Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 28566
Mărime: 512.24KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Aurica
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INVESTIGAREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPĂRARE 3

CAPITOLUL 2. IMPORTANŢA STUDIERII PROCESULUI DECIZIONAL DE CUMPĂRARE 7

CAPITOLUL 3. FACTORII DE INFLUENŢĂ AI PROCESULUI DECIZIONAL DE CUMPĂRARE 18

CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ: INVESTIGAREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPĂRARE ŞI CONSUM ÎN CAZUL POPULAŢIEI DIN JUDEŢUL GALAŢI PENTRU DIFERITELE BUNURI 41

3.1. INVESTIGAREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPĂRARE ŞI CONSUM FOLOSIND METODE CALITATIVE 41

3.2. INFLUENŢA POLITICII DE PREŢ ASUPRA PROCESULUI DECIZIONAL DE CUMPĂRARE 47

3.3. INFLUENŢA TEHNICILOR PROMOŢIONALE ASUPRA COMPORTAMENTULUI DE CUMPĂRARE ŞI CONSUM 55

3.4. INVESTIGAREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPĂRARE ŞI CONSUM FOLOSIND METODE CANTITATIVE 60

CONCLUZII 77

BIBLIOGRAFIE 81

Extras din document

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INVESTIGAREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPĂRARE

Specialiştii din ţările noastre şi cei occidentali apreciază integrarea marketingului în ansamblul activităţii oricărei firme ca o necesitate de prim ordin pentru agenţii economici în condiţiile evoluţiei atât ale mediului de afaceri marcat de schimbări de ordin tehnologic, social, democratic cât şi a economiei actuale.

Firmele se confruntă cu următoarele particularităţi ale contextului economic actual:

- inexistenţa unei teorii, aceasta elaborându-se concomitent cu procesul realizării edificării practice a noii economii;

- caracterul cu totul nou al economiei deşi istoria a mai cunoscut forme de tranziţie, de la economia naturală la economia de piaţă, de la pre-capitalism la capitalism, nu a mai cunoscut tranziţia de la forma socialistă monopolist–statală la cea de piaţă;

- complexitatea deosebită a procesului de tranziţie, prevăzându-se transformări radicale în toate domeniile reformei: instituţional, structural, financiar, monetar, al forţei de muncă, al privatizării;

- neconcordanţa dintre orizontul strategiilor economice pe termen lung şi durata mandatului de guvernare conferit de alegători, uneia sau alteia dintre formaţiunile ori coaliţiilor politice;

- durata lungă a tranziţiei, determinată de necesitatea creării cadrului instituţional şi a mecanismelor funcţionale specifice economiei de piaţă, cât mai ales de perioada mult mai lungă de transformare a mentalităţilor, concepţiilor şi comportamentului uman;

- necesitatea corelării permanente a programelor de reformă macroeconomică cu cele vizând nivelul microeconomic, atenţia principală în primii ani fiind spre nivelul macroeconomic, dar s-a întârziat demararea unei ample şi profunde acţiuni manageriale a majorităţii unităţilor economice;

- renunţarea la mecanismele de funcţionare ale economiei centralizate;

- caracterul specific intermediar al economiei;

- ignorarea în mare măsură a integrării într-o strategie unitară, coerentă şi judicios etapizată a programelor preconizate pentru diferite planuri şi laturi ale tranziţiei;

- rolul considerabil al managementului unităţilor economice, păstrându-se vechii directori în noile posturi de manageri.

În acest context firma poate adopta una din opticile de conducere a activităţii sale de marketing, care se bazează pe studiul comportamentului consumatorului - optica producţie, optica produs, optica vânzare, optica marketingului diferenţiat integrat şi strategic.

În România comportamentul de cumpărare şi consum s-a modificat considerabil în ultimii ani (în primii ani ai tranziţiei multe persoane erau tentate ca în urma unui zvon de scumpire să se grăbească să cumpere la preţul vechi, acum oamenii sunt pregătiţi psihologic că scumpirea are loc de pe o zi pe alta), totuşi el diferă de cel al cumpărătorilor sau consumatorilor din ţările puternic industrializate, în ceea ce priveşte frecvenţa cumpărăturilor, impactul tehnicilor promoţionale, nivelul sumelor alocate, procentul afectat cheltuielilor pentru alimentaţie, care este mai ridicat în România comparativ cu ţările dezvoltate, iar accesul la tehnologiile de vârf modifică cele enumerate mai sus şi face tot mai vizibile diferenţele.

Aplicarea noilor tehnologii sau exploatarea acestora prin aport de capital străin este îngreunată de ritmul lent şi defectuos de privatitzare, de lipsa facilităţilor, de birocraţie, de instabilitatea politicii fiscale, de modificarea permanentă a taxelor şi a impozitelor şi de inexistenţa unui mijloc rapid de previziune a rezultatelor pe termen scurt, care să ţină seama de toţi aceşti factori şi să fie uşor de utilizat.

Iată motivul pentru care cercetarea particularităţilor existente în comportamentul de cumpărare şi consum este actuală, iar în contextul schimbărilor ce au loc deopotrivă în plan global cât şi în plan individual, modificarea acestui comportament şi descoperirea celor mai eficiente procedee de exploatare a rezultatelor cercetării în practica actuală de marketing se află în prim plan.

Scopul şi obiectivele cercetării constau în stabilirea implicaţiilor psihologice a diferitelor componente ale mixului de marketing asupra sănătăţii populaţiei, modelarea matematică a factorilor de influenţă a comportamentului cumpărătorilor în vederea previziunii rezultatelor ce se vor obţine în urma adoptării uneia sau alteia din strategii de către întreprinderi aflate în diverse faze ale dezvoltării lor şi al parcurgerii procesului decizional de cumpărare, utilizând această modelare în simularea comportamentului cumpărătorului şi elaborarea de noi strategii de marketing adaptate fiecărui tip de întreprindere şi fiecărui segment de piaţă.

