Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 24473
Mărime: 634.06KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pirvu Gheorghe

Cuprins

INTRODUCERE.3

Capitolul 1. Teoria integrării monetare europene şi Uniunea Monetară.4

1.1 Teoria integrării monetare europene.4

1.1.1 Teoria, istoricul şi etapele realizării Uniunii Monetare.4

1.1.2 Unificarea monetară, necesitate a dezvoltării prezente şi viitoare a

Uniunii Monetare – argumente pentru o unificare monetară.6

1.2 Uniunea Monetară Europeană.8

1.2.1 Tratatul de la Maastricht referitor la Uniunea Monetară. Cadrul juridic al introducerii EURO.8

1.2.2 Criteriile de convergenţă economică.11

1.2.3 Sitemul European al Băncilor Centrale (SEBC).13

1.2.4 EURO – monedă oficială a Uniunii Europene.15

Capitolul 2. Implicaţiile introducerii EURO asupra relaţiilor valutare internaţionale.18

2.1 Avantajele, dezavantajele, riscurile şi implicaţiile introducerii EURO.18

2.1.1 Avantajele şi dezavantajele introducerii monedei unice europene.18

2.1.2 Riscurile şi implicaţiile introducerii monedei unice europene.20

2.2 Efectele introducerii EURO asupra mediilor de afaceri, persoanelor fizice şi juridice, ţărilor membre.22

2.2.1 Efectele introducerii EURO asupra mediilor de afaceri.22

2.2.2 Efectele introducerii EURO asupra persoanelor fizice şi juridice.28

2.3 Adoptarea monedei unice europene de către România şi impactul acesteia asupra evoluţiei economiei româneşti.34

CONCLUZII .40

BIBLIOGRAFIE.45

Extras din document

INTRODUCERE

Având în vedere rolul pe care îl deţine moneda unică europeană EURO în cadrul ţărilor din Zona EURO, dar şi în cadrul ţărilor care nu fac parte din Zona EURO, am considerat oportună şi de strictă actualitate abordarea în cadrul acestei lucrări de licenţă a avantajelor, dezavantajelor şi riscurilor unificării monetare, respectiv efectele introducerii EURO asupra mediilor de afaceri, persoanelor fizice şi juridice, efectele introducerii EURO asupra ţărilor membre ale Uniunii Europene – cazul României.

Mi-am exprimat opţiunea pentru această temă din dorinţa de a analiza în amănunt istoricul, etapele realizării Uniunii Monetare, cadrul legal al introducerii EURO, criteriile de convergenţă economică (nominală) pe care fiecare ţară din Uniunea Europeană, care doreşte să treacă la moneda unică europeană, trebuie să le îndeplinească. Tot în această lucrare am analizat şi instituţiile abilitate să supravegheze moneda unică, şi anume Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), care stabilea şi politica monetară.

Lucrarea oferă un „bagaj” important de informaţii cu privire la elementele, termenii, conceptele de natură teoretică, legală care au stat la baza Uniunii Monetare Europene şi a monedei EURO.

Cele două capitole ale acestei lucrări au în vedere teoria integrării monetare europene şi Uniunea Monetară; şi implicaţiile introducerii EURO asupra relaţiilor valutare internaţionale. Legătura dintre aceste două capitole este una de la întreg la parte, deoarece fără existenţa Uniunii Monetare nu era posibilă nici adoptarea monedei unice europene de către ţările membre ale Uniunii Europene.

Am considerat oportună începerea studiului despre adoptarea monedei unice EURO şi impactul acesteia asupra economiei româneşti de la istoria şi etapele realizării Uniunii Monetare, de la adoptarea şi funcţionarea EURO punând accent pe utilizarea EURO în tranzacţiile valutare internaţionale. De asemenea, pentru trecerea la moneda EURO România trebuie să îndeplinească criteriile de convergenţă economică (nominală).

Evaluarea impactului EURO asupra economiei româneşti este prezentată prin prisma avantajelor şi riscurilor ce decurg din introducerea monedei unice EURO. Importanţa adoptării monedei unice EURO de către România are efecte directe asupra persoanelor fizice, dar şi asupra întreprinderilor, de la cele mai mici la cele mai mari.

În capitolul I - „Teoria integrării monetare europene şi Uniunea Monetară” - sunt prezentate elemente de natură teoretică, elemente care reprezintă primele „cărămizi” puse pentru introducerea monedei unice EURO în ţările membre ale Uniunii Europene. În capitolul II – „Implicaţiile introducerii EURO asupra relaţiilor valutare internaţionale”- este scos în evidenţă studiul de caz cu privire la situaţia României, care şi-a manifestat dorinţa de a adopta moneda EURO.

În această lucrare sunt de reţinut avantajele, dezavantajele, precum şi riscurile introducerii monedei EURO, monedă care se află supravegherea Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC).

Lipsa accesului la informaţie de către persoanele fizice îngreunează sau chiar face imposibilă dobândirea a cel puţin câtorva elemente de bază cu privire la introducerea monedei unice europene de către aceştia. Ar trebui ca datele să nu mai fie aşa de confidenţiale pentru ca oamenii să audă şi să înţeleagă avantajele şi dezavantajele pe care le aduce introducerea monedei EURO. Introducerea monedei unice EURO este pasul viitor necesar pentru ca România să urmeze sau chiar să ajungă din urmă din punct de vedere economic, politic şi social celelalte 16 ţări membre ale U.M.

1. TEORIA INTEGRĂRII MONETARE EUROPENE ŞI UNIUNEA MONETARĂ EUROPEANĂ

1.1 Teoria integrării monetare europene

1.1.1 Teoria, istoricul şi etapele realizării Uniunii Monetare

Această teorie statuează pasul următor care trebuie efectuat după realizarea uniunii vamale. În concepţia Tratatului de la Roma, Uniunea Economică şi Monetară implică pe lângă unificarea politicilor economice generale şi sociale ale ţărilor membre şi o convertibilitate reciprocă totală şi ireversibilă a monedelor ţărilor membre şi apoi punerea în circulaţie a unei monede unice.

Dacă până în anul 1970 nu s-au întreprins măsuri pe linia realizării Uniunii Monetare, deteriorarea situaţiei monetare pe plan internaţional, precum şi măsurile luate de S.U.A. pe linia întăririi dolarului pe piaţa internaţională, au relansat discuţiile ţărilor comunitare pentru integrarea monetară în cadrul comunităţii prin stabilirea unei identităţi monetare proprii în raport cu dolarul. În acest sens, Acordul de la Washington din anul 1971 restabilea o oarecare ordine în relaţiile monetare dintre dolar şi monedele europene, fixând noi raporturi privind ratele de schimb, sub formă de parităţi. S-a convenit ca monedele ţărilor din Comunitatea Europeană să oscileze în jurul marjei de 2,25% peste şi sub paritatea dolarului, faţă de 9% cât era în acel moment, prin crearea aşa numitului şarpe monetar, prin care ţările membre au decis să aplice pentru monedele lor aceeaşi marjă ca şi pentru dolar, ceea ce limita posibilităţile de fluctuaţie . În general, se considera că acest acord a pus capăt, parţial, crizei sistemului monetar internaţional însă, deteriorarea continuă a situaţiei economice pe plan internaţional făcea tot mai necesară stabilirea coeziunii şi a ordinii monetare în cadrul Comunităţii Europene, prin prezentarea poziţiei faţă de dolar, atât în privinţa mecanismului de schimb, rata fixă sau flotantă, cât şi în privinţa funcţionării acestei monede în reglementările comunitare. Sistemul cursurilor flotante oferă un avantaj: acela de a elimina speculaţia faţă de risc, întrucât cursurile la vedere sau la termen nu mai sunt garantate prin intervenţia Băncii Centrale.

Ulterior, acordurile semnate în ianuarie 1976 la Kingston, în Jamaica, restabileau un oarecare echilibru internaţional. Acordurile legalizau practicile instaurate, pe toate pieţele de schimb, dreptul ţărilor de a lăsa moneda lor să floteze liber şi posibilitatea oferită acestora de a-şi alege fixarea valorii monedelor lor în raport cu alte devize.

Primul pas spre coordonarea cooperării monetare a fost făcut prin punerea în aplicare a propunerilor pe care instituţiile comunitare le-au formulat, în cuprinsul unui Memorandum, cunoscut sub numele de Planul Barre (1969), plan care a constituit punctul de plecare al Uniunii Monetare şi al cărui obiectiv urma să fie realizat în deceniul opt, prin realizarea unui transfer progresiv al principalelor politici economice de la nivel naţional pe plan comunitar. Tot pe linia definirii strategiei monetare comune reţine atenţia şi Planul Werner (1971) care prevedea realizarea într-o perioadă de zece ani, în două etape, a unei uniuni economice şi monetare, având ca obiective: asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor, serviciilor, forţei de muncă şi a capitalului; asigurarea convertibilităţii depline a monedelor ţărilor membre; eliminarea marjelor de fluctuaţie a cursurilor valutare; introducerea unei monede unice.

Preview document

Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 1
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 2
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 3
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 4
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 5
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 6
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 7
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 8
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 9
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 10
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 11
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 12
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 13
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 14
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 15
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 16
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 17
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 18
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 19
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 20
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 21
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 22
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 23
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 24
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 25
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 26
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 27
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 28
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 29
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 30
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 31
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 32
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 33
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 34
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 35
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 36
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 37
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 38
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 39
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 40
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 41
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 42
Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene

INTRODUCERE Ideea unei monede a apărut în contextul creşterii economice de la sfârşitul anilor ‘80, o dovedesc şi vestitele şi controversatele...

Etalonul monetar - tipuri de sisteme monetare

CAPITOLUL I MONEDA ŞI EVOLUŢIA SA. SCURT ISTORIC. Secţiunea 1. Moneda şi funcţiile ei 1.1.Noţiune Moneda a contribuit substanţial la...

Globalizarea si Statele Mici si Mijlocii - Studiu de Caz Romania

Argument Lucrarea de diplomă intitulată ” Globalizarea si statele mici si mijloci. Studiu de caz Romania” reprezintă expresia preocupărilor mele...

Relatiile Politico-Economice intre SUA si Romania in Perioada 1991-2008

INTRODUCERE Tema “Relaţiile politico-economice dintre România si SUA (1991-2008)” mi-a trezit un mare interes în elaborarea lucrării de licenţă....

Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective

Introducere ”Europa nu este decât o voință comună a celor care trăiesc în ea, printr-o vocație comună... Unitatea europeană stă în spiritul...

România și Fondul Monetar Internațional

INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări îl reprezintă analiza relațiilor dintre România și FMI în contextul statutului de stat membru FMI de care...

Riscul de Țară și Modalități de Gestionare a Acestuia

INTRODUCERE Comerţul în sistem deschis, libertatea circulaţiei capitalului, cooperarea în dezvoltare sunt subiecte foarte abordate în economia...

Poziția Uniunii Europene în Economia Mondială

ARGUMENT Lumea, de când există ea, se află într-o continuă transformare şi evoluţie. Omenirea a cunoscut primele conflagraţii mondiale, a asistat...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Monetar-Europeana

1. INTRODUCERE Dacă la nivel mondial se găsesc cu greutate soluţii de combatere a efectelor negative ale globalizării financiare, iar colaborarea...

Uniunea Economica si Monetara

Problema asigurarii conditiilor pentru atingerea si mentinerea stadiului de echilibru macroeconomic, la nivelul Uniunii Europene, este esentiala...

Unificarea Monetara

UNIFICAREA MONETARA EUROPEANA Daca la nivel mondial se gasesc cu greutate solutii de combatere a efectelor negative ale globalizarii financiare,...

Implicațiile unificării monetare europene asupra sistemului bancar internațional

INTRODUCERE: Fenomenul globalizării economice şi implicit al pieţelor şi mecanismelor financiare a adus, pe lângă multe avantaje, şi anumite...

Politici Financiar Monetare

Consideraţii preliminare cu privire la politicile financiare şi monetare Concepte financiare şi monetare de bază Atât politicile, cât şi...

Ai nevoie de altceva?