Rentabilitatea și

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 13502
Mărime: 136.93KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lapadusi Loredana

Cuprins

INTRODUCERE.4

CAPITOLUL I

ABORDAREA TEORETICĂ PRIVIND RENTABILITATEA FIRMEI

1.1. Abordarea generală privind rentabilitatea.6

1.1.1 Rentabilitatea şi profitabilitatea.8

1.1.2. Lichiditatea şi solvabilitatea.9

1.2. Analiza indicatorilor utilizaţi în exprimarea rentabilităţii.9

1.2.1. Analiza indicatorilor absoluţi.11

1.2.1.1. Profitul.12

1.2.1.2. Marjele.14

1.2.2 Analiza indicatorilor relativi.15

1.2.2.1. Rata rentabilităţii economice.16

1.2.2.2. Rata rentabilităţii financiare.16

1.2.2.3. Rata rentabilităţii comerciale.17

1.2.2.4. Rata rentabilităţii resurselor consumate.19

1.2.2.5. Rata rentabilităţii capitalului real şi ocupat.19

1.2.2.6. Rata rentabilităţii veniturilor.19

CAPITOLUL II

METODOLOGIA DE ANALIZĂ A RENTABILITĂŢII CU REFERIRE LA RATA RENTABILITĂŢII COMERCIALE

2.1.Metodologia de calcul a profitului.20

2.1.1. Analiza factorială a profitului.20

2.1.2. Analiza factorială a ratelor de rentabilitate.22

2.1.2.1. Rata rentabilităţii economice.23

2.1.2.2. Rata rentabilităţii financiare.27

2.1.2.3. Rata rentabilităţii comerciale.32

2.1.2.4. Rata rentabilităţii resurselor consumate.33

2.1.2.5. Rata rentabilităţii capitalului real şi ocupat.36

2.1.2.6. Rata rentabilităţii veniturilor.36

CAPITOLUL III

STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA DIAGNOSTIC A RATEI RENTABILITĂŢII COMERCIALE LA S.C. PLUS 2 S.R.L.

3.1. Prezentarea general a societăţii.40

3.1.1. Scurt istoric.41

3.1.2. Obiect de activitate.42

3.2. Analiza ratelor de rentabilitate la S.C. PLUS 2 S.R.L.43

3.2.1. Analiza ratei rentabilităţii economice.43

3.2.2. Rentabilitatea financiară.47

3.2.3. Rentabilitatea resurselor avansate.51

3.2.4. Rata rentabilităţii consumate.55

3.2.5. Rata rentabilităţii comerciale.58

CAPITOLUL IV

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

4.1. Concluzii privind analiza diagnostic a ratelor de rentabilitate.60

4.2. Propuneri privind măsuri de creştere a ratelor de rentabilitate.61

Încheiere.62

Bibliografie.63

Anexe.65

Extras din document

INTRODUCERE

Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii profunde in procesul de conducere, care nu se poate realiza pe baza de rutina, ci pe o studiere atenta a realitatii, pe o analiza stiintifica care sa faciliteze adoptarea deciziilor corespunzatoare.

Integrata in activitatea de conducere a firmei, analiza economica financiara constituie un instrument a carui utilitate este validata pe deplin de teorie, dar in special de practica economica.

Pin esenta ei, activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercita si de domeniul care il vizeaza, implica cunoasterea temeinica a situatiei date, a intregului complex de cauze si factori care o determina, fapt care se realizeaza prin intermediul analizei economico – financiare.

Abordarea intregii problematici este subordonata cerintelor managementului intern al intreprinderii, care trebuie sa asigure utilizarea eficienta a intregului potential de care dispune in vederea sporirii rentabilitatii.

Metodologia prezentata constituie un cadru de elaborare a problematicii firmei, prin prisma obiectivelor si scopurilor unor subiecti din afara firmei, care sunt interesati sa cunoasca activitatea acesteia.

Ca activitate practica, analiza economico – financiara are un caracter permanent, indiferent daca se efectueaza de un organism din interiorul intreprinderii sau din afara acesteia si nu constituie un scop in sine, ci un mijloc pentru realizarea unui obiectiv. Prin analiza se ofera solutii pentru fundamentarea deciziilor. Se poate spune ca analiza economico – financiara este un instrument util la indemana managerilor.

Telul firmelor in perioada actuala nu este numai acela de a supravietui, ci si de a desfasura o activitate rentabila, o activitate care sa le aduca profit. Desi, se poate spune ca in economia de piata, rationalitatea activitatii economice este finalizarea prin profit.

Am abordat această tema deoarece consider că analiza ratei rentabilităţii comerciale este absolut necesară pentru toţi producătorii, aceasta sporind capacitatea de înţelegere a complexităţii fenomenelor economice.

Lucrarea de faţă tratează in primele trei capitole aspecte teoretice ale analizei ratei rentabilităţii comerciale, iar în capitolul patru este prezentat un studiu de caz efectuat la societatea SC. PLUS 2 S.R.L.

Deci se poate spune că, lucrarea în ansamblul ei, nu este altceva decât o încercare de a contura şi asigura înţelegerea noţiunii de rentabilitate comercială.

CAPITOLUL I

ABORDAREA TEORETICĂ PRIVIND RENTABILITATEA FIRMEI

1.1. Abordarea generală privind rentabilitatea

Rentabilitatea constituie o formă sintetică de exprimare a eficienţei economice, care reflectă capacitatea unei firme de a realiza profit.

Profitul este obiectivul de bază al oricărei entităţiținând cont de condițiile economiei de piață. Pentru entitate este vital existent acestuia, fiind o necesitate obiectivă. Întreprinderile care se dovedesc nerentabile sunt supuse falimentului. În raport cu cerințele consumatorilor în orientarea producției, rentabilitatea apare astfel ca instrument hotărâtor în activitatea economiei de piață. Rentabilitatea prevede obținerea unor venituri în urma vânzării si încasării producţiei fabricate, mai mari decât costurile efectuate cu realizarea acesteia.

O creștere a rentabilității este în interesul tuturor participanților la activitatea firmei:

a) Managerii, care apreciază performanţele prin care intermediul profiturilor obținute;

b) Acționarii, care doresc pe de o parte, sa-si mărească câștigul sub forma dividendelor, iar pe de alta parte, sa-si mărească valoarea de piața a întreprinderilor, prin creștereaacțiunilor listate la bursa. Creșterearentabilității are ca scop atingerea unor obiective pe care acționarii si le propun in scopul creșterii cotei de piața a întreprinderii;

c) Salariații, au ca scop obținerea unor remunerații mai mari intrând in conflict cu obiectivele rentabilității pe termen scurt. Numai o rentabilitate pe termen lung ar putea asigura o creștere a locurilor de munca, fapt dorit de cătresalariați;

d) Creditorii au ca scop rentabilitatea operațiuniiîntreprinderii, ca fiind singura care acționează puterea de rambursare a datoriilor contractate;

e) Statul si organele administratei locale sunt cele care încasează impozitele, ele reprezentând o parte din veniturile realizate de firme. Daca rentabilitatea este crescuta, se creează venituri mai mari la bugetul de stat si la bugetele locale, ele venind sub forma directa ca si impozitele pe profit, fie sub forma indirecta, sub forma de investiții si crearea unor noi locuri de munca.

Chiar dacă maximizarea profitului nu mai reprezintă, în toate cazurile, obiectivul primordial al unui agent economic, datorită unor neajunsuri, de ordin conceptual şi practice, cum ar fii caracterul său static şi neluarea în calcul a riscului, studiul rentabilităţii prezintă o importanţă deosebită pentru analiza activităţii oricărei întreprinderi.

Preview document

Rentabilitatea și - Pagina 1
Rentabilitatea și - Pagina 2
Rentabilitatea și - Pagina 3
Rentabilitatea și - Pagina 4
Rentabilitatea și - Pagina 5
Rentabilitatea și - Pagina 6
Rentabilitatea și - Pagina 7
Rentabilitatea și - Pagina 8
Rentabilitatea și - Pagina 9
Rentabilitatea și - Pagina 10
Rentabilitatea și - Pagina 11
Rentabilitatea și - Pagina 12
Rentabilitatea și - Pagina 13
Rentabilitatea și - Pagina 14
Rentabilitatea și - Pagina 15
Rentabilitatea și - Pagina 16
Rentabilitatea și - Pagina 17
Rentabilitatea și - Pagina 18
Rentabilitatea și - Pagina 19
Rentabilitatea și - Pagina 20
Rentabilitatea și - Pagina 21
Rentabilitatea și - Pagina 22
Rentabilitatea și - Pagina 23
Rentabilitatea și - Pagina 24
Rentabilitatea și - Pagina 25
Rentabilitatea și - Pagina 26
Rentabilitatea și - Pagina 27
Rentabilitatea și - Pagina 28
Rentabilitatea și - Pagina 29
Rentabilitatea și - Pagina 30
Rentabilitatea și - Pagina 31
Rentabilitatea și - Pagina 32
Rentabilitatea și - Pagina 33
Rentabilitatea și - Pagina 34
Rentabilitatea și - Pagina 35
Rentabilitatea și - Pagina 36
Rentabilitatea și - Pagina 37
Rentabilitatea și - Pagina 38
Rentabilitatea și - Pagina 39
Rentabilitatea și - Pagina 40
Rentabilitatea și - Pagina 41
Rentabilitatea și - Pagina 42
Rentabilitatea și - Pagina 43
Rentabilitatea și - Pagina 44
Rentabilitatea și - Pagina 45
Rentabilitatea și - Pagina 46
Rentabilitatea și - Pagina 47
Rentabilitatea și - Pagina 48
Rentabilitatea și - Pagina 49
Rentabilitatea și - Pagina 50
Rentabilitatea și - Pagina 51
Rentabilitatea și - Pagina 52
Rentabilitatea și - Pagina 53
Rentabilitatea și - Pagina 54
Rentabilitatea și - Pagina 55
Rentabilitatea și - Pagina 56
Rentabilitatea și - Pagina 57
Rentabilitatea și - Pagina 58
Rentabilitatea și - Pagina 59
Rentabilitatea și - Pagina 60
Rentabilitatea și - Pagina 61
Rentabilitatea și - Pagina 62
Rentabilitatea și - Pagina 63
Rentabilitatea și - Pagina 64
Rentabilitatea și - Pagina 65
Rentabilitatea și - Pagina 66
Rentabilitatea și - Pagina 67
Rentabilitatea și - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Rentabilitatea si Profitabilitatea.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București

I 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND RENTABILITATEA Rentabilitatea reprezinta caracteristica unei societati comerciale de a obtine un venit mai mare...

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Rentabilitatea - Calea spre Performanță

Rentabilitatea – calea spre performanta 1. Abordari conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii 2. Analiza profitului 2.1 Analiza...

Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL

INTRODUCERE Astăzi concurenţa are un rol foarte important în viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de planul economic, social, politic sau...

Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumirea : S.C. ALFAR S.A. Arad; 2. Sediul social: C. Zimandului, nr. 3, Arad; 3. Telefon/fax: 057/234512 4....

Analiza diagnostic a performanțelor pe baza ratelor financiare la SC Brașov Walking Tours SRL

INTRODUCERE În prezent, este deosebit de important pentru o societate comercială să realizeze o analiză financiară a evoluţiei firmei, mai ales în...

Informații bugetare și financiare SC Cogal-Pan SRL Brașov

CAPITOLUL 1. PROFILUL FIRMEI 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII Societatea COGAL-PAN SRL este o societate de producţie. Activitatea societăţii se va axa...

Analiza economică a activității SC Prescom SA

REZUMAT Cuvinte cheie: întreprindere, analiză economică, transport, salubrizare, insolvenţă Această lucrare are ca scop prezentarea analizei...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București

I 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND RENTABILITATEA Rentabilitatea reprezinta caracteristica unei societati comerciale de a obtine un venit mai mare...

Rentabilitatea financiară a băncilor în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, această teză se...

Diagnosticul rentabilității și riscului la Compexit Trading SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare işi propune sa analizeze diagnosticul financiar al rentabilităţii şi riscului la Compexit Trading SRL Cluj Napoca....

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Politici manageriale de creștere a rentabilității

INTRODUCERE Managementul performant al unei intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential necesita adoptarea unor...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău

INTRODUCERE Obiectivul esenţial al entităţii economice îl constituie creşterea averii persoanelor implicate în viaţa acesteia (acţionari,...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Ai nevoie de altceva?