Bibliografie

1. Anghel L., Florescu C., Zaharia R., - Marketing – probleme, cazuri, teste. – Editura Marketer Expert, Bucureşti, 2006

2. Balaure V, Popescu I. C., Şerbanică D., - Tehnici promoţionale - Editura Metropol, Bucureşti, 1994Druker Peter, - Management . Eficienta factorului decizional - Editura Destin, 2007

3. Boier R. – Marketing. Comportamentul consumatorului - Editura Junimea, Iasi, 2006

4. Cătoiu I., Teodorescu N., - Comportamentul cosumatorului – Editura Economică,Bucureşti, 2007

5. Dayan Armand - Les Etudes de Marche - Presses Universitaire de France, Paris, 2001

6. Derrick Frederick W, Linfield Alan E - The Family Life Cycle: An Alternative Approach - // Journal of Consumer Research, Septembrie, 1980

7. Diaconescu, Mihai. Marketing. Bucureşti: Editura Universitară, 2005

8. Druker Peter, - Management . Eficienta factorului decizional - Editura Destin, 1997

9. Florescu C., Balaure V., Boboc St., Cătoiu I., Olteanu V., Pop N. Al., - Marketing - Marketer, Bucureşti. 2002

10. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007

11. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

12. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

13. Kotler Philip - Managementul Marketingului - Editura Teora, Bucureşti, 1997

14. Kotler Ph., Armstrong G ., - Principiile Marketingului - Editura Teora, 1998

15. Kotler Ph., Armstrong G .,- Principes Of Marketing - Hall International Editions, NewJersey, 1999

16. Kotler Philip - Analysis, Planing Implementation - Prentice Hall, New York, 1994

17. Maslow Abraham - Motivation and Personality - Harper &Row Addison Wesley Publications, New York, 1997

18. Nicolae V., Constantin L. D., Grădinariu I., - Previziune şi organizare economică – Editura Economică, Bucureşti, 2002

19. Patriche Dumitru, Stănescu Ioan, Grigorescu Mihai, Emilian Radu, Enica Nicoleta, - Economie comercială - Editura Economică, Bucureşti, 2002

20. Porter Michael – Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance - The Free Press, New York, 1998

21. Porter Michael - Choix Strategiques Et Concurrence- Economica, Paris, 2000

22. Sasu Constantin – Marketing – Editura Universităţii A. I. Cuza, Iaşi, 2007

23. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;

24. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica şi Pedagogica, Bucuresti, 2004;

25. *** - Institutul Naţional de Statistică al României - Anuarul Statistic al României 2005-2008

Preview document

Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 1
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 2
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 3
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 4
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 5
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 6
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 7
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 8
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 9
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 10
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 11
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 12
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 13
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 14
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 15
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 16
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 17
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 18
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 19
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 20
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 21
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 22
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 23
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 24
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 25
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 26
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 27
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 28
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 29
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 30
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 31
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 32
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 33
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 34
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 35
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 36
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 37
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 38
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 39
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 40
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 41
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 42
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 43
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 44
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 45
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 46
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 47
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 48
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 49
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 50
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 51
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 52
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 53
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 54
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 55
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 56
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 57
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 58
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 59
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 60
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 61
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 62
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 63
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 64
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 65
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 66
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 67
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 68
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 69
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 70
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 71
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 72
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 73
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 74
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 75
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 76
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 77
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 78
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 79
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 80
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 81
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 82
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 83
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 84
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 85
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 86
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 87
Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Rolul Investigarii Comportamentului de Cumparare si Consum in Marketingul Actual.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească

Cuvânt înainte Economiile moderne funcţionează prin intermediul transporturilor. Transporturile participă alături de alte domenii de activitate la...

Strategii de marketing ale liderilor de pe segmentul marilor distribuitori

CAP. I – Strategiile de piaţă a distribuitorilor Este important pentru orice afacere, în cadrul procesului complex de planificare a activităţii pe...

Fenomenul Publicitar și Comportamentul de Cumpărare și Consum al Populației

INTRODUCERE Această lucrare are ca principală menire necesitatea cunoaşterii fenomenului publicitar şi a influenţei lui asupra comportamentului de...

Calculația Costurilor

INTRODUCERE Atât timp cât prețul va fi factorul care influențează decizia cumpărătorului de a alege dintre două produse substituibile cel cu...

Analiza SWOT SC Sevenstar SRL

CAPITOLUL 1 STRATEGIA ŞI POLITICA ORGANIZAŢIEI 1.1. MANAGEMENTUL ÎN ROMÂNIA Începuturile culturii manageriale în România, se regăsesc în...

Studiu privind piața produselor agroalimentare

Statul de-a lungul timpului, indiferent de forma sa de organizare, şi-a creat întotdeauna un sistem de control ale cărui principale obiective au...

Logistică Colgate Palmolive

Capitolul I – Sinteza teoretica logistica si management logistic 1.1.Definiţii şi terminologie Conceptul de sistem apare in forme incipiente in...

Implementarea unui sistem logistic performant la SC Brădet SRL

INTRODUCERE „ Conceptul de logistică a fost utilizat pentru prima dată în domeniul militar. Logistica era privită ca o parte a artei războiului,...

Te-ar putea interesa și

Comportamentul Consumatorului de Servicii Turistice

Marketingul a cunoscut o dezvoltare deosebita în ultimele decenii, în cadrul unui proces de continua perfectionare, orientat în doua directii...

Ai nevoie de altceva?