Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 12284
Mărime: 60.52KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Cornelia Nistor
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Cuprins

Introducere.2

I. Evoluţia agriculturii în România după 1989.3

I.1. Consideraţii generale.3

I.2. Principalele probleme care au influenţat dezvoltarea agriculturii în România după 1989.5

I.3. Contribuţia agriculturii la dezvoltarea economică.6

I.4. Raportul industrie – agricultură, echilibru esenţial în economia românească.6

II. Politici agricole.8

II.1. Politica comercială agricolă.8

II.2. Politica agricolă naţionala faţă de PAC.10

III. Studiu de caz: Agricultura României în perioada 2004-2008.11

IV. Concluzii şi propuneri.28

Bibliografie.31

Extras din document

INTRODUCERE

Agricultura, cultivarea pământului pentru a creşte plante a constituit ramura principală de la începuturile civilizaţiei. Ea asigura cea mai mare parte a alimentelor, materialelor necesare pentru îmbrăcăminte şi alte materii prime pentru industrii.

Când europenii au descoperit ţinuturile îndepartate, ei au găsit multe culturi exotice. Grăbiţi să le exploateze, ei au pus rapid la punct un sistem comercial care a dezechilibrat drastic balanţa ecologică şi economică a multor ţări cu economie agrară.

Încă de la începutul anilor 1500, aventurierii portughezi şi spanioli, urmaţi de britanici, olandezi, francezi şi germani, au început colonizarea suprafetelor vaste situate la tropice. În Europa a crescut mult cererea pentru produsele care proveneau doar din regiunile tropicale sau sub-tropicale, printre care condimentele şi băuturile. Se cereau şi materiale pentru industrie, cum ar fi bumbacul sau cauciucul. Prelucrarea ulterioară şi exportul unor mărfuri atât de valoroase au stimulat mult dezvoltarea comerţului mondial, atât în domeniul alimentar, cât şi al materiilor prime. Cererea pentru produse ca bumbacul sau cauciucul a dus la schimbarea caracterului agriculturii în ţările tropicale, mai ales atunci când terenurile destinate agriculturii de subsistenţă erau înlocuite cu cele comerciale.

În prezent jumătate din populaţia globului lucrează în agricultură, o mare parte practicând agricultura de subzistenţă. Impactul economic al agriculturii de subzistenţă pe piaţa mondială este mic. Recoltele sunt produse pentru familia agricultorului, sau pentru oamenii din acea comunitate şi cei mai multi dintre aceşti agricultori sunt săraci.

Agricultura de subzistenţă este adesea criticată că ar fi ineficientă din punct de vedere al productivităţii. Dar, pe de alta parte, producţia realizată pe o suprafaţă este adesea foarte bună. Ea este o formă de agricultură adaptată mediului local decât alte forme de agricultură, cum ar fi cele tehnologizate care utilizează maşini şi produse chimice.

Agricultura se bucură astăzi de o deosebită atenţie în toate ţările lumii, indiferent de nivelul de dezvoltare economică. În lumea contemporană ţările cele mai dezvoltate din punct de vedere economic sunt şi cele mai mari producătoare şi exportatoare de produse agricole.

CAPITOLUL I

I. Evoluţia agriculturii în România dupa 1989

I.1. Consideraţii generale

Revoluţia română din decembrie 1989 a marcat profund spaţiul rural românesc. Într-o perioadă extrem de scurtă au avut loc modificări de esenţă în structura proprietăţii funciare, au dispărut unităţile agricole socialiste, locul lor fiind luat de noile tipuri de exploataţii (gospodării individuale, asociaţii de familie, societăţi agricole, societăţi comerciale, regii autonome), schimbându-se radical organizarea economico-socială a agriculturii, în vederea aşezării ei pe sistemul economiei de piaţă (ca de altfel întreaga economie românească).

Debutul acestor schimbări, prefigurate încă din Declaraţia din 22 decembrie 1989, îl constituie Decretul lege 42/1990 . Potrivit acestui decret, se acordau în folosinţă 0,5 ha fiecărui fost membru cooperator şi se desfiinţau cooperativele agricole de producţie din zonele agricole nefavorabile.

În primăvara anului 1991 este promulgată Legea fondului funciar (Legea 18/1991) care are mai multe funcţii: una de restituire a proprietăţii funciare, una de constituire a proprietăţii (având caracter de reformă agrară) şi una de dizolvare a cooperativelor agricole de producţie. Această lege a adus schimbări de esenţă în regimul funciar. Au fost înlocuite vechile structuri funciare de proprietate din economia socialistă (proprietatea socialistă de stat şi cea cooperatistă) cu proprietatea privată.

Pentru trecerea economiei româneşti la economia de piaţă este în mod obiectiv necesară privatizarea. Agricultura este prima ramură din economia naţională care demarează acest proces, prin aplicarea Legii fondului funciar. Dreptul de proprietate asupra pământului s-a stabilit prin reconstituirea acesteia pentru toţi membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativele agricole sau pentru moştenitorii acestora. Limita maximă de teren pentru care se face reconstituirea a fost de 10 hectare echivalent arabil pe o familie.

Aşa după cum s-a specificat, o a doua funcţie a Legii 18/1991 a fondului funciar a fost aceea de reformă agrară, în sensul că s-a constituit dreptul de proprietate si pentru cooperatorii care au lucrat în ultimii trei ani în cooperativă si care nu au adus pământ la înfiinţarea cooperativei. Aceste categorii de persoane au primit 0,5 hectare echivalent arabil.

O altă prevedere importantă a legii a fost aceea că terenurile proprietate de stat, care aparţin domeniului public, rămân în administrarea acestuia. În felul acesta, persoanele cărora pământul le-a fost trecut în proprietate de stat ca urmare a unor legi speciale, devin acţionari la societăţile comerciale înfiinţate pe baza Legii nr.15/1991 . Bineînţeles că de aceste terenuri beneficiază si moştenitorii lor. Aceste categorii de persoane, urmare a apariţiei Legii arendei (Legea nr. 16/1994) , pot lua în locaţiune suprafeţe de teren deţinute în cadrul acestor societăţi comerciale şi după expirarea perioadei minime de arendare, îşi pot exploata terenul în mod liber, în calitate de proprietar. În acest fel a luat naştere în agricultură un puternic sector privat care deţinea în 1992: 69,8 % din terenul agricol, 79 % din terenul arabil, 51,8 % din păşuni şi fâneţe, 67,4 % din vii si livezi. Ponderea sectorului privat a atins in anul 2000 95.0 % din terenul agricol, 96.5% din terenul arabil, 94.0 % din păşuni şi fâneţe, 95 % din vii si livezi.

Preview document

Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 1
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 2
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 3
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 4
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 5
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 6
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 7
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 8
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 9
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 10
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 11
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 12
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 13
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 14
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 15
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 16
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 17
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 18
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 19
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 20
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 21
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 22
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 23
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 24
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 25
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 26
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 27
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 28
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 29
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 30
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 31
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 32
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 33
Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989 - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii in Romania dupa 1989.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Durabila in Romania

Introducere Criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului necesita o solutie....

Agricultura României în Context European

CAPITOLUL I PRODUCŢIA AGROALIMENTARĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Sistemul agroalimentar – parte constitutivă a economiei naţionale Multitudinea sectoarelor...

Studiu de fezabilitate al societății agricole Unirea

Cuvânt înainte Planul de afaceri prezentat, sub forma unui studiu de caz, serveşte ca ghid studenţilor şi participanţilor la cursurile...

Caiet Managementul Exploatilor Agricole

LUCRARE NR.1 Eficienta alocarii resurselor in cadrul activitatilor de productie din ramurile vegetale si animale Ramura de productie reprezinta...

Influența motivării asupra calității serviciilor

CAPITOLUL 1 : MOTIVAREA ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI - FACTOR ESENŢIAL AL SERVICIILOR DE CALITATE Motivarea vine din interiorul fiecăruia, din...

Management în Agricultură

PARTEA A II - A - DESCRIEREA PROIECTULUI C. PREZENTAREA PROIECTULUI C.1. Obiectivele proiectului. Fabrica de produse lactate si branzeturi In...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Politica agricolă comună - studiu de caz aplicarea PAC în România

Introducere Exploataţiile agricole şi pădurile ocupă cea mai mare parte a suprafeţei Europei şi sunt vitale pentru sănătatea şi pentru economia...

Te-ar putea interesa și

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Managementul Resurelor Umane la SC Zaharul SA Buzau

CAPITOLUL I ROLUL FACTORULUI UMAN ÎN VALORIFICAREA RESURSELOR 1.1. ROLUL SI PARTICULARITATILE RESURSELOR UMANE LA S.C. ZAHARUL S.A. BUZAU Rolul...

Globalizarea și Efectul sau Asupra României

“Globalizarea poate fi definită ca intensificarea relaţiilor sociale în lumea întreagă, care leagă într-o asemenea măsură localităţi îndepărtate,...

Managementul Sistemelor de Irigații și Importanța Acestora

INTRODUCERE Lucrarea de faţă,este structurată în 3 capitole,ce tratează o problemă importantă pentru dezvoltarea sectorului agriicol din...

Metode și Tehnici de Evaluare a Impactului asupra Mediului

Introducere Unul dintre cele mai importante acte legislative americane legate de mediul înconjurator este “National Environmental Policy Act”,...

Privatizarea in Agricultura

PRIVATIZAREA IN AGRICULTURA Pentru Romania agricultura a reprezentat din vechi timpuri o ramura principala a economiei nationale avand o pondere...

Amenajarea Agroturistica - Zarnesti

ORASUL ZARNESTI Harta orasului Zarnesti (www.zarnesti.net) Pe teritoriul de astazi al orasului Zarnesti se pare ca au locuit oameni din cele mai...

Fonduri Structurale

Capitolul 1 Politica regională a Uniunii Europene 1.1 Rolul Fondurilor Structurale în dezvoltarea regională Pentru a avea o privire de ansamblu...

Ai nevoie de altceva?