mai vechi politici adoptate de UE în anul...

Te-ar putea interesa și

Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României

CAPITOLUL I POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE. REALIZĂRI, IMPLICAŢII, PERSPECTIVE I. 1 SCURT ISTORIC AL FORMĂRII UNIUNII EUROPENE...

Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte câteva din cele mai importante aspecte legate de aderarea României la Uniunea Europeană,...

Aderarea României și Bulgariei la UE în 2007

INTRODUCERE Actualitatea temei Când Bulgaria şi România au aderat la UE la 1 ianuarie 2007, cele două ţări păreau să intre într-un domeniu al...

Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești

INTRODUCERE Primii paşi în construcţia europeanã au avut loc în urmã cu aproape 50 de ani, o datã cu semnarea Tratatului de la Paris (1951) prin...

Strategia Relatiilor Economice Externe ale Romaniei in Conditiile Aderarii la U.E.

INTRODUCERE Colapsul regimurilor comuniste din Europa Centrala si de Est si optiunea ferma a acestor state de a adopta modelul economiei libere a...

Analiza Diagnostic a SC Acvila SRL Măcin

INTRODUCERE Lucrarea intitulată ˝Analiza diagnostică a S.C. Acvila SRL Măcin ˝ urmăreşte evidenţierea activităţii desfăşurate de societate, al...

Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc

INTRODUCERE Agricultura românească se află la un nou inceput. Lumea satului, specialişti, toţi cei care se dăruiesc lucrării pământului speră...

Costuri și beneficii ale aderării la Uniunea Europeană pentru țările candidate din Europa Centrală și de Est

Prabusirea cortinei de fier care a separat, timp de peste 40 de ani, tarile foste comuniste din Europa Centrala si de Est de tarile Europei...

Ai nevoie de altceva?