Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 11914
Mărime: 62.46KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

În perioada 4 martie – 27 aprilie, mi-am desfăşurat practica de producție și de licență la Ministerul Economiei, în cadrul Direcţiei regimuri comerciale şi OMC.

Pe parcursul perioadei date, am avut posibilitatea să analizez caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii Ministerului Economiei (ME), a sistemului managerial al Ministerului, structura organizatorică, instituţiile subordonate, de asemenea, am făcut o analiză a activităţii economico - financiare, precum şi a activităţii Direcţiei regimuri comerciale şi OMC în cadrul căreia mi-am desfăşurat practica.

ME este organul central de specialitate, abilitat să promoveze politica unică a statului în domeniul economiei, fiind responsabil de dezvoltarea acestei ramuri şi de infrastructura economică şi socială a acesteia. Politicile promovate de Ministerul Economiei în anul 2012 au accentuat, de rînd cu necesitatea asigurării creşterii economice, conferirea acesteia unui nou caracter calitativ.

Transparenţa în activitatea Ministerului Economiei constituie unul din principiile de bază, care contribuie la creşterea eficienţei activităţii şi încrederea cetăţenilor în politicile şi acţiunile promovate. Implicarea societăţii în elaborarea politicilor publice sau a unor reglementări asigură nu doar sporirea calităţii deciziilor elaborate, dar şi susţinerea de către societate a deciziilor adoptate.

Activitatea Ministerului Economiei are la bază Regulamentul privind organizarea

şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 690 din 13.11.2009.

Efortul depus de Ministerul Economiei în promovarea politicilor sale este şi va rămîne în continuare unul insistent şi constructiv, bazat pe susţinerea intereselor cetăţenilor şi a mediului de afaceri, manifestat prin promovarea reformelor în toate domeniile de activitate ale statului.

Studiind Regulamentul dat am făcut cunoştinţă cu misiunea si funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Ministerului Economie, precum şi organizarea activităţii acestuia, pe care le voi menţiona în continuare în conţinutul raportului.

Capitolul I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii Ministerului Economiei

Fondat în luna iulie a anului 1990, Ministerul Economiei, pe parcursul anilor, a evoluat la un grad de complexitate mai înalt avînd schimbări atît în sistemul managerial cît şi în structura acestuia. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 690 din 13.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. Conform domeniului de aplicare Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei reglementează misiunea, funcţiile, atribuţiile şi drepturile Ministerului Economiei, precum şi organizarea activităţii acestuia.

Ministerul Economiei este organul central de specialitate al administraţiei publice, în subordinea Guvernului. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba moldovenească, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.

Ministerul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, cu decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, cu alte acte normative şi cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.

Din punct de vedere al sarcinilor şi funcţiilor Ministerului, acesta a evoluat de la o structură cu un grad înalt de complexitate, cu un portofoliu impunător de funcţii, la una succintă, axată pe dezvoltarea ramurilor de care este responsabil, precum şi de infrastructura lor. Ministerul administrează instituţiile şi organizaţiile din subordine, coordonează activitatea întreprinderilor agricole de stat şi instituţiilor de învăţămînt de profil, realizînd sarcini de importanţă naţională, direct sau prin intermediul organelor create, coordonează activitatea şi exercită, în limitele competenţei stabilite prin lege, controlul agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

Bibliografie

1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

2. Hotărârea Guvernului nr.690 din 13.11.2009 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului limită ale aparatului acestuia”

3. Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 08.04.2010 cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Economiei

4. Hotărîrii Guvernului nr. 179 din 23 martie 2011 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anul 2011-2014”

5. Regulamentul Direcţiei cooperare economică internaţională a Ministerului Economiei

6. Regulamentul Direcţiei regimuri comerciale şi OMC

7. Planul de acţiuni pentru anii 2012-2014

8. Programul de stat de dezvoltare strategică pentru anii 2012-2014, Anexă la Hotărîrea Colegiului Ministerului Economiei nr. 1 din 30 ianuarie 2012

9. Strategia de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020

10. Ordinului nr. 41 din 15.03.2010 cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Ministerului Economiei

11. Corespondenţa Direcţiei regimuri comerciale şi OMC

12. http://mec.gov.md/organigrama

13. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330050

14. www.mec.gov.md

Preview document

Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 1
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 2
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 3
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 4
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 5
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 6
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 7
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 8
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 9
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 10
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 11
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 12
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 13
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 14
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 15
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 16
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 17
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 18
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 19
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 20
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 21
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 22
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 23
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 24
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 25
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 26
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 27
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 28
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 29
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 30
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 31
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 32
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 33
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 34
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 35
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 36
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 37
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 38
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 39
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 40
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 41
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 42
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 43
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 44
Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Raport Privind Practica de Licenta in Cadrul Ministerul Economiei.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică - Ministerul Finanțelor Publice

1. Prezentarea Ministerului Finantelor Publice 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate Ministerul Finantelor Publice Ministerul...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Rețelelor de Telecomunicații Aferente Sectorului Electroenergetic

Introducere.13 1. REŢELELE DE TELECOMUNICAŢII ŞI ESENŢA OPTIMIZĂRII LOR.16 2. PROBLEMA ŞI NECESITATEA OPTIMIZĂRII REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII...

Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare

Înainte de toate ar trebui să răspund la o serie de întrebări: “Pentru ce o analiză a unei activităţi de producţie industrială din perspectiva...

Răspunderea financiară, administrativă și penală a contribuabililor în cadrul administrării fiscale în Republica Moldova - în baza datelor Serviciului Control Financiar și Revizie

Introducere Statul, indiferent de forma sa de organizare, si-a creat întotdeauna un sistem de administrare ale carui principale obiective au...

Particularitățile TVA în Republica Moldova

Introducere Politica fiscala a Republicii Moldova are la dispozitie numeroase pirghii de influentare a proceselor economice care urmeaza a fi...

Raportul Practicii - SC Pharma SRL Specialiatea Marketing

Întroducere Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societăţii, comerţul are importanţă strategică pentru dezvoltarea echilibrată şi viabilă...

Ai nevoie de altceva?