Protectionismul Netarifar in Etapa Actuala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Protectionismul Netarifar in Etapa Actuala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 125 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domenii: Economie, Banci, Comert, Contabilitate, Finante

Cuprins

CAPITOLUL I : Politica comercială 1
1.1. Noţiunea de politică comercială 1
1.2. Obiectivele, tipologia şi instrumentarul politicii comerciale 2
1.2.1. Politica tarifară 6
1.2.2. Politica promoţională 8
1.3. Trăsături şi tendinţe în evoluţia politicii comerciale 15
CAPITOLUL II : Protecţionismul netarifar 20
2.1. Prezentare generală 20
2.1.1. Tendinţe generale 25
2.2. Cererea de protecţie 29
2.3. Oferta de protecţie 31
CAPITOLUL III : Forme de manifestare a protecţionismului netarifar 34
3.1. Bariere care implică o limitare cantitativă directă a importurilor 37
3.2. Bariere care implică indirect limitarea importurilor prin
mecanismul preţurilor 41 3.3. Bariere care decurg din formalităţile vamale şi administrative
ocazionate de efectuarea importurilor 47
3.4. Bariere care derivă din participarea statului la activităţi comerciale 50
3.5. Bariere care decurg din standardele şi normele tehnice aplicate
produselor importate 52
CAPITOLUL IV : “Zona gri” a protecţionismului netarifar 58
4.1. Antidumpingul 59
4.1.1. Conturarea conceptului de “dumping” 59
4.1.2. Cum se ia decizia de iniţiere a unei anchete antidumping? 66
4.1.3. Cum se desfăşoară investigaţia antidumping? 69
4.1.4. Cum se soluţionează ancheta antidumping? 76
4.1.5. Ce consecinţe incumbă efectuarea de anchete antidumping? 80
4.2. Procedurile compensatorii 84
4.2.1. Conturarea conceptului 84
4.2.2. Anchetele compensatorii 91
4.3. Limitările “voluntare” la export 93
CAPITOLUL V : Efecte generate de practicile protecţioniste 111
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I.POLITICA COMERCIALĂ

1.1. Noţiunea de politică comercială

Politica comercială a apărut odată cu constituirea statelor independente şi este un atribut al suveranităţii economice a acestora. Elemente ale politicii comerciale au apărut din cele mai vechi timpuri, dar au cunoscut evoluţii semnificative pe măsura dezvoltării relaţiilor economice internaţionale, a evoluţiei funcţiei externe a statului în conlucrarea cu alte state în cadrul diviziunii mondiale a muncii.

Politica comercială este o parte componentă a politicii economice a unui stat care vizează sfera relaţiilor economice externe ale acestuia .

Noţiunea de politică comercială include ansamblul măsurilor cu caracter administrativ, juridic, fiscal, valutar, financiar şi de altă natură prin intermediul cărora statele promovează în relaţiile economice internaţionale interesele naţionale fundamentale. Politica comercială cuprinde reglementările legale în vederea promovării, respectiv restrângerii schimburilor comerciale externe şi în vederea protejării economiei naţionale de concurenţa străină.

Ca şi politica economică, politica comercială este stabilită de către autorităţi (guvern), reprezentând interesele naţionale. Politica comercială nu este statică, ci este o categorie dinamică, schimbându-se odată cu stadiile pe care le parcurge în dezvoltarea să fiecare stat.

Caracterul dinamic al politicii comerciale este ilustrat şi de faptul că instrumentele de politică comercială se adaptează operativ şi eficient la schimbările care au loc pe plan internaţional, în cadrul diviziunii internaţionale a muncii, al raportului de forţe dintre principalele ţări şi grupuri de ţări din economia mondială şi în funcţie de tendinţele ce se manifestă în evoluţia acestor raporturi.

Pornind de la aria costurilor comparative , obiectul general al politicii comerciale este acela de a obţine din relaţiile economice internaţionale avantajul comparativ, respectiv o “economie de muncă” prin exportul de mărfuri competitive şi importul de produse cu condiţii mai puţin favorabile de fabricaţie în interiorul tarii.

Funcţiile principale ale politicii comerciale a unui stat sunt evidenţiate chiar în prezentarea noţiunii de politică comercială şi anume :

- de promovare a relaţiilor economice externe,înţelegând prin aceasta impulsionarea exporturilor;

- de protejare a economiei naţionale de concurenţa străină, înţelegând prin aceasta o reglementare şi un control al importurilor;

- de realizare a unui echilibru dinamic în balanţa comercială şi de plaţi şi, concomitent, de sporire a rezervei valutare a statului.

1.2. Obiectivele, tipologia şi instrumentarul politicii comerciale

Din punct de vedere al scopului urmărit, politica comercială vizează două categorii de obiective (obiective pe termen lung şi obiective pe termen scurt), între ele existând o relaţie de dependenţă, obiectivele pe termen scurt derivând din cele pe termen lung.

Fisiere in arhiva (1):

  • Protectionismul Netarifar in Etapa Actuala.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE RELAŢII COMERCIALE ŞI FINANCIAR – BANCARE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE