Resursele Financiare Publice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 25332
Mărime: 97.62KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prod. dr. Cosma

Cuprins

CAPITOLUL 1. RESURSELE FINANCIARE PUBLICE 3

1.1. Noţiunea de resurse financiare publice 3

1.2. Cadrul istoric al apariţiei şi evoluţiei resurselor financiare publice 3

1.3. Conţinutul şi clasificarea resurselor financiare publice 6

CAPITOLUL 2. RESURSELE FINANCIARE PUBLICE ORDINARE 8

2.1. Locul resurselor financiare ordinare în sistemul resurselor financiare publice 8

2.2. Posibilităţi de evaluare a resurselor financiare ordinare 9

2.3. Consideraţii asupra deficitului de resurse financiare ordinare 13

CAPITOLUL 3. TIPOLOGIA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE

ORDINARE

3.1. Categorii de resurse financiare publice ordinare 16

3.1.1. Preponderenţa impozitelor 16

3.1.2. Criterii de clasificare a impozitelor 18

3.2. Impozite directe. Caracterizare 20

3.2.1. Impozitele reale în economia contemporană 21

3.2.2. Impozite personale 22

3.2.2.1. Impozitele pe venit 22

3.2.2.2. Impozitele pe avere 29

3.3. Impozitele indirecte. Trăsături actuale. Tipologie. 32

CAPITOLUL 4. RESURSELE FINANCIARE ORDINARE ÎN SISTEMUL

BUGETAR

4.1. Ponderea şi dinamica resurselor financiare ordinare în Bugetul General

Consolidat

4.2. Rolul resurselor financiare ordinare 49

4.2.1. Rolul financiar 49

4.2.2. Rolul economico-social. Intervenţionismul prin resursele financiare publice ordinare

4.3. Limitele dirijismului fiscal 51

CONCLUZII 53

BIBLIOGRAFIE 55

Extras din document

1. RESURSELE FINANCIARE PUBLICE

1.1. NOŢIUNEA DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE

Pentru a-şi putea satisface trebuinţele de utilităţi publice statul este nevoit să facă apel la resursele existente în colectivitate. În funcţie de natura lor, aceste resurse pot fi materiale, umane, financiare, informaţionale.

Totalitatea elementelor materiale, umane şi financiare atrase şi utilizate în procesul de producţie a bunurilor economice, în scopul satisfacerii trebuinţelor sau nevoilor socio – umane formează resursele economice.

Resursele financiare sunt o resursă componentă a resurselor economice şi cuprind totalitatea mijloacelor băneşti necesare realizării obiectivelor economice şi sociale într-un interval de timp determinat.

Ansamblul resurselor financiare ale societăţii includ:

- resursele financiare ale autorităţilor şi instituţiilor publice;

- resursele financiare ale întreprinderilor publice sau/şi private;

- resursele financiare aflate la dispoziţia organismelor fără scop lucrativ;

- resursele financiare ale populaţiei.

Mărimea acestora depinde de dimensiunile produsului intern brut, de nivelul preţurilor, de volumul şi structura producţiei şi de posibilităţile societăţii de a apela la resurse financiare extraordinare.

Componentă a resurselor financiare ale societăţii, resursele financiare publice reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti pe care autorităţile publice le încasează de la populaţie şi de la întreprinderi, în virtutea suveranităţii fiscale şi prin relaţii economice, având ca destinaţie acoperirea cheltuielilor publice Sursele de formare a acestor resurse sunt produsul intern brut, avuţia naţională şi transferurile primite din străinătate.

Resursele financiare publice se deosebesc de resursele bugetare. Primele se referă la totalitatea resurselor autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi la resursele întreprinderilor publice procurate prin intermediul bugetului de stat sau prin intermediul bugetelor proprii (resurse extrabugetare), iar celelalte se referă numai la acele resurse procurate prin intermediul bugetului general de stat şi bugetele locale sau din bugetul asigurărilor sociale. Prin urmare, resursele bugetare au o sferă mai restrânsă decât resursele financiare publice, în cadrul cărora sunt cuprinse.

1.2. CADRUL ISTORIC AL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI

RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE

Impozitele au apărut încă din antichitate şi au evoluat în forme multiple în toate perioadele istorice, păstrându-şi importanţa până în zilele noastre.De la apariţia lor, impozitele au fost concepute şi aplicate diferit condiţionat de dezvoltarea economico – socială şi de cheltuielile publice acceptate în fiecare stat.

În republicile antice greceşti, ca şi în statul antic roman, erau considerate publice cheltuielile pentru organele de conducere statală, pentru întreţinerea şi înzestrarea forţelor armate şi de ordine publică, construcţia şi înarmarea corăbiilor de război, construirea de drumuri, pentru temple şi serbări religioase ca şi pentru distracţiile publice.Pentru toate aceste cheltuieli publice, primele resurse erau cele domeniale obţinute prin exploatarea unor bogăţii naturale aflate în patrimoniul statului. În completarea acestor resurse au fost instituite impozite diferite, unele ordinare, altele extraordinare.

Astfel în statul antic atenian, principalul impozit era pretins de la proprietarii de terenuri şi alte bunuri. De asemenea, se percepeau impozite asupra veniturilor meseriaşilor, pentru vânzarea în piaţă a produselor agricole şi un impozit extraordinar pe veniturile cetăţenilor bogaţi perceput în timp de război, ca o îndatorire de onoare a acestor cetăţeni.

În Evul Mediu impozitele erau de asemenea diferite de la un stat la altul, necondiţionat de dezvoltarea economico – socială diferită, ca şi de concepţii şi tradiţii proprii.

În Principatele Române, în această perioadă, şirul dărilor ordinare cuprindea birul aşezat asupra localităţilor şi perceput cu denumirea de “sferturi”, văcăritul, oieritul, vânatul etc., la care se adăugau dările extraordinare: ploconul steagului la urcarea pe tron a domnitorului, ajutorniţele şi altele. Stabilitatea şi încasarea acestor dări erau de multe ori arbitrare şi abuzive.

În ultima parte a Evului Mediu s-a constatat o creştere a numărului şi felului impozitelor. Un exemplu semnificativ în acest sens l-a oferit Franţa. Datorită numărului mare şi diversificării exagerate a impozitelor, Adunarea Constituantă întrunită după Revoluţia franceză a decis reforma impozitelor prin înlăturarea privilegiilor avute până atunci de nobili şi clerici, înlăturarea unor impozite pe vânzări ale bunurilor de consum, alte acţiuni reformatoare şi înainte de toate, dreptul cetăţenilor de a consimţi liber la stabilirea impozitelor. Constituţia franceză din 1793 a prevăzut că nici un cetăţean nu este scutit de obligaţia de a contribui la acoperirea sarcinilor publice însă cu consimţământul la aceste contribuţii.

Această concepţie a instituirii impozitelor cu “consimţământul” contribuabililor a fost preluată atât de doctrina finanţelor publice moderne, cât şi de legiuitorii din mai multe state contemporane. Însă în aplicarea practică a acestei concepţii s-a spus doar la rezervarea în competenţa parlamentelor a dreptului de a reglementa impozitele, taxele şi alte venituri bugetare.

În perioada contemporană, exercitarea dreptului parlamentelor de a institui şi modifica impozitele a fost dominată de creşterea continuă a cheltuielilor publice în toate statele. Prin urmare, parlamentele din statele contemporane au fost şi sunt de cele mai multe ori forţate de împrejurări să sporească impozitele. Consimţământul cetăţenilor la aceste impozite se consideră exprimat prin votarea legilor referitoare la impozite de către reprezentanţii lor în parlament. În toate statele contemporane, se observă o sporire a impozitelor pe vânzarea bunurilor sau de consumaţie a accizelor speciale sau a monopolurilor fiscale, a taxelor vamale şi a altor venituri ale bugetelor locale.

Evoluţia modernă a impozitelor în Europa este marcată de înlăturarea deosebirilor dintre legislaţiile fiscale naţionale ale statelor membre ale Comunităţii Europene, de armonizarea acestor legislaţii şi de instituirea unor procedee fiscale cât mai asemănătoare politicii fiscale comunitare.

Spre deosebire de impozit, taxa reprezintă suma de bani plătită de o persoană fizică sau juridică pentru un serviciu prestat plătitorului de către stat sau instituţiile sale. Noţiunea de taxă provine din limba greacă de la cuvântul “taxis” sau din limba franceză “taxe”, cu înţelesul de fixare de impozit. Taxa conţine pe lângă costul serviciului prestat şi unele elemente de impozit.

În sens larg, sectorul de stat cuprinde ansamblul întreprinderilor, instituţiilor şi proprietăţilor publice. În decursul timpului, la constituirea fondurilor de resurse financiare publice, elementele sectorului de stat au contribuit diferit. Iniţial, sursa de venit cu cea mai mare importanţă pentru stat a fost patrimoniul public. În societăţile moderne, importanţa acesteia a scăzut şi au devenit preponderente vărsămintele din activitatea economică a statului în ansamblul veniturilor provenite din sectorul public.

Preview document

Resursele Financiare Publice - Pagina 1
Resursele Financiare Publice - Pagina 2
Resursele Financiare Publice - Pagina 3
Resursele Financiare Publice - Pagina 4
Resursele Financiare Publice - Pagina 5
Resursele Financiare Publice - Pagina 6
Resursele Financiare Publice - Pagina 7
Resursele Financiare Publice - Pagina 8
Resursele Financiare Publice - Pagina 9
Resursele Financiare Publice - Pagina 10
Resursele Financiare Publice - Pagina 11
Resursele Financiare Publice - Pagina 12
Resursele Financiare Publice - Pagina 13
Resursele Financiare Publice - Pagina 14
Resursele Financiare Publice - Pagina 15
Resursele Financiare Publice - Pagina 16
Resursele Financiare Publice - Pagina 17
Resursele Financiare Publice - Pagina 18
Resursele Financiare Publice - Pagina 19
Resursele Financiare Publice - Pagina 20
Resursele Financiare Publice - Pagina 21
Resursele Financiare Publice - Pagina 22
Resursele Financiare Publice - Pagina 23
Resursele Financiare Publice - Pagina 24
Resursele Financiare Publice - Pagina 25
Resursele Financiare Publice - Pagina 26
Resursele Financiare Publice - Pagina 27
Resursele Financiare Publice - Pagina 28
Resursele Financiare Publice - Pagina 29
Resursele Financiare Publice - Pagina 30
Resursele Financiare Publice - Pagina 31
Resursele Financiare Publice - Pagina 32
Resursele Financiare Publice - Pagina 33
Resursele Financiare Publice - Pagina 34
Resursele Financiare Publice - Pagina 35
Resursele Financiare Publice - Pagina 36
Resursele Financiare Publice - Pagina 37
Resursele Financiare Publice - Pagina 38
Resursele Financiare Publice - Pagina 39
Resursele Financiare Publice - Pagina 40
Resursele Financiare Publice - Pagina 41
Resursele Financiare Publice - Pagina 42
Resursele Financiare Publice - Pagina 43
Resursele Financiare Publice - Pagina 44
Resursele Financiare Publice - Pagina 45
Resursele Financiare Publice - Pagina 46
Resursele Financiare Publice - Pagina 47
Resursele Financiare Publice - Pagina 48
Resursele Financiare Publice - Pagina 49
Resursele Financiare Publice - Pagina 50
Resursele Financiare Publice - Pagina 51
Resursele Financiare Publice - Pagina 52
Resursele Financiare Publice - Pagina 53
Resursele Financiare Publice - Pagina 54
Resursele Financiare Publice - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Resursele Financiare Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Finantarea Activitatii Economice si Costurile de Capital

CAPITOLUL I GENERALITATI PRIVIND FINANTAREA UNEI SOCIETATI 1.1 Consideratii generale Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri...

Profitul și Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Obiectivul general al prezentei lucrări îl reprezintă tema profitului şi a impozitului pe profit al întreprinderii S.C. Cemacon S.A....

Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale

CAPITOLUL I ROLUL ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ECONOMIEI 1.1. Conceptul şi tipologia ăntreprinderii 1.1.1. Definirea întreprinderii Desigur pentru...

Posibilități de Creștere a Competitivității Produselor și Serviciilor în Cadrul SC Lorben SRL Tecuci

Capitolul 1. Analiza nivelului competiţiei şi competitivităţii în România Relansarea economică a României, noţiune îndelung dezbătută şi utilizată...

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Modalitati de Infiintare a unei Intreprinderi din Domeniul Agroalimentar cu Aplicatie la SC Raraul SA

CAPITOLUL I LOCUL SECTORULUI AGROALIMENTAR ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI 1.1. Importanţa sectorului agroalimentar din România Economia agroalimentară se...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL

INTRODUCERE Astăzi concurenţa are un rol foarte important în viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de planul economic, social, politic sau...

Te-ar putea interesa și

Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene

CAPITOLUL 1. COMPONENTELE SISTEMULUI DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE 1.1. Conţinutul sistemului de resurse financiare publice şi structura acestuia...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011

I. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale În toate țările nevoile sociale cresc într-un ritm mai alert decât...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

In prezent, economia modernă se bazează cel mai mult pe tendiţa de creștere cât mai rapidă a necesarului de resurse în comparaţie cu probabilitatea...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015

În zilele noastre nevoile sociale din toate țările cresc într-un ritm mai accelerat decât progresarea si dezvoltarea PIB-ului, ceea ce duce la o...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Introducere Tema pe care am ales-o este intitulată "Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publiceŢ, ce poate fi abordată din mai...

Resursele Financiare Publice

Cuvant inainte In elaborarea acestui proiect voi urmari sa aduc cat mai multe informatii despre resursele finanfciare publice documentandu-ma din...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011

Capitolul I Structura resurselor financiare publice conform clasificaţiei oficiale Prin conceptul de resurse financiare publice se înţelege...

Structura Sistemului de Resurse Financiare Publice și Factorii de Influență

Capitolul 1 Abordări ale noțiunii de sistem al resurselor financiare publice 1.1 Definirea sistemului de resurse financiare și conținutul...

Ai nevoie de altceva?