Riscurile și problematica lor în plățile internaționale

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 32130
Mărime: 113.30KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Rotariu Ioan
Specializare: Tranzacţii Internaţionale

Cuprins

Introducere

PARTEA I FUNDAMENTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND PLĂŢILE INTERNAŢIONALE

CAPITOLUL I CADRUL JURIDIC AL PELAŢIILOR INTERNAŢIONALE DE PLĂŢI 1

1.1.Acorduri şi convenţii 1

1.2.Contractul comercial internaţional 2

1.3.Norme de drept şi reglementări naţionale 2

1.4.Acorduri şi convenţii multilaterale 3

1.5.Uzanţele internaţionale 3

1.6.Practici în domeniul plăţilor internaţionale 4

1.7.Transferul internaţional al fondurilor /mesajelor 6

CAPITOLUL II MIJLOACELE ŞI INSTRUMENTELE DE PLATĂ INTERNAŢIONALE 7

2.1. Mijloace de plată internaţionale 7

2.1.1. Concept. Sfera de cuprindere 7

2.1.2. Valutele 8

2.1.3. Monedele emise de organisme internaţionale 9

2.2. Instrumente de plăţi internaţionale 11

2.2.1. Cambia 12

2.2.2. Biletul la ordin 16

2.2.3. Cecul 17

2.2.4. Instrumente de plăţi internaţionale destinate persoanelor fizice 19

CAPITOLUL III MODALITAŢI DE PLATĂ INTERNAŢIONALE 20

3.1. Acreditivul documentar 20

3.1.1. Conţinut şi elemente caracteristice 20

3.1.2. Mecanismul derulării acreditivului documentar 22

3.1.3. Tipuri de acreditive documentare 25

3.2. Scrisoarea de credit 27

3.3. Incaso documentar 28

3.3.1. Definire. Mecanismul derulării 28

3.3.2. Părţi implicate în derularea incaso-ului 30

3.3.3. Riscurile derulării plăţii prin incaso documentar 30

3.3.4. Modalităţi de diminuare a riscurilor în operaţiunile comerciale cu plata prin incaso 31

3.4. Ordinul de plată 33

3.4.1. Concept. Caracteristici 33

3.4.2. Părţi implicate 33

3.4.3. Mecanismul derulării plăţii 34

3.5. Vinculaţia 35

PARTEA A II - A RISCURILE ŞI MODALITĂŢILE DE EVITARE A LOR ÎN PLĂŢILE INTERNAŢIONALE

CAPITOLUL IV RISCUL ŞI PROBLEMATICA LUI 36

4.1. Definirea şi tipologia riscului 36

4.2. Riscul în comerţul internaţional 37

4.3. Riscurile în plăţile internaţionale 39

4.4. Riscul valutar 40

CAPITOLUL V METODE ŞI TEHNICI DE EVITARE ŞI ATENUARE A RISCURILOR ÎN PLĂŢILE INTERNAŢIONALE 46

5.1. Metode şi tehnici de natură precontractuală 47

5.1.1. Alegerea monedei de contract 47

5.1.2. Includerea în preţ a unei marje asiguratorii 48

5.1.3. Actualizarea valorii tranzacţiei 50

5.2. Metode şi tehnici de natură contractuală 50

5.2.1. Clauzele valutare 51

5.2.1.1. Clauza valutară simplă 51

5.2.1.2. Clauza coşului valutar simplu 53

5.2.1.3. Clauza coşului valutar ponderat 54

5.2.2. Sincronizarea plăţilor în aceeaşi valută 56

5.3. Metode şi tehnici de acoperire a riscului valutar în faza derulării contractului56

5.3.1. Anticipări şi întârzieri în efectuarea plăţilor şi încasărilor

(leads and lags) 57

5.3.2. Derularea corectă şi operativă a contractului 60

5.4. Acţiuni şi operaţiuni pe pieţele valutare 61

5.4.1. Acoperirea la vedere 62

5.4.2. Acoperirea la termen 63

5.4.2.1. Operaţiuni la termen simple 64

5.4.2.2. Operaţiuni la termen complexe 66

5.4.2.3. Operaţiuni de hedging 67

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

FUNDAMENTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND PLĂŢILE INTERNAŢIONALE

CAPITOLUL I

CADRUL JURIDIC AL RELAŢIILOR

INTERNAŢIONALE DE PLĂŢI

Schimburile economice comerciale şi desfăşurarea relaţiilor de plăti generate de acestea se pot realiza fie într-un cadru convenţional, bazându-se pe texte oficiale, fie fără un asemenea cadru, în mod spontan, pe baza contractelor comerciale internaţionale.

1.1.ACORDURI ŞI CONVENŢII

Acordurile economice reprezintă înţelegeri internaţionale ce consemnează acordul de voinţă a două sau mai multe state care îşi asumă anumite drepturi şi obligaţii în domeniul economic, financiar, de plăţi. Dintre aceste tipuri de acorduri, acordul comercial şi de plăţi încheiat între două state constituie documentul cel mai important din punct de vedere al relaţiilor de comerţ dinte acestea.

România are încheiate peste 600 de acorduri cu ţări din toate zonele geografice.

Reglementarea internaţională are prioritate în raport cu reglementarea internă, care poate intervenii numai ca subsidiar şi numai pentru acele aspecte care nu sunt cuprinse în reglementarea internaţională.

Acordul comercial şi de plăţi conţine mai multe elemente şi clauze, dintre care cele mai importante sunt: preambulul cu părţi contractante şi principiile care guvernează relaţiile economico-comerciale; listele de mărfuri; clauza naţiunii celei mai favorizate sau sistemul taxelor vamale convenit; încheierea de contracte pe termen lung între firmele autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior; principiul de stabilitate al preţurilor; modul de decontare a plăţilor; constituirea Comisiei mixte; modul de soluţionare a eventualelor litigii; termenul de valabilitate şi posibilitatea de modificare şi prelungire a acordului.

Acordurile comerciale şi de plăţi se încheie de regulă pe perioade mai mari de un an.

Relaţiile ce iau naştere şi se desfăşoară pe baza acordurilor încheiate la nivel guvernamental, semnate de împuterniciţi ai guvernelor respective, poartă denumirea de relaţii convenţionale de plăţi.

Reglementarea relaţiilor comerciale şi de plăţi se poate face într-un singur document sau separat în documente diferite, un acord privind relaţiile comerciale şi un altul referitor la plăţi.

Pentru desfăşurarea operaţiunilor valutar-financiare şi a plăţilor internaţionale, pe baza unor norme tehnice reciproc convenite, băncile încheie aranjamente interbancare. Aranjamentul interbancar poate îmbrăca forma unui schimb de scrisori între două bănci sau a unui document convenţional bilateral încheiat între ele.

1.2. CONTRACTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL

Acordurile şi convenţiile încheiate la nivel interguvernamental creează cadrul general de desfăşurare a schimburilor, de armonizare a intereselor dintre două sau mai multe state. Indiferent însă de tipul acordului derularea efectivă a schimburilor şi plăţilor generate de acesta se realizează pe baza contractului comercial internaţional.

În principiu, contractul comercial internaţional are ca efect crearea unor obligaţii în sarcina ambelor părţi. Vânzătorul are ca principale obligaţii: predarea mărfii, remiterea documentelor referitoare la marfă, confirmarea mărfii cu stipulaţiile contractuale, iar cumpărătorul plata preţului şi preluarea mărfii.

În ansamblul clauzelor unui contract un loc deosebit de important îl ocupă componenta valutar-financiară. În principal, se referă la: mijlocul de plată utilizat, modul de evitare şi atenuare a riscurilor valutare, modalitatea de plată, schema de plată, garantarea îndeplinirii întocmai a obligaţiilor asumate de partener.

1.3. NORMELE DE DREPT ŞI REGLEMENTĂRILE NAŢIONALE

Pentru participanţii la schimburile economice internaţionale cunoaşterea reglementărilor în materie ale ţărilor partenere are importanţă atât din punct de vedere al sferei operaţiunilor pe care le pot derula în ţara respectivă, cât şi din punct de vedere al incidenţei reglementărilor naţionale asupra plăţilor efectuate cu parteneri proveniţi din aceste ţări.

Reglementările în acest sens din anumite ţări impun utilizarea numai anumitor valute în relaţiile de plăţi cu altele; interzic circulaţia liberă a valutelor străine pe teritoriul lor, operaţiunile de plăţi putând fi efectuate numai de anumite instituţii desemnate expres; în ţările unde există pieţe monetare şi de capital pot fi efectuate, cu respectarea legislaţiei naţionale, diferite operaţiuni cu hârtii de valoare, titluri de credit etc., în timp ce în alte ţări astfel de operaţiuni sunt interzise; numeroase ţări interzic transferul valutar al fondurilor condiţionând transferul de obţinerea unor autorizaţii.

În acest ansamblu de reglementări naţionale un loc aparte îl ocupă dreptul bancar. Prin diferite norme fiecare ţară reglementează activitatea instituţiilor bancare, exercitarea profesiilor în aceste instituţii, precum şi regulile privind operaţiunile bancare impunând o anumită conduită faţă de partenerii străini.

Dreptul naţional aplicabil reprezintă dreptul comercial şi dreptul civil al unui stat pe care partenerii de contract îl desemnează expres în contract că va cârmui raporturile juridice pe toată perioada derulării contractului. În materie bancară contractele sunt reglementate de legea ţării unde îşi are sediul banca.

1.4. ACORDURI ŞI CONVENŢII MULTILATERALE

Dezvoltarea schimburilor internaţionale a pus tot mai acut problema asigurării unui comportament ordonat al ţărilor în desfăşurarea relaţiilor valutar financiare şi a plăţilor dintre ele. Documentele ce stau la baza acestei ordonări pot fi grupate în două categorii: convenţii destinate să uniformizeze normele de drept internaţional într-un domeniu dat şi convenţii şi acorduri destinate să coordoneze comportamentul financiar-valutar al unui grup mai mare sau mai mic de ţări.

Preview document

Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 1
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 2
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 3
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 4
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 5
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 6
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 7
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 8
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 9
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 10
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 11
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 12
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 13
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 14
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 15
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 16
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 17
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 18
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 19
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 20
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 21
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 22
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 23
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 24
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 25
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 26
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 27
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 28
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 29
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 30
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 31
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 32
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 33
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 34
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 35
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 36
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 37
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 38
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 39
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 40
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 41
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 42
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 43
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 44
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 45
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 46
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 47
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 48
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 49
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 50
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 51
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 52
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 53
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 54
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 55
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 56
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 57
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 58
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 59
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 60
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 61
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 62
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 63
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 64
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 65
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 66
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 67
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 68
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 69
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 70
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 71
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 72
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 73
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 74
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 75
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 76
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 77
Riscurile și problematica lor în plățile internaționale - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • COPERTAGE.doc
  • CUPRINSGEO.doc
  • mijloace si modalitati.doc

Alții au mai descărcat și

Plati Internationale

INSTRUMENTE DE PLATA INTERNATIONALE In tarile dezvoltate, ultimii 10  15 ani au reprezentat o etapa de ample transformari in domeniul bancar care...

Scrisoarea de Garanție Bancară

1. Noțiuni Scrisoarea de garanţie reprezintă, după cum indică şi denumirea, înscrisul constatator (instrumentum) al unei garanţii (negotium)...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Relații Economice Internaționale

INTRODUCERE Prezentul curs se adreseaza, în primul rând, studentilor de la Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, toate...

Te-ar putea interesa și

Globalizarea Economiei

INTRODUCERE Cu siguranţă, deficienţele şi riscurile globalizării pot constitui obiectul multor ore de discuţii, poate fi admisă şi varianta...

Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe

INTRODUCERE Globalizarea reprezintă o realitate care a devenit din ce în ce mai prezentă în vieţile noastre şi care a apărut din transformarea...

Inovatii in Platile Electronice

INOVATII IN PLATILE ELECTRONICE 1 Societatea informationala. Sfarsitul sec.XX s-a caracterizat prin suprematia informatiei care a devenit...

Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia

CAPITOLUL 1 CONCEPT ŞI SCURT ISTORIC PRIVIND PROTECŢIA ŞOMERILOR ÎN ROMÂNIA Reforma sistemului de asigurări sociale reprezintă un program de...

Companiile Transnaționale

Globalizarea înseamnă circulaţia liberă a capitalului, mărfurilor, tehnologiei, informaţiei şi într-o măsură mai mică a forţei de muncă....

Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Noţiunea de drept al comerţului internaţional 1. Definiţia Dreptul comerţului internaţional reprezintă un ansamblu de norme care...

Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Noţiunea de drept al comerţului internaţional 1. Definiţia Dreptul comerţului internaţional reprezintă un ansamblu de norme care...

Ai nevoie de altceva?