Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 18902
Mărime: 851.18KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA "OVIDIUS" CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializarea: Afaceri Internationale FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI

Cuprins

Introducere. 2

CAPITOLUL I Principalul factor ce a influenţat evoluţia economiei . 5

1.1.Tipuri de globarizare. 9

1.2.Indicatori ai implicării unei ţări în comerţul internaţional. 11

1.3.Factorii determinanţi ai globalizării economiei mondiale. 13

1.4.Procesul de globarizare, susţinatorii şi oponenţii globarizarii. 14

CAPITOLUL II România în circuitul economic internaţional. 17

2.1. Necesitatea participării economiei Romaneşti la piaţa mondială. 18

2.2. Comerţul exterior mondial şi trasăturile sale caracteristice. 19

2.2.1. Comerţul exterior al României. 21

2.3. Cooperarea economică internaţională a României. 22

2.4. Ce rezervă globalizarea pentru România. 24

2.4.1. Condiţiile în care România trebuie să facă faţă globalizării. 24

2.4.2. Consecinţele globalizării pentru România. 28

2.4.3. Impactul globalizării asupra comerţului exterior al României. 31

CAPITOLUL III Evoluţia României în circuitul economic internaţional. 32

3.1. Evoluţia comerţului în decursul a 10 ani. (2002-2012). 32

3.1.1 Comparaţia indicatorilor economici ai României, Buglariei şi Ungariei în 2006- 2012. 42

3.5. Gradul de deschidere economică a României. 48

3.6. Economia României în raport cu economia mondială. 49

Concluzii şi proiecţii. 51

Bibliografie. 53

Extras din document

Introducere

În condițiile unei lupte continue și asidue pentru supremație și recunoaștere internațională, economiile contemporane se află în postura deloc privilegiată de a surprinde noi tehnici, instrumente sau metode care să le asigure un avantaj considerabil în fața principalilor competitori. Obiectivul primordial al fiecărei economii este asigurarea unei stabilități în ceea ce privește mediul economic, care datorită interconexiunii extrem de ridicate cu alte componente ale sistemul global conduce la performanță. Performanța, fie că ne referim la cea economică, financiară sau instituțională este un indicator absolut al abilității de adaptare la schimbările macroeconomice frecvente, iar odată îndeplinit acest indicator următorul pas firesc este cel al creșterii economice și al convergenței.

Aceastǎ lucrare are la bazǎ analiza pieţei şi a modului în care România este influenţată de alţi factorii pentru a face faţă cererii şi ofertei de pe piaţa mondială.

Începand cu explicatia titlului acestei licenţe, prin Racordarea economiei Româneşti la circuitul internaţional, întelegem modul prin care România depinde în mod direct sau indirect de adaptare la cerinţele şi ofertele ce piaţa mondială le face.

Dezvoltarea acestei teme de licenţă este un mod de cunoaştere mai aprofundată în cea ce priveşte puterea economică a ţări, precum impactul pe care l-a avut globalizarea, beneficiile pe care le-a avut a dată cu aderarea la Uniunea Europeană ce a avut loc în anul 2007.

În opinia mea procesul pe care l-a avut România a fost unul benefic asta ilustrându-se prin evoluţia a mai multor sectoare de activitate pecum: medicină, economie, software, învăţămant etc.

Prin evoluţia acestor sectoare de activitate a facut ca să nu avem un procent al mortalităţi ridicat deoarece medicina a evoluat precum şi aparatura pe care spitalele le detin, accesul a informaţie cât şi învăţămant a facut ca România să nu mai aibe un procent mare al analfabetisumului cea ce arată că vom evolua prin modul de gândire, de abordare al problemelor etc.

Tema abordată este una ne afectează în mod direct în viaţa de zi cu zi. Efectul pe care îl are globalizarea este puternic reflectat în evoluţia omului. Adică o ţară ce a s-a adaptat curentului globalizarii va începe să se dezvolte pe toate domeniile de activitate. Medicina va evolua prin accesul la tehnologie, aparatură modernă, noi desoperiri ce vor face ca să putem combate boli sau alte cauze ce au ca efect de a diminua rata mortalităţi.

Tema licenţei a fost aleasa din pura curiozitate, deoarece mă interesează tot ce are legatură cu ţara în care traiesc şi tot ce se întampla cu ea. Citind foarte multe carti, ştiri şi site-uri ce m-au ajutat sa fac licenţa am cules foarte multe informaţi benefice pentru mine. Informaţi ce mă pot ajuta pe viitor să vad ce impact are fiecare fiecare indicator economic în evoluţia unei ţări. Cea ce mă vor face pe mine să fiu precaută cu viitoarea mea afacere.

În primul capitol sunt ilustrate noţiunile teoretice în cea ce priveşte globarizarea, ce este factor principal al racordării economiei unei ţări la circuitul international. Procesele globalizari au avut loc pe mai multe sectoare precum economie, politică, viaţă sociala etc. Capitolul cuprinde criteri, factori, principi, indicatori dar si definiţi ce au stat la baza globarizarii unei ţări, precum si explicaţia procesului. Vor mai fi redactate momentele apariţiei globalizării şi etapele pe care aceasta le-a avut. Accesul la tehnologie va permite românilor să evolueze şi din punct de vedere intelectal, adica informaţiile vor avea efecte pozitive şi vor face ca rata analfabetismului sa scada.

Cel de-al doilea capitol se axeaza doar pe procesele globarizarii ce au avut loc în România. În acest capitol sunt relatate şi consecinţele pozitive şi negative ce le-a avut acest proces în decursul anilor, precum şi unde s-a efectuat globarizarea.

Se vor explica teori precum beneficiile pe care le care racordarea economiei Româneşti la circuitul internaţional, ce înseamna mondializarea si procesele aceteia. Se va relata cooperarea economică pe care o are România pe fiecare sector de activitate.

În cele din urmă, în cel de-al treilea capitol ne vom axa pe date şi rapoarte ştiinţifice ce vor arăta evoluţia României în cea ce priveşte influenţa globalizarii economice ce a avut loc în decursul anilor.

Analizând indicatorii economici ai României vom afla cum a decurs evoluţia ţări pe un anumit număr de ani. Evoluţia graficelor vor fi explicate în cea ce priveşte scăderea sau creşterea exporturilor, importurilor ai a PIB-ului comparativ cu Ungaria şi Bulgaria.

Vor fi ilustrate grafic ecoluţiile, putând fi comparate anual sau pe diferite categorii. În acest capitol vom arăta grafic principali importatori şi exportatori ai României, şi produsele principale ce sunt tranzacţionate pe piata mondiala din şi spre România.

Vom analiza relata grafic şi gradul de deschidere a economiei Româneşti pe piaţa mondială.

În finalul licenţei se va găsi o concluzie subiectivă în cea ce priveşte efectul globalizării pe care l-a avut România în realizarea procesului de racordare a economiei la circuitul internaţional. Beneficiile şi reacţiile negative pe care procesul de globalizare il are in formarea procesului de racordare a economiei Romaneşti la circuitul internaţional.

Bibliografie

Lucrări consultate:

1. BARI, I. Globalizarea şi problemele globale, Bucureşti,Editura Economică, 2001

2. BALAURE, V.,VEGHEŞ, C.,ROŞCA, M.,TOMA, S.Marketingul în procesul dezvoltării economice şi sociale, 1972-200: 30 de ani de marketing în România, vol. I, Marketingul în era globalizării, Bucureşti, Editura ASE, 2002

3. Caracota, D., Caracota, C.R. Dimensiuni contemporane ale dezvoltării durabile şi competitive, Ed. ASE, Bucureşti, 2004;

4. DANCIU, V.Marketing internaţional. De la tradiţional la global,Bucureşti, Editura Economică, 2001

5. KOTLER, Ph.,ARMSTRONG, G.,SAUNDERS, J., WONG,V.Principiile marketingului, Ediţia europeană, Bucureşti, Editura Teora, 1998

6. KOTLER, Ph. Managementul marketingului, analiză, planificare, implementare, control, Bucureşti, Editura Teora,1997

7. PURCĂREA, Th., IOANFRANC,V.Marketing, evoluţie, experienţe, dezvoltăriconceptuale, Bucureşti, Editura Expert, 2000

8. VIRGIL GHE., ARISTIDE C. – Economie mondiala, ed.Politeia –SNSPA, 2002;

9. Soros, G., Despre globalizare, Ed. Polirom, Iaşi, 2002;

10. STERIAN D. – Economie mondiala, ed.Interprint, Bucuresti, 1994;

11. ZAINEA, E. Globalizarea – şansă sau blestem?, vol I,Condiţionările creşterii economice, Bucureşti,Editura Valand Print, 2000

Site-uri consultate:

1. http://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare

2. https://osha.europa.eu/fop/romania/ro/topics/schimbari-in-lumea-muncii/globalizare.-efecte-sociale-ale-crizei-mondiale-in-romania

3. http://drept.ucv.ro/RSJ/images/articole/2006/RSJ3/B10AndraGaina.pdf

4. http://www.asociatiaeconomistilor.ro/documente/O%20schita%20a%20iesirii%20din%20periferie.pdf

5. http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

6. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc

7. http://atlas.media.mit.edu/profile/country/rou/

8. http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-04-05/romania-locul-42-ca-export-pe-cap-de-locuitor.html

9. http://ro.wikipedia.org/wiki/Economia_Rom%C3%A2niei

10. http://www.ufsatlas.ro/legi/Locul%20si%20rolul%20Romaniei%20in%20economia%20si%20energetica%20Uniunii%20Europene.pdf

11. http://www.ziare.com/economie/importuri/gradul-de-deschidere-a-economiei-romanesti-1194457

12. http://www.academia.edu/5168089/Dinamica_produsului_intern_brut

13. http://ro.scribd.com/doc/48161295/Globalizarea-in-Romania

14. http://www.scritub.com/economie/comert/EVOLUTIA-COMERTULUI-EXTERIOR-A102811213.php

15. http://www.econ.ubbcluj.ro/Scoala_Doctorala/rezumate/2012_2013/Ioana%20Sorina%20MIHUT.pdf

16. http://www.idrc.info/pages_new.php/Registration/626/1/

17. http://www.cse.uaic.ro/WorkingPapers/WParticles/CESWP1/SUSTAINABILITY_IN_THE_CONTEXT_OF_GLOBALIZATION_-_Leontina_Betianu.pdf

Preview document

Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 1
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 2
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 3
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 4
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 5
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 6
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 7
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 8
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 9
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 10
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 11
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 12
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 13
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 14
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 15
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 16
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 17
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 18
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 19
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 20
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 21
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 22
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 23
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 24
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 25
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 26
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 27
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 28
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 29
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 30
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 31
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 32
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 33
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 34
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 35
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 36
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 37
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 38
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 39
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 40
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 41
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 42
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 43
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 44
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 45
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 46
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 47
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 48
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 49
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 50
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 51
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 52
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 53
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 54
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 55
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 56
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 57
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 58
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 59
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 60
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 61
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 62
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 63
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 64
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 65
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 66
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 67
Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • coperta1.docx
  • coperta2.docx
  • Cuprins.docx
  • Racordarea economiei romanesti la circuitul comercial international.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea durabilă în România

Introducere Criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului necesita o solutie....

Uniunea Europeană și Necesitatea Reformei Instituționale

Introducere Motivaţia alegerii acestei teme rezultă din convingerea asupra nevoii recunoaşterii rolului deosebit de important al instituţiilor şi...

Decalajele economice la nivelul pieței muncii România - Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licentă se intitulează „Decalaje economice la nivelul pieţei muncii România – Uniunea Europeană şi este...

Cursul valutar și realizarea balanței de plăți externe a Republicii Moldova

Introducere Actualitatea temei.În condiţiile statului, economia căruia se găseşte în stare de criză şi mai cu seamă , care are în faţă problema...

Instituțiile financiare bancare internaționale și influențele exercitate asupra economiilor naționale

Introducere România urmează o strategie ce vizează, pe de o parte, menţinerea stabilităţii macroeconomice şi stabilirea unei creşteri economice...

Reforma Politicii de Coeziune Economică și Socială

INTRODUCERE Politica de Coeziune Economică şi Socială (PCES) reprezintă o sumă de intervenţii la nivel comunitar materializate într-un sprijin...

Comerțul Exterior al Republicii Moldova prin Prisma Sancțiunilor Economice

Termeni-cheie: comerţ extern, embargou, costuri, beneficii, riscuri, Acordul de Liber Schimb cu UE, dezechilibrul balanţei de plăţi, CSI, presiune...

Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare

Stabilitatea sistemului bancar Banca este o institute financiară autorizată de banca centrală, care activează cu mijloacele băneşti proprii şi...

Te-ar putea interesa și

Consumul de servicii al populației

Introducere Cu toții știm că nimeni nu este sigur de ziua de mâine, o mulțime de întâmplări pot distruge viața cuiva, o boală sau un accident pot...

Comert International

Capitolul 1. Comertul international - flux principal al circuitului economic mondial 1) Sistemul relatiilor economice internationale reprezinta: a)...

Teorie Economică Generală

CAPITOLUL I CURENTE DE GÂNDIRE ECONOMICĂ 1. 1. Mercantilismul şi fiziocraţia Mercantilismul a reprezentat o doctrină şi o politică. ,, Sistemul...

Afaceri Internationale - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 COMERTUL EXTERIOR - PRINCIPALA FORMA DE PARTICIPARE A ROMÂNIEI LA CIRCUITUL ECONOMIC MONDIAL În contextul actual al adâncirii fara...

Ai nevoie de altceva?