Profitul și Impozitul pe Profit

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 21360
Mărime: 485.13KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lacatus Viorel
Am sustinut licenta la ubb cluj la fsega

Cuprins

Introducere.4

Lista tabelelor şi a graficelor.7

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA FIRMEI S.C. CEMACON S.A.8

1.1 Scurt istoric 8

1.2 Obiect de activitate 9

1.3 Strctura clienţilor S.C. Cemacon S.A. 9

1.4 Furnizorii principali ai societăţii 10

1.5 Concurenţii existenţi pe piaţa 11

1.6 Numărul angajaţilor 12

1.7 Evoluţia volumului de active pe ultimii 5 ani 20

CAPITOLUL 2: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROFITUL.22

2.1 Noţiuni generale privind profitul 22

2.2 Tipologia profitului 23

2.3 Factorii de influenţă a profitului. 26

2.3.1 Indicatori de măsurare a profitului.26

2.3.2 Modalităţi de creştere a profitului.28

2.4 Modalități de previziune a profitului 30

2.4.1 Indicatori ai rentabilității.30

2.4.2 Studiu de caz privind aprecierea rentabilității firmei S.C. Cemacon S.A.33

CAPITOLUL 3: IMPOZITUL PE PROFIT.42

3.1 Conţinutul şi rolul impozitelor .42

3.2 Plătitorii impozitului pe profit şi perioada impozabilă. 43

3.3 Scutiri de la plata impozitului pe profit. 45

3.4 Cota de impunere .46

3.5 Modalităţi de determinare a impozitului pe profit. .49

3.5.1 Veniturile neimpozabile.51

3.5.2 Cheltuileli nedeductibile.51

CAPITOLUL4: STUDIU DE CAZ PRIVIND DETERMINAREA PROFITULUI IMPOZABIL ŞI A IMPOZITULUI PE PROFIT.57

4.1 Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor societăţii 59

4.2 Determinarea profitului impozabil 63

4.3 Înregistrarea în contabilitate a impozitului pe profit. 65

PROPUNERI ŞI CONCLUZII AFERENTE LUCRĂII.69

BIBLIOGRAFIE.73

Extras din document

INTRODUCERE

Obiectivul general al prezentei lucrări îl reprezintă tema profitului şi a impozitului pe profit al întreprinderii S.C. Cemacon S.A. pentru a se observa şi interpreta evoluţia acestora pe parcursul celor 5 ani. Este o temă cu o importanţă deosebită atât pentru stat, având in vedere contribuţia impozitului la formarea veniturilor bugetare cât şi pentru agenţii economici, prin influenţarea activităţilor generatoare de profit.

Procesul de cercetare ştiinţifică care stă la baza realizării prezentei lucrări poate fi detaliat în următoarele etape :

- documentarea - consultarea diverselor materiale existente în domeniu în vederea însuşirii şi aprofundării cunoştinţelor necesare întocmirii unei astfel de lucrări ;

- sinteza informaţiilor – stabilirea obiectivelor urmărite şi metodelor de realizare a acestora

- investigarea la nivelul întreprinderii analizate – se urmăresc principalele caracteristici ale acesteia necesare pentru interpretarea corectă a rezultatelor ;

- analiza situaţiilor financiare

- formularea concluziilor.

Primul capitol prezintă date generale despre societatea S.C. Cemacon S.A. asupra căreia am efectuat cercetarea temei profitului şi a impozitului pe profit.

În cel de-al doilea capitol am tratat două concepte fundamentale în ceea ce priveşte supravieţuirea pe termen lung a unei întreprinderi şi anume : profitul – formele profitului, tipuri de profit, factorii care influenţează masa acestuia, previziunea profitului – principalii indicatori ai rentabilităţii şi pragul de rentabilitate, cu exemplificarea acestui concept printr-un studiu de caz referitor la rentabilitatea societăţii S.C. Cemacon S.A. .

Profitul este noţiunea cea mai întâlnită în economie, deoarece orice întreprinzător îşi începe activitatea în speranţa obţinerii unui beneficiu în urma eforturilor depuse, beneficiu numit profit. Profitul sau venitul obţinut în urma desfăşurării activităţii de către investitorul de capital, este format din surplusul rezultat din activitatea economică interprinsă, adică, din ceea ce depăşeşte suma pe care el a cheltuit-o. Aceasta reprezintă o compensaţie pentru riscul şi osteneala utilizării capitalului, fără de care motivaţia utilizării capitalului în acest fel ar dispărea. Este interesu întreprinzătorului să-şi maximizeze profitul. În acelaşi timp este şi în interesu statului ca întreprinzătorii de pe teritoriul său să obţină profituri/venituri cât mai mari, întrucât impozitul pe profit este o funcţie crescătoare a veniturilor statului : la o anumită cotă fiscală de impunere, veniturile la bugetul statului cresc atunci când profitul întreprinzătorului creşte.

În cel de-al treilea capitol m-am oprit asupra impozitului pe profit, încercând să explic rolul impozitului, cine sunt plătitorii de impozit pe profit în România, cota de impunere a impozitului pe profit, noutăţile aduse în acest domeniu de Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 11 aprilie 2009, modul de calcul al impozitului pe profit, cheltuielile nedeductibile şi veniturile neimpozabile. Impozitul pe profit constituie o sursă a finanţării cheltuielilor de interes general ale statului, fiind un instrument al politicii economice, prin care se redistribuie o parte a veniturilor, putând fi stimulate investiţiile şi înviorarea conjucturii economice. Impozitul reprezintă izvorul principal al formării veniturilor bugetului de stat şi al finanţării cheltuielilor publice. Impozitul poate însă frâna activitatea economică a contribuabililor, de aceea legiuitorii trebuie să stabilească impozite cât mai just repartizate, în funcţie de veniturile agenţilor economici.

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA FIRMEI S.C. CEMACON S.A.

1.1 Scurt istoric

Fundamentată pe experienţa şi tradiţia de peste 100 de ani în domeniul producţiei de argilă arsă din Zalău, în 1969 a luat fiinţă „Întreprinderea de produse ceramice”. În 1991 devine societate pe acţiuni, sub denumirea de S.C. Cemacon S.A., Zalău, iar în anul 1999 are capital privat 100%. Forma juridică de constituire a S.C. Cemacon S.A. este de societate pe acţiuni. Firma a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Sălaj sub nr. J 31/2/1991, având codul fiscal RO 677858. Societatea a fost înfiinţată prin HCM nr. 1657/14.08.1969 şi reorganizată ca societate comercială pe acţiuni în baza Legii nr.15 / 1990 şi a HG nr.1200/1990. Capitalul social la sfârşitul anului 2008 este de 191.709.800 lei şi este împărţit în 191.709.800 acţiuni comune. Ultima majorare de capital a avut loc în 04.08.2008 când, a avut loc o splitare a valorii unei acţiuni de la 2,5 ron la 1 ron, dar şi încorporarea rezervelor în capital (+39.902.500 acţiuni). Modificările au afectat acţionarii înregistraţi la data de 16.05.2008, indicele de alocare fiind de 0,2383776. Acţionarii semnificativi sunt următorii: SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca cu 12,38%, MEI-Roemenie & Bulgarije Fonds NV cu 10,12%, Julius Baer Investment Mnagement LLC cu 10,05%, Ceramica S.A. Zalău cu 9,16%.

Figura 1: S.C. Cemacon S.A. Zalău

Sursa: www.cemaconzalau.ro

1.2 Obiect de activitate

Domeniul de activitate al societăţii SC Cemacon SA este fabricarea materialelor de construcţii din argilă iar obiectul principal de activitate al firmei constă în fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă, clasificat conform CAEN cu codul 2640, care a fost valabil până la data de 31.12.2008, respectiv cu codul 2332, valabil de la 01.01.2009.

Preview document

Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 1
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 2
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 3
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 4
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 5
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 6
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 7
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 8
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 9
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 10
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 11
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 12
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 13
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 14
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 15
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 16
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 17
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 18
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 19
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 20
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 21
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 22
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 23
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 24
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 25
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 26
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 27
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 28
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 29
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 30
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 31
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 32
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 33
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 34
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 35
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 36
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 37
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 38
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 39
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 40
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 41
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 42
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 43
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 44
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 45
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 46
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 47
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 48
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 49
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 50
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 51
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 52
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 53
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 54
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 55
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 56
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 57
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 58
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 59
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 60
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 61
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 62
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 63
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 64
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 65
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 66
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 67
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 68
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 69
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 70
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 71
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 72
Profitul și Impozitul pe Profit - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Profitul si Impozitul pe Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Impozitelor Directe la Nivelul Județului Cluj

Introducere Am ales această temă de lucrare, pentru că este o problemă de mare actualitate. Date fiind importanţa şi complexitatea temei, mi-am...

Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România

INTRODUCERE Controlul fiscal este instrumentul pe care îl au la îndemână puterile publice pentru supravegherea si determinarea prin metode si...

Analiza SWOT SC Sevenstar SRL

CAPITOLUL 1 STRATEGIA ŞI POLITICA ORGANIZAŢIEI 1.1. MANAGEMENTUL ÎN ROMÂNIA Începuturile culturii manageriale în România, se regăsesc în...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Analiza Rentabilitatii la SC Stimel SA

INTRODUCERE Ţelul întreprinderilor în perioada actuala nu este numai acela de a supravieţui, ci şi să desfăşoare o activitate rentabila, o...

Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor, Inchiderea Exercitiululi Financiar si Repartizarea Profitului in Cadrul SMTGN Transgaz SA Medias

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR 1.1 Contabilitatea cheltuielilor 1.1.1 Delimitarea şi structurarea cheltuielilor...

Controlul Profitului unei Entități Economice

CAPITOLUL 1 – NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROFITUL 1.1. CONTROLUL PROFITULUI UNEI ENTITĂŢI ECONOMICE Profitul reprezintă scopul sau rezultatul final...

Te-ar putea interesa și

Impozitul pe Profit

CAPITOLUL 1 1.1 NOŢIUNEA DE IMPOZIT 1.1.1 INSTITUŢIA IMPOZITULUI Pe parcursul evoluţiei societăţii, impozitele reflectau diversele dări plătite...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Impozitul pe Profit

Impozitul pe profit este un impozit direct si real. Pentru a întelege mai bine aceasta afirmatie vom da câteva definitii. Impozitul este o forma...

Considerații generale privind veniturile întreprinderii

Cap.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND VENITURILE ÎNTREPRINDERII 1.1.Definirea, înregistrarea şi recunoaşterea veniturilor întreprinderii...

Contabilitatea Decontarii cu Bugetul Statului

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat 1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE În ţările cu economie de piaţă, un rol deosebit de important şi cu implicaţii multiple, îl au problemele fiscale şi bugetare....

Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii

Capitolul I. Rolul şi locul impozitului pe profit în sistemul fiscal modern „În neocapitalismul modern, impozitul capătă o semnificaţie mai...

Ai nevoie de altceva